Kadlec František

Nosný systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6589

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kadlec František

MPK: H02G 1/02, H02G 7/00

Značky: systém, napätia, nadzemné, vedenie, usporiadaním, nosný, vysokého, elektrické, trojuholníkovým, vodičov

Text:

...pre vtáky, najmä pre veľké dravce. Nosný systém na rozdiel od známych riešení neobsahuje žiadne dlhe šikmé časti, na ktoré vtáky chcú dosadnúť, a po ktorých môžu následne skĺznuť k častiam pod napätím a poraniť sa pri mávaní krídlami, keď chcú pri skĺznutí udržať stabilitu. Nosný systém podľa technického riešenia naopak poskytuje na dosadnutie vtákov izolovanú, širokú a horizontálne dominantnú plochu, ktorá je celkom bezpečná a...

Nosný a spínací systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6517

Dátum: 03.09.2013

Autori: Kadlec František, Halamíček Josef, Bartoš Stanislav, Bartoš Dalibor

MPK: A01M 29/32, H02G 7/00

Značky: nosný, vedenie, systém, elektrické, vodičov, trojuholníkovým, usporiadaním, nadzemné, napätia, spínací, vysokého

Text:

...i ľavej časti dosadacej konzoly je výhodne väčšia než l 000 mm. Pri šírke jednej časti napr. l 300 mm tak celá dosadacia konzola disponuje dosadacou šírkou 2 600 mm.Delené riešenie dosadacej konzoly je výhodné najmä pre tú konštrukciu nosného systému, kde stredové rameno je tvorené pravou časťou stredového ramena a ľavou časťou stredového ramena, pričom pravá a ľavá časť sa smerom hore zbiehajú do špičky a sú spojené s možnosťou ich...

Spínací prvok na zvisle usporiadané vonkajšie elektrické vedenie na podpernom stožiari

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2123

Dátum: 13.04.1999

Autori: Bartoš Stanislav, Kadlec František

MPK: H01H 3/46, H01H 25/00

Značky: podpernom, stožiari, zvislé, vedenie, prvok, vonkajšie, usporiadané, elektrické, spínací

Text:

...tak pre betónové stožiare, a to ako pre jednostranné, tak pre Obojstranné vedenia. Konečný efekt sa prejavuje v zníženícelkových nákladov na stavbu vonkajšieho vedenia elektrickej rozvodnej siete.Prehľad obrázkov na gzkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 čelný pohľad na oceľový mrežový podpemý stožiar so spínacím prvkom na jednej strane, obr. 2 bočný pohľad na ten istý podpemý...

Nosný systém ekologického vonkajšieho elektrického vedenia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1967

Dátum: 07.10.1998

Autori: Zálešák Zdeněk, Kadlec František, Lehký Petr, Thiel Hugo

MPK: H02G 7/00, H02G 7/20

Značky: trojuholníkovým, systém, elektrického, vodičov, nosný, vonkajšieho, vedenia, usporiadaním, ekologického

Text:

...vedenia, je výhodné, ak je kprídavnej vzpere pripevnené pomocné bočné rameno, ktoré je usporiadané protijednému z bočných ramien a je s ním prepojené pomocou spojky.Podľa toho, či je nosný systém použitý ako výzbroj stĺpov elektrickéhovonkajšieho vedenia pre nosné rohové, odbočné alebo výstužné podpemé body, súprostriedky na upevnenie izolátorov na bočných ramenách a na stredovom nosnomPre bezpečnú a pohodlnú prácu obsluhy vykonávajúcu montáž...

Spínací prvok na ekologické vonkajšie vedenie elektrickej rozvodnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1824

Dátum: 06.05.1998

Autori: Bartoš Stanislav, Kadlec František

MPK: H01H 25/00

Značky: prvok, ekologické, vedenie, spínací, rozvodnej, siete, elektrickej, vonkajšie

Text:

...tohoto technického riešenia spočíva v tom, že jeho konštrukcia znižuje na minimum riziko úrazu vtákov, ktorí môžu dosadat na vedenie, stožiar ijednotlivé časti spínacieho prvku.Prehľad obrázkov na yýkresochSpínací prvok podľa technického riešenia bude bližšie objasnený pomocou výkresov, na ktorých znázorňujú obr. 1 nárys spinacieho prvku usporiadaného na stožiari elektrickej rozvodnej siete, obr. 2 bokorys stožiara s čiastočným pootočením...

Tažné a ovládací lanové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215281

Dátum: 01.08.1985

Autori: Busta Miloslav, Kadlec František, Weber Ladislav

Značky: tažné, lanové, zařízení, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni je možno využít všude, kde jde o přepravu materiálu na větší vzdálenosti s přesným uložením na předem určené místo. Účelem vynálezu je odstranit složité přívody elektrické energie do transportního zařízení (troleje, shrnovačky) a tím zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Zařízení podle vynálezu se skládá z hřídele, uložené otočně v ložiscích. Na jednom konci je hřídel napojena na hnací ústrojí. Na druhém konci hřídele je otočný...