Kačeňák Ján

Poklop kanalizačnej šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1393

Dátum: 05.03.1997

Autor: Kačeňák Ján

MPK: E02D 29/14

Značky: kanalizačnej, poklop, šachty

Text:

...z obvodovej oceľovej výstuže a z priečnej oceľovej výstuže. Takto navrhnutý poklop kanalizačnej šachty spľna všetky funkčné a pevnostné požiadavky.Prehľad obrázkov na výkresochPoklop kanalizačnej šachty je znázornený na obr. 1až 4. Na obr. 1 je priečny rez rámom poklopu, na obr. 2 jeho pôdorys. Na obr. 3 je znázornený priečny rez veka poklopu a na obr. 4 pôdorys veka.Na obrázkoch 1 a 2 je znázornený rám poklopu kanalizačnej šachty ł. Jeho...

Plastový protihlukový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 279410

Dátum: 04.12.1996

Autori: Toporčák Ján, Kačeňák Ján

MPK: E04B 1/86, E04B 1/82, E04C 2/20...

Značky: protihlukový, dielec, plastový

Zhrnutie / Anotácia:

Plastový protihlukový dielec, určený na osadzovanie do nosnej konštrukcie protihlukovej clony, ktorou môže byť napríklad sústava stĺpov prierezu H, pozostáva z nosníkov a dosiek z plastu a zo zvukovoizolačnej vrstvy, pričom z plastových častí je zostavený stredný rám, zadná stena a predný rošt. Stredný rám tvoria pozdĺžne nosníky (1), zvislé nosníky (2), výstužné zvislé nosníky (3) a rozperné nosníky (4). Predný rošt tvoria pozdĺžne nosníky (5)...

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280966

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kačeňák Ján

MPK: E04B 1/84

Značky: betonů, ocelobetonová, clona, zvukopohlcujúceho, protihluková, prefabrikovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu, pozostávajúca zo stenového prefabrikátu, zo základového oceľobetónového pozdĺžnika a zo základových stojok, ktorej stenový prefabrikát sa skladá z nosnej oceľobetónovej vrstvy (4) a z čelnej zvukopohlcujúcej vrstvy z pórovitého betónu (5) prierezovo v tvare lichobežníkových zvislých drážok (6) a lichobežníkových zvislých hrán (7), ktorej zvislé bočné steny (8) sú...

Dočasný úrovňový prejazd koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1209

Dátum: 07.08.1996

Autori: Prúnyi Kornel, Kačeňák Ján

MPK: E01B 2/00

Značky: úrovňový, dopravy, koľajovej, dočasný, prejazd

Text:

...zameniteľnosťou použit ostatné dielce prejazdu, okrem tiahla a opierky, pre rôzne rozchody koľají. Výšky rôznych druhov koľajníc sa vymedzujú v konštrukcii dočasného prejazdu gumovými podložkami, vkladanými medzi podpery a podval a medzi prejazdové panely a opierky.Konštrukcia dočasného úrovňového prejazdu koľajovej dopravy využíva zošikmenia a dosadacie plochý koľajového zvršku, nevyžaduje skrutkové, vrtuľové, ani zvarové spoje a výmenou...

Montovaný koľajový úrovňový prejazd stavebnicový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1099

Dátum: 06.03.1996

Autori: Kačeňák Ján, Rákoš Stanislav, Prúnyi Kornel

MPK: E01C 5/00, E01B 2/00

Značky: koľajový, prejazd, montovaný, stavebnicový, úrovňový

Text:

...pojazdovej vrstvy gg. Vnútorná nosná vrstva gł sa skladá z vnútorného spodného plechu §, vnútorného plastového vankúše lg, vnútorného horného plechu lg, z vnútor ce 6, pozostávajúce z vnútornej nosnej vrstvy Q a vnútor 3ných priečnych zarážok łg a z vnútorných pozdľžnych zarážok łá. Vnútorná horná pojazdová vrstvu Qg je vlastne vnútorný pojazdový gumový dielec ł§ s protišmykovým dezénom,vystužený plechom gg. Medzi koľajnicami ł a lemovacím...

Montovaná nosná konštrukcia úrovňových prejazdov koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 962

Dátum: 14.09.1995

Autori: Prúnyi Kornel, Rákoš Stanislav, Kačeňák Ján, Benko Peter

MPK: E01B 2/00

Značky: úrovňových, nosná, koľajovej, prejazdov, dopravy, montovaná, konštrukcia

Text:

...Vhodnou kombináciou vnútorných, krajných a stredových nosných dielcov možno zostaviť prejazd s potrebným počtom koľají, uhlom kríženia a potrebnou šírkou. Každý z nosných dielcov, vnútorný, krajný i stredový je oceľobetónový prefabrikát z betónu s disperznou výstužou,ku ktorého nosnej výstuži sú privarené oceľové pozdľžniky, na ktorých sú privarené v požadovanej hustote kotviace prvky na napojenie hornej pojazdovej časti...

Mobilné teleskopické osvetľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 764

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kačeňák Ján, Rákoš Stanislav, Redaj Imrich

MPK: F21L 13/02

Značky: mobilné, zariadenie, osvetľovacie, teleskopické

Text:

...ademontáž ako aj jej všestranné použitie. Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obrázku 1 znázornený jnríklad vyhotovenia konzoly podľa technického riešenia upevnenej na uholníku pri pohľade zboku, na obrázku 2 pri pohľade zpredu, na obrázku 3 je znázornené rameno konzoly a naobrázkoch /t a 5 sú dva pohľady na pritlztčnú svorku bez skrutky.Príklaclv uslctttočnertiat technického riešeniaKonzola podľa technického...