Kabátová Viera

Antimikrobiálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3420

Dátum: 09.01.2003

Autori: Surovec Ján, Kabátová Viera

MPK: A01N 55/02

Značky: prípravok, antimikrobiálny

Text:

...alebo 1, pričom počet skupín R, ktoré spôsobujú rozpustnosť vo vode je najmenej tak veľký, aby sa dosiahlo minimálnej rozpustnosti účinnej látky vo vode 0,01 glliter pričom, ak je vmolekule prítomných viac skupín R, môžu byt tieto skupiny rovnaké alebovzájomne rozdielne a prípadne naviac ešte anorganickú soľ. Uvedené riešenie je technicky náročné, nákladné a má len úzko špeciálne použitie. Naviac je určené iba vo vodou riediteľných...

Textilný materiál s antimikrobiálnym účinkom a vysokou absorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2130

Dátum: 13.04.1999

Autori: Králiková Jana, Janošcová Janka, Slávik Juraj, Kabátová Viera

MPK: A61L 15/16

Značky: antimikrobiálnym, vysokou, absorpciou, materiál, textilný, účinkom

Text:

...infekciou z vonkajšieho prostredia. Tento výro bokje sterilizovaný gama žiarením.Textilný materiál s antibakteriálnym účinkom a vysokou absorbciou koncípovaný ako kompozitná textília v sterilných prírezoch je tvorený z vonkajšej vrstvy, ktorou ja netkaná textília s plošnou hmotnosťou 20 g.m 2 vyrobená z polypropylénových vlákien s obsahom 1,5 hmot. antimikrobiálneho aditíva, pozostávajúceho z 2,9 hmot. striebra, 0,1 hmot. chloridu...

Textilný krycí materiál na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2129

Dátum: 13.04.1999

Autori: Janošcová Janka, Slávik Juraj, Kabátová Viera, Králiková Jana

MPK: A61L 15/16

Značky: materiál, krycí, textilný

Text:

...1 500 m 2.gl vnútornej vrstvy zabezpečuje dobrú absorpciu pachov a mikroorganizmov obsiahnutých v telesných tekutinách. Hrúbka krycieho materiálu poskytuje aplikovanej lokalíte dostatočnú mechanickú ochranu a spoločne s priedušnosťou podpo ruje a urýchľuje reparačné procesy. Súčasne chráni ranu pred sekundámou infekciou z vonkaj šieho prostredia. Výrobok je sterilizovaný gama žiarením.Sterilný krycí materiál na rany s aktívnym uhlíkovým...

Antibakteriálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281040

Dátum: 04.02.1998

Autori: Slávik Juraj, Surovec Ján, Jalovičiar Vladimír, Kabátová Viera

MPK: A01N 55/02, A01N 25/08

Značky: antibakteriálny, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Antibakteriálny prípravok na báze striebra na anorganickom nosiči, s baktériostatickou až biocídnou účinnosťou pre široké spektrum mikroorganizmov, najmä do polymérov, vodou riediteľných a rozpúšťadlových systémov a organických systémov, je tvorený 1.10exp(-6) až 7,2 % hmotn. kovovým koloidným striebrom a 1,33.10exp(-6) až 15,67 % hmotn. najmenej jedným halogenidom strieborným zo skupiny zahŕňajúcej chlorid, bromid a jodid strieborný. Zvyšok do...

Antibakteriálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1475

Dátum: 07.05.1997

Autori: Surovec Ján, Kabátová Viera, Slávik Juraj, Jalovičiar Vladimír

MPK: D06M 11/46

Značky: prípravok, antibakteriálny

Text:

...do cca 1 30000. Má aglomerovanú neprášívú formu, pričom aglomeráty môžu byť rádovo milímetrovej až centímetrovej veľkostí. Táto forma umožňuje jehopriame zapracovanie do matrice.V experimentálnej fáze bolo zistené, že prípravok už pri obsahu cca 0,1 hmotn. V kvapalnej fáze spoľahlivo zamedzíAntibakteriálny prípravok podľa úžitkového vzoru má široké možnosti použitia. Je výborne dispergovateľný v tavenine polymérov, vo vodou riediteľných a...

Elektricky vodivé plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1033

Dátum: 03.12.1995

Autori: Slávik Juraj, Kabátová Viera

MPK: C08K 7/02, C08K 7/16, C08K 9/02...

Značky: vodivé, elektricky, plnivo

Text:

...veľkosť.Pod pojmom kovová vrstva sa rozumie vrstva na báze medi. niklu,chrómu a striebra a iných kovov, alebo ich zmesí. chemickya/alebo elektrolyticky nanesená na povrch jadra.Výhody elektricky vodivého plnivať- Variabilita voľby jadra, hrúbky a typu kovoveho plášťa a podľa toho nastaviteľnosť mernej hmotnosti plniva na úroveň plneného média- voliteľná asymetria častice, a tým dokonalejšia tvorba vodivej siete, čoho dôsledkom je nižšia...

Polyvinylchloridová kompozícia s redukovaným uvoľnením dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270534

Dátum: 12.07.1990

Autori: Košík Štefan, Balog Karol, Kabátová Viera, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk

MPK: C08L 27/06, C08K 3/10

Značky: uvolnením, polyvinylchloridová, kompozícia, redukovaným

Text:

...molskulárneho vodiko a chloru v rozkladných produktoch, torá by mali vznika v stupni terminácis. Aj ksč sa uvedené fakty mőžu vysvetlit predstavou súboru reakcii mekroradikálov. nemožno zatiaľ vylúčiť eúčeený priebeh rozkladnsj reakcie, ale aj iným ako radikalovým mechanizmom. Predložené základné mechanizmy deätrukcia sa stále doplňujú novými poznatkami.Významné postavenie v pripade redukcie dymu majú kovy, ktoré atakujú uhlovodikové...

Živičný plošný útvar so zníženým elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270171

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beták Marian, Dimun Milan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: C08K 3/22

Značky: útvar, odporom, živičný, plošný, elektrickým, zníženým

Text:

...živiěný útvar tvorený konpozitom na báze polynárnych äivíc v jednej z jeho vretiev obsahuje elektricky aktívne partikulárne plnivo, ktorá łivičnámu ploänámu útvaru zabezpečí znížený elektrický odpor. Týmto plnivon, ktoreho ea používa v anołetve 10 až 120 hmot. dielov vztiahnutýeh na polymárnu živicukje tepelne upravený oxid zinočnatý e elektrickým odporom max. 106 ehm. cm.Výhody vynálezu vidíme v zabezpečení technologicky výhodnej...

Spôsob úpravy polyamidových, polyakrylonitrilových, vlnených a modakrylových vlákien a textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270112

Dátum: 13.06.1990

Autori: Truchlik Štefan, Cigániková Eva, Deanko Peter, Belko Dušan, Kabátová Viera, Hulík Milan, Dimun Milan, Spevárová Eva

MPK: D06M 11/04

Značky: polyamidových, textilií, modakrylových, vlákien, vlněných, polyakrylonitrilových, spôsob, úpravy

Text:

...medi a sulfidačného ůinidla, za účelom ich elektrického odporu, sa robi tak, že na uprsvovaný materiál sa pôsobí vodným kúpelom obsehujúcim redukčné činidlo v množstve 0,01 až 40 3, vztishnute na hmotnosť upravovaného materiálu, pri teplote 1 až 120 °C po dobu 0,5 ai 360 minút.Výhody,spôsobu podla vynálezu sú v jeho jednoduchosti, ekonomickej dostupnosti, vo variabiliteĺtechnologického zariadenia na úpravu, v dosahovaní výborných...

Spôsob výroby tepelne pojenej textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269677

Dátum: 11.04.1990

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Bartek Pavol, Tabaček Stanislav, Šupej Jozef

MPK: D04H 1/48

Značky: výroby, tepelně, textilie, pojenej, spôsob

Text:

...a spodnej vlákennej vrstvy, ktore sa spájajú vpichovaním zo strany vzhľadovej vrstvy, tepelne sa exponuje,priöom roztavená pojivá vrstva za súčasného zvýšenia kompaktnosti celého útvaru tlakom preniká do vzhľadovej vrstvy textílie kde sa vytvára efekt natavenia jej povrchu.Výhodou vynálszu je zabezpečenie technologickej bezpečnosti výroby tepelne pojenej textílie uvedeným postupom, variabilita modifikácie vzhĺadovej vrstvy a kompaktnost...

Fumigant

Načítavanie...

Číslo patentu: 269554

Dátum: 11.04.1990

Autori: Herník František, Truchlik Štefan, Balog Karel, Zeman Svatopluk, Koutník Jaroslav, Košík Štefan, Kabátová Viera, Dimun Milan, Bláha Jaromír

MPK: A01N 25/18

Značky: fumigant

Text:

...varných poetupov je vodný roztok anorganických a organických zlúčenin eo eušinou 9 až 14 hmot. Asi 55 obeahu euěiny tvoria ligninová zlúčeniny, 25 Z eacharidické podiely,medzi ktoré patria jednoduche pentôzy a hexôzy, kyeeliny eldonove e alduronové henicelulőzy e zbývajúcich 10 pripadá na enorgenická zlúčeniny ako eá oxid siričitý, siričitany a eirany eodné, horećnutá, vápenató a amônne. Obeah sacharidov je možné meniť napr. castou...

Spôsob tvorby textilného materiálu so zníženým elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269542

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šúlek Ján, Kabátová Viera, Panuška Stanislav, Bartek Pavel, Truchlik Štefan

MPK: D04H 1/48

Značky: textilného, tvorby, spôsob, odporom, zníženým, materiálů, elektrickým

Text:

...následne prejavuje ekonomicky, čin sa ich aplikačné sféra zužuje iba na špeciál 2 CS 269542 B 1na poutitia. Natkaný taxtilný aaterial na baza polypropylúnu 3 antistatickýni vlastnosgai podla jap. PAT spisu č. 2 D 15 889 nie ja vyhovujúci 2 hladiska aołnćho odiarania sa vrstvy vodivaho uhlika 2 jsho povrchu, čin sa ciakt tajto úpravy zniłuja. výroba natkaneho elektricky vodivaho aatarialu podla SB PAT spisu č. 2 096 196 ja tachnolooicky...

Kompozícia pre povrstvenie textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 269012

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kabátová Viera, Kulich Vladimír, Markuš Stanislav, Truchlik Štefan

MPK: D06M 15/687, D06M 15/263, D06M 15/634...

Značky: kompozícia, textilií, povrstvenie

Text:

...pripadne znľkčovedlá, nodifikatory a dalšie ponocnd prostriedky, ktorá h-otnostne na 100 dielov polynlrnej zložky obsahuje1 až 70 dielov aktivnej zložky, ktori je konbinàciou 1,2- propändiolu e/alebo 1,3- Dropàndiolu a natrifikovaneho aluninosilikôtu v haotnoetnon pomere 110 ai 101.výhoda koupozicie pre povrstvenie textilii podla uvedeného vynalezu počiva v ton,že konbinàciou uvedených zložiek sa dosiahne kontinuálny priebeh v konečnej...

Textilný upravárenský prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 268556

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dimun Milan, Šimek Ivan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Hodúl Pavol

MPK: D06M 11/00

Značky: upravárenský, prostriedok, textilný

Text:

...vyplývajúce tažké zabudovanie do latexových zmesi, Iuvedené a dalšie nevýhody rieši tento vynález, podla ktoreho textilný upraváreneký prostriedok, zabezpečujúci zníženú hodnotu elektrického odporu, obsahujúci pripadne plnidlá a daľšie pomocné prostriedky, je tvorený kombináciou vodnej dieperzie polymáru a/alebo jeho roztoku e mletého grafitu s obsahom uhlíka 70 až 100 , pričom obaah mletého grafitu vztiahnutý na polymárnu zložku je 1 až 120...

Spôsob rubovej úpravy všívaných textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267382

Dátum: 12.02.1990

Autori: Belko Dušan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Bartek Pavol, Markuš Stanislav

MPK: B32B 27/04

Značky: spôsob, rubovej, materiálov, všívaných, úpravy, textilných

Text:

...z POP pások. Použitím polyuretánu sa zvyšujú nároky na povrstvovacie zariadenie a zhoršuje sa pracovné prostredie.Uvedené a ďalšie nevýhody rieši spôsob rubovej úpravy všivaných textilných materiálov podľa vynálezu, pri ktorom sa vytvorené vrstvenć preddielo, pozostávajúce z dvoch a viac vrstiev, z ktorých aspoň jedna je tvorená polymérnym útvarom s teplotou mäknutia a tavenia minimálne o 10 °C nižšou ako ostatné zložky. pri teplote...

Prostriedok s biologickou najmä baktericidnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267055

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sokol Drahomír, Dimun Milan, Bláha Jaromír, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Belko Dušan

MPK: A61K 31/415

Značky: prostriedok, najmä, biologickou, baktericidnou, aktivitou

Text:

...ktorý sa vyzna čuje dobrou rozpustnostou vo vode, požadovanou stabilitou a ľahkou odburateľnostou.Príprava prostriedku spočíva v snadnej reakcii glykolurilu s formaldehydom podľa schémyIzolovaný produkt je biela kryštalická látka s teplotou topenia 136,5 °c, ktorá sa dosiaľ používa ako sieťovač pri výrobe glykoluril - formaldehydových živíc. Ako nová vlastnosť tetrametylolglykolurilu bola zistená stálosť jeho neutrálnych vodných roztokov pri...

Modifikátor tepelnej stability a vjťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266130

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mikel Miroslav, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Melicher Roman, Kabátová Viera, Surovec Ján, Zeman Svatopluk, Šubert Jiří, Dimun Milan, Fedorík Radovan

MPK: C08J 9/04

Značky: stability, plynných, tepelnej, vjťažku, splodín, modifikátor

Text:

...tepelnej stability a výtažku plynných splodín u azodikarbonamidu, 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 1,3,5-trinitrôzo~l,3,5-triazacyklohexánu, a/alebo zmesí s obsahom týchto aktívnych zložiek nadúvadiel, v množstve 0,5 až 98,0 hmot. na hmotnost príslušnej aktívnej zložky.Výhodou tohto vynálezu je technicko-ekonomická dostupnosť dutých sklenených guličiek. Aplíkáciou vedľajších frakcií guličiek dôjde k zvýšeniu...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265768

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dimun Milan, Markuš Stanislav, Missbach Viktor, Kabátová Viera, Turianiková Helena, Hulík Milan, Truchlik Štefan, Belko Dušan

MPK: C09D 3/74

Značky: kompozícia, rubovú, elastickú, textilných, úpravu, podlahovín

Text:

...5 z titulu použitia jednej polymérnej bázy je malá variabilita výsledných vlastností rubovej úpravy.Pri použití termoreaktivnej vodou riaditeľnej kompozíoie podľa čs. A 0 223 208 ako polymérnej bázy pre záterovú pastu nedostaneme elastickú rubovú gumovitého charakteru, pričomzáter má slabšiu zotavovaciu schopnosť po dynamickom a statickom zaťažení, čo je pri textilných podlahovinách na závadu.Uvedené a dalšie nevýhody rieši tento vynález,...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264745

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jakubíček Karol, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Dimun Milan

MPK: E04D 7/00, E04D 11/02

Značky: strešná, krytina

Text:

...po každom zamrznutí sa trhlina zväčší a v konečnej fáze zapríčiní zatekanie. Medzi dalšie nevýhody je možné zaradiť vysoké hmotnosti a ceny krytín vzhladom k ich životnosti a pracnost pri realizácii.Niektoré nevýhody je možno riešiť použitím vhodnej výstužnej vložky. Bežne sa používajú tkané alebo netkané textílie na báze sklenných, polyamidových, polyakrylonitrilových, polyvinylchloridových, polyesterových, bavlnených, sisalových a jutových...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 262610

Dátum: 14.03.1989

Autori: Markuš Stanislav, Dimun Milan, Turianiková Helena, Hulík Milan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Missbach Viktor

MPK: D06N 3/10

Značky: podlahovín, rubovú, textilných, kompozícia, elastickú, úpravu

Text:

...pomocné prostriedky, vo vztahu k neprchavej zložke latexu kąučuku obsahuje 100 až 400 hmot. práškového plniva, ktoré ke kombináciou anorganických látok a termoplastických polýmérnych látok v hmotnostnom pomere 110 až 101a l až 30 hmot. zmesi vulkanizačnýchhptísad o zložení 10 až 30 hmot. síry, 10 až 40 3 hmot. oxidu zinočnatého, 1 až 20 hmot. antioxidantu a 5 až 55 hmot. urýchlovačov vulkanizície z ktorých aspoň jeden je na báze...

Podhlad, strop kabíny kolesového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259575

Dátum: 17.10.1988

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Kočalka Štefan, Dimun Milan

MPK: B32B 5/18

Značky: kolesového, vozidla, strop, kabiny, podhlad

Text:

...je tenká vrstva peny pokrytá vrstvou tenkej ohybnej textílie.Nedostatkom doterajšieho stavu techniky sú vysoké materiálové nároky a vysoká prácnosť pri -kompletacii podhladu kabítn,~v súv-islosti s nutnosť-ou montáže. jednotli.vých ovládacích prvkov na samostatné nosné časti.Uvedené nedostatky rieši tento vynález, 4podľa. ktoréh-o podhľad, strop kabíny kolesoveho vozidlo, tvorený samonosnou vrstvou a .pripadne ďalšími funkčnými vrstvami...

Kompozícia pre rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 259295

Dátum: 17.10.1988

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: C08L 9/00, C08L 33/06, C08L 7/02...

Značky: podlahovín, rubovú, textilných, úpravu, kompozícia

Text:

...kompozíci pre rubovú úpravu podlahových textilií nedosiahne očakávaného efektu.Uvedené a ďalšie nevýhody rieši tento vynález, podla ktorého kompozicia pre rubovú úpravu textilných podlahovín na báze vodných disperzií polymérov, kde hlavnou monomernou jednotkou je ester kyseliny akrvlovej a/alebo metakrylovej, obsahujúca plnivá a prípadne zmäkčovadlá, modifikátory a ďalšie pomocné prostriedky, vo vztahu k neprchavej zložke vodnej...

Zapojenie pre automatické stanovenie teploty vznietenia pár kvapalín, plynov a topiacich sa tuhých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259272

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dimun Milan, Ország Bohumil, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera

MPK: G01N 25/52

Značky: kvapalín, materiálov, topiacich, zapojenie, vznietenia, plynov, automatické, teploty, tuhých, stanovenie

Text:

...s pamäťou, na riadenie teploty stien reakčuej nádoby, robenie korekcii a komplexné vyhodnotenie, zariadením pre styk s počítačom a výstupným záznamovým zariadením, ktorého podstatou je skutočnosť, že merné teplotné čidla, vytvorené ako čidlo regulačného zariadenia alebo čidlo indikačného zariadenia, situované v elektricky regulovanej plecke na stene reakčnej nádoby, sú pripojené cez prepínač meracích miest a číslicový voltmeter na...

Modifikátory nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258209

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mikel Miroslav, Truchlik Štefan, Milichovský Miloslav, Dimun Milan, Zemanová Eva, Kabátová Viera, Šubert Jiří, Belko Dušan, Tomis Bořivoj, Zeman Svatopluk

MPK: C08K 5/34

Značky: modifikátory, nadúvadiel

Text:

...substáncie v jej povrchovo močovinoformaldehydovými kondenzátmi aktivovanom analôgu je možné napr. pripraviť dezodoračné,resp. aktivačné činidlo, majúce v tomto smere rovnakú účinnost, ako samotný močovinoformaldehydový kondenzát, čo je äalšou prednosťou tohto vynálezu, nakolko je tak možné realizovať úsporu formaldehydu a močoviny v syntéze modifikátoru.Použitie močovinoformadehydovými kondenzátmi povrchovo aktivovaných práškových...

Modifikátory alifatických nitrózamínov a/alebo azozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258208

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kabátová Viera, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Mikeštík Antonín, Zemanová Eva, Truchlik Štefan

MPK: C08K 5/34

Značky: modifikátory, alifatických, nitrózamínov, azozlúčenín

Text:

...399,18 mg hydroxidu draselného na 1 g- farebnosť podľa Hanzenovej stupnice . . . . . . . menší ako 1Chromatograficky je stanovené ( hmot) 27,4 dimetyladipátu, 6,3 dimetylglutarátu,5,4 dimetylsukcinátu, 0,5 metylvalerátu, 0,9 metylkapronátu, 0,01 metylpropionátu,0,46 metanolu a 10,0 1,2-cyklohexándiolu takto stanovené estery predstavujú 67,25 hmot.,všetkých esterov vo frakcií a podobne stanovené alkoholy predstavujú 79,91 hmot....

Sposob modifikácie nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257803

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šubert Jiří, Kabátová Viera, Zeman Peter, Dimun Milan, Polievka Milan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Mikel Miroslav, Kriváková Marta

MPK: C08J 9/10

Značky: nitrózamínov, modifikácie, spôsob

Text:

...z príkladu 1 je pri tejto zmesi nájdený počiatok exo~roz kladu pri 141,2 DC, čo je zasa výrazné zvýšenie stálosti oproti výchcdiskovému nitrözamínu. P r I k 1 a d 5zmesi podľa príkladov 3 a 4 sú za štandardných podmienok testované ako nadúvadlá v kaučukovej zmesi referenčným nadúvadlom je komerčná zmes Chempor PC 65, obsahujúca 65 hmot. 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 20,5 S hmot. komplexu močoviny s metyllolmočovinou,...

Spojení plunžru nebo pístu s křižákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244086

Dátum: 01.06.1988

Autori: Belko Dušan, Kabátová Viera, Zemanová Eva

MPK: F16J 1/10

Značky: spojení, plunžru, pístů, křižákem

Text:

...zorněn na připojeném výkrese, představujícím detail spojení plunžru s křižákem v osovém řezu.Při spojení plunžru s křižákem podle vynálezu je plunžr ł opatřen na svém spodním konci čepem g, ąterý představuje jednu část nárokovaného spojení. Druhá část spojení je tvořena speciálním silentblokem 1 situovaným v závitové dutině A křižáku 1, a sestává z děleného opěrného kroužku Q, který je uložen v drážce 1 vytvořené na volném konci čepu g...

Modifikátory tepelnej stability a výťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257457

Dátum: 16.05.1988

Autori: Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Dimun Milan, Červenka Zdeněk, Zemanová Eva, Truchlik Štefan

MPK: C08K 5/01, C07C 15/02, C07C 15/12...

Značky: splodín, modifikátory, výtažků, stability, plynných, tepelnej

Text:

...produktov.Pomocou diferenčnej termickej analýzy (DTA), pracujúcej s meracím rozsahom 1 mv na škálu stupnice, lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C.minl a navážkami vzoriek 50 až 80 mg bolo nájdené~pre východiskovú zmes (eutektikum) počiatok endotermy topenia pri 54,3 OC, jej pík pri 67,6 UC, počiatok axotermického rozkladu pri 129,8 OC a jeho pri 162,1 OC- pre zmes s obsahom vedľajších produktov počiatok endotermy topenia pri 52,4...

Spôsob permanentnej úpravy polymérov, pre zvýšenie ich elektrickej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256750

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spevárová Eva, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Deanko Peter, Hulík Milan, Šimek Ivan, Kabátová Viera

MPK: C08K 3/10, D06M 11/04

Značky: polymérov, spôsob, zvýšenie, elektrickej, permanentnej, vodivosti, úpravy

Text:

...zabudované nitrilové sku- .pin-y. Ďalšie úpravy .polymérov za účelom zníženia »ich elektrického odporu sú popísané v gpočetn-ých patentových spisoch napríklad .USA PAT 4.362 779 v 4 287 254 4 336.028 4 410.593 nEurnp. .PAT .35 406, AP PAT číslo 512 .358000 58018 445 591021 722, Enanc. PAT 2 272 567.Nevýhodou súčasného stavu u pokovovaných povrchov sú pomerne komplikovaná a nákladné metódy, diskutabilná prilnavosť kovovej...

Spôsob prípravy hexamethyléntetramíniových kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256557

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kabátová Viera, Kostková Viktória, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Sokol Drahomír, Belko Dušan, Mikeštík Antonín, Koššuth Jaroslav

MPK: C07D 487/18

Značky: přípravy, spôsob, kvartérnych, solí, hexamethyléntetramíniových

Text:

...prípravy predmetných substancií.Do šnekového malaxéru z neiskrivej ocele s objemom 500 cm 5 sa nasype 140,0 g hexametyléntetramínu 1 mól). Pri Laboratórne teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 167,0 g 1 mól etylesteru kyseliny brómoctovej cez štádium kaše, ktorá sa, ohrleva uvolneným kvarternizačným teplom udržlavaním na hodnote 70 °C. Po hodine malaxovania sa produkt ,pomelie Rezultuje 306,0 g kvartérnej soli, to je...

Aktivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255376

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pinka Anton, Maňkoš Vladimír, Šubert Jiří, Belko Dušan, Zaman Svatopluk, Trnečka Vladimír, Mikel Miroslav, Dimun Milan, Kubínyiová Eva, Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: C08K 3/36, C01B 33/26

Značky: aktivátor

Text:

...nebolo doposiaľ v liicratrwre popísané a je doknineiiiované nasledujúcimi prikladmi.K dispozícii je technický 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,SJ-tetraazvacyklooktán s obsahom 4,9 9/0 hmot. 1,3,5-trinitrózo~ 1,3,5-triazacyklohexánn, zeolit-klínoptilolii s nasledujúcou. špecifikácinounjeniieľnosl horniny podľa VTl pevnosť horniny V tlakuna T 102 0,30 až 0,33 9/0 E 1920 1,65 až 1,72 9/0 CaO 3,50 až 4,36 9/0 IVIgO 0,50 až 1,26 9/0 MnO stopy až...

Zmes alifatických azozlúčanín so zvýšenou tepelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255312

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Dimun Milan, Zemanová Eva, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: C08K 5/23, C08J 9/10

Značky: stabilitou, tepelnou, zvýšenou, azozlúčanín, alifatických

Text:

...vysokej výťažnosti bielkuovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú technolögiu z hladiska využitia bielkovín a tiež možnosť dosiahnutia zlepšenej mikrobiologickej akosti syrov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa ultrafiltráciou a diatiltráciou koncentruje na sušinu 23 g v 100 g a nasledne na vákuových odparkách na sušinu 35 g v 100 g. Do koncentrátu sa pridá čistá mliekárenská kultúra v množstve 4 g na 100 g a...

Způsob zjišťování zablokování brzdicích mechanismů využívajících tření a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240830

Dátum: 01.01.1988

Autori: Stoešinková Dáša, Kabátová Viera

MPK: B60T 8/32

Značky: zařízení, způsobu, zablokování, zjišťování, využívajících, způsob, tření, brzdicích, mechanismu, provádění

Text:

...vynálezu je, že principalně není omezen rozsah rychlostí a koeficientu přilnavosti, při kterém lze systém provozovat. Z tohoto faktu potom vyplýva vysoká adaptivita brzdicího systému dopravního zařízení k měnícím se jízdním podmínkém. V neposlední řadě je výhodou i jednoduchá realizace elektronického systému vyhodnocujícího zablokování.Napřiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad zařízení podle vynálezu. V tomto případě je...

Zapojení k ovládání brzd přední nápravy traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246753

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kabátová Viera, Stoešinková Dáša

MPK: B60T 7/04

Značky: ovládání, nápravy, traktoru, přední, zapojení

Text:

...B brzdového. ventilu 7 pneumatickýchsbrzd přívěsu. Do brzd-ového ventilu 7 je přiváděn tlakový vzduch od kompresoru traktoru a z brzdového ventilu 7- je tlalkový vzduch rozváděn dospojkové hlavice pro přívěsy a do zadní části ovládacíhlo válce 9.Před brzdovým ventllem 7 je odbočkou přiváděn tlakový vzduch přes elektromag.netický ventil 8 k přední části ovládaoího válce SLNa-ovládaoíválec 9 je upevněn tla kový valec 10 předních brzd,...

Zařízení pro záměnu barevných útkových nití na bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241118

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kabátová Viera, Adamec Jozef, Truchlik Štefan, Orlický Jozef, Krempaský Vladimír, Obetko Dušan, Smolár Milan

MPK: D03I 1/00

Značky: zařízení, tkalcovském, útkových, záměnu, stavu, bezčlunkovém, nití, barevných

Text:

...nachází na vodorovné rovině, která prochází osovou čarou vidlice 31.Na hřídeli 11 je uspořádaná souose trubka já, u které je jeden konec opatřen oky 15, 31. Na trubce łá jsou připevněny nehybně pod různým úhlem natočení válcové segmenty gg, 12, gg, § 1 barvicího úseku. K okám 15, 11 jsou kloubově přivěšeny svislé tyče 53,53, jejichž dolní konec je spojen také kloubově s dalšími oky 51, §§ trubky âl, v jejímž vnitŕku je uspořádán hřídel âg. K...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu všívaných podlahových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253421

Dátum: 12.11.1987

Autori: Belko Dušan, Turianiková Helena, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Markuš Stanislav, Hulík Milan, Missbach Viktor, Dimun Milan

MPK: C08F 220/10, C08F 214/06

Značky: elastickú, textilií, úpravu, kompozícia, podlahových, rubovú, všívaných

Text:

...nároky na povrstvovacie zariadenie a zhoršuje sa pracovne prostredie. Rubové úpravy na báze tavenín termoplast-ov majú obmedzenia pri použití podkladoviek z POP pások a zvyšujú energetické- nároky úpravy. Použitie špeciálnych plnidiel, napr. oxidu hlinitého, síranu vápenatého, bóraxu, škrobu, naráža na ťažkosti z titulu ich vysokých sorpčných schopností, čo znižuje plnitelnosť zmesí bežnými lacnými plnivami a tým zvyšuje ekonomickú náročnosť...