Kabátek Jan

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265178

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fikrle Jan, Trnka Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/18, D04B 9/54

Značky: pletací, zboží, výrobu, stroj, punčochového, okrouhlý

Text:

...Zámek Z slouží pro vysouvání přistrojových platin Š do pracovní polohy a zámek g pro jejich zasouvání. Zámkový kroužek É je vytvořen tak, že jeho pracovní hrana mezi pletacími systémy,resp. body 5 odpovídající zátahů pletacich systémů gł - 33 je okrouhlá o polnměrech gł a gg,přičemž 5 gg Poloměr gg je vytvořen na oblouku za pletacím systémem gł, kde se provádí přenášeni kliček až do místa 5, kdy pracovní hrana zámkového kroužku É se ještě...

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264468

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kabátek Jan, Ditl Pavel

MPK: B01F 7/08

Značky: kontinuálnímu, tekutin, zařízení, směšování

Text:

...plochy 3 se vzájemné dotýkají rovněž na konci vložky 3. stoupání šroubových plech 3 je pravotočivé a činí čtyřnásobek délky vložky 3. Šířka šroubové plochy g se po délce mění, maximální šířka šroubové plochy glje na začátku vložky Q a činí 3/2 vnitřuího průměru potrubí l a minimální šířka šroubově plochy 3 je na konci vložky 1 a činí polovinu vnitřního průměru potrubí l, přičemž osa šroubové plochy 3 půlí šířku šroubové plochy 3 na začátku...

Zařízení pro aretaci přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264374

Dátum: 12.07.1989

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Krulová Jarmila, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/18

Značky: zařízení, aretaci, prístroje

Text:

...kolíkem §zasahujícím do jeho podélné drážky. Konzola l je opatřenapevným remenem 1, které při zavřeném přístroji drží svou boční stěnou aretační čep 5 zatlačený v úložné díře. Dále souose s konzolou l je na čepu g prostřednictvím dalšího čepu § volně výkyvně uložen segment 2. Čep § je pevně uspořádán v čepu g, přičemž segment 2 je uložen ne čepu.§ Segment g je ne boku opatřen výstupkem 2 pro záběr s ramenem 1 konzoly l. Dále je segment 2...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263323

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fikrle Jan, Kabátek Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/74

Značky: stroje, pletacího, zařízení, pohonné, okrouhlého

Text:

...přístrojem g. Přístroj g je opetřen stříhecím zařízením s kruhovou pilkou a přenášecími pletinami. K pohonu jehelního válce l a přístroje g je stroj vybaven dvěma elektromotory 2 a in Elektromotor 1 pracuje V rozmezí vysokých otáček 400 - 1500 ot/min e elektromotor i pracuje při otáčkách 200 - 800 ot/min. Oba elektromotony jsou ovládány měničem řízeným od řídícího mikropočítače strojeaElektromotor 3 je kinematicky napojen přímo na jehelní...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: postrkové, bubnu, okrouhlého, stroje, zařízení, pletacího, rozkazovacího

Text:

...tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263034

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Fikrle Jan, Krulová Jarmila

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: okrouhlého, stroje, zařízení, pletacího, výrobu, zboží, punčochového

Text:

...ll, uložené otočné v kon zole 6 oNa íspodním konci hřídele lJ. je pevné uepořádána horní příruba mg spojky L 2 Q pro rozepnutí pohonu přístroje l. Ned přírubou 1 gje uspořádáno ozubené kolo l). Spodní příruba L 2 spojky 1 § je . pevné uepořádáne na horním konci hřídele lbuepořádanéotočně vestojanu L 2 stroje. Pod přírubou 12 je na hřídeli 1 g pevné uspořádáno ozubené kolo §. Hřídel .4 je poháněna od neznázorněné pře~ vodovky buä od jehelního...

Zařízení na vydrolování kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244920

Dátum: 15.07.1988

Autori: Klumpar Karel, Kabátek Jan, Trnka Jan, Nováeek Jindoich, Šalomoun Jan

MPK: A01F 11/O6

Značky: zařízení, vydrolování, kukurice

Text:

...palic a vysokou produktivitu zařízení, ve značné širokém rozsahu změny fyzikálne mechanických vlastností kukuřlčných palic. Nepatrné drcení Vřeten kukuřičných palic má za následek výrazný pokles spotřebý energie a zvýšený stupeň čištění zrn. Polohou tyčí protibubnu ve směru povrchové přímky se podstatně zjednodušuje jejich výroba.vynález bude nyní blíže popsán podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 schematický podélný pohled na...

Způsob výroby amidu 5-methylisoxazol-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244255

Dátum: 11.05.1988

Autori: Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír, Nováeek Jindoich, Trnka Jan

MPK: C07D 261/12, C07D 261/16, A61K 31/42...

Značky: amidů, 5-methylisoxazol-3-karboxylové, způsob, kyseliny, výroby

Text:

...rozklad sodné poli anolformy a současnánćutralizsce s konečnou úpnawsu- 2 zuu 5 reakčního prostředí na mírnou kyseloet (pH 2 až 5) kyselinou sí rovou zředěnou methanolem. Příprava methanolického roztoku kyseliny sírové se provádí za chlazení do teploty 15 °C. Rozklod a neutrelizace probíhá rovněž za chlazení v uvedeném rozmezi 7 až15 °C, s výhodou 8 až 10 °C. Za těchto podmínek nedochází k vedlejěím destrukčním reakcím. Po míchání se...

Výměník tepla ve tvaru armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 244256

Dátum: 01.05.1988

Autori: Šabek Václav, Šteif Eduard, Kabátek Jan, Gabriel Karel, Šmolík František

MPK: F28D 15/02

Značky: výměník, tvaru, armatury, tepla

Text:

...je znázorněno provedení výměníku se společnou rozšířenou teplosměnnou plochou v kondenzační částia se spojenými tepelnými trubicemi ve výparné části, nkterá je umístěna v chybu potrubí.výměník tepla sestává z potrubí l opatřeného na obou koncích přípojnými přírubami 3, případně ukončeného tak, aby bylo možno jednoduše e bezpečně výměník tepla napojit do potrubního systému. Potrubí l je z materiálu, který odolává teplé tekutíně lg...

Zapojenie obvodu jednofázového riadenia tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243799

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Vleek Antonín

MPK: H02M 3/136

Značky: jednofázového, obvodů, zapojenie, tyristorov, riadenia

Text:

...riadenie tyristorov trojfázového stabilizátora jednosmernýob napätí je realizované nasledovnePrvý napájací vstup žili prvého obvodu jednoiázového riadenia tyristorov 1 je pripojený na vstupnú svurku U stabilizátora neptia. Prvý napájací vstup 1531 druhého obvodu jednofázového riadenia tyristorov lil je pripojený na vstupnú svorku V stabilizátora napätie. Prvý napájací vstup 11 tretieho obvodu jednoíáząvého iadenia tyristorov 13 ° je pripojený...

Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254504

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Nováček Jindřich, Čurda Otakar, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan

MPK: D04B 15/94

Značky: zařízení, pohonné, okrouhlého, pletacího, jednoválcového, stroje

Text:

...na výkresech,na nichž značí obr. 1 schematicky pohon jehelního válce a přístrojového talíře,obr. 2 schéma zapojení obou motorů, frekvenčního měniče a řídicího mikropočítače stroje.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním váloem ł, který je poháněn od elektromotoru gł mechanickým převodem, zahrnujícím řemenice 3, 3, řemen A a hřídel §. Dále nad jehelním válcem l je otočně uložen...

Zámková soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254500

Dátum: 15.01.1988

Autori: Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Kabátek Jan, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, zámková

Text:

...Oba Výkyvné zámky §, Ž jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají jehly 2 nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy jehel 3 a zámek 2 do zesilovací polohy.Pro stahování jehel 2 pak slouží zámek lg a ll.Pod výkyvnými zámky §, 3 jsou v dráze kolének g, Ě, Q, Q, Q stoprů g uspořádány výkyvné zámky ll, ll, ll, lg, lâ, které jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají stopry l nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy,...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244247

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fikrle Jan, Kabátek Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, výroby, vápenatého, způsob

Text:

...složení produktu od 0 OC až do bodu varu. Vzniklá sraženina se oddělí, napříkladfiltrací nebo odstředěním, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepel ným zpracováním k získání produktu požadovaného složení.Z části nebo veškerého zbylého roztoku se přidáním páleného vápna nebo/a vápanného hydrátu nebo/a vápenného mléka regeneruje amoniak nebo/a hydroxid amonný a roztok vodorozpustná vápenaté soli. Regenerace se...

Zařízení pro pneumatický odtah

Načítavanie...

Číslo patentu: 236367

Dátum: 01.11.1987

Autori: Nováček Jindřich, Kabátek Jan, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/92

Značky: odtah, zařízení, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pneumatický odtah úpletů na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového zboží, které obsahuje ventilátor zapojený na dvakrát ohnuté vedení úpletů napojené na jehelní válec a které je ukončeno uzavírací klapkou. Vynález řeší náhradu záchytné nádoby odtahu tím, že do vedení od jehelního válce je nejprve napojen výfuk ventilátoru a za něj sání ventilátoru.

Zařízení pro zadržení úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237076

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/92

Značky: zařízení, zadržení, úpletu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zadržení úpletu oproti působení tahu vzduchu vyvozovaném pneumatickým odtahem okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží s pracovními otáčkami vyššími jako 800 ot/min. a záměnovými otáčkami vyššími jak 300 ot/min. Zařízení je řešeno tak, že obsahuje pod jehelním válcem rotující část vedení úpletu, která se postupně rozšiřuje z menšího na větší průměr.

Zařízení pro regulaci průtočného množství

Načítavanie...

Číslo patentu: 241012

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kepert Rudolf, Nováeek Jindoich, Kepert Jindoich, Šalamoun Vladimír, Kabátek Jan, Wolf Vojtich

MPK: G05D 7/06

Značky: množství, průtočného, regulaci, zařízení

Text:

...Konstantní binární hodnota žádané veličiny určuje pouze šířku oblasti necítlivostí regulátoru. Pomocí navrženeho řešení mohou být náklady, zvláště náklady na elektronické konstrukčni prvky, udrženy ve výhodných mezích.Vynález bude blíže vysvětlen na příkladč jeho provedení, znázorněném na výkrese,kde značí obr. 1 uspořádání regulačního zařízení, obr. 2 biokové schéma zapojení regulačního zařízení. Obr. 1 znázorňuje zařízení pro regulací...

Přístroj jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236125

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Trnka Jan, Kabátek Jan, Krulová Jarmila

MPK: D04B 15/18

Značky: okrouhlého, pletacího, stroje, prístroj, jednoválcového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, který je opatřen pneumatickou hubicí a stříkacím zařízením, jež obsahuje stříkací pilku. Vynález řeší přizvadávání přístroje a zavíraní pneumatické hubice tak, že pneumatická hubice a zbývající část přístroje jsou uspořádány vzhledem k sobě i k hřídeli přístroje axiálně posuvně.

Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251431

Dátum: 16.07.1987

Autori: Trnka Jan, Klumpar Karel, Krulová Jarmila, Kabátek Jan, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 35/28

Značky: zejména, stroje, okrouhlého, zařízení, pletacího, mazání

Text:

...zmíněného vnitřního prostoru tělesa ll ústí sací a výtlačný otvor llg a llz, které jsou napojeny na neznázorněné vedení ústící do nádrže s olejem, resp. k mazsnému místu. Na horní části tělesa ll jeqpevně nslisováne objímks lg (obr. 4) s dorazem lg přiřazenýmk stojanu li , resp. jiné pevné části pletacího stroje. Tato objímka lg má vytvoreny další dva dorazy s dorszovými šrouby łgg a gggv mezi něž zasahuje další doraz lil objímky li. Tato...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233917

Dátum: 01.03.1987

Autori: Trnka Jan, Nováček Jindřich, Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje opatřeného pohyblivě uloženými elementy, jako jsou platiny apod. V drážkách rotačních dílců, které jsou ovládány zámkovými díly a kde jsou vyjímatelná dvířka pro výměnu pohyblivě uložených elementů. Vynález řeší použití dvířek i ve funkčních místech tím, že dvířka tvoří se zámkem nepřerušenou pracovní hranu, přičemž jejich spoje na funkčních ploškách pracovní hrany jsou tvořeny do sebe zapadajícími...

Zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234912

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nováček Jindřich, Kabátek Jan, Šloun Vladimír, Trnka Jan

MPK: D04B 35/28

Značky: okrouhlého, zařízení, stroje, pletacího, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje, zejména pro výrobu punčochového zboží, které má rotační část s elementy pro nasávání a výtlak oleje, uspořádané v pevné části upravené pro napojení vedení oleje k mazacím místům a k nádobě s olejem. Vynález řeší aplikaci zařízení do mechanismu stroje bez speciálního ovládáni tím, že rotační část je pohybově spojená s jehelním válcem stroje.