Kabát Vojtech

Pracovisko na polohovanie hláv stĺpov a spôsob polohovania hláv stĺpov na pracovisku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7482

Dátum: 01.07.2016

Autori: Kabát Vojtech, Macejka Martin, Blaško Tomáš

MPK: B23Q 3/02, B25J 9/08, B25J 5/06...

Značky: spôsob, pracovisku, pracovisko, hláv, polohovania, polohovanie, stĺpov

Text:

...spočíva v tom, že pracovisko zahŕňa technologickú paletu na uloženie aspoň jednej hlavy určenej na upevnenie ku koncu priestorovo orientovaného stĺpa, manipulátor a prizmatické polohovadlá na uloženie priestorovo orientovaného stĺpa. Technologická paleta a koniec priestorovo orientovaného stĺpa na upevnenie hláv, uloženého na prizmatických polohovadlách, sa nachádzajú v pracovnom priestore manipulátora.Podstata technického riešenia...

Polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7481

Dátum: 01.07.2016

Autori: Grman Martin, Macejka Martin, Kabát Vojtech

MPK: B65G 41/00, B65G 15/02, A63G 21/02...

Značky: polohovacie, zariadenie

Text:

...segmentov priestorovo tvarovaných dráh s rovinnou platňou kolísky.Vzhľadom na uvedené vznikla úloha hľadať také riešenie konštrukcie polohovacieho zariadenia, ktoré umožní pri výrobe extrémne skrútených priestorovo tvarovaných dráh vychýliť rameno určené na uloženie priestorovo tvarovaného pozdĺžneho prvku o požadovaný uhol, bez vzniku kolízie priestorovo tvarovaného pozdĺžneho prvku s touto platňou. Ďalšou úlohou bolo zvýšiť produktivitu...

Zariadenie na polohovanie priestorovo tvarovaných profilov a spôsob polohovania s ním

Načítavanie...

Číslo patentu: 287777

Dátum: 24.08.2011

Autori: Pašák Jozef, Kabát Vojtech, Baranovič Ján

MPK: E04B 1/18, A63G 21/18

Značky: tvarovaných, polohovanie, zariadenie, polohovania, spôsob, profilov, priestorovo

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na polohovanie je vhodné najmä na nastavenie prvkov priestorovo tvarovaných dvoj-, troj-, resp. štvorprofilových dráh, ktorých tvar je zadaný priestorovými súradnicami. Pozostáva z pevného stĺpa (1) s výstupným nadstavcom (2) a dosky (6), na ktorej je otočne prichytená kolíska (9) s výklopným ramenom (12), zameriavacími terčíkmi (14, 15, 16, 17) a podperou (18). Polohovanie sa výhodne používa pomocou zostavy zostavenej z minimálne...

Zariadenie na polohovanie priestorovo tvarovaných profilov a spôsob polohovania s ním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5412

Dátum: 07.04.2010

Autori: Baranovič Ján, Pašák Jozef, Kabát Vojtech

MPK: E04B 1/18, A63G 21/00

Značky: priestorovo, spôsob, tvarovaných, profilov, zariadenie, polohovanie, polohovania

Text:

...a osi pohybov sa pretínajú v jednom priesečníku v strede dráhy profilov.Spôsob polohovania dráh zariadení sa s výhodou vykoná tak, že sa zariadenia uložia do sústavy minimálne troch zariadení na polohovanie priestorovo tvarovaných profilov, umiestnených za sebou v smere profilov,ktorých tvar je zadaný priestorovými súradnicami.Výhodou zariadenia na polohovanie je jeho kompaktnosť, univerzálnosť, rýchla nastaviteľnosť, veľká presnosť...

Integrovaná nanášacia podtlaková kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 248949

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polák Vladimír, Pernecký Gustáv, Kabát Vojtech, Moravčík Alfonz

MPK: B05B 15/12

Značky: podtlaková, nanášacia, integrovaná, kabina

Text:

...prestrekový prášok čo najkratšou cestou dostáva do recirkulačného dopravného systému je, že prášok nemá možnosť vo väčšej miere sa hromadić v miestach v spodnej časti nanášacieho priestoru. Pritom je ka bína výrobne nenáročná a funkčne spoľahlivá.Príklad vyhotovenia integrovanej nanášacej podtlakovej kabíny podľa vynálezu je znázorneny na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje schématický bokorysny pohľad na kabinu s čiastočným rezom jeho...