Jurík Štefan

Guľový manipulátor svetelného kurzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267914

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jurík Štefan

MPK: G06F 3/033

Značky: guĺový, kurzora, světelného, manipulátor

Text:

...činnosti. ~ Guľový manipulátor svetelného kurzoraje v reze znázornený na pripojenom výkrese.Manipulačná guľa l je vyhotovená z umelej hmoty a je voľne uložená na troch gumených krúžkoch g, 3 a 4, ktoré sú nasunuté na aktívnych rotačných kotúčoch 2 a 6 s koncentric kými otvormi 8 a pasivnom rotačnom kotúči 7. Rotačné kotúče 5, 6 a 7 sú otoćne nasunuténa skrutkových kolíkoch 2, lg a ll, ktoré sú naskrutkované do segmentov ll, ll a ll,...

Závitorezný držiak pre súčasne rezanie dvoch závitov o roznom stúpaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263368

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurík Štefan

MPK: B23G 5/00

Značky: roznom, závitov, držiak, závitorezný, súčasné, dvoch, stúpaní, rezanie

Text:

...zvýšiť produktivitu práce a znižuje členitost upínacích nástrojov.Príklad závitorezného držiaka pre súčasne rezanie dvoch závitov 5 rôznym stúpaním znázorňuje pripojený výkres.V telese ł držiaka pripevnaného známym sposobom na vreteno 3 je kolmo uložená jednosmerná momentová spojka 3 vytvorená zo západky 1, tlačnej pružiny łg západky 5 a matice łg. Volne uložené zavitorezné vreteno § v telese ł držiaka a podopreté tlačnou pružinou § vretena §...

Ložiskové polohovacie zariadenie optického vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 263366

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurík Štefan

MPK: G02B 6/28, H01B 3/00, G02B 6/36...

Značky: ložiskové, optického, vlákna, polohovacie, zariadenie

Text:

...v manipulačnom puzdre, zasunutom vo výkyvnom guličkovom ložisku, pevne vsadenom v puzdre, upevnenom v kruhovom otvore nosnej dosky, pričom otočné teleso je zakrytá krytom naskrutkovanom na puzdre.vynález ložiskového polohovacieho zariadenia optického vlákna umožňuje kolmé nastavenie čela optického vlákna na dopadajúci laserový lúč a výhodne ho možno použiť pri zistovani optických vlastnosti sklenených vlákien, pretože neporušuje ich...

Zariadenie na uchytenie a centrovanie optického vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 263365

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurík Štefan

MPK: G02B 6/36

Značky: centrovanie, optického, zariadenie, uchytenie, vlákna

Text:

...dopadajúci laserový lúč.zariadenie na uchytenie a centrovanie optického vlákna je znázornená na výkresoch,kde na obr. la je znázornená zariadenie v náryse a na obr. lb v bokoryse, a na obr. 2 je v axonometriokom pohľade znázornený kvadrant s výmennou vložkou opatrenou V drážkou.Optické vlákno l s obalom l je uložené vo V drážke l s vrcholovým uhlom 60 °, ktorá je vyfrézovaná vo výmsnnej vložke 3, uloženej v kvadrante § valcovitého čapu, ktorý...

Zariadenie k snímaniu tlaku taveniny v dutine liacej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259205

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jurík Štefan, Bolf Juraj, Kostura Michal

MPK: B22D 17/22, B22D 2/00, B22D 17/32...

Značky: dutině, zariadenie, formy, taveniny, snímaniu, tlaku, liacej

Text:

...plášta §, ktorý ohraničuje dutinu É deformačného členu Q. Na pŕúžnom deformačnom plášti É sú pripevnené snímače 1, 1 deformácie, spojené vedením g, prechádzajúcim otvorom V základni 5, s nenakresleným vyhodnocovacím zariadením tlaku taveniny.K základni A deformačného členu Q je pripevnený reflexný tieňaci kryt g, napr. vysoko lesklá hliníková ,fóha a pod., ktorý obklopuje pružný deformačný plášť § a tlačnú hlavicu 3 a obmezu je sálavý...

Prístroj na meranie polohy kyvadlového závesu s elektrickým kontaktovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252730

Dátum: 15.10.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01B 5/24

Značky: polohy, prístroj, závěsu, meranie, kontaktovaním, elektrickým, kyvadlového

Text:

...s presnosťou i 0,01 mm a rozsahom merania 25 x 25 mm.Prístroj na meranie polohy kyvadlového závesu s elektrickým kontaktovaní-m je znázornesný na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je schematicky znázornený V pôdorysnom pohľade a na obr. 2 je znázornený v reze.Prístroj sa skladá zo základovej dosky 1, 4V upyevnenetjlttrojicout justačnýuch skrutiek 2 vzá jomne posuiíutýćh o 120 °, pričom nosná doska 3 je zvaskrutkovaná do konzoly 19....

Automatizovaný merací prístroj polohy kyvadlového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251981

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01B 5/24, G01B 7/30

Značky: polohy, závěsu, kyvadlového, automatizovaný, merací, prístroj

Text:

...na obr. 1 je znázornený v pôdorysnom pohľade, na obr. 2 v náryse a na obr. 3 je schematicky znázornené elektrické zapojenie jedného krokového motorčeka.Prístroj sa skladá z dvoch krokových motorčekov 1, upevnených na pohyblivých suportoch 7, umiestnených v drážkach vytvorených V nosnej doske 2, ktorá je pevne spojená s meraným objektom. Redukčné závitovkové prevody 3 a 4 od krokovýchmotorčekov 1 sú ovládateľné skrutkami 5,upevnenými na...

Spôsob získavania selénu z anódového kalu po ciektrolytickej rafinácii medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239591

Dátum: 15.06.1987

Autori: Slanieka Štefan, Jurík Štefan, Janotka Ivan, Paulovie Milan

MPK: C01B 19/00

Značky: selénu, spôsob, získavania, anodového, rafinácii, ciektrolytickej

Text:

...získava známymi postupmi. Výhodou tohto postupu je jednoduchšia technológia, napríklad v porovnaní s postupmi, pri ktorých sa selén oddeľuje od kalu praženim so sódou. Oddelenie selénu zároveň zjednoduší rafináciu zliatiny zlata a striebra od primiešanín. Z hľadiska ekológie oddelenie jedovatého selénu do samostatného produktu prináša obmedzenie znečisťovania životného prostredia.V elektrickej peci sa roztaví pri teplote 1200 °C zmes,...

Kapacitný membránový barometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238419

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 7/08

Značky: kapacitný, membránový, barometer

Zhrnutie / Anotácia:

Kapacitný membránový barometer je určený pre meteorologické merania. Podstata barometra spočíva v tom, že na polymérovej membráne, upevnenej v telese, z oboch strán protismerne stlačenej pružinami, ktoré sa opierajú o nastaviteľné pružinové sedlá je upevnený vodivý krúžok, ktorý je vodivo spojený špirálou s kolíkom, vsadeným v izolačnom puzdre a v izolačnom krúžku. Nastaviteľná kondenzátorová doska, zaskrutkovaná v závitovom puzdre je vodivo...

Kalibračný prístroj pre membránové barometre

Načítavanie...

Číslo patentu: 238418

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 27/00

Značky: kalibračný, membránové, barometre, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračný prístroj je určený pre kalibráciu kapacitných a interferenčných barometrov. Podstata prístroja spočíva v tom, že v membránovom telese je stlačená polymérová membrána predpätou mernou pružinou, uloženou v pružinovom sedle, ktoré sa opiera o nastaviteľný valec mikrometra so stupnicou, upevnenom v stojane na základovej doske a závitový krúžok utesnený tesniacim krúžkom pritláča dištančnú vložku na polymérovú membránu a sedlo telesa,...

Interferenčný membránový barometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238417

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 7/08

Značky: interferenčný, barometer, membránový

Zhrnutie / Anotácia:

Interferenčný membránový barometer je určený pre meteorologické účely. Podstata barometra spočíva v tom, že v telese je vložená polymérová membrána z oboch strán protismerne stlačená dvoma pružinami, umiestnenými v nastaviteľných pružinových sedlách, pričom jedno pružinové sedlo je zaskrutkované v telese a druhé pružinové sedlo v prítlačnom puzdre, zafixovanom závitovým krúžkom, pritom v strede polymérovej membrány je prilepené snímacie...

Kalibračný prístroj membránových akcelerometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233248

Dátum: 17.04.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 21/00

Značky: kalibračný, akcelerometrov, membránových, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračný prístroj je určený pre skúšobne membránových akcelerometrov. Podstata prístroja spočíva v tom, že skúšobný akcelerometer je otočne uložený na čape, umiestnenom v radiálne posúvateľnom suporte pomocou skrutky fixovanej delenou vložkou. Pritom sa radiálna vzdialenosť skúšobného akcelerometra indikuje na lineárnej stupnici a uhol natočenia na kruhovej stupnici, ktoré sú umiestnené na doske otočného stola, na ktorom je upevnený aj...

Membránový kapacitný rýchlomer toku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233237

Dátum: 17.04.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 5/16

Značky: kvapalín, rýchlomer, membránový, kapacitný

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový kapacitný rýchlomer je určený na meranie okamžitej rýchlosti toku kvapalín. Podstata rýchlomera spočíva v tom, že na profilovanej polymérovej membráne, upevnenej v membránovom telese, stlačenej predpätou pružinou a opretej o nastaviteľné pružinové sedlo je nalepená pohyblivá doska kondenzátora a pevná doska kondenzátora upevnená v izolačnom krúžku s vývodmi a na rúrke zalisovanej v membránovom telese je nasunutá hadica s tesniacim...

Zariadenie k zisťovaniu tlaku kovu v dutine formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233219

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kostura Michal, Bolf Juraj, Jurík Štefan

MPK: B22D 17/32, B22D 17/22

Značky: tlaku, zariadenie, dutině, formy, zisťovaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši požiadavku merania tlaku v procese tlakového odlievania, napríklad farebných kovov. Problém je vyriešený tak, že tlak z dutiny formy je prenášan pružným prostredím mimo formu na snímač tlaku. R prenosu tlaku je využitý vyhadzovací kolík a vyhadzovacia doska, v ktorej je vytvorená dutina vyplnená kvapalinou a uzatvorená pružným prvkom. K pružnému prvku je pripevnený vyhadzovací kolík. Do dutiny je zaustený snímač tlaku, ktorý...

Kaskádový dvojmembránový akcelerometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 236837

Dátum: 15.03.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 15/125

Značky: dvojmembránový, akcelerometer, kaskádový

Zhrnutie / Anotácia:

Kaskádový dvojmembránový akcelerometer je určený pre pohybujúce a zrýchľujúce sa zariadenia a dopravné prostriedky. Podstata akcelerometra spočíva v tom, že v kaskádovo spojených valcových telesách sú vsuvne uložené izolačné puzdrá, v ktorých sú upevnené citlivé polymérové membrány s centricky upevnenými pohyblivými kondenzátorovými doskami s kontaktmi, medzi ktorými je pevný kontakt a kvapalné dielektrikum, pričom pevné a pohyblivé...

Dvojmembránový kapacitný barometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 236836

Dátum: 15.03.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 7/08

Značky: dvojmembránový, kapacitný, barometer

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojmembránový kapacitný barometer je určený na meteorologické meranie. Podstata barometra spočíva v tom, že priestor medzi polymérovými membránami upevnenými v telese a vložke je vyplnený antidifúznou kvapalinou, pričom v jednej polymérovej membráne je zalisovaná strediacia vložka s kužeľovitým otvorom, do ktorého zapadá prítlačná guľôčka, ktorá sa opiera o pružinové sedlo s mernou direkčnou pružinou, upevnenou v nastaviteľnom závitovom sedle...

Dvojmembránový kapacitný akcelerometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 235241

Dátum: 15.02.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01P 15/125

Značky: dvojmembránový, kapacitný, akcelerometer

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález dvojmembránového kapacitného akcelerometra je určený pre pohybujúce a zrýchľujúce sa zariadenia a dopravné prostriedky. Podstata akcelerometra spočíva v tom, že medzi dvojicou polymérových membrán, na ktorých sú nalepené pohyblivé kondenzátorové dosky a ktoré sú upevnené v dištančnej vložke osadenej vo valcovom telese je kvapalné dielektrikum a z vonkajšej strany od polymérových memrán sú upevnené pevné kondenzátorové dosky zafixované...

Dvojmembránová optická sústava s plynule meniteľnou ohniskovou vzdialenosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234830

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G02B 3/14

Značky: vzdialenosťou, dvojmembránová, optická, ohniskovou, sústava, plynule, měnitelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojmembránová optická sústava s plynule meniteľnou ohniskovou vzdialenosťou je určená pre optické prístroje. Podstata sústavy spočíva v tom, že pozostáva z opticky priehľadných polymérových membrán (1), (2), upevnených v membránovom telese (3), sklenenej prepážky (4) a na vstupe i výstupe s ochrannými sklíčkami (5), (6), pričom do membránového telesa (3), sú vsadené radiálne a vodotesné valcové rúrky (7), (8), opatrené upchávkami (9), (10), do...

Membránový kapacitný hĺbkomer kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232149

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01F 23/26

Značky: membránový, kvapalín, hĺbkomer, kapacitný

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový kapacitný hĺbkomer kvapalín je určený pre meranie hĺbky vodných hladín, resp. iných kvapalín v stojatých alebo tekutých médiach. Podstata hĺbkomera spočíva v tom, že v komore je upevnená polymérová membrána stlačená predpätou pružinou, ktorá je opretá o nastaviteľné pružinové sedlo, pričom na polymérovej membráne je nalepená pohyblivá doska kondenzátora s vývodom a pevná doska kondenzátora upevnená i izolačnom krúžku s vývodom,...

Dvojmembránový kapacitný hĺbkomer kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232148

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01F 23/26

Značky: kvapalín, kapacitný, hĺbkomer, dvojmembránový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojmembránový kapacitný hĺbkomer je určený na meranie hĺbok kvapalín v stojatých alebo tečúcich médiach. Podstata hĺbkomera spočíva v tom, že v telese sú upevnené dve polymérové membrány, medzi ktorými je kvapalné dielektrikum, pričom jedna membrána je opretá o predpätú pružinu umiestnenú v nastaviteľnom sedle a druhá membrána má nalepenú pohyblivú dosku kondenzátora s vývodom, pritom pevná doska kondenzátora je osadená v izolačnom krúžku s...

Prístroj na meranie intenzity magnetického poľa supravodivého kvadrupólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220906

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jurík Štefan

Značky: intenzity, poľa, prístroj, meranie, magnetického, supravodivého, kvadrupólu

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je určený na meranie intenzity magnetického poľa, vytvoreného vo valcovom priestore supravodivým kvadrupólom. Podstata prístroja spočíva v tom, že pozostáva zo snímača, upevneného na nemagnetickej tyči, ktorá je spojená s otočným kotúčom, uloženým vo valcovom otvore vertikálne posúvateľného držiaka, pričom vertikálne posúvateľný držiak je spojený s horizontálne posúvateľným držiakom, ktorý je upevnený na posúvateľnom stojane upevnenom...

Optický prístroj na meranie hrúbky vodného kameňa v kotlových rúrkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 222878

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jurík Štefan

Značky: hrúbky, vodného, kotlových, prístroj, kameňa, meranie, opticky, rúrkách

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je určený na meranie hrúbok vodného kameňa v kotlových rúrkach deštrukčnou metódou. Podstata prístroja spočíva v tom, že pozostáva z nástavcovej rúrky, ktorá má v spodnej zúženej časti pozorovací otvor a elipsovité zrkadlo na odraz obrazu vrstvy vodného kameňa do objektívu a hornou časťou je nasunutá na tubus mikroskopu, na ktorom je viditeľná stupnica cez otvor, vytvorený vo fixačnej vidlici s kontrolnou ryskou. Na tubuse je pozdĺžne...

Zariadenie na meranie priepustnosti plynov cez membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 227615

Dátum: 01.09.1985

Autori: Jurík Štefan, Mates Gustáv

Značky: plynov, meranie, membrány, priepustnosti, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na meranie priepustnosti plynov cez membrány. Podstata zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z telesa do ktorého sú zaskrutkované dve vložky, zaistené skrutkami a nasunuté tri toroidné tesniace gumené krúžky. Do vložiek s nastavovacími otvormi sú naskrutkované dva indukčné snímače, stabilizované štyrmi fixačnými maticami a naskrutkované prívodné rúrky. Polymérová membrána s dvoma feritovými jádrami je napnutá vo výmennej...

Spôsob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 225409

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jurík Štefan, Kucharská Margarita

Značky: difúznej, membrány, priepustnosti, spôsob, merania, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány vyznačujúci sa tým, že sa do rozvodného systému /5/ vstriekne injekčnou striekačkou /22/ cez dávkovacie teleso /20/ určené objemové množstvo plynu, v dôsledku čoho sa zvýši hladina antidifúznej kvapaliny /17/ v nádobe /13/, ktorej výška sa zaznamená na stupnici /l8/, pričom sa čas potrebný na difúziu cez membránu /28/ zistí podľa trvania poklesu hladiny antidifúznej kvapaliny /17/ na...