Jurečeková Emília

Spôsob výroby beta-hydroxyalkylamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288040

Dátum: 04.02.2013

Autori: Kavala Miroslav, Grolmus Peter, Peterková Júlia, Komora Ladislav, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Halmo František

MPK: C07C 231/00, C07C 233/00, C07C 231/02...

Značky: spôsob, výroby, beta-hydroxyalkylamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby beta-hydroxyalkylamidov reakciou alkylesteru karboxylovej kyseliny s beta-aminoalkoholom za prítomnosti alkalického katalyzátora. Reakcia prebieha pri teplote nižšej, ako je teplota varu, reakciou vznikajúceho alkoholu, s konverziou minimálne 50 % prípadne za prítomnosti rozpúšťadla, ktoré sa následne z reakčnej zmesi odstraňuje.

Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovým olejom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283885

Dátum: 03.03.2004

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Vojdášová Viera, Jureček Ľudovít, Kavala Miroslav

MPK: C01B 17/02

Značky: olejom, spôsob, uhlovodíkovým, zmesí, rozpustnej, výroby, síry, nerozpustnej, nerozpustnou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovými olejmi s využitím oxidačno-redukčných reakcií nízkomolekulových zlúčenín síry (H2S, COS, RSH), parciálnym spaľovaním a kyslokatalyzovanou redukciou oxidu siričitého sírovodíkom na elementárnu až cyklooktamérnu rozpustnú síru v Claussovom alebo v Novoclaussovom procese, sa uskutočňuje tak, že buď bezprostredne so stupňom parciálneho...

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282980

Dátum: 09.12.2002

Autori: Jurečeková Emília, Komora Ladislav, Mandúch Milan, Jureček Ľudovít, Čamaj Vladimír, Macho Vendelín

MPK: C07C 17/07, C07B 39/00

Značky: selektívnej, spôsob, hydrobromácie, zlúčenín, olefinicky, nenasytených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín za prítomnosti aktivátorov pri -20 až +50 °C sa uskutočňuje samotným bromovodíkom alebo zmesou chlorovodíka s bromovodíkom, pripravených aspoň jedným z technologicky dostupných postupov, pričom najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina sa vedie do styku s kyslík obsahujúcim plynom ako aktivátorom a bromovodíkom alebo najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina s kyslík...

Spôsob prípravy N-alkyl(cykloalkyl)-N’-arylmočoviny a/alebo N,N-dialkyl(dicykloalkyl)-N’-arylmočoviny a ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279284

Dátum: 09.09.1998

Autori: Mravec Dušan, Macho Vendelín, Jurečeková Emília

MPK: B01J 23/22, B01J 27/02, C07C 273/18...

Značky: n-alkyl(cykloalkyl)-n'-arylmočoviny, n,n-dialkyl(dicykloalkyl)-n'-arylmočoviny, přípravy, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sa uskutočňuje karbonyláciou najmenej jednej aromatickej nitrozlúčeniny oxidom uhoľnatým za prítomnosti najmenej jedného alifatického alebo cykloalifatického primárneho alebo sekundárneho amínu, pri mol. pomere amín : aromatická nitrozlúčenina 1-10 : 1, pri 80 až 250 °C a 0,4 až 30 MPa. Katalytický systém je na báze síry a jej zlúčenín (S, CS2, H2S, COS) v množstve 0,1 až 15 hmotn. %, počítané na nitroaromáty, zásaditej zložky...

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279228

Dátum: 05.08.1998

Autori: Jurečeková Emília, Runa Alfréd, Jureček Ľudovít, Glevitzký Edmund, Macho Vendelín, Masaryková Margita, Sekera Miroslav, Guba Gustáv

MPK: C08K 5/20, C07B 43/06, C07B 43/04...

Značky: výrobkov, přípravy, asfaltových, spôsob, bitúmenov, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov pozostáva zo 45 až 99,8 % hmotn. parciálnej soli a/alebo alkanolamidu najmenej jednej dikarboxylovej kyseliny C4 až C6, a/alebo aromatickej dikarboxylovej kyseliny C8 (ftalová) s jedným alkanolamínom (mono-, di-, trietanolamín), vytvorených adíciou a/alebo kondenzáciou pri mólovom pomere COOH k alkanolamínu 1 : 0,3 až 1,5. Zvyšok do 100 % hmotn. tvorí najmenej jedna zlúčenina spomedzi solí...

Spôsob výroby vyšších alifatických a/alebo cykloalifatických ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279092

Dátum: 03.06.1998

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Jurečeková Emília

MPK: C07C 45/69

Značky: spôsob, výroby, alifatických, cykloalifatických, ketónov, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vyšších ketónov všeobecného vzorca R'COR'', v ktorom R' je propyl až hexadecyl s rovným alebo rozvetveným reťazcom, cyklopentyl až cyklododecyl, R'' je metyl až hexadecyl s rovným a/alebo rozvetveným reťazcom iniciovanou adíciou dialkylketónov C3 až C19 a/alebo cykloalkylketónov C5 až C12 pri teplote 100 až 180 °C, za iniciačného účinku najmenej jedného organického peroxidu (di-terc. butylperoxid) alebo hydroperoxidu s polčasom...

Heterogénny katalyzátor kyselinami katalyzovaných reakcií a/alebo chemickotechnologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1726

Dátum: 04.02.1998

Autori: Macho Vendelín, Dérer Tibor, Jurečeková Emília, Komorová Eva, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav

MPK: B01J 21/00, B01J 23/00

Značky: chemickotechnologických, heterogénny, katalyzovaných, reakcií, katalyzátor, procesov, kyselinami

Text:

...sírová, síran amonný a heteropolykyselina. Kyselina trihytdrogénfosforečná a oxidy fosforu sú takisto použiteľné, ale sú málo stabilné za zvyčajnych podmienok aplikacie katalyzátora.Uvedeným acidifikačným činidlom sú aj vodorozpustné karboxy-lové kyseliny, ako aj ich amónne soli, ttajmä kyselina mravčia, šťavelovà a ich amónne soli.Hlavne z dôvodov nevnášania voľných kyselín s heterogennylm katalyzátorom do reakčného prostredia, vhodné...

Biologicky aktívna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 278680

Dátum: 10.12.1997

Autori: Macho Vendelín, Hudec Jozef, Jurečeková Emília, Halmo František

MPK: A01N 31/02, A01N 29/02, A01N 27/00...

Značky: aktívna, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívna zmes monoetanolamínu a organických kyselín a/alebo ich derivátov so synergickým účinkom na rast rastlín, vrátane drevín, je ďalej tvorená zo zmesi synergických prísad B a C. Prísadu B tvorí dikarboxylová kyselina C2 až C6, chlórcholínchlorid a/alebo chlórovaný gama-butyrolaktón, kyselina propiónová, kyselina chlórmaslová, kyselina chlórizomaslová, kyselina 2,3-dichlórizomaslová a ich vodorozpustné soli. Prísadu C tvorí...

Spôsob flotácie uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279033

Dátum: 07.08.1996

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Rendko Tibor, Jurečeková Emília

MPK: B03D 1/006, B03D 1/008, B03D 1/00...

Značky: spôsob, flotácie, uhlia

Zhrnutie / Anotácia:

Flotácia uhlia, najmä koksovateľného, sa po rozomletí uskutočňuje vo vodnom rmute za prefukovania vzduchom a spolupôsobenia flotačného činidla na báze uhľovodíkov a/alebo rastlinných olejov a kyslíkatých organických zlúčenín. Pritom na 100 hmotn. častí uhlia sa pôsobí 0,1 až 1,1 hmotn. časťami flotačného činidla, pozostávajúceho z peniča a zberača. Penič v množstve 15 až 85 % hmotn. flotačného činidla je parciálne zmydelnený a/alebo parciálne...

Hydrofobizačno-konzervačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 941

Dátum: 14.09.1995

Autori: Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Komora Ladislav

MPK: C08L 91/06, C08L 95/00, C07C 231/02...

Značky: prostriedok, hydrofobizačno-konzervačný

Text:

...alifatickým alkoholom, vybraným spomedzi metanolu, etanolu, propanolu, 2-propanolu, terc.butylalkoholu, monoetylénglykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu, propylénglykolu, dipropylénglykolu a glycerolu.Výhodou hydrofobizačno-konzervačného prostriedku podľa tohto technického riešenia je aj jeho mastiaci účinok, veľmi dobrá adhézia vytváraného hydrofobizačno-konzervačného prostriedku na chránené predmety a zariadenia, dlhá životnosť a...

Spôsob skeletovej izomerizácie olefinicky nenasýtených zlúčenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 280789

Dátum: 08.02.1995

Autori: Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Kavala Miroslav, Komora Ladislav

MPK: B01J 21/04, C07B 35/08, B01J 21/20...

Značky: nenasytených, olefinicky, izomerizácie, spôsob, zlúčenín, skeletovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa skeletová izomerizácia olefinicky nenasýtených zlúčenín s počtom uhlíkových atómov v molekule C4 až C12, ktorá sa uskutočňuje na heterogénnom katalyzátore pri 300 až 600 °C a tlaku 0,08 až 1 MPa, na ktorý sa vedie najmenej jedna nenasýtená zlúčenina C4 až C12 alebo alkohol. Dehydratačno-izomerizačný katalyzátor je na báze gama-Al2O3, modifikovaného pôsobením aspoň jedného vodného roztoku s koncentráciou 0,01 až 4,8 % hmotn.,...

Flotačné činidlo na flotáciu uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 254

Dátum: 09.09.1993

Autori: Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Rendko Tibor, Macho Vendelín

MPK: B03D 1/008, B03D 1/02

Značky: uhlia, flotačně, činidlo, flotáciu

Text:

...kyseliny, soká flotačná účinnost a tak minimálna spotreba flotačného ćinidla,čo sa priaznivo prejavuje nielen v priamych nákladoch, ale aj v oveľa menšom znečisteni, a tým aj v ľahšej rafinácii odpadových vôd z úpravni uhlia. Ďalej veľmi dobrá biologická odbúrateľnost komponentov flotačného ćinidla, pričom navyše tieto komponenty účinne plnia nielen funkcie peničov a zberačov, ale aj regulátorov (aktivátorov, depresorov) a...

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lichvár Milan, Jureček Ľudovít, Ambrož František, Rendko Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Kolesár Ján, Střešinka Jozef, Olejník Vincent, Jurečeková Emília

MPK: C07C 67/08

Značky: monoacylesterov, spôsob, hexaacylesterov, výroby

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Spôsob výroby konzervačného a/alebo silážneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260772

Dátum: 12.01.1989

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Jurečeková Emília, Kolesár Ján, Střešinka Jozef, Rendko Tibor, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Ambrož František

MPK: A23K 3/03

Značky: spôsob, konzervačného, silážneho, prostriedku, výroby

Text:

...a konzervačných prostriedkov.Ďalšie podrobnosti spôsobu podla tohto vynálezu .ako .aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu katalytickou oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vo-dy z expandéra odpadných vôd DZ-107 vo v.ýrobni PS-103, pozostávajúca prevažne z vodného roztoku súdnych solí karboxylo-vých kyselín C 1 až...

Odpeňovač na báze kyslíkatých organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 259271

Dátum: 17.10.1988

Autori: Uhlár Ladislav, Macho Vendelín, Kostúr Tibor, Orság Štefan, Starčok Milan, Polievka Milan, Jurečeková Emília

MPK: C11D 3/18, C11D 1/72

Značky: odpeňovač, zlúčenín, organických, báze, kyslíkatých

Text:

...ich hydrogenácie. Ďalej produkty vzniknuté termlckým štiepením makromolekulových látok, ako aj hydrogenolýzou makromolekulových látok i vyšších uhľovodíkov, napr. vákuových destllátov ropy, parafinických gáčov a pod.Odpeňovač podľa tohto vynálezu môže byť komponentom aj iných odpeñovačov.Ďalšie podrobnosti fornlulácie odpeňovača, jeho účinnosti v závislosti od prítomnosti jednotlivých zložiek, ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako...

Dezinfekčný prostriedok alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 238588

Dátum: 01.12.1987

Autori: Košalko Rudolf, Adam Valér, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Polievka Milan

MPK: A61L 2/16

Značky: prostriedok, komponent, dezinfekčný

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinfekčný prostriedok alebo komponent na báze derivátov fenolov a/alebo odpovedajúcich fenolátov alkalických kovov a/alebo zemín pozostáva aspoň z jednej účinnéj látky zo skupiny kumylfenol, kumylfenolát alkalického kovu, kumylfenolát alkalickej zeminy, kumylfenolát amónný. Účinná látka je buď vo forme dispergovaného prášku, prípadne pár, zriedeného vodného a/alebo etanolického roztoku, obvykle v množstve 0,01 až 15 % hmot. /1 až 5%/...

Horľavý materiál kahanca alebo sviečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229528

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bomba Miroslav, Nedas Jozef, Bachratá Helena, Jurečeková Emília, Vaňková Jindra, Macho Vendelín

MPK: C11C 5/00

Značky: kahanca, sviečky, horľavý, materiál

Text:

...síry 0,82 0/0 hmot. vedľajší nízkomolekulový podiel z výroby nizkohustotného polyetylénu o priemernej molekulovej hmotnosti 1979, dynamickej viskozite pri teplote 50 °C 17 765 mPa . s a pri 80 °C 877,9 mPa.s, hustote pri 80 C 820 kg.m 5, bromovom čísle 1,7 g Br/100 g vzorky a obsahu popola 0,017 hmot polypropylénový olej Pro.pyloil K-SOO o priemernej molekulovej hmotnosti 449, hustote pri 20 C 840 kg . m 4,indexe lomu nm 1,469 a bromovom...

Spôsob výroby adičných produktov maleinanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej s konjugovanými diénmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232306

Dátum: 15.07.1986

Autori: Matušková Márta, Macho Vendeliín, Hlinšťák Karel, Kopernický Ivan, Pavlačka Eduard, Huba František, Kavala Miroslav, Jurečeková Emília

MPK: C07B 15/00, C07D 307/93

Značky: kyseliny, produktov, maleinovej, spôsob, adičných, konjugovanými, výroby, diénmi, maleinanhydridu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba adičných produktov maleinanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej s konjugovanými diénmi, hlavne s diénmi C5, sa uskutočňuje tak, že na zmes uhľovodíkov obsahujúcich okrem dicyklopentadiénu ešte nejmenej jeden ďalší uhľovodík s počtom uhlíkov v molekule C5 až C11, napr. na destilačný zvyšok pyrolýznej C5 -frakcie, sa p(sobí maleinanhydridom, resp. s meleinanhydridom s prímesami kyseliny maleinovej a ďalších dikarboxylových kyselín. Mólový...

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229708

Dátum: 01.05.1986

Autori: Trubač Karol, Jurečeková Emília, Veselý Václav, Kavala Miroslav, Kordík Jozef, Macho Vendelín, Baxa Jozef

MPK: C10L 1/02

Značky: komponenty, pohonné, pohonných, spôsob, látok, látky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok s prímesami vody na báze alifatických kyslíkatých zlúčenín pozostávajúce z 1 až 95 hmot. uhľovodíkov obsahujúcich 0,1 až 20 % hmot. diizoolefínov s 8 a/alebo 10 atómami uhlíka v molekule 5 až 98 hmot. častí najmenej dvoch rôznych látok obecného vzorca RlOR2, kde R1 je vodík alebo alkyl alebo hydroxyalkyl s 1 až 8 atómami uhlíka a R2 je alkyl- so 4 až 5 atómami uhlíka, s výhodou s terciárnym uhlíkom...

Spôsob spevňovania povrchu materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221662

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jurečeková Emília, Zvalo Ladislav, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Osuský Augustín, Kordík Jozef

Značky: materiálov, spôsob, povrchu, spevňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spevňovania povrchu materiálov, zvlášť skládok sypkých materiálov a depónií elektrárenských popolčekov, znemožňujúci jeho rozptylovanie do prostredia vplyvom prúdenia vzduchu a zvlášť silného vetra, ako aj erózii vodou, vyznačujúci sa tým, že spevňovaný materiál sa jednonásobne alebo viacnásobne pokropí alebo penetruje roztokom v organickom rozpúšťadle alebo emulziou a/alebo disperziou aspoň jedného syntetického vinylového homopolyméru...

Lakárske rozpúšťadlo a/alebo zrieďovadlo a spôsob jeho získavania

Načítavanie...

Číslo patentu: 224121

Dátum: 01.11.1984

Autori: Jurečeková Emília, Kubička Rudolf, Suran Pavol, Kopecký Ivan, Antošík Jozef, Macho Vendelín, Macek Vladimír

Značky: rozpúšťadlo, lakárske, získavania, spôsob, zrieďovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Lakárske rozpúšťadlo a/alebo zrieďovadlo na báze kyslíkatých organických zlúčenín, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z 20 až 90 % hmot. zmesi n-butanolu s izobutanolom, 5 až 30 % hmot. 2-etylhexanolu a 5 až 25 % hmot. zmesi ďalších kyslíkatých i uhľovodíkových organických zlúčenín, ktorá pozostáva aspoň z dvoch alifatických zlúčenín z rady pozostávajúcej z aldehydov C4 a C8, alkoholov C5, ketónov C7, esterov C5 a C8, éterov, poloacetálov,...

Spôsob stabilizácie benzoylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216862

Dátum: 31.10.1984

Autori: Pallayová Jarmila, Jurečeková Emília, Hlaváč Stanislav, Dimun Milan, Kavala Miroslav, Macho Richard, Polievka Milan

Značky: spôsob, stabilizácie, benzoylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stabilizácie benzoylchloridu prísadami, resp. privedením do styku s aspoň jednou látkou zo skupiny hexametyléntetramín, glycidylétery, anorganické soli kyselín zvlášť uhličitany a octany alkalických kovov a kovov alkalických zemín, prepúšťaním cez vrstvu obsahujúcu tieto látky a/alebo pridaním priamo do benzoylchloridu v množstve 0,01 až 3 % hmot., s výhodou 0,1 až 2 % hmot.