Jurec Ladislav

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 288398

Dátum: 08.08.2016

Autori: Pancurák František, Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/46, C02F 5/00

Značky: turbulentný, kvapalín, najmä, ionizátor, polarizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody pozostáva z dutého prietokového telesa s otvormi na vstup a výstup kvapaliny a v ňom usporiadaných plochých bimetalických elektród (1) radených čelnými plochami s odstupom za sebou a obsahujúcich sústavu segmentov (2) s prietokovými štrbinami (3). Jedna strana (4) bimetalickej elektródy (1) je z rozdielneho elektricky vodivého materiálu ako druhá strana (5) bimetalickej elektródy (1)....

Rázový výpustný ventil k WC mise

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7093

Dátum: 05.05.2015

Autori: Jurec Ladislav, Pancuráková Zuzana

MPK: E03D 3/04, E03D 1/34

Značky: rázový, ventil, výpustný

Text:

...kolenové teleso, ktorého os výstupu je kolmá na os vstupu. Sedlo s dosadacou plochou orientovanou k vstupu je osadené medzi vstupom a výstupom ventila kolmo na os vstupu ventila. V osi vstupu ventila je umiestnená stopka ukončená hlavicou dosadajúcou do sedla. Sedlo sa vytláča smerom dovnútra tlakového priestoru. Stopka je vedená vo vodiacej vložke so šikmým vnútorným čelom, ktoré smeruje výtok kvapaliny smerom k výstupu ventila. Na druhej...

Iónová polarizačná jednotka na fyzikálnu úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7053

Dátum: 03.03.2015

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/46, C02F 1/48, C02F 5/00...

Značky: jednotka, fyzikálnu, polarizačná, úpravu, iónová

Text:

...napr. mosadzného plechu. Rošty - elektródy sú usporiadané za sebou tak, že je medzi nimi je dištančný pñetokový prvok z dielektrického materiálu.ónová polarizačná jednotka so zvýšenou účinnosťou pozostáva zo vstupného otvoru l, ktorý je vodotesne spojený s jedným koncom rúrky g z dielektrického materiálu, vnútri ktorej sú striedavo umiestnene polarizačné elektródy tvaru špirál ě a 3, pričom každá je z iného druhu elektricky vodivého...

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6916

Dátum: 03.10.2014

Autori: Pancurák František, Jurec Ladislav

MPK: C02F 5/00, C02F 1/46, F15D 1/00...

Značky: najmä, polarizačný, kvapalín, ionizátor, turbulentný

Text:

...prechádza zavzdušňovacia hadička alebo rúrka a ktoré je asymetricky vybavené otvorom na výstup kvapaliny z dutého prietokového telesa.Výhody polarizačného a turbulentného ionizátora kvapalín, najmä vody, podľa tohto technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v jej všestrannom použití pri spracovávaní, úprave a distribúcii vody pomocou stabilných alebo...

Integrovaná WC misa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6900

Dátum: 03.10.2014

Autori: Jurec Ladislav, Pancuráková Zuzana

MPK: E03D 5/00, E03D 1/28, E03D 3/10...

Značky: integrovaná

Text:

...vytekajúcej z tlakového priestoru sa pripája prípojovací prostriedok k výtoku tlakovej vody, ktorým je napríklad rázový výpustný ventil, čím sa kompletuje WC misa aj s tlakovým splachovanímŠpeciálne je riešený aj tlakový vtok vody do tlakového priestoru tak, že je vybavený dutým telesom, napr. rúrkou, na ktorého konci sa nachádza samočinný otvárací/uzatvárací člen na vtekaníe vody do tlakového priestoru. Tlakový priestor v prevádzkovom režime...

Zásobník kvapalín s výstupom požívateľných aktivovaných kvapalín, najmä aktivovanej vody, najmä pre pitný režim

Načítavanie...

Číslo patentu: 288198

Dátum: 29.05.2014

Autori: Pancurák František, Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/467, B65D 25/00

Značky: zásobník, výstupom, vody, kvapalín, režim, požívateľných, aktivovaných, pitný, aktivovanej, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník kvapalín s výstupom požívateľných aktivovaných kvapalín, najmä aktivovanej vody, najmä pre pitný režim, pozostáva z dutého telesa (1) so širokým nalievacím otvorom (2), na ktorý pomocou spojovacieho člena (3) odnímateľne nadväzuje veko (4), ktoré je ukončené hrdlom (5) alebo výpustom (6). V hrdle (5) alebo vo výpuste (6) je aplikovaná ionizačná vložka (7) na galvanickú úpravu kvapalín.

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 288170

Dátum: 19.02.2014

Autori: Jurec Ladislav, Pancurák František, Kurik Michail Vasiljevič

MPK: C02F 1/00, C02F 1/46, C02F 1/48...

Značky: kvapalín, úpravu, najmä, zariadenie, galvanickú, pitnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody, pozostáva z prietokového telesa (1) so vstupným a výstupným otvorom (5, 6). Prietokové teleso (1) je zhotovené z elektricky nevodivého materiálu, pričom sú v ňom umiestnené elektródy (2, 3), každá z nich je z elektricky iného vodivého materiálu a aspoň jedny elektródy (3) majú tvar po obvode segmentovito nastrihnutých kotúčov, kde ich jednotlivé segmenty sú vyhnuté pod uhlom alfa na...

Tlakové splachovacie zariadenie WC a spôsob tlakového splachovania WC

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6608

Dátum: 02.12.2013

Autor: Jurec Ladislav

MPK: E03D 5/01, E03D 3/00, E03D 1/22...

Značky: tlakově, spôsob, zariadenie, splachovania, tlakového, splachovacie

Text:

...telesom pre objem tlakovej vody a objem tlakového vzduchu. V aktívnom stave je objem tlakovej vody a objem tlakového vzduchu s vyrovnanými tlakmi.Najmä z technologických dôvodov údržby, poruchy a podobne môže byť do prívodu tlakovej vody zaradená spätná klapka alebo ventil na nastavenie optimálneho tlaku vody V hydraulickom akumulátore alebo na nastavenie tlaku vody daného normou. Pri napĺňaní hydraulického akumulátora voda ho naplní do...

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5817

Dátum: 04.08.2011

Autori: Jurec Ladislav, Pancurák František, Kurik Michail Vasiljevič

MPK: C02F 1/46, C02F 5/00

Značky: galvanickú, kvapalín, najmä, zariadenie, úpravu, pitnej

Text:

...V prvom rade je to rovnováha vodíkového exponentu alebo veličiny pH. Ďalej sú to informatívne veličiny mernej elektrickej vodivosti meranej v /LS a celkovej koncentrácie rozpustných elektricky neutrálnych prímesí meranej v mg/l a oxidačne redukčný potenciál meraný v mV.Účinky tohto technického riešenia spočívajú sekundáme aj v tom, že sa s podstatne vyšším účinkom a na jednoduchšom zariadení zabráni usadzovaniu vodného kameňa....

Teleso na zvýšenie účinnosti pracieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5250

Dátum: 07.09.2009

Autor: Jurec Ladislav

MPK: D06F 35/00

Značky: procesu, pracieho, zvýšenie, účinnosti, těleso

Text:

...jednotka pozostávajúca zo sústavy najmenej dvoch elekuód vyrobených z hliníka a mosadze. Elektródy sú usporiadané v dutom tele iónovej polarizačnej jednotky tak, aby nedošlo k vzájomnému vodivému spojeniu. V práčke prúdiaca voda po vložení iónovej polarizačnej jednotky do bubna práčky, vytvára s rozpusteným pracím prostriedkom a iónovou polarizačnou jednotkou mokrý galvanícký článok, čo má za následok vytvorenie silného elektrolytu a tým aj...

Iónová polarizačná jednotka na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4881

Dátum: 06.12.2007

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/00

Značky: iónová, polarizačná, úpravu, jednotka

Text:

...spojenie. Obr. 2 znázorňuje altemativny tvar profilu elektród so zväčšenou plochou V priečnom reze. Obr. 3 znázorňuje iónovú polarizačnú jednotku pre väčšie prietokové množstvá s viacerými rovnobežne usporiadanými elektródami v tvare dosák,obr. 3 - l túto jednotku v priečnom reze.Obr. 4 znázorňuje iónovú polarizačnú jednotku tiež pre väčšie prietokové množstvá s altematívnym tvarom rúrkových súosových elektród (v priečnom reze). Obr. 5...

Iónová polarizačná jednotka na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 892

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/42

Značky: jednotka, úpravu, iónová, polarizačná

Text:

...prietokovú nádobu tvorí kovová rúrka, ktorá je zároveň jednou z elektród. Druhá elektróda je umiestnená vo vnútriPríklady uskutočnenia technického riešeniaIónovápolarizačná jednotka pozostáva zo vstupného otvoru l, ktorý je vodotesne spojený s jedným koncom rúrky 2 zdialektrického materiálu, vo vnútri ktorej sú nalepené alebo ináč pripevnené polarizačné elektródy 3 a 4, pričom každá je z iného druhu elektricky vodivého materiálu, napr. 3 -...

Elektrostatická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 185

Dátum: 11.08.1993

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/48

Značky: elektrostatická, jednotka

Text:

...u výstugnej zvédzucej Komory §, ktorej veľkosť určuje výstupné uistančná vložma âł. Vstupná rozvàazacia komora 1 je tvorená vekom Zł výhodne so vstupný otvorom ł, prićo vstupný otvor ł môže byť v alternativnom suutočnení ajna distančnej vložke lg u vstupnou trubkovnicou-15, medzi ktorými je voâotesne uložená ćistenčná vložka lg, pričom vstupná trubkovnica lg je oatrená grieoežnyui otvormi lg s utes ňovacimi elenentemi 722, V ktorých je...

Spájkovacia slučka pre elektrickú transformátorovú spájkovačku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 173

Dátum: 11.08.1993

Autori: Melišek Tibor, Jurec Ladislav

MPK: B23K 3/00

Značky: elektrickú, slučka, spájkovačku, transformátorovú, spájkovacia

Text:

...materiálov je realizované technológiou tvrdého spájkovania. Takto vyhotovená slučka vykazuje dobré elektrické i mechanické vlastnosti, avšak jej výroba je prácna,neproduktívna a vyžaduje použitie vysoko reaktívnych chemickýchlátok, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie.Cieľom riešenia je taká konštrukcia spájkovacieho hrotu,ktorá zabezpečí jeho dlhú životnosť, vysokú odolnosť proti pôsobeniu roztavenej spájky, nízke...

Kompozice pro ochranné povlaky žárovzdorných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243066

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jurec Ladislav, Snopek Pavol

MPK: C04B 35/10

Značky: ochranné, kompozice, žárovzdorných, povlaky, materiálů

Text:

...né vrstvy lze regulo-vat způsobem nanášení a počtem cyklů nanášení. Výhodou je schopnost tvorby pevné a hutné vrstvy sušením již při 20 °C, přičemž zvýšením teploty do 60 °C se zkracuje doba sušení beze změn fyzikálních vlastností nanesené vrstvy.Po vypálení dochází k vytvoření ochranné vrstvy tvořené převážně elektrokorundem pojeného alumosilikáty, která zabraňuje atakování u žaruvzdorného výrobku zrn karbidu křemíku a některých druhů vazeb...

Chápadlová prechytávacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235597

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jurec Ladislav, Kravec Karol, Snopek Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: jednotka, chápadlová, prechytávacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chápadlovej prechytávacej jednotky, ktorá umožňuje na automatizovaných technologických pracoviskách pri obrábaní prírubových súčiastok z obidvoch strán jej prechytenie priamo v chápadle. Jednotka pozostáva z dvoch samostatných chápadiel, ktoré sú na základnom ráme uchytené každé otočne pomocou jedného čapu opatreného reťazovým kolesom. Na základnom ráme je upevnený priamočiary motor s obojstrannou piestnicou, ku ktorej sú na jej...

Širokorozsahové chápadlo manipulátora s reťazovým pohonom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227944

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kravec Karol, Jurec Ladislav

Značky: reťazovým, manipulátora, pohonom, širokorozsahové, chápadlo, čelustí

Zhrnutie / Anotácia:

Širokorozsahové chápadlo manipulátora s reťazovým pohonom čeľustí, určené na uchytávanie manipulovaných predmetov, predovšetkým prírubového tvaru, vyznačené tým, že pozostáva z nosnej konzoly /1/, na ktorú je z jednej strany uchytená pohonová priamočiara jednotka /2/ a oproti nej, na opačnej strane konzoly, je uchytená čelná doska /3/, v ktorej su vyhotovené vedenia /4/, pre najmenej jeden pár čeľustí /5/, unášaných každý uzavretým reťazom /6/,...