Juračka František

Způsob přípravy měniče aniontů obsahujícího silně bázické funkční skupiny pyridiniové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261038

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sivoková Marta, Smejkalová Monika, Juračka František, Matějíček Alois, Justová Zuzana

MPK: C08F 212/36, C08F 226/06

Značky: funkční, obsahujícího, způsob, skupiny, aniontů, měniče, přípravy, pyridiniové, silně, bazické

Text:

...suspenzní perlový kopolymer Złvinylpyridinu a/nebo 4-vinylpyridinu, případně jiných vinylických monomerů ze skupiny zahrnující styren, estery kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a vinylacetát, s divinylbenzenem se podrobí reakci s epichlorhydrinem ve vodném prostředí při teplotě 20 až 90 °C V molárním poměru dusíku kopolymeru k epichlorhydrinu 10,6 až 1 l,2 po dobu 1 až 24 hodin.Výhoda předloženého vynálezu spočivá především V tom, že...

Kompozice pro vytváření elektricky vodivých nebo polovodivých povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259192

Dátum: 17.10.1988

Autori: Štefek Jiří, Juračka František, Brebera Stanislav

MPK: C09D 5/24

Značky: polovodivých, elektricky, vodivých, kompozice, vytváření, povlaků

Text:

...případně až 60 hmot. dílů 2-ethy 1- . hexylakrylátu a až 5 hmot. dilů methakrylamídu.Kompožíce podle vynálezu vytvářejídpovlaky s vysokouV adhezi k nejrůznějším podkladům včetně hladkých povrchů, jako má např. sklo, kovy, plastické hmoty syntetické nebo skleněné vlákna apod. Jejich konzistenci a viskozitu potřebnou pro zvolený způeob.nanášení(natírání, máčeni, pro Átahování navalování aj.) lze snadno řidit podílem vody vesměsi. Dají se dobře...

Elektricky polovodivé nekovové jádro odporového kabelu pro odrušené zapalovací soustavy výbušných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256780

Dátum: 15.04.1988

Autori: Juračka František, Brebera Stanislav, Štefek Jiří

MPK: H01B 3/48

Značky: motorů, kabelů, odporového, výbušných, soustavy, jádro, elektricky, zapalovací, nekovové, polovodivé, odrušené

Text:

...odpaření vo~pvdy pružný povlak, který se ohýbáním neláme a při stárnutínekřehne, takže nedochází k jeho vyprašování. Vysoká adheže akrylového kopolymeru ke skleněným a syntetickým vláknům umožňuje stočít jádro zapalovacího kabelů bez dalšího zpevnění, jakým je oplet, impregnace, případně vytlačení krycípolovodivé plastová nebo elastomerové vrstvy. Další výho dou zapalovacího kabelu podle vynálezu je, že élektríckýj odpor kabelu se nemění V...

Amfoterní pryskyřice obsahující pyridinbetainové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255497

Dátum: 15.03.1988

Autor: Juračka František

MPK: B01J 43/00

Značky: pryskyřice, amfoterní, obsahující, skupiny, pyridinbetainové

Text:

...k odbarvování nebo číření roztoku nebo jako plniva pro připravu heterogennich ionexovýoh membrán, případně pro přípravu homogenních membránpro dialýzu, ínverzní osmosu apod. Předmět vynálezu ilustrují dále uvedené příklady provedení. Přĺklad lPřipraví se perlový kopolymer suspenzní kopolymerací 43,4 g 2-vinylpyridinu, 4,1 9 divinylbenzenu a 2,0 g ethylvinylbenzenu ve vodném 1 roztoku škrobového mazu za iniciace 2 hmot. monomerů...

Lepicí kompozice na bázi vodných disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Černý Čestmír, Kremel Ivan, Klugar Jindřich, Juračka František

MPK: C09J 3/14

Značky: vodných, disperzí, bázi, lepicí, kompozice

Text:

...mastek,minerální vlákna apod. vzhledem k vysoké plnitelností předložených akrylových kopolymerů je možno připravit z nich pružné tmely, např. pro vyrovnávání, spárování apod. Méně plněné systémy se s výhodou používąjí pro lepení obkladů.Předložené kopolymery jsou viskuzitně závislé na změně pH, se vzrůstající hodnotou pH roste viskozita. K její úpravě je možno používat čpavek, roztoky hydroxidů alkalických prvků nebo s výhodou...

Způsob úpravy a čištění vod anorganickými koagulanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251732

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vostrčil Josef, Juračka František

MPK: C02F 1/56

Značky: koagulanty, anorganickými, čištění, způsob, úpravy

Text:

...rychlé rozpuštěni na homo genní roztok, bez tvorby zvolna se rozpouštějících zbobtnalých malých shluků polymerů.Emulzni kopolymerace je technika polymerační, která zabezpečuje vznik polymerů nebo kopolymerů a vysokou molekulovou hmotnost, což je pro úspěšný proces mostění a flokulace suspena dovanych částic v upravované vodě podmiňujícim faktorem.Účinnost organických emulzních kopölymerů kyseliny akrylové a/-nebo metakrylové se styrenem...

Vodné disperze akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251442

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mach Miroslav, Juračka František, Blažková Dana, Klugar Jindřich, Pivoňková Alena

MPK: C08L 33/00

Značky: vodné, disperze, kopolymerů, akrylových

Text:

...hmot. dílů destilované vody, obsahující 0,009 hmot. dílu rozpuštěného FeS 04.7 H 20. Reaktorse vyhřeje na 55 OC a vypláchne dusíkem. V 60 hmot. dílech desm tilované vodmte rozpustí 0,4 hmot. dílu polyvinylalkoholu / Mo» wiol 4 ~ 88 / a 7 hmot. dílů alkylfenolpolyethylenglykolethersulu fátu amonného / Fenopon EP 110 / a v roztoku se zemulguje homogenní směs monomerů sestávající z 50 hmot. dílů Zwethylhexylaku rylátu, 18 hmot. dílů...

Vodné disperze akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250445

Dátum: 15.04.1987

Autori: Juračka František, Kociánová Marcela, Pivoňková Alena, Klugar Jindřich

MPK: C08L 33/04, C09J 3/14

Značky: akrylových, disperze, vodné, kopolymerů

Text:

...dílech se přípraví roztok dvojsiřičitanu draselného. K předehřáté vodě V reaktoru se začne současně za míchání přikapávat uvedená emulze monomerů a roztoků lniciátorů tak, aby byla udržena v reaktoru teplota 55 až 60 °C a aby byly jak emulze, tak i roztoky ínlciátorů dávkovány pravidelně a v odpovídajícím poměru. Po ukončení příkapu se zvýši teplota v reaktoru na 70 °C a zvolna se přikape roztok 0,1 hmot. dílu peroxodisíranu amonného v 0,5...

Vodné disperze akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250439

Dátum: 15.04.1987

Autori: Juračka František, Pivoňková Alena, Klugar Jindřich, Kaštánek Alois

MPK: C08L 33/04, C09J 3/14

Značky: disperze, akrylových, kopolymerů, vodné

Text:

...emulze monomerü a roztok iniciátorů tak, aby byla udržena v reaktoru teplota 55 až 60 C a aby byly jak eníulze, tak i roztoky iniciátorů dávkovány pravidelně a v odpovídajicím poměru. Po ukončení příkapu se zvýši teplota v reaktoru na 70 C a zvolna se přikape roztok 0,1 hmot. dílu peroxodisíranu amonného v 0,5 hmot. dílech vody a disperze se míchá při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny a při 80 °C ještě 1 hodinu a pak se ochladí na 25 až 30...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 250047

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klugar Jindřich, Pivoňková Alena, Nichta Jozef, Šňupárek Jaromír, Chamko Dušan, Kováč Gabriel, Ďurinda Ján, Pánek Antonín, Juračka František

MPK: C09J 3/14

Značky: disperzné, lepidla, univerzálne, syntetické

Text:

...špecifiickej vilstkozity vodného roztoku uvedenej soli zabezpečí zvýšená lepłkćrvoisť lepidiel podľa vynálezumokra a teda možnosť spájania adherondov prostrednícrbvom IIlOKvFÉhO nánosu lepidla. Súčasne sa prostrednictvom nerozpustnosti vo vode kyseliny alkrylovej alebo metakrylovej vo forme interpolyme-ru s obsahom 10 až 400/0 hmvotn-oistných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmo.nostných Ikyseliny zabezpečí bezobtiažna priprava lepivdiel podľa...

Tixotropní kontaktní lepidla na bázi vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247770

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gračko Pavel, Klugar Jindřich, Juračka František

MPK: C09J 3/14, C08L 33/08

Značky: kopolymerů, vodných, lepidla, disperzí, bázi, akrylových, kontaktní, tixotropní

Text:

...s kumaronindenové pryskyrice, polyterpenové a terpenovć a terpenfenolické pryskyrice spod.Pryskyričná produkty se pridávají s výhodou ve formě disperzí s obsahom povrchové aktívníoh látek. K prodloužení doby lepivosti se pridávají pryskyričně látky s teplotou do 100 °C,s výhodou v rozmezí 50 až 75 °C. z interních práškových plniv je možno použít vápenec, kaolin,křída, těživec, bridličná moučka, blanc-fixe, živcový prach, mastek,...

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219809

Dátum: 15.10.1985

Autori: Juračka František, Matějíček Alois, Kolář Otakar

Značky: disperzí, vodných, přípravy, způsob, kopolymerů, akrylových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů stejnoměrným dávkováním vodné emulze směsi n-butylakrylátu, etylakrylátu a kyseliny akrylové ve hmotnostních poměrech 1 : 0,05 až 2 : 0,007 až 0,08 do vodného reakčního prostředí, čímž je voda a/nebo tímto způsobem připravená vodná disperze, případně obsahujícího dvojmocné ionty železa, a emulgátory. Současně se přidávají 5- až 25% vodné roztoky peroxodisíranu draselného a/nebo amonného a...

Způsob odstraňování zbytkových množství akrylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219801

Dátum: 15.10.1985

Autor: Juračka František

Značky: zbytkových, odstraňování, monomerů, množství, akrylových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování zbytkových množství akrylových monomerů z akrylátových nebo akrylové monomery obsahujících vodných disperzí. Nejprve se pH disperze upraví na hodnotu 6,0 až 7,5 vodným roztokem hydroxidu sodného, draselného, amonného nebo sekundárního aminu. Při teplotě 20 až 70 (C se takto upravená disperze rozmíchá se sekundárním aminem, případně jeho vodným roztokem, v ekvivalentním množství k obsahu volných akrylových monomerů v disperzi...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222478

Dátum: 01.10.1985

Autori: Juračka František, Šňupárek Jaromír, Drábek Jan, Smrčka Jindřich, Kaška Jiří, Šíma Milan

Značky: bázi, přípravy, polymethylolfenolových, pojiva, způsob, ředitelného, vodou, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin bez obsahu elektrolytů a s nepatrným obsahem popelovin reakcí fenolu s formaldehydem v přítomnosti hydroxidů alkalických kovů a úpravou reakčního produktu pomocí iontoměničů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k vodnému alkalickému roztoku směsi specifikovaných polymethylolových sloučenin se při teplotě 15 až 70 °C přidá karboxylový měnič iontů na bázi...

Disperzní systémy na bázi vodných disperzí akrylových a/nebo methakrylových a vinylických kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227522

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kolář Otakar, Juračka František

Značky: kopolymerů, vodných, disperzí, methakrylových, systémy, vinylických, bázi, disperzní, akrylových

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní systémy na bázi vodných disperzí akrylových a/nebo methakrylových a vinylických kopolymeru., obsahující látky zvyšující mrazuvzdornost a případné prášková anorganická plniva a aditiva ze skupiny zahrnující zahušťovadla, odpěňovače, emulgátory, lepivé pryskyřice a fungicidní činidla, se zvýšenou odolností vůči nízkým teplotám do -20°C, vyznačující se tím, že sestávají z 18 až 53 % hmot. vody, 18 až 40 % hmot. uvedených kopolymerů ve...

Ochranná izolační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227514

Dátum: 01.09.1985

Autori: Nebesař Karel, Juračka František, Karbusová Milada, Vašátko Eduard

Značky: izolační, ochranná, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná izolační fólie se zvýšenou pružnosti a vysokou účinností proti ohni, určená především pro ochranu kabelových rozvodů při zvýšeném dynamickém namáhání a vibraci, vyznačená tím, že sestává ze skleněné nebo kovové tkaniny nebo pletiva, jedno stranně nebo oboustranně impregnované sněsí vodné disperse s obsahem 60 až 66 % hmotnostních emulsního kopolmeru butyakrylátu, etylakrylátu a/nebo 2 etyl hexylakrylátu a kyseliny akrylové a 34 až 40 %...

Způsob přípravy 1,3-oxazolidin-4-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217938

Dátum: 15.12.1984

Autor: Juračka František

Značky: způsob, 1,3-oxazolidin-4-onu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1,3-oxazolidin-4-onu. Amid kyseliny chloroctové se podrobí reakci s formaldehydem v přítomnosti bazických látek vázajících vzniklý chlorovodík, zejména hydrogenuhličitanu sodného, hydroxidu sodného nebo draselného, terciárních aminů, anexu v OH- formě, při teplotě 20 až 80 °C až do vzniku ekvivalentního množství chlo ridových iontů, načež se provede izolace produktu.