Jonas Rochus

Derivát arylalkanoylpyridazínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 287362

Dátum: 16.07.2010

Autori: Wolf Michael, Kluxen Franz-werner, Jonas Rochus

MPK: A61K 31/50, A61P 1/00, A61P 11/00...

Značky: arylalkanoylpyridazínu, obsahuje, farmaceutický, přípravy, derivát, prostriedok, spôsob, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty arylalkanoylpyridazínu všeobecného vzorca (I), kde znamená B fenyl nesubstituovaný alebo substituovaný jednou alebo niekoľkými skupinami R3, Q chýba, R1, R2 od seba nezávisle skupinu OR4, R3 skupinu R4, Hal, OH, OR4, NO2, NHR4, N(R4)2, NHCOR4, NHSO2R4, R4 skupinu A, C3-7cykloalkyl, A je C1-10alkyl substituovaný prípadne jedným až piatimi atómami F a/alebo Cl, Hal atóm F, Cl, Br alebo J, a jeho fyziologicky prijateľné soli a solváty sú...

Derivát tienopyrimidínu, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284979

Dátum: 01.03.2006

Autori: Schelling Pierre, Kluxen Franz-werner, Jonas Rochus, Christadler Maria

MPK: A61K 31/505, C07D 495/00, A61K 31/38...

Značky: derivát, použitie, prostriedok, obsahuje, ktorý, farmaceutický, tienopyrimidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát tienopyrimidínu všeobecného vzorca (I), kde substituenty majú význam uvedený v opise a jeho fyziologicky vhodné soli sú ako inhibítory fosfodiesterázy V vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov na liečenie chorôb srdcového obehového systému a na liečenie porúch potencie.

Derivát 4-(arylaminometylén)-2,4-dihydropyrazol-3-ónu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284295

Dátum: 29.11.2004

Autori: Schneider Günter, Klockow Michael, Christadler Maria, Arlt Michael, Jonas Rochus

MPK: C07D 231/20, C07D 231/02, A61K 31/415...

Značky: spôsob, přípravy, obsahuje, prostriedok, ktorý, derivát, 4-(arylaminometylén)-2,4-dihydropyrazol-3-ónu, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 4-(arylaminometylén)-2,4-dihydropyrazol-3-ónu všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 benzyl, C1-3alkoxybenzyl, fenyl prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi zo súboru amino, halogén, NO2, CN, AO-, karboxyl, sulfonyl, A-O-CO-, A-CO-NH-, A-CO-NA-, karbamoyl, N-C1-6alkylkarbamoyl, N, N-diC1-6alkylkarbamoyl, A-O-CO-NH-, A-O-CO-NA-, A-SO2-, SO2NR4R5, kde R4 a R5 znamenajú H alebo C1-6alkyl, alebo NR4R5 5- alebo 6-členný kruh...

Derivát arylalkylpyridazinónu, spôsob jeho prípravy, použitie derivátu arylalkylpyridazinónu, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje, a spôsob prípravy farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284167

Dátum: 02.09.2004

Autori: Beier Norbert, Wolf Michael, Jonas Rochus

MPK: C07D 237/04, A61K 31/50

Značky: derivátů, farmaceutický, prostriedok, obsahuje, ktorý, prostriedku, použitie, přípravy, farmaceutického, derivát, spôsob, arylalkylpyridazinónu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty arylalkylpyridazinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 a R2 nezávisle H alebo A, R3 a R4 od seba nezávisle OH, -OR10, -SR10, -SOR10, -SO2R10, Hal, metyléndioxy, -NO2, -NH2, -NHR10 alebo NR10R11, R5 fenyl prípadne s jedným alebo s dvoma substituentmi R6 a/alebo R7, Q C1-6alkylén alebo chýba, R6 a R7 nezávisle -NH2, -NR8R9-, NHR10, NR10R11, -NO2, Hal, -CN, -OA, -COOH alebo -COOA, R8 a R9 nezávisle H, C1-8acyl prípadne substituovaný...

Derivát amidu aminotiofénkarboxylovej kyseliny, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje, a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283807

Dátum: 12.01.2004

Autori: Kluxen Franz-werner, Jonas Rochus, Schelling Pierre, Christadler Maria

MPK: A61K 31/38, C07D 333/38, C07D 333/68...

Značky: derivát, kyseliny, farmaceutický, amidů, použitie, ktorý, prostriedok, přípravy, obsahuje, spôsob, aminotiofénkarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát amidu aminotiofénkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 znamenajú na sebe nezávisle H, A, OA, alkenyl, alkinyl, CF3 alebo Hal, pričom jeden zo substituentov znamená vždy inú skupinu ako H, alebo spolu tvoria C3-5alkylén, R3 a R4 znamenajú na sebe nezávisle H, A, OA, NO2 , NH2 alebo Hal, alebo spolu tvoria skupinu -O-CH2-CH2-, -O-CH2-O- alebo -O-CH2-CH2-O-, A a A' znamenajú na sebe nezávisle H alebo C1-6alkyl, R5 -X-Y,...

Spôsob delenia enantiomérov 5-hetaryl-1,3,4-tiadiazinónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278678

Dátum: 10.12.1997

Autori: Jonas Rochus, Ersing Peter

MPK: C07D 417/14, C07B 57/00, C07D 417/04...

Značky: spôsob, delenia, enantiomérov, 5-hetaryl-1,3,4-tiadiazinónov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob delenia enantiomérov 5-hetaryl-1,3,4-tiadiazinónov všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje zvyšok všeobecného vzorca A R2 a R3 jednotlivo predstavujú vždy vodík alebo zvyšok všeobecného vzorca A R4 predstavuje vodík, zvyšok všeobecného vzorca A alebo acylovú skupinu s 1 až 15 atómami uhlíka A predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 8 atómami uhlíka a n predstavuje číslo 1, 2 alebo 3, kinetickým štiepením racemátu. Pritom sa racemát...

Deriváty arylalkyldiazinónu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281474

Dátum: 06.08.1997

Autori: Jonas Rochus, Beier Norbert, Wolf Michael

MPK: C07D 401/12, A61K 31/50, A61K 31/42...

Značky: spôsob, ktorý, použitie, arylalkyldiazinónu, přípravy, deriváty, obsahuje, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát arylalkyldiazinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená B pyridyl, pyrazinyl, izoxazolyl alebo tienyl, Q metylénovú skupinu, X metylén alebo S, R1 a R2 H, R3 OR5, R4 OA, R5 A, C4-6cykloalkyl, A C1-6alkyl, a jeho fyziologicky vhodné soli a enantioméry, ktoré vykazujú brzdenie fosfodiesterázy IV a sú vhodné na ošetrovanie zápalových procesov ako aj alergií, astmy a autoimúnnych chorôb spôsob ich prípravy farmaceutický prostriedok, ktorý...

Derivát arylalkyltiadiazinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281052

Dátum: 02.10.1996

Autori: Klockow Michael, Jonas Rochus, Wolf Michael

MPK: C07D 417/04, C07D 285/16, A61K 31/54...

Značky: spôsob, farmaceutický, přípravy, ktorý, arylalkyltiadiazinónu, použitie, prostriedok, obsahuje, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát arylalkyltiadiazinónu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená H, R2 znamená H alebo A, R3 znamená OH, -OR10, -NHR10 alebo -NR10R11, R4 znamená OH alebo -OR10, R5 znamená fenyl, prípadne substituovaný 1 alebo 2 substituentmi R6 a/alebo R7, Q znamená, že chýba alebo znamená C1-6alkylén, R6 a R7 znamenajú vždy od seba nezávisle -NH2, -NR8R9, -NO2, -OA, -COOH alebo -COOA, R9 a R9 znamenajú vždy od seba nezávisle H, C1-8acyl,...

Derivát 3-alkoxykarbonyltiadiazinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280532

Dátum: 07.08.1996

Autori: Jonas Rochus, Lues Inge, Beier Norbert, Minck Klaus-otto

MPK: C07D 417/14, A61K 31/54, C07D 417/04...

Značky: obsahuje, výrobu, použitie, ktorý, prostriedku, prostriedok, 3-alkoxykarbonyltiadiazinónu, farmaceutického, spôsob, přípravy, farmaceutický, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 3-alkoxykarbonyltiadiazinónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená A, R2 a R3 znamenajú H, R4 znamená C1-6alkoxyskupinou substituovaný benzoyl, R5 skupinu NA2 alebo nasýtenú 5-člennú heterocyklickú skupinu s aspoň jedným N, Q znamená rozvetvený alebo nerozvetvený C1-10alkylén, n znamená 1, 2 alebo 3, A znamená C1-6alkyl, a ich fyziologicky vhodné soli, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie...