Jojko Zorjan

Mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269125

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jirovský Ivan, Jojko Zorjan, Trojan Václav, Kokoška Ivan, Průšek Jaroslav

MPK: G01N 27/42, G01B 13/02

Značky: coulometrické, měření, tloušťky, mikrosnímač, povlaků

Text:

...enodického rozpouětční povleku po celou dobu měření a doaežení vysoké reprodukovatcl z cs 259125 B 1 noati výnledků. ae rovněž výhodné, jeetliže vnitřní reverzní komora je vyměnitelná.vynález je dále blíłe objoaněn na popieu jedná z možných variant konetrukčního provedení míkroanímeče pemoeí výkreau, kde je znbzorněn podélný řez zařízením podle vynálezu.základní částí mikroonímača pro coulometrlckć měření tlouiřky povlekůje měřicíenímaě 3,...

Zařízení pro řízení a simulaci řízení výroby na galvanické lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 235279

Dátum: 01.10.1987

Autori: Páv Oldřich, Jojko Zorjan, Krejčík Vladimír, Průšek Jaroslav, Tichý Václav, Vajczik Andrej, Navara Václav

MPK: C25D 21/12

Značky: galvanické, simulaci, výroby, lince, řízení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řízení a simulaci řízení výroby na galvanických linkách sestává z operátoru, na jehož výstup je připojena soustava akčních členů napojených na galvanickou linku, na kterou je také napojena soustava identifikátorů a terminál mezi soustavu identifikátorů a operátor s akčními členy je zapojen generátor řídicího programu, mezi generátor řídicího programu a terminál s blokem zadání je napojen blok pro řízení pracovního režimu. Operátor,...

Coulometrický měřič tlouštky povlaků, zejména pro měření na drátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228832

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kokoška Ivan, Trojan Václav, Průšek Jaroslav, Jirovský Ivan, Jojko Zorjan

MPK: G01B 7/06

Značky: coulometrický, zejména, měřič, povlaků, drátech, tloušťky, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření tloušťky povlaků, zejména galvanických. Řeší zdokonalení snímače měřiče tloušťky povlaků coulometrickou metodou, která umožňuje měření povlaků na drátech. Coulometrický měřič obsahuje zdroj proudu, indikační a řídící obvod, řízený zdroj změny tlaku a měřici snímač, sestávající ze zásobní komory měřícího elektrolytu, napojené pomocí pružného přívodu na zdroj tlakových změn a zasahující svou spodní zúženou částí do pracovní...

Zařízení pro coulometrické a odporové vyhodnocování kvality povrchových úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 220803

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jojko Zorjan, Trojan Václav

Značky: odporové, coulometrické, úprav, vyhodnocování, kvality, zařízení, povrchových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zdokonalení zařízení pro vyhodnocování kvality povrchových úprav, zejména ponorovou metodou. Zařízení sestává z vyhodnocovacího bloku tvořeného zdrojem proudu a vyhodnocovací jednotkou. Vstup vyhodnocovacího bloku je zapojen do série s povrchově upraveným vyhodnocovacím vzorkem, pomocnou elektrodou a pracovním roztokem, do kterého je vzorek ponořen. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do proudového okruhu zdroje pracovního proudu...

Coulometrický měřič tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217330

Dátum: 01.08.1985

Autori: Trojan Václav, Kokoška Ivan, Jirovský Ivan, Průšek Jaroslav, Jojko Zorjan

Značky: povlaků, měřič, coulometrický, tloušťky

Zhrnutie / Anotácia:

Coulometrický měřič tloušťky povlaků sestávající z měřícího snímače, zdroje proudu, indikačního a řídícího obvodu a řízeného zdroje změny tlaku elektrolytu vyznačující se tím, že indikační a řídící obvod (12) je napojen na generátor (10) kmitů spojený mechanickým prvkem (9) se zdrojem (7) reverzních pulzních tlakovým změn, obsahujícím pružný prvek (8), přičemž tento zdroj (7) je pružným přívodem (5) tlaku těsně spojen se zásobní komorou (4)...

Zařízení pro elektrochemickou kontrolu jakosti povrchových úprav coulometrickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221639

Dátum: 15.05.1985

Autori: Holub Rudolf, Jojko Zorjan

Značky: elektrochemickou, kontrolu, úprav, coulometrickou, povrchových, metodou, zařízení, jakosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší problém vymezení měřené plochy při měření tloušťky galvanických povlaků na drátech u zařízení pracujícího na principu coulometrické metody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je u zařízení soustředně kolem osy vnější válcové elektrody vytvořeno trubkovité elektrické stínění s mezerou, překlenutou vodivou spojkou.

Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217943

Dátum: 15.12.1984

Autori: Jojko Zorjan, Trojan Václav, Průšek Jaroslav, Kokoška Ivan, Jirovský Ivan

Značky: měření, tryskový, tloušťky, povlaků, mikrosnímač, coulometrické

Zhrnutie / Anotácia:

Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků se skládá ze zásobní komory měřicího elektrolytu, napojené pomocí pružné spojky na zdroj reverzních pulsních změn tlaku a zasahující svou spod ní zúženou částí do pracovní komory, přičemž spodní zúžená část zásobní komory přechází v měřicí trysku, zasahující do kontaktního ústí mikrosnímače. Podstatou vynálezu je, že zásobní komora je v místě přechodu ve svou zúženou část opatřena...

Snímač pro coulometrické měření tloušťky vícevrstvých kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217397

Dátum: 01.09.1984

Autori: Trojan Václav, Jirovský Ivan, Kokoška Ivan, Jojko Zorjan, Průšek Jaroslav

Značky: vícevrstvých, coulometrické, tloušťky, snímač, povlaků, kovových, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení snímače pro coulometrické měření tloušťky jednotlivých povlaků vícevrstvého povlakového systému. Snímač podle vynálezu sestává z pracovní komory s tryskou zasahující do kontaktního ústí snímače nad kterou je umístěna ovládací komora s nejméně třemi tlakovými zásobními komorami jejichž vývody ústí do uvedené trysky. Tyto tlakové zásobní komory jsou prostřednictvím přívodů...

Zařízení pro automatické vyhodnocování elektrochemických zkoušek v kapalném prostředí odporovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213785

Dátum: 01.05.1984

Autori: Jojko Zorjan, Trojan Václav

Značky: odporovou, vyhodnocování, metodou, elektrochemických, zařízení, zkoušek, kapalném, prostředí, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické vyhodnocování výsledků zkoušek kvality povrchových úprav elektrochemickou odporovou metodou v kapalném prostředí pomocí napěťových nebo proudových závislostí na čase sestávající z proudového zdroje, k němuž je připojen jednak vyhodnocovací člen, jednak vzorek se zkoušeným povlakem a nádoba s pracovním roztokem. Podstata vynálezu je vřazení vypínače do okruhu proudového zdroje, přičemž na tento vypínač je...