Jesenák Viktor

Hutný betón z vysokopecného troskového a karbonátového kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269007

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bednář Petr, Jesenák Viktor, Varga Michal, Kriššák Vladimír

MPK: C04B 7/17, C04B 7/147

Značky: vysokopecného, karbonátového, betón, hutný, kameniva, troskového

Text:

...konečných vlastností zatvrdnutého betónu. vynález rieši tiež problémy efektívnej likvidácie a zúžitkovania odpadov vznikajúcich pri výrobe surového železa a súčasne situáciu v zasobování a dostupnosti prírodného ťaženého drobného kameniva,ktorá je v rozpore so súčastnými kapacitnými možnosťami tažobní tohto materiálu a najbližšou budúcnosťou, kedy tieto zdroje budú z titulu ochrany životného postredia menej dostupné.vynález bude používaný v...

Spôsob výroby ľahčeného keramického črepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261671

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jesenák Viktor, Kozák Vladimír

MPK: C04B 33/32

Značky: ľahčeného, keramického, črepu, výroby, spôsob

Text:

...spôsob výroby ľahčeného keramickěho črepu, predovšetkým tehliarskeho z keramickej hmoty pozostávajúca zo zmesi kalinitických, illitických alebo montmorilonitických ilov, spraší alebo hlin o korekčnej zložky so spáliteľnou organickou zložkou do 20 hmot., vztiahnuté na hmotnost keramickej zmesi zahrňujúci homogenizáciu, tvarovanie, sušenie a vypalovanie,vyznačujúcí sa tým, že vysušené výrobky sa vypalujú v atmosfére s tenziou kyslíka...

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256578

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bačová Marta, Jesenák Viktor, Bulík Ladislav, Holčík Ján, Majling Ján, Liptáková Viera, Hrabě Zdeněk

MPK: C04B 7/36

Značky: surovinová, slínku, sulfoaluminátového, výrobu

Text:

...30 0/0 hmot. cementárskcj hliny, 50 až 540/0 hmot. vápence a 16 až 22 0/0 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve. Pevnosť v tlaku pripravených teliesok sa pohybovala okolo 82 MPa. Podla A 0 č. 227 541 je sulfoalumi~ nátbelitový slinok pripravený z 55 až 60 0/0 hmot. vápenca alebo dolomitizovanéłio vápence, 37 až 40 0/0 hmot. cementárskej hliny a 2 až 10...

Spôsob likvidácie tekutých odpadných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256065

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staroň Jozef, Pospech Dušan, Bulík Ladislav, Rachler Jaromír, Prosňanský Miroslav, Majling Ján, Šatan Jozef, Bútora Jozef, Jesenák Viktor, Dobrodenka Ladislav

MPK: C02F 11/10

Značky: tekutých, spôsob, látok, likvidácie, organických, odpadných

Text:

...pripravená tuhá zmes sa zdrobňuje a privádza do čela rotačnej pece a/alebo do spodnej časti disperzného predohrievača suroviny pri výrobe vápna a cementárskeho slinku.Výhodou spôsobu likvidácie tekutých odpadných organických látok podľa vynálezu je úplné zlikvídovanie organických odpadov spálením za vysokých teplôt a v spoľahlivom zachyteni škodlivých emisií oxidov siry v rotačnej peci a v disperznom predohrieva či suroviny. Likvidácia...

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254046

Dátum: 17.12.1987

Autori: Majling Ján, Laček Jozef, Jesenák Viktor, Balkovic Svetozár, Kebísek František, Znášik Peter

MPK: C04B 7/36, C04B 7/42

Značky: surovinová, slínku, výrobu, sulfoaluminátového

Text:

...pripravený z dolomitizovaného vápenca, cementárskej hliny a sádrovca. Tento slinok je vhodný najmä pre také stavebné dielce, ktoré sa hydrotermálne spracúvajú. V AO č. 227 542 sa popisuje belitový slinok pripravený z 25 až 30 hmot. cementárskej hliny, 50 až 54 0/0 hmot. vápenca a 16 až 22 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri elektrolytickej výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve....

Spôsob výroby glazovaných keramických obkladačiek, glazovaných a glazovaných dekorovaných dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 252733

Dátum: 15.10.1987

Autori: Giduška Michal, Jesenák Viktor, Macura Michal, Kiselovič Ján

MPK: C04B 5/00, C04B 35/14

Značky: dekorovaných, obkladačiek, dlaždíc, glazovaných, spôsob, keramických, výroby

Text:

...noriem.Granulované Vysokopecné trosky sú v podstate väpenatokremičité sklá ich dalšími dôležitými zložkami sú MgO a A 120) vznikajúce prudkým ochladením tekutej trosky vodou v granulačných zariadeniach. V zá 4vislosti od chemického zloženia, vyjadrovaného v skrátenej forme rozšíreným modulom zásaditostiB m 0/0 S 102 Alzos granulované vysokopecné trosky pri opätovnom zahrievaní ostávajú bud naďalej vskiovitom stave B 0,9 - kyslé troskyj,...

Spôsob výroby vápno-belitického spojiva so spomaleným začiatkom hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222885

Dátum: 15.03.1986

Autori: Majling Ján, Balkovic Svetozár, Miazdra Marian, Jesenák Viktor, Petrovič Ján

Značky: spomaleným, spôsob, vápno-belitického, hydratácie, začiatkom, spojiva, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby vápno-belitického spojiva so spomaleným začiatkom hydratácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa surovinová zmes pre výrobu vápno-belitického spojiva pred výpalom homogenizuje s 1 až 4 % hmot. síranu vápenatého, v dosledku čoho vznikne v priebehu výpalu v spojive nízkoviskózna síranová tavenina, ktorá spomaľuje hydratáciu zložky spojiva - voľného vápna a tým aj začiatok hydratácie vápno-belitickéha spojiva....

Spôsob regulácie hydratačnej reaktivity vápna pri priemyselnom výpale

Načítavanie...

Číslo patentu: 230487

Dátum: 01.03.1986

Autori: Isteníková Eva, Hrabě Zdeněk, Majling Ján, Jesenák Viktor, Prosňanský Miroslav, Svedek Jozef

MPK: C04B 1/02

Značky: vápna, reaktivity, hydratačnej, spôsob, priemyselnom, výpale, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru priemyselnej výroby vápna. Rieši sposob regulácie hydratačnej reaktivity vápna pri priemyselnom výpale. Postupuje sa tak, že vápno sa vypaľuje v atmosfére s regulovanou tenziou CO2 a/ alebo H2O v rozsahu 0,03 až 75 % objemových pre CO2 a pre H2O na vstupe do kalcinačnej zóny, zabezpečovanou druhom a zložením paliva a/ alebo recirkulátu spalín za použitia vzduchu alebo zmesi vzduchu a kyslíka. Pri použití tuhého paliva je...

Belitový slinok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227542

Dátum: 01.09.1985

Autori: Fürješ Štefan, Majling Ján, Jesenák Viktor

Značky: slinok, belitový

Zhrnutie / Anotácia:

Belitový slinok z prírodných a/ alebo sekundárnych surovín pripraviteľný m1etím zmesi, granulovaním, vypaľovaním a následným ochladením vypálenej zmesi pozostávajúcej z 25 až 30 % hmotnostných cementárskej hliny, 50 až 54 % hmotnostných vápenca a 16 až 22 % hmotnostných hnedého kalu, odpadajúceho pri elektrolytickej výrobe hliníka a 3 až 7 % hmotnostných sadrovca.

Sulfoaluminát – belitový slinok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227541

Dátum: 01.09.1985

Autori: Fürješ Štefan, Petrovič Ján, Miazdra Marián Csc, Majling Ján, Jesenák Viktor, Balkovic Svetozár

Značky: sulfoaluminát, slinok, belitový

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfoaluminát-belitový slinok z prírodných a/ alebo sekundárnych surovín pozostávajúci z vápenca alebo dolomitizovaného vápenca, cementárskej hliny a sadrovca pripravený mletím zmesi, homogenizovaním, vypaľovaním a po ochladení mletím na jemnosť 0,05 až 0,09 mm vyznačujúci sa tým, že obsah vápenca v zmesi je 55 až 60 % hmotnostných, cementárskej hliny 37 až 40 % hmotnostných a sadrovca 2 až 10 % hmotnostných.

Sulfoaluminát – belitový slinok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225492

Dátum: 15.04.1985

Autori: Majling Ján, Petrovič Ján, Jesenák Viktor, Miazdra Marian, Balkovic Svetozár

Značky: sulfoaluminát, slinok, belitový

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfoaluminát - belitový slinok z prírodných a/ alebo sekundárnych surovín vyznačený tým, že je pripraviteľný z 58 až 63 % hmotnostných dolomitizovaného vápenca, 30 až 35 % hmotnostných cementárskej hliny a 2 až 5 % hmotnostných sádrovca, získaná zmes sa zhomogenizuje, vypaľuje pri teplote 1000 až 1250 °C najmenej 1 hodinu a po ochladení sa zomelie na jemnosť 250 až 300 m2/kg.

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214921

Dátum: 30.10.1984

Autori: Palčo Štefan, Sehnálek František, Staroň Jozef, Jesenák Viktor, Eichner Alexander, Hrabě Zdeněk

Značky: spôsob, výroby, slinutej, magnézie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby slinutej magnézie s obsahom oxidu horečnatého najmenej 98 %, termickým štiepením roztoku chloridu horečnatého pri teplote 600 až 800 °C v ktorom sa obsah soli vápnika zníži zrážaním kyselinou sírovou resp. síranom horečnatým vyznačujúci sa tým, že po termickom štiepení sa v oxide horečnatom rozloží síran vápenatý prežíhaním v redukčnej atmosfére pri teplotách 700 až 1200 °C a tuhý produkt sa speká známym spôsobom.