Jeřábek Oldřich

Ionexový katalyzátor pro výrobu alifatických éterů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261026

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šrejber Josef, Setínek Karel, Tesařík Jaroslav, Švajgl Oldřich, Jeřábek Oldřich, Musil Václav, Pražák Václav, Jeřábek Karel, Prokop Zdeněk, Jirásek Stanislav, Dostál Antonín

MPK: C07C 41/05, B01J 31/10

Značky: způsob, alifatických, ionexový, katalyzátor, výrobu, výroby, eterů

Text:

...1 až 10 atomy uhlíku bud samotných nebo ve směsi S přísadou až 20 (počítáno na množství alkoholů) aromatických uhlovodíků s 6 až 12 atomy uhlíku nebo/a alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo/a halogenovaných derivátů benzenu a vzniklý polymerní skelet se po případném předbotnání V rozpustidle, např. 1,2-dichloretanu, sulfonuje kyselinou sírovou o počáteční koncentraci96 až 98 při teplotách nepřesahujících 95...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232758

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maxa Milan, Jeřábek Oldřich, Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Šauli Vlastimil, Vogel Tomáš

MPK: C08G 59/06

Značky: způsob, pryskyřic, epoxidových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba epoxidových pryskyřic kondenzací epichlorhydrinu s dianem prováděná ve dvou stupních podle vynálezu tak, že se v prvním stupni provede reakce dianu s epichlorhydrinem 15 až 70 % celkového potřebného množství hydroxidu, z reakční směsi se odstraní nezreagovaný epichlorhydrin a ve druhém stupni se zbytkem hydroxidu kondenzace dokončí. Odstranění nezreagovaného epichlorhydrinu se provádí azeotropickou destilací s vodou za normálního nebo...

Způsob přípravy velmi světlých epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír, Jeřábek Oldřich, Müller Karel, Wiesnerová Ludmila, Klančík Luděk, Rada Antonín, Bruthans Václav, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/06

Značky: velmi, epoxidových, svetlých, způsob, pryskyřic, přípravy

Text:

...kyslík z reakční směsi, jednak redukujicích již vzniklé chinonmetidové struktury, se používá práškový nebo drobné granulovaný cín, slitiny obsahující cín, antimon, zinek nebo hliník, oxidy nebo hydratované oxidy či hydroxidy Snz,513 2monité, železnaté nebo manganaté soli neoxidujících anorganických či organických kyselín/zejména chloridy, sírany, karbonáty aj./ sloučeniny síry o mocenství nižším jak 5, zejména siřičitany,...

Zařízení pro automatické doplňování polotovarů do zásobníků strojů, zejména matkořezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234770

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jeřábek Oldřich

MPK: B21H 9/02

Značky: zásobníku, zejména, zařízení, strojů, polotovarů, doplňování, automatické, matkořezů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické doplňování polotovarů do zásobníků strojů, zejména matkořezů, kde na plnicí dráze poháněné převodovkou se spojkou je umístěn plnicí vozík, vyznačené tím, že plnicí vozík (2) s odsuvným dnem (3) je umístěn pod vážicí nádobou (11) se odsuvným dnem (12), která je upevněna na jedné straně kyvné páky a na druhé straně kyvné páky je umístěn koncový spínač (16) pro ovládání velikosti dávky, přičemž pod plnicím vozíkem (2) je...

Způsob přípravy středněmolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226067

Dátum: 01.06.1986

Autori: Novotný Jaroslav, Vogel Tomáš, Šnirch Josef, Jeřábek Oldřich

Značky: středněmolekulárních, epoxidových, pryskyřic, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy středněmolekulárních epoxidových pryskyřic s vysokým obsahem epoxidových skupin adicí epichlorhydrinu na dian v molárním poměru 1,2 až 2,2 : 1 a následnou dehydrohalogenací vzniklých chlorhydrinetérů vyznačený tím, že se nejprve smísí kapalný polyhydrát dianu o teplotě 90 až 130 °C s vodným roztokem alkalického hydroxidu o koncentraci 5 až 20 % hmot., přičemž množství alkalického hydroxidu činí 10 až 35 % celkového množství...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228200

Dátum: 15.05.1986

Autori: Wiesner Ivo, Jeřábek Oldřich, Maxa Milan, Šauli Vladimír, Vogel Tomáš, Kroupa Jiří

Značky: přípravy, epoxidových, způsob, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic kondenzací epichlorhydrinu s dianem v molárním poměru 1,8 až 10:1, popřípadě v přítomnosti vody, působením hydroxidu alkalického kovu ve dvou stupních, vyznačený tím, že se v prvním stupni provede reakce, epichlorhydrinu s dianem 15 až 70 % celkového potřebného množství hydroxidu alkalického kovu, načež se z reakční směsi odstraní nezreagovaný epichlorhydrin částečným, anebo úplným odpařením těkavých složek...

Hmota pro pouzdření, zejména optoelektronických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223326

Dátum: 15.03.1986

Autori: Galíková Anna, Jeřábek Oldřich, Kroupa Jiří, Wiesner Ivo

Značky: prvků, optoelektronických, zejména, pouzdření, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota pro pouzdření, zejména optoelektronických prvků. Vynález se týká oboru elektroniky, zejména pouzdření zářivých elektronických součástek. Vynález řeší problém snadno zpracovatelné hmoty s vysokými kvalitními parametry. Podstatou vynálezu je hmota pro pouzdření, připravitelná vytvrzením epoxidové pryskyřice s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností. Vynálezu může být využito v oboru elektrotechniky.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vogel Tomáš, Weisner Ivo, Jeřábek Oldřich, Kirschdorf Emil, Kroupa Jiří

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tvrditelná kompozice obsahující estery kyseliny ftalové a nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici o upravené distribuci molekulových hmotností, která je speciálním způsobem zušlechtěná působením aktivních sorbentů. Kompozice podle vynálezu nalézá uplatnění při výrobě implantabilních stimulátorů některých fyziologických funkcí, jako jsou zejména kardiostimulátory a stimulátory mozkových struktur.

Hmota pro ochranu elektronických implantabilních stimulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222828

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Kirschdorf Emil, Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich

Značky: stimulátoru, elektronických, ochranu, implantabilních, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hmota připravitelná vytvrzením kompozice sestávající z esterů kyseliny ftalové a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice s upravenou distribucí molekulových hmotností, která je speciálním způsobem upravena působením aktivních sorbentů. Vytvrzování se provádí diethylentraminem nebo dipropylentriaminem, při teplotách pod 30 °C. Hmota podle vynálezu se používá k ochraně elektronických implantabilních přístrojů, jako jsou...

Způsob přípravy dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220822

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kroupa Jiří, Homola Vítězslav, Jeřábek Oldřich, Jirásek Stanislav

Značky: dianu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy dianu kondenzací fenolu s acetonem. Úkolem bylo dosáhnout vysokého výtěžku a čistoty produktu při maximální efektivitě celého procesu. Výsledku bylo dosaženo vedením reakce acetonu s fenolem za přítomnosti komplexního katalyzátoru, připraveného částečnou neutralizací silně kyselých katexů s vysokou aktivitou sekundárními nebo terciárními aminothioly.

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 219840

Dátum: 15.10.1985

Autori: Weisner Ivo, Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich

Značky: křivkou, nízkomolekulárních, hmotnosti, přípravy, molekulových, upravenou, způsob, epoxidových, distribuční, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností cestou extraktivní frakcionace způsobením parafinických nebo cyklanických uhlovodíků, čímž se odstraní mérhomology 909 a vyšší, včetně řady nečistot odpovědných za barevnost, nasákavost vodou atd. Pryskyřice se používá pro speciální aplikace, zejména v oblasti kardiostimulátorů a stimulátorů mozkových struktur.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219839

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich, Weisner Ivo

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je transparentní kompozice s nízkou tendencí ke krystalizaci bis-(glycidyléteru) dianu, která se získá z esterů kyseliny ftalové a epoxidové pryskyřice s upravenou křivkou molekulových hmotností. Kompozice je nízkoviskózní a téměř vodojasná.

Nízkomolekulární epoxidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219838

Dátum: 15.10.1985

Autori: Weisner Ivo, Jeřábek Oldřich, Kroupa Jiří

Značky: nízkomolekulární, pryskyřice, epoxidová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nízkomolekulární epoxidová pryskyřice s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností, připravitelná extraktivní frakcionací běžných typů nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s přirozenou distribuční křivkou molekulových hmotností, působením parafinických nebo cyklanických uhlovodíků. Extraktivní frakcionací se odstraní mérhomology 909 a vyšší, včetně většiny nečistot ovlivňujících barvu, nasákavost vodou atd....

Komplexní heterogenní katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219432

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jirásek Stanislav, Jeřábek Oldřich, Kroupa Jiří

Značky: katalyzátor, komplexní, heterogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je komplexní heterogenní katalyzátor pro C-alkylace. Úkolem bylo nalézt nový typ účinného selektivního katalyzátoru, který by byl dostatečně stabilní, s dlouhodobou životností a při jehož přípravě by nebylo zapotřebí používat toxických látek. Účelu bylo dosaženo katalyzátorem na bázi silně kyselých katexů s vysokou aktivitou, parciálně neutralizovaných seukndárními nebo terciárními aminothioly.

Způsob přípravy aminothiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216774

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jirásek Stanislav, Jeřábek Oldřich

Značky: aminothiolů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy aminothiolů se sekundárním nebo terciálním dusíkem. Úkolem bylo nelézt způsob přípravy aminothiolů, kde není nutno používat jako výchozích surovin silně toxické látky a konečný produkt je dosažitelný ve vysoké čistotě. Účelu bylo dosaženo nalezením způsobu přípravy aminothiolů se sekundárním nebo terciálním dusíkem, vycházejícího z aminohalogenderivátů, které se přivážejí na odpovídající aminothioly reakcí...

Ionexový katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214091

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jeřábek Karel, Šrejber Josef, Setínek Karel Praha, Jeřábek Oldřich, Beránek Ludvík, Češka Václav

Značky: katalyzátor, ionexový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ionexového katalyzátoru, jehož polymerní skelet je tvořen kopolymerem styrenu s případnou příměsí ethylvinylbenzenu a divinylbenzenem jako zesíťující složkou. Zesíťující složka je heterogenně rozložena v objemu zrn ionexového katalyzátoru účinkem rozpustidel typu alkoholů s 1 až 10 C buď samostatných nebo ve směsi s aromatickými uhlovodíky s 6 až 9 C, alifatickými halogenovanými uhlovodíky s 1 až 4 C nebo halogenovanými deriváty...

Způsob přípravy bisfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216081

Dátum: 15.05.1984

Autori: Šrejber Josef, Davídek Bronislav, Procházka Lubomír, Jirásek Stanislav, Češka Václav, Kejík Oldřich, Jeřábek Karel, Jeřábek Oldřich, Beránek Ludvík, Červinka Max, Setínek Karel

Značky: způsob, bisfenolů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bisfenolů podle A. O. č. 200 351, vyznačený tím, že reakce probíhá v přítomnosti silně kyselého ionexového katalyzátoru, u něhož se heterogenního rozložení zesíťující složky dosáhne rozpustidly typu alkoholů a 1 až 10 atomy uhlíku buď samotných, nebo ve směsi s přísadou 0 až 60 % hmot. aromatických uhlovodíků s 6 až 9 atomy uhlíku, alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenovaných derivátů benzenu,...