Jellúš Vladimír

Sonda stabilizátora magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278277

Dátum: 16.12.1992

Autori: Jellúš Vladimír, Weis Ján, Frollo Ivan

MPK: A61N 2/04, A61B 8/13

Značky: stabilizátora, sonda, poľa, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Cievkové sústavy (LX, LY, LZ a LB) sondy sú v zodpovedajúcom poradí spojené s prúdovými zdrojmi (P1, P2, P3 a P4), pričom hradlovacie vstupy prúdových zdrojov (P1 až P4) sú spojené s hradlovacím vstupom (V1) sondy stabilizátora magnetického poľa a budiaco-snímacia cievka (BS) spinového systému (SS) je spojená s prepínacím článkom (PC), ktorého vstup (V3) je spojený s vysielačom a výstup (V2) je spojený s prijímačom stabilizátora magnetického...

Zapojenie prepínacieho článku budiaco-snímacieho cievkového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 277736

Dátum: 13.05.1992

Autori: Jellúš Vladimír, Frollo Ivan, Obrcian Jaroslav

MPK: A61B 6/03

Značky: zapojenie, cievkového, systému, článků, budiaco-snímacieho, prepínacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z dvoch transformátorov (6, 14), pričom prvý transformátor (6) je zapojený primárnym vinutím (7) vzhľadom na budiaco-snímací cievkový systému (4) do série so snímací m kanálom (12) a druhý transformátor (14) je zapojený primárnym vinutím (15) paralelne k budiacemu kanálu (1). Riadiaci impulz, ktorý v snímacej fáze spína záťaž transformátorov (6, 14), spôsobuje zníženie impedancie na svorkách primárnych vinutí (7, 15) transformátorov...

Zapojenie stabilizačného systému magnetického pola

Načítavanie...

Číslo patentu: 253950

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jellúš Vladimír, Frollo Ivan, Weis Ján

MPK: H01F 7/06

Značky: stabilizačného, zapojenie, systému, magnetického

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že výstup turbulentného zmiešavača chladiaceho média elektromagnetu je spojený so snímačom teploty chladiaceho média, ktorého výstup je spojený s proporcionálnym regulátorom, pričom výstup proporcionálneho regulátora je spojený s jedným vstupom sumâtorta a vý 4stup stabilizátora na báze jadrovej magnetickej rezonancie je spojený s druhým vstupom sumátora, ktorého výstup je spojený s regulačným vstupom...

Oválny rozťahovací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246424

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jellúš Vladimír

MPK: A47B 1/04

Značky: roztahovací, stôl, oválny

Text:

...oválný stôl rozťahovací podľa vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje pozdlžny rez roztiahnutého stola dĺžky 250 cm, obr. 2 znázorňujevodorovný rez zloženého stola 150 cm.Oválný roztahovací stôl sa skladá z ľa-vej polčasti A a pravej polčasti B, navzájom spojené kovovými vodiacimi týčami 7. Ľavá polčasť A a pravá polčast B sú rovnakejkonštrukcie. Každá polčasť sa skladá z troch nôh 4 v spodnej časti zakončených smerovými koliečkami B. V hornej...