Jelínek Zdeněk

Způsob regenerace aktivních složek z desaktivního polykomponentního nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260562

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tichý Josef, Kaláb Jiří, Jelínek Zdeněk, Martinec Alexandr, Havel Miroslav, Machová Marta

MPK: B01J 38/66, B01J 38/60, B01J 23/90...

Značky: polykomponentního, regenerace, složek, desaktivního, nosičového, způsob, aktivních, katalyzátoru

Text:

...opět ve zředěné kyselině dusičné, přičemž se obě frakce dusičnanového výluhu spojí.Tento uvedený způsob je třístupñový a je zcela specifický.vVýluhy z jednotlivých stupňů rozpouštění lze využít společně k opětovné přípravě katalyzátorů nebo zpracovat uvedené výluhy V jiných oblastech národního hospodářství (např. Mo-výluh v zemědělství, v průmyslu umělých hnojiv apod., z duaičnanového výluhu lze izolovat Bi, Ni, Co a menší množství Mo ve...

Způsob regulace záznamových proudů magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 269910

Dátum: 14.05.1990

Autor: Jelínek Zdeněk

MPK: G01R 33/00, G11B 27/36

Značky: regulace, záznamových, způsob, magnetických, proudu

Text:

...v požadevaném vzájenněm poměru úrovní a úrovně záznamových proudů magueticwch hlav o měrných knitočtech v superpozioi se současně regulují pouze jedním regulační prvkem při zachovaní vzájomného poměru úrovní záznamových proudů magnetických hlav o měrných kmitočtech v celém regulačním rozsahu.Výhodou způsobu regulace záznamových proudů magnetických hlav je to, že jedním regulačním prvkom lze nastavit spolu se všemi měrnými signály o...

Světlocitlivá látka pro zhotovování pozitivních obrazů z negativní fotoreprodukční předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269816

Dátum: 14.05.1990

Autori: Povolný Bohumil, Jelínek Zdeněk

MPK: G03C 1/52

Značky: negativní, látka, fotoreprodukční, obrazů, předlohy, světlocitlivá, zhotovování, pozitivních

Text:

...svätlocitlivá látka pro zhotovování pozitivniho obra zu podle vynálezu. jejíž podstatu tvořiorgwüský koloid ve vodnem roztoku v množství20 až 80 hmot. dilů, sensibilující diazová sůl kondenzátu formaldehydu s 4 ~diazodifenylaminchloridem nebo eírenem v množství 3 až 60 hmot. dilů, organické nebo anorganická kyselina v množství 0,2 až 30 hmot. dílů, konzervační roztok etylesteru kyseliny salicilové v množství 0,2 až 5 hmot. dílů, etylalkohol V...

Časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264872

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lochman Zdeněk, Jelínek Zdeněk

MPK: H01H 43/00

Značky: spínač, časový

Text:

...spínání krátkých spínacích cyklú užitím prvků. které časový spínač stejně musí obsahovat, přičemž pro stejný efekt není již nutné užít speciálních a nedostupných mžikových spínačů nebo případně dalších přídavných spínacích prvků řízených další elektronikou, což dále komplikuje zapojení a neúměrně zvyšuje cenu. Časový spínač odstraňuje uvedené problémy při zachování jednoduchosti zapojení.zapojení podle vynálezu znázorňuje obrázek.jem 53...

Způsob měření magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263633

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jelínek Zdeněk, Zecha Jaromír, Olmr Miloň

MPK: G01R 33/00, G01R 33/12

Značky: způsob, měření, magnetických

Text:

...eoučasným záznamem superpozice dvou normou stanovených kmitočtů a úrovní, který je neustále měřicím zařízením nahráván. Takto pořízený záznam ihned snímá a selektivně vyhodnocuje snímací kalibrovaný řetězec pomocí dvojice selektivních a logaritmických zesilovačů s panelovým měřidlem zapojeném na pŕíslušném výstupu.vynález bude objasněn na přiloženém obrázku. Při měření vlastností magnetických hlavse záznamovou magnetickou hlavou l měřicího...

Způsob fotomechanického zhotovení obrazu na syntetických hmotách a minerálních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255261

Dátum: 15.02.1988

Autori: Povolný Bohumil, Jelínek Zdeněk, Šimák Vilém

MPK: G03F 7/00

Značky: materiálech, zhotovení, minerálních, způsob, hmotách, obrazů, fotomechanického, syntetických

Text:

...všech stávajících technologických parametrů fotomechanického kopírování, jako napr. rozlišovací schopnostitiskových bodů, mechanické odolnosti vyvolatelnosti a citlivosti vrstvy a konečně i jejíprodloužené skladovatelnosti. P ř 1 k 1 a d 1 zhotovení předlohy (kopie) autotypické sítě na aatralonové folii.Kopírovací roztok 934 ml deetilovaná voda 56 g polyvinylalkohol 16 g versatinová červeñ 4 g kondenzát formaldehyd ...

Vyvolávací stůl pro přípravu ofsetových tiskových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237262

Dátum: 01.05.1987

Autori: Jelínek Zdeněk, Čížek Zdeněk, Šimák Vilém, Macourek Vladimír

MPK: B41C 1/10

Značky: vyvolávací, stůl, tiskových, ofsetových, forem, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Je určen pro malé a střední provozy. Použitelný je pro všechny formáty tiskových desek až do velikosti A0. Podstatu vyvolávacího stolu tvoří vyvolávací vana šikmo upravená na nosném stojanu a nejméně jeden zásobní tank pro pracovní roztok, který je uložen v nosném stojanu pod vyvolávací vanou. Na dno vyvolávací vany je položen rošt nesoucí vyvolávanou tiskovou desku. Zásobní tank pro pracovní roztok je opatřen čerpadlem s výtlakovým potrubím...

Způsob předzcitlivení pigmentového papíru pro hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 238755

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek Zdeněk, Václavková Jitka

MPK: B41M 9/04

Značky: hlubotisk, předzcitlivení, papíru, způsob, pigmentového

Zhrnutie / Anotácia:

Předzcitlivený papír je určen pro přípravu a zhotovování hlubotiskových forem v polygrafickém průmyslu. Podstata předzcitlivení pigmentového papíru spočívá v tom, že se na papír působí roztokem 4,4´-diazidostylben-2,2´-disulfonové kyseliny v koncentraci 0,1 až 4 % hmot. po dobu 1 až 10 minut a následně se pigmentový papír suší při teplotě 20 až 50 °C.

Způsob úpravy hlubotiskových organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227779

Dátum: 01.11.1985

Autori: Jelínek Zdeněk, Šťastný Ladislav, Nečas Miroslav

Značky: pigmentů, způsob, úpravy, hlubotiskových, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Hlubokotiskové organické pigmenty se disperguji v přítomnosti povrchově aktivních látek dvoustupňovým zpracováním ve vodném prostředí. V prvním stupni se pigment disperguje v přítomnosti 1 až 4 % hmot. na hmotnost pigmentu amfolytních sulfonátů amidů vyšších nasycených nebo nenasycených kyselin s 12 až 26 atomy uhlíku do koloidní disperzity. Vzniklá koloidní suspenze se ve druhém stupni vratně koaguluje homogenizací se 4 až 25 % hmot. na...

Způsob fotometrického stanovení disperzity organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219771

Dátum: 15.09.1985

Autor: Jelínek Zdeněk

Značky: organických, disperzity, způsob, fotometrického, pigmentů, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fotometrického stanovení disperzity organických pigmentů je založen na současném měření turbidity a absorbance uzanční vodné suspenze pigmentu. Jejich součet, označený jako měřená absorbance, se převede pomocí interpolace v grafu nebo pomocí křivky na údaj o disperzitě, vyjádřené např. měrným povrchem. Převáděcí graf nebo křivka se získá pomocí proměření řady vzorků stejné provenience, jejichž disperzita byla stanovena předem.