Jasti Venkateswarlu

Heteroarylové zlúčeniny ako ligandy receptora 5-HT4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18384

Dátum: 05.01.2012

Autori: Ravella Srinivasa Rao, Roayapalley Praveen Kumar, Nirogi Ramakrishna, Patnala Sriramachandra Murthy, Jasti Venkateswarlu, Mohammed Abdul Rasheed, Shinde Anil Karbhari, Kambhampati Ramasastri, Bhyrapuneni Gopinadh, Yarlagadda Suresh, Ravula Jyothsna, Jayarajan Pradeep

MPK: A61K 31/4245, A61P 25/00, A61K 31/445...

Značky: 5-ht4, heteroarylové, zlúčeniny, ligandy, receptora

Text:

...et al., A 5-HT 4-like receptor in human right atrium, NaunynSchmiedebergs Arch. Pharmacol. 1991, 344 (2), 150 - 159).V patentových publikáciách WO 97/17345 A 1, US 20060194842,US 20080207690, US 2008025113 a US 20080269211 sú publikované niektoré zlúčeniny receptora 5-HT 4. Hoci niektoré Iigandy receptora 5-HT 4 už boli publikované, stále existuje potreba a priestor na objavovanie nových liečiv s novýmichemickými štruktúrami na liečbu ochorení...

Nové zlúčeniny ako ligandy histamínového H3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19868

Dátum: 07.06.2011

Autori: Shinde Anil Karbhari, Jasti Venkateswarlu, Mulla Mohmadsadik Abdulhamid, Dwarampudi Adi Reddy, Gangadasari Narasimhareddy, Kambhampati Ramasastri, Nirogi Ramakrishna, Kandikere Vishwottam Nagaraj, Deshpande Amol Dinakar, Saraf Sangram Keshari, Ahmad Ishtiyaque, Jayarajan Pradeep

MPK: C07D 401/12, A61P 25/00, A61K 31/5355...

Značky: nové, histamínového, ligandy, receptora, zlúčeniny

Text:

...W 0 2010/045306 opisuje zlúčeniny na použitie pri liečení ochorení súvisiacich shistamínovýini H 3 receptormi. Zatiaľ čo boli opísané niektoré ligandy pre histamínový H 3receptor, do dnešného dňa sa V tejto oblasti výskumu neobjavila žiadna zlúčenina na trhu, a stále teda existuje potreba a priestor na objavovanie nových liečiv s novými chernickýmištruktúrami na liečenie porúch ovplyvnených histamínovými H 3 receptormi.Podstata...

Heterocyklylové zlúčeniny ako ligandy histamínového H3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20335

Dátum: 15.11.2010

Autori: Saralaya Ramanatha Shrikantha, Shinde Anil Karbhari, Jayarajan Pradeep, Namala Rambabu, Nirogi Ramakrishna, Tiriveedhi Taraka Naga Vinaykumar, Kota Laxman, Jasti Venkateswarlu, Kandikere Vishwottam Nagaraj, Dwarampudi Adi Reddy, Kambhampati Ramasastri, Muddana Nageshwara Rao, Shanmuganathan Dhanalakshmi, Kodru Padmavathi, Ahmad Ishtiyaque, Gampa Murlimohan

MPK: A61K 31/55, A61K 31/496, A61K 31/437...

Značky: zlúčeniny, ligandy, heterocyklylové, histamínového, receptora

Text:

...06/008 260 opisujediméme zlúčeniny piperidínu, piperazínu alebo morfolínu alebo ich 7-členný analóg vhodný naliečenie neurodegeneratívnych porúch. Zvlášť je opísaná zlúčenina s benzotiazol-oxy-pipetidín karbonyl-alkylén-karbonyl-pipexidín-oxybenzotiazolom.0005 Patenty/patentové publikácie US 4 695 575, EP 0 151 826, W 0 2010/026 113, WO 2004/022 060 a W 0 2003/004 480 opisujú série zlúčenín ako ligandov na histamínových H 3receptoroch. I keď...

Deriváty karbazolu ako funkčné ligandy 5-HT6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8547

Dátum: 09.06.2006

Autori: Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Jasti Venkateswarlu, Vishwakarma Santosh, Kambhampati Rama Sastri, Konda Jagadish Babu, Shirsath Vikas Shreekrishna

MPK: A61P 25/00, A61K 31/403, C07D 209/88...

Značky: 5-ht6, funkčně, deriváty, ligandy, karbazolu

Text:

...Štúdie zistili, že známy selektivny antagonista S-HTG významne zvýšil hladiny glutamátu a aspartátu vo frontálnej kôre bez elevácie hladín noradrenalínu, dopamínu, alebo 5 HT. Táto selektivna elevácia neurochemikálií, ktorá sa, ako je známe, zúčastňuje na pamäti akognícii, silne poukazuje na úlohu 5-HT 5 ligandov v kognícii (Dawson, L. A. Nguyen, H. Q. Li, P. British Journal of Pharmacology, 2000, 130 (l), 23 až 26). Štúdia pamäti...

Aminoarylsulfónamidové deriváty ako funkčné 5-HT6 ligandy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6869

Dátum: 26.10.2005

Autori: Shirsath Vikas Shreekrishna, Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Jasti Venkateswarlu, Kota Srinivasulu, Kandikere Nagaraj Vishwottam, Vishwakarma Santosh, Kambhampati Rama Sastri

MPK: A61K 31/4468, A61K 31/4523, C07D 401/00...

Značky: deriváty, funkčně, aminoarylsulfónamidové, 5-ht6, ligandy

Text:

...nucleus accumbens a kôry,naznačujú úlohu pre receptor v pamäti a poznávacích funkciách, keďže je známe,že tieto oblasti hrajú veľmi dôležitú úlohu v pamäti (Gerard, C., Martres, M. -P.Mestikawy, S., Brain Research, 1997, 746207-219). Schopnosť známych Iigandov receptora 5-HT 5 zlepšovať cholinergický prenos tiež podporila potenciálne využitie pri poznávaní (Bentey, J. C Boursson, A. Boess, F. G., Kone, F. C Marsden, C. A. Petit, N....

Spôsob prípravy substituovaných benzotiazínindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5495

Dátum: 23.06.2005

Autori: Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Kambhampati Rama Sastri, Shirsath Vikas Shreekrishna, Deshpande Amol Dinkar, Jasti Venkateswarlu, Kothmirkar Prabhakar

MPK: C07D 513/00

Značky: přípravy, spôsob, benzotiazínindolov, substituovaných

Text:

...eiektrónových účinkov rôznych substituentov. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že tieto monosubstituované/disubstituované arylsulfonylchloridy nepredstavujú všeobecne dostupné chemické látky, pričom ichazał-nprípravajeenákladnéexepoesyntetickejrs-tránke-obťažnár mm aa~ ~~ 6. Zvláštny prípad nastáva v situácii, ked R 3 znamená atóm vodíka potom je možná zmes dvoch izomérnych zlúčenín (pozri ďalej uvedená Schéma lla, kde R 3R H 0 ...

Nové indeno[2,1a]indény a izoindol[2,1-a]indoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5888

Dátum: 30.12.2004

Autori: Vishwottam Nagaraj Kandikere, Kambhampati Rama Sastri, Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Shirsath Vikas Shreekrishna, Jasti Venkateswarlu

MPK: C07D 513/00, C07D 487/00

Značky: indeno[2,1a]indény, izoindol[2,1-a]indoly, nové

Text:

...žeantagonizmus S-HTG receptora môže podporiť neuronálny rast vcentrálnom nervovom systéme u cicavca. Iná medzinárodná patentová publikácia WO 03/065046 A 2 opisuje nový variant ľudského 5-HT 5 receptora a navrhuje, že ľudský 5-HT 5 receptor súvisí shematologickými poruchami, bolestivými ochoreniami, respiračnými ochoreniami, genitourologickými poruchami, kardiovaskulárnymi ochoreniami a rakovinou.0006 Jedným z dôležitých predmetov...

N-Arylsulfonyl-3-aminoalkoxyindoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14554

Dátum: 25.11.2003

Autori: Kambhampati Rama Sastri, Rao Venkata Satya Veerabhadra Vadlamudi, Shirsath Vikas Shreekrishna, Jasti Venkateswarlu, Ramakrishna Venkata Satya Nirogi

MPK: C07D 209/36, C07D 209/08, A61K 31/404...

Značky: n-arylsulfonyl-3-aminoalkoxyindoly

Text:

...Parkinsonova a Huntingtonova choroba, a zvracania vyvolaného chemoterapiou (odkazy Gershon M. D. et. al., S-Hydroxytryptamine and enter-ic neurons. In The Peripheral Actions of S-Hydroxytryptamine, edit. J . R. Fozard. New York Oxford, 1989, p. 247-273 Saxena P. R., et. al., Joumal of Cardiovascular Pharmacology (1990), supplement 15,p. 17-34).0009 Hlavné triedy serotonínových receptorov (S-HTM) obsahujú štmásť až osemnásť osobitných...

Nové tetracyklické arylkarbonylindoly účinné ako terapeutiká s afinitou k serotonínovému receptoru, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1373

Dátum: 19.06.2003

Autori: Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Jasti Venkateswarlu, Battula Srinivasa, Rao Venkata, Kambhampati Rama Sastri

MPK: A61K 31/407, A61P 25/00, A61K 51/00...

Značky: farmaceutické, receptoru, přípravy, nové, afinitou, serotonínovému, terapeutiká, spôsob, arylkarbonylindoly, obsahom, kompozície, účinné, tetracyklické

Text:

...receptorov, ktoré boli formálne rozdelené (References Glennon et al,Neuroscience and Behavíoral Reviews (1990), 14, 35 and Hoyer D. et al, Pharmacol. Rev.(1994), 46, 157-203). Nedávno objavené informácie týkajúce sa zhodnosti, distribúcie,štruktúry a funkcie jednotlivých subtypov predpokladajú, že je možné identifikovať nové agens, ktoré by boli špecifické voči konkrétnemu subtypu a mohli by mať zlepšené terapeuticke profily s menšími...

n-Arylsulfonyl-3-substituované indoly, ktoré majú afinitu k serotonínovým receptorom, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4253

Dátum: 05.06.2003

Autori: Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Rao Venkata Satya Veerabhadra Vadlamudi, Shirsath Vikas Shreekrishna, Jasti Venkateswarlu, Kambhampati Rama Sastri

MPK: A61P 25/00, A61K 31/403, C07D 209/00...

Značky: n-arylsulfonyl-3-substituované, indoly, spôsob, kompozícia, obsahom, farmaceutická, serotonínovým, receptorom, afinitu, přípravy

Text:

...Com. (1993), 193, 269-276). Niekoľko antidepresív a atypických antipsychotík sa viaže na 5-HT 5 receptor s vysokou afinitou, pričom táto väzba môže byť faktor v ich profile aktivít (Odkazy Roth et al, J. Pharm. Exp. Therapeut. (1994),268, 1403-1410 Sleight et al, Exp. Opin. Ther. Patents (1998), 8, 1217-1224 Bourson et al,Brit. J. Pharmacol. (1998), 125, 1562-1566 Boess et al, Mol. Pharmacol., 1998, 54, 577-583 Sleight et al, Brit. J....