Jaroš František

Způsob regulace pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 272084

Dátum: 15.01.1991

Autori: Jaroš František, Skalický Petr

MPK: G05D 21/02

Značky: způsob, regulace

Omezovač rychlosti zdvihacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269283

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolář Miroslav, Moc Jan, Jaroš František

MPK: B66B 5/04

Značky: zdvihacího, omezovač, zařízení, rychlostí

Text:

...kladka g spolu se zarážkami § a popřípadě i vačkou 2 § jsou tvořeny jediným odlitkem. Na stojanu gl je dále pomocí druhého čepu g otočně uloženo vshadlo l. Druhý čep § 17, okolo kterého vshsdlo l kývá, muže být upevněn do stojanu gl bud pod kladkou gg, nebo v neznázorněné alternative při prodlouženém stojanu gl nad kledkou gě. Vahadlo l ve tvaru dvojramenně páky je tvořeno levým ramenem 2a pravým ramenem g, přičemž levé rameno 2 vshadla l...

Ojednocovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268398

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubový Miloslav, Hácová Květa, Jaroš František, Hejduk Jiří

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocovací, zařízení

Text:

...u. bezvřetenovéhe spřádncího stroje, zahrnuje v obr. I zruázorněnć ojednoooveoí töleso 1 s váloovým vybráním a, ve Ictoróm je tunístšn ojednooovnoí vâleček 2 u s doprevním kanálem lo pro přívod. vláken do noznúzeměného spřádeoiho rotoru. K ojednooevaoímu váločkuąvz je uprnven podávaní vúleöek Ž s přítlaöným steleökem 6 pro přívod pramene vláken 1. Přítląöný stolešek 6 je výkyvnä upravena na öepu 8 ą je přitlačovćn k podávaoímu válečku 2...

Způsob řízení a ukončování azokopulačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265437

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jaroš František, Bartošek Jan, Skalický Petr

MPK: C07C 113/00

Značky: reakcí, řízení, způsob, ukončování, azokopulačních

Text:

...je ukončeno, když absolutní hodnota směrnice funkce, vyjadřující závislost redox potenciálu na čase, klesne na předem zvolenou hodnotu v mezích 0 až 5 mV/min. Hodnota směrnice, indikující dosažení konce kopulační reakce, závisí na rychlosti rozkladu diazoniové soli v daném reakčním prostředí a pro každý konkrétní případ se zjiščuje experimentálně.V porovnání s dosavadním stavem lze aplikací popsaného zpüsobu řízení dosáhnout vyšší...

Zařízení k vedení pramene vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 263340

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jaroš František, Kotrba Zdeněk, Hácová Květa, Řeháčová Božena, Pirkl Jiří, Štorek Jiří, Hejduk Jiří, Bureš Pavel

MPK: D01H 7/895

Značky: vedení, zařízení, pramene, vláken

Text:

...Svěrné podávací ústrojí je tvořeno podávacim253 340 válečkem 1, jehož osa gg otáčení je rovnoběžná s osou X otàčení vyčesávacího válečku g, a k tomuto přiřazenou přítlačnou pánvičkou Q, která vytváří spolu s praoovním povrchem podávacího válečku 1 svěrné místo 5 pro veváděný pramen vlá-n kon 5 (obr. 2). Přitlačná pánvička 5 je upravena na volnémAkonci pákového tělesa § uloženého otáčivě na nosném čepu 2a ovládaného neznázorněnou...

Ojednocovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262105

Dátum: 10.02.1989

Autori: Buryšek František, Kubový Miloslav, Bureš Pavel, Kotrba Zdeněk, Jaroš František, Hejduk Jiří

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, ojednocovací

Text:

...přiváděcím kanále 12 je upraven regulátor 13 vzduchu s usměrňovací stěnou 14,která je stavitelné a je upravena na výstupu 15 vzduchového přiváděcího kanálu 12 nebo v bezprostřední jeho blízkosti, aby mohla usměrñovat proud přiváděného vzduchu ua vyčesávací váleček P Usměrňoivací stěna 14 je podle jednoho příkladneho provedení íohr. ii upravena na válcovêin regulačním čepu 1 G, který je uložen svým válcovým koncem 17 ve válcověm otvoru 18...

Zařízení pro odtahování příze ze spřádacího rotoru při bezvřetenovém předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258980

Dátum: 16.09.1988

Autori: Škarka Josef, Jaroš František, Hácová Květa, Kubový Miloslav, Hortlík František, Řeháčková Božena, Voborník Václav

MPK: D01H 7/882

Značky: odtahování, příze, předení, rotoru, bezvřetenovém, zařízení, spřádacího

Text:

...příze, která se vrací do rotoru přímou cestou. Pro doeažení potřebné úrovně zadržování zákrutu, jež je nutná k udržení stability předení, te však ukázalo nutným zvýšit účinnost funkčních ploch odváděcí nálevky členem pro zadržování zákrutů, což se provádí pomocí rýh čí drážek na těchto plochách. Takto upràvenou rýhovanou nálevkou dochází však při odtahu příze k jejímu odírání způsobujícimu zvýšené zanášení šběrného povrchu spřádacího...

Spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258325

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bureš Pavel, Hácová Květa, Kubový Miloslav, Štorek Jiří, Hortlík František, Kotrba Zdeněk, Jaroš František

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, jednotka

Text:

...výstup-prakticky v celé volně čelni ploše .».3 válcového výetupku v usměrňovací mezeře, který je relativně krátký e navaznje bezproetředně na vyšesávací váleček. Vy. mezovaci dřík je eoučáatíeeparátoru a přiléhá na rovinnouplochu čelní stěny válcového výetupku. . Nevýhodou tohoto provedení je, že vlákna ee zachytávejí. ve atyková spáře mezi čelní etěnou válcového výetupku a spod ní stenou vymezovacího dríku. Kromě nepřesnoeti vyroby je to...

Zařízení pro ojednocování vláken u spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257227

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bureš Pavel, Buryšek František, Hortlík František, Jaroš František, Kubový Miloslav

MPK: D01H 7/895

Značky: vláken, spřádací, ojednocování, zařízení, jednotky

Text:

...tělesa l, v jehož válcové dutině 3 je upraven vyčesávací vâleček Q, opatřený vyčeeávacími zuby 5. V místě přívodu pramene 5 vláknitého materiálu je ve vybräní Q, propojujícím dutinu 3 s vnějším atmosférickým okolím ojednocovacího těle 5 a,ł, upraven podávací váleček 1 s váhummm plochou g. K válcové ploše Q podávacího váleěku 1 je upraven přítlačný stoleček g, opatřený přítlačnou plochou lg, která je ekvidistantní ke korespondující...

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256512

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroš František, Zlevor Vratislav, Jakoubek Alois, Buryšek František, Diviš Václav

MPK: D01H 7/885

Značky: rotor, spřádací

Text:

...dně rotoru, na obr. 4 je koncentrický výetupek tvořen prcdlouženou částí hřídele, na obr. 5 je vytvořen zčáeti vloženým členem e z části ve dně rotoru a na obr. 5 je další možné provedení. Je zřejmě, že další varianty je možno získat kombinací predložených. vyobraeení.Becvřetenová epřádaeí jednotke e rotorem je obecně známe, a je proto pro zjednodušení její celkově anaäamční vynecháno. Spřádací rotor J. známeho provedení, je uložen na...

Způsob výroby substituovaných benzisothiazolin-3-on-1, 1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241932

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šafáo Václav, Jaroš František, Fajt Ludvík, Dídek Stanislav, Lihtarová Ludmila, Voborník Václav, Jirsák Oldoich, Ripka Josef, Junek Jan

MPK: A61K 31/425, C07D 275/06

Značky: výroby, substituovaných, 1-dioxidů, způsob, benzisothiazolin-3-on-1

Text:

...solí, polyetherů zvyšuje podstatným způsobem reakční rychlost a zkracuje výrazně reakční dobu. Jako kvarterních solí se s výhodou používá nexadecyltrimethylamoníumbromid,trioktylmethylamoniumchloríd, benzyldodecyldimethylamoniumbromid,jako polyethery se s výhodou používá cyklických polyetherů, nnpříklad 18-crown-6, dibenzo-18-crown-6, nebo polyethylenglykol 350-monomethylether, polyethylenglykol 600-dimethylether. Jako organické...

Klouzavý zachycovač pro výtahy a jiná zdvihadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236175

Dátum: 01.12.1987

Autori: Moc Jan, Jaroš František

MPK: B66B 5/16

Značky: zdvihadla, zachycovač, výtahy, jiná, klouzavý

Zhrnutie / Anotácia:

Klouzavý zachycovač pro výtahy a jiná zdvihadla uváděný v činnost omezovačem rychlosti má první brzdicí kuličku (14) uloženou v kuželovém otvoru (15) táhla (16), které jí při zachycení pohybuje v polokruhové drážce (11) do prvního kulového sedla (10). Druhá brzdicí kulička (23) je uložena v druhém kulovém sedle (13) seřizovacího šroubu. Klouzavý zachycovač je uložen výkyvně na svislém čepu (7). Vynálezu může být využito v zařízeních pro...

Zařízení pro výrobu jádrové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251314

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jaroš František, Doublebský Ctibor, Ferkl František

MPK: D01H 1/13, D02G 3/38

Značky: příze, výrobu, zařízení, jádrové

Text:

...Výstupní komora 1 je opatře-Ana průchodkou 5 jádrové příze 39 a výstupom Žg nosného média,na nějž navazuje odvod 23 nosného média, napojený na zdroj 53 pro vyvození proudění nosného média ojednocených vlákeng Mezi výstup ąg a odvod 53 je zařazen ventil 55, který je ovládán čidlem § přerušení jádrové příze 3 Q tak, že při normálním procesu předení, znázorněném na obr 1, je výstup žg s odvodem 53 volně propojen, avšak zapřádací kanál 1, jehož...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240690

Dátum: 01.06.1987

Autor: Jaroš František

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, sypké, hmoty

Text:

...i řízený odběr sypkých hmot různých druhů, které relativně při malém rozdílu v jejich granulometrickem složení mohou mít značnéZásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je jako príklad znázorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje svislý řez zásobníkem s predsazeným odběrným žlabem z tyčí obáélnikového průřezu, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. l, obr. 3 znázorňuje půdorysný pohled na vytvarovaný předsazený odběrný...

Zařízení na podávání pramene vláken k vyčesávacímu válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237627

Dátum: 16.02.1987

Autori: Jaroš František, Junek Jan, Hortlík František, Kubový Miloslav, Hácová Květa, Škarka Josef, Kotrba Zdeněk, Voborník Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: pramene, vláken, válečků, podávání, vyčesávacímu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení na podávání pramene vláken u bezvřetenového dopřádacího stroje podávacím ústrojím k vyčesávacímu válečku. Účelem vynálezu je zamezit usazování vlákenného prachu v prostoru pod podávacím válečkem, neboť toto usazování způsobuje omezený chod přítlačného stolečku a vytvářené shluky vláken mají po svém uvolnění nepříznivý vliv na přetrhovost a kvalitu příze. Toto je řešeno vynálezem tak, že do mezery pod funkční plochou...

Způsob výroby N-acetyl-p-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248864

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kotyk Milan, Lehký Zdeněk, Jaroš František, Skalický Petr, Zelinka Alfréd, Dračka Jaroslav, Růžek Vlastimil

MPK: C07C 91/44

Značky: n-acetyl-p-aminofenolu, výroby, způsob

Text:

...vedlejších reakcí a vznik nežádoucích barevných zplodin, což se pozitivně projeví na kvalitě i výtěžku.Na zlepšení kvality se v nemalé míře podílí též odbarvení filtrátů po separaci pevných podílů a po celou dobu, při níž probíhá doacetylování zbývajícího podílu p-aminofenolu. Dalším přínosem způsobu podle vynálezu je snížení spotřeby kyseliny solné a sody proti dosavadním apůsobům.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu je dále uveden...

Zařízení pro bezvřetenové předení s rotujícím spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232836

Dátum: 15.01.1987

Autori: Buryšek František, Jaroš František

MPK: D01H 7/882

Značky: zařízení, bezvřetenové, rotorem, spřádacím, předení, rotujícím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezvřetenové předení s rotujícím spřádacím rotorem, do něhož zasahuje usměrňovací těleso s usměrňovací stěnou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poloměr křivosti zaoblení kruhové hrany usměrňovacího tělesa je v rozmezí 0,3 až 4 mm, potom na kruhovou hranu navazuje válcová plocha, přecházející do ostré hrany o maximálním zaoblení 0,2 mm, která je přivrácena ke straně dodávky vláken. Tímto zařízením se odstraňuje...

Spřádací samočistící rotor pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231849

Dátum: 15.06.1986

Autori: Doudlebský Ctibor, Čáp Antonín, Ferkl František, Jaroš František

MPK: D01H 7/888

Značky: rotor, bezvřetenové, samočisticí, předení, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit usazování prachu a nečistot ve sběrné drážce spřádacího rotoru, která je po obou stranách opatřena střídavě, nikoliv však proti sobě protilehle čisticími štěrbinami a to jak na skluzové stěně, tak i na protilehlé stěně spřádacího rotoru. Takovéto uspořádání čisticích štěrbin umožňuje samočinné čištění rotoru, neboť nečistoty a prach přiváděné spolu s vlákny na sběrnou drážku se těmito štěrbinami působením odstředivé...

Zařízení pro odlučování nečistot u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231834

Dátum: 15.06.1986

Autori: Škarka Josef, Hácová Květa, Lihtartová Ludmila, Jaroš František, Hortlík František, Junek Jan, Ohlídal Vladimír

MPK: D01H 7/888

Značky: jednotky, odlučování, nečistot, bezvřetenové, spřádací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší účinné a optimální odvádění nečistot, při zajištění minimální ztráty vláken u vyčesávacího zařízení bezvřetenové spřádací jednotky, opatřeného ve stěně proti vyčesávacímu válečku odlučovacím kanálem s přiváděcím otvorem vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přiváděcí otvory jsou upraveny symetricky k rovině procházející v podstatě osou odlučovacího kanálu a kolmou na osu vyčesávacího válečku přičemž osy těchto otvorů svírají...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231804

Dátum: 15.06.1986

Autori: Junek Jan, Kotrba Zdeněk, Lihtarová Ludmila, Řeháčková Božena, Dvořák Ladislav, Hortlík František, Voborník Václav, Ripka Josef, Jaroš František

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádací, ojednocování, vláken, jednotky, zařízení, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odvodu nečistot z válcové sběrné komory zařízení pro ojednocování vláken a zamezení jejich vracení zpět k vyčesávacímu válečku. Tohoto účelu ze dosáhne jednoduchou úpravou odsávacího kanálu, který je alespoň jednou stěnou napojen tangenciálně na válcovou stěnu válcové sběrné komory, přičemž výška odsávacího kanálu v místě napojení na válcovou sběrnou komoru je stejná nebo větší, jako výška vyústění odlučovacího...

Ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230737

Dátum: 15.06.1986

Autori: Voborník Václav, Jaroš František, Hortlík František, Mládek Miloš, Ripka Josef, Kotrba Zdeněk

MPK: D01H 7/895

Značky: ústrojí, bezvřetenové, jednotky, spřádací, ojednocovací

Zhrnutie / Anotácia:

Ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky s ojednocovacím orgánem, například vyčesávacím válečkem a k němu přiřazeným podávacím válečkem pro přívod pramene vláken, pružně přitlačovaného k povrchu podávacího válečku přítlačným stolečkem, výkyvným kolem čepu, vyznačující se tím, že na čepu (2) je uložena rozkrutná pružina (3), jejíž přítlačný konec (31) je spojen s přítlačným stolečkem (1) a jejíž zajišťovací konec (32) je zafixován k...

Ojednocovací zařízení bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230480

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hortlík František, Voborník Václav, Kotrba Zdeněk, Jaroš František, Mládek Miloš, Ripka Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, jednotky, zařízení, bezvřetenové, ojednocovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšení ojednocovacího zařízení se týká podávacího válečku a přítlačného stolečku. K zamezení poškození unášecí plochy podávacího válečku, zejména pak leštěné přítlačné plochy přítlačného stolečku je, v případě nepřítomnosti pramene, na podávacím válečku nebo na přítlačném stolečku vytvořen alespoň jeden distanční člen pro vytvoření ochranné mezery, jejíž velikost je menší, než je velikost pracovní mezery za přítomnosti pramene.

Chlazení výtahových převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220656

Dátum: 15.12.1985

Autori: Moc Jan, Jaroš František

Značky: převodovek, výtahových, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je samočinné chlazení výtahových převodovek k zvýšení jejich využití. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením vzduchového kanálu v základu, na kterém je uložena výtahová převodovka, nebo umístěním roury pod převodovku uloženou na ocelovém rámu. Vzduchový kanál nebo roura na jedné straně ústí pod převodovkou a na druhé straně proti otvoru v podlaze strojovny. Tímto uspořádáním se využije proudění studeného vzduchu v šachtě k...

Uzávěrka samočinných dveří výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224286

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jaroš František, Moc Jan

Značky: výtahu, dveří, uzávěrka, samočinných

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěrka samočinných dveří výtahu proti otevření před odjezdem klece ze stanice, pokud je klec mimo stanici, nebo jí pouze projíždí, jejíž ovládání je provedeno pomocí otevírací páky a otevíracího táhla, otočně upevněného na čepu k vodorovně jednoramenné páce, vyznačená tím, že vodorovná jednoramenná páka (18) je jedním svým koncem otočně upevněna k dílu šachetních dveří (6), přičemž na tělese páky (18) je na letmém čepu (20) otočně upevněna...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244824

Dátum: 17.09.1985

Autori: Buryšek František, Kotrba Zdenik, Hortlík František, Lebediv Vladimír, Jaroš František

MPK: A01N 31/06

Značky: látek, výroby, způsob, prostředek, účinných, herbicidní

Text:

...nebo ethoxykarhonylovou skupinu.Substituent R V obacnám vzorci I znamená narozvětvaně neho rozvětvané alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, tj. skupinu methylovou, ethylovou, n-propylovou. isopropylovou,nrbutylovou. sek.buty 1 ovou, isobutylovou a tarc.buty 1 ovou.Substituemt R 3 v obecném vzorci I znamená propgrgylcvou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku nebo halogenalkenylovou...

Klouzavý zachycovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 224778

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jaroš František, Moc Jan

Značky: zachycovač, klouzavý

Zhrnutie / Anotácia:

Klouzavý zachycovač s konstantní brzdnou silou pro výtahové klece nebo vyvažovací závaží, umístěný v horní nebo spodní části klece nebo vyvažovacího závaží, jehož brzdné čelisti jsou výkyvně upevněny v tělese zachycovače, vyznačený tím, že každé dvojice spojovacích pák (1) alespoň jedna je opatřena krátkým ramenem (3) ukončeným zasouvacím zubem (4), přičemž obě spojovací páky (1) otočně spojené brzdnými čelistmi (6) pomocí dlouhých čepů (5) a s...