Janda František

Způsob odčerpávání nízkovroucích médií z tlakových systémů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266405

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovařík Karel, Janda František, Fencl Zdeněk, Taťoun Antonín, Šára Jiří

MPK: F25B 45/00

Značky: tlakových, způsob, médií, systému, odčerpávání, zařízení, provádění, tohoto, nízkovroucích, způsobu

Text:

...varu než použité chladivo. Protože prakticky všechno chladivo se přečerpává přee sací filtr a kompesor, nejčastěji v hermetíckém pcvedení, snižuje se životnost kompresoru a zvyšuje spotřeba elektrické ener gie, u eacího filtru je pak nutná jeho časté výměna. známázařízení tohoto druhu mají celkovou hmotnost kolem 50 kg, vy vsokě pořizovací náklady a také manipulace s nimi je obtížnéVýše uvedené nedostatky známých zařízení jsou do značné...

Zapojení pro generování požadavku na cyklus obnovení informace v dynamických pamětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262375

Dátum: 14.03.1989

Autor: Janda František

MPK: G06F 13/00, G06F 13/12

Značky: dynamických, pamětech, zapojení, cyklus, požadavků, obnovení, generování, informace

Text:

...impulsu je pžipojen k hodinovému vstupu ll programovatelnáho čítače l, k hodinovému vstupu gł paměti Q a k hodinovému vstupu àł registru § požadavku na obnovení. První výstup łlg programovatelného čítače l je spojen se vstupem 33 paměti Q, druhý výstup łgg čítače l je spojen se vstupem 51 druhého vyhodnooovacího obvodu 1 a se vstupem gł prvního vyhodnooovacího obvodu 3, jehož výstup gjg je spojen se třetím vstupem 3 paměti 3. výstup...

Zapojení obvodu pro snížení vlivu obnovování pamatované informace dynamické operační paměti na rychlost přenosů dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 236377

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bezděk Zdeněk, Janda František, Suchý Michal

MPK: G06F 13/06

Značky: vlivů, operační, obvodů, pamětí, přenosu, informace, pamatované, dynamické, obnovování, snížení, zapojení, rychlost

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru počítačové techniky a řeší úkol zvýšení výkonu počítače. Tento úkol řeší tím, že na základě externí žádosti o obnovování pamatované informace vyvolává za určitých podmínek obnovování pamatované informace častěji než je nezbytně nutno, ale tak, aby,nedocházelo ke koincidenci cyklů obnovovaní pamatované informace a pracovních cyklů operační paměti. Zapojení lze použít ve všech počítačích používajících dynamické operační...

Kompresor pro malé tlaky umístěný ve dvoudílné skříni

Načítavanie...

Číslo patentu: 253201

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janda František, Krček Karel

MPK: F04B 43/04

Značky: tlaky, malé, kompresor, skříní, dvoudílné, umístěný

Text:

...může být bud jeden nebo jich může být více. Koncový profil g je konstrukčně buä homogenní součást kotvy l nebo je to samostatný díl, ke kotvěMagnetický obvod ll je složen z běžných magnetických plechů, přičemž je s výhodou použito upravených plechü tvaru E. Cívka lg obsahuje kostru a běžně izolované vinutí. Aby konce plechu magnetického obvodu ll nezvyšovaly hlučnost kompresorku frekvenční resonan cí, jsou staženy stahovacími pásky 2, což...

Způsob zdokonaleného sušení elektrických transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252304

Dátum: 13.08.1987

Autori: Janda František, Švajgl Oldřich

MPK: H01F 27/14

Značky: sušení, elektrických, transformátoru, zdokonaleného, způsob

Text:

...s/nebo deenulgační přísady, což Jsou výěevroucí fenolícká látky nebo aronatioké aníny a výhodná koncentrace deemulgátoru v uhlovodíková frskci Je do 20 ppn. Při postupu sušení leží obsah vzduchu ve směsi s uhlovodíky vně intervalu 0,5 až 7 obd.V níže uvedeném příkladu se uvádí praktické provedení postupu podle vynálezu. Podmínky jsou pouze ilustrativní a neomezují rozsah vynálezu.Do zařízení pro sušení transformátorůparami solvantu se...

Obvod pro vytváření zkušebního vzorku pro paměťové obvody a desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236525

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šindelář Bedřich, Janda František

MPK: G11C 29/00

Značky: vzorků, zkušebního, vytváření, obvod, obvody, desky, paměťové

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká testování paměti a řeší efektivní způsob generování zkušebního vzorku pro paměťové obvody a desky. Ke zkoušení se využívá pseudonáhodného vzorku, který je v průběhu testu posouván v posuvném registru, k jednotlivým bitům na paměťové desce se přivádí vstupní informace z různých bitů posuvného registru, čímž dochází k zapsání odlišné informace do každého bitu paměťové desky. Měřící technika, zařízení výpočetní techniky a další...

Obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232415

Dátum: 15.07.1986

Autori: Janda František, Prokeš Josef

MPK: H01H 37/00, H03K 17/68, H05B 1/02...

Značky: prvků, spínání, polovodičového, spínacího, rozpínacím, obvod, kontaktem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Účelem vynálezu je realizace jednoduchého, levného a spolehlivého obvodu pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi řídicí elektrodu (9) a anodu (8) polovodičového spínacího prvku (1) je připojen obvod (3) fázového natočení řídicího proudu. Rozpínací kontakt (4) je připojen mezi řídicí elektrodu (7)...

Způsob přípravy pigmentu alfa modifikace ftalocyaninu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219416

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vrána Milan, Štěpánek Josef, Vojtíšek Vratislav, Vágner Miroslav, Janda František, Dittrich František, Vorel Milan

Značky: ftalocyaninů, přípravy, měďnatého, modifikace, způsob, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pigmentu alfa modifikace ftalocyaninu měďnatého srážením roztoku surového ftalocyaninu mědnatého, případně chlorovaného, připraveného rozpouštědlovým nebo bezrozpouštědlovým způsobem, v kyselině sírové, vnášením do vody nebo do zředěné kyseliny sírové, za zvýšené teploty, a dalšími pochody, jako filtrací, promytím, neutralizací, povrchovou úpravou, filtrací a vysušením, který spočívá v tom, že se roztok surového ftalocyaninu...

Generátor vzorku pro zkoušení paměťových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219210

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šindelář Bedřich, Janda František

Značky: generátor, zkoušení, paměťových, vzorků, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sestavení jednoduchého obvodu,který umožňuje testování paměťových desek s paralelně spojenými výstupy dvou nebo více z paměťových obvodů. Pomocí obvodu zapojeného podle vynálezu se testuje správná funkce vstupů výběrových signálů paměťových obvodů včetně dekodéru těch to signálů. Při testování paměťových desek zvoleným vzorkem se nejprve zaplní zcela nebo zčásti všechny paralelně zapojené paměťové obvody a potom následuje postupné...

Způsob získávání bromu z odplynů při bromaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 226799

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lukáš Ladislav, Bahník Miloš, Holický Jaroslav, Janda František

Značky: způsob, získavání, odplynů, bromu, bromaci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání bromu z odplynů při bromaci absorpcí ve vodném roztoku bromidu sodného vyznačený tím, že množství do absorpčního prostoru dávkovaného hydroxidu sodného o koncentraci 5 až 30 % hmotnostních je ekvivalentní množství bromací uvolněného bromovodíku, načež se brom z roztoku bromu ve vodném roztoku bromidu sodného buď uvolní zahřátím na teplotu o 10 K nižší než je teplota varu roztoku a zbytky bromu se vytěsní proudem dusíku s...

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225219

Dátum: 01.12.1984

Autori: Prokeš Josef, Janda František

Značky: napětí, spínání, nulou, tyristorů, obvod, průchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou obsahující sériovou kombinaci zátěže a tyristoru, řídící stupeň, ovládací stupeň a stabilizační stupeň, vyznačující se tím, že mezi prvou napájecí svorkou /16/ a druhou napájecí svorkou /17/ jsou připojeny zátěž /18/ a tyristor /1/, přičemž anoda /2/ tyristoru /1/ je spojena přes blokovací odpor /19/ s bází /6/ ovládacího tranzistoru /5/, která je dále spojena s kolektorem /12/ řídícího...

Způsob kontinuální přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216044

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pscheidt Jiří, Janda František, Schreiber Jiří

Značky: přípravy, benzylalkoholu, způsob, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanů alkalických kovů nebo hydroxidu alkalických kovů, případně za přítomnosti pomocného inertního organického rozpouštědla, vyznačující se tím, že se hydrolýza provádí při teplotě 90 až 150 °C za tlaku atmosférického až 1,4 MPa ve 2 až 4 za sebou zapojených oddělených prostorech s mícháním reakční směsi, přičemž měrný příkon předávaný kapalině je 0,5 až...

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216485

Dátum: 01.07.1984

Autori: Janda František, Schreiber Jiří, Pscheidt Jiří

Značky: způsob, přípravy, 2-naftyloxyoctové, kyseliny, metylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny 2-naftyloxyoctové, která se používá jako růstový stimulátor, kondenzací 2-naftolátu a monochloroctanu sodného v molárním poměru 1 : 0,8 až 5, přičemž při přípravě roztoku monochloroctanu sodného nebo jeho směsi s 2-naftolátem je nutno dodržovat teplotu do 40 °C. Reakční směs se rychle vyhřeje na teplotu kondenzace a teplota se udržuje 4 až 14 hodin.

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216484

Dátum: 01.07.1984

Autori: Schreiber Jiří, Janda František, Pscheidt Jiří

Značky: 2-naftyloxyoctové, přípravy, metylesteru, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové, používaného jako aktivní komponenta pro herbicid na heřmánkovité plevele. Metylester kyseliny 2-naftyloxyoctové se připravuje esterifikací v nadbytku metanolu za katalytického působení kyseliny sírové, kdy po esterifikaci se reakční směs naředí vodou za intenzivního míchání a získá se produkt ve formě granulí.

Způsob výroby instantních prášků alkalických solí vysokomolekulárních polykyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216464

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kudrna Stanislav, Janda František

Značky: solí, výroby, způsob, instantních, prášků, polykyselin, vysokomolekulárních, alkalických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby instantních prášků alkalických solí vysokomolekulárních polykyselin, jejichž roztoků se používá zejména jako antistatických a pomocných textilních přípravků, přísad do škrobových lepidel a tužidel. Podstatou vynálezu je přídavek polyetylenglykolu k roztoku soli vysokomolekulární polykyseliny při pH 6,5 až 8,5 a následující sušení roztoku na rozprašovací sušárně, přičemž vzniknou duté kuličky, rychle a snadno rozpustné...

Ventil vibračních kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215189

Dátum: 15.10.1982

Autori: Janda František, Mašita Milan

Značky: kompresoru, vibračních, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil vibračních kompresorů, sací nebo výfukový, vyznačující se tím, že je tvořen kruhovou komorou /2/ v tělese /1/ vibračního kompresoru, omezenou z jedné strany sedlem /8/ a z druhé strany pevným děrovaným čelem /4/, mezi něž je vložen s axiální vůlí elastický kruh /3/ pro umožnění otevření ventilu.