Ivanenko Genadij Genadievič

Autonómna vykurovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 284585

Dátum: 08.06.2005

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F24D 3/12, F24D 3/02

Značky: autonómna, sústava, vykurovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Autonómna vykurovacia sústava na vyhrievanie obytných budov je tvorená ohrievačom teplonosného média (1), obehovým čerpadlom (5), prívodným potrubím (3), spätným potrubím (4) a podlahou (2). Podlaha (2) je tvorená najmenej dvoma vyhrievacími prvkami (21) s pevne uloženým rúrkovým vyhrievacím obvodom (22), ktoré sú navzájom rozoberateľne spojené prepojovacími rýchlospojkami (23). Jedna prepojovacia rýchlospojka (23) vyhrievanej podlahy (2) je...

Tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283365

Dátum: 15.05.2003

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F24D 3/04, F25B 29/00

Značky: generátor, tepelný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný tepelný generátor obsahujúci menič (1) pohybu tekutiny, ktorého jedna čelná časť je spojená s dutým cylindrickým telesom (2) a druhá čelná časť s prepúšťacím potrubím (3), brzdné zariadenie (4) s rebrami (5), umiestnené v dutom cylindrickom telese (2), a tiež brzdné zariadenie (6) s rebrami (5), umiestnené v prepúšťacom potrubí (3) za zónou jeho spojenia s meničom (1) pohybu tekutiny, a injekčné potrubie (7) s výstupným otvorom (8)...

Tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2689

Dátum: 09.10.2000

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F25B 29/00, F24D 3/04

Značky: tepelný, generátor

Text:

...vňom brzdné zariadenie a na výstupe z prepúšťacieho potrubia sa zmiešava s tekutinou,vychádzajúcou z dutého cylindrického telesa. Vtekutine, prechádzajúcej cez prepúštacie potrubie a cez v ňom umiestnené brzdné zariadenie, sa tiež rapídne znižuje rýchlosť pohybu a tlak, čo vedie k jej zohriatiu. Toto napomáha zvyšovaniu efektívnosti zohrievania tekutiny.Ztoho vyplýva, že uvedený tepelný generátor je konštrukčne jednoduchšív porovnaní s...

Zariadenie na dezinfikovanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2437

Dátum: 16.05.2000

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: C02F 1/36

Značky: zariadenie, dezinfikovanie

Text:

...B-B autogenerátora ultrazvukových kmitov, na obr. 6 je znázornenie rezu C-C autogenerátora ultrazvukových kmitov a na obr. 7 je znázornenie zariadenia na dezinñkovanie vody sväčším počtom doplnkových autogenerátorov ultrazvukových kmitov.Zariadenie na dezinñkovanie vody, podľa obr.1, je zložené z autogenerátora 1 ultrazvukových kmitov, nádrže 13 a vývevy s motorom lg. Výveva s motorom 14 je spojená so vstupným sieťovým potrubím g 1...

Autonómna vykurovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2333

Dátum: 10.12.1999

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F24D 3/14

Značky: sústava, autonómna, vykurovacia

Text:

...obrázkov na výkrese Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov,kde na obr. 1 jeznázornená principiálna schéma autonómnej vykurovacej sústavy, na obr. 2 je znázornený vyhrievaci prvok, na obr. 3 je v reze znázornený vyhrievaci prvok, na obr.4 je znázornený variant vyhrievcieho prvku, ak zaliatou podlahovou doskou je roztavený kov, na obr. 5 je V reze znázornený variant vyhrievcieho prvku, ak zaliatou podlahovou doskou je...