Hušek Vladimír

Způsob výroby enzymových hydrolyzátů z mléčných surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269496

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hušek Vladimír

MPK: A23C 23/00

Značky: výroby, enzýmových, způsob, mléčných, hydrolyzátů, surovin

Text:

...běžně aké k výrobě syřldol. Substrátse vytempeřujo na teplotu 20 až 50 °C, výhodné na 48 °C. při této toplotä se płldá propartt jednoho z uvedených aspartátových enzymů. Reakční smě se promíchává pomnloběž ným míchadlem, dávka enzymu se volí podle jeho aktivity vyjádřené např. v Soxhletových nebo pepsinových jednotkách a podle požadovaného stupně hydrolýzy, který se určí stanovením tozpustných dusíkatýoh látek v trichloroctové kyselině,...

Způsob přípravy a regenerace solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 269460

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hušek Vladimír, Černý Vladimír Ing, Žábková Jaroslava

MPK: A23C 7/02

Značky: solných, způsob, regenerace, lázni, přípravy

Text:

...se přitomně nebo dříve přidané soli či kyseliny částečně nebo úplně neutralizují za vzniku rozpustných soli pri pH 4,5 až 5,1. Před úpravou ionových rovnováh, titrační kyselosti a pH regenerovaně solné lázně Je možno některé složky ze solné lázně vyloučit úpravou pH na hodnotu 5,3 až 7,0 přídavkem hydroxidu alkalických kovů nebo hydroxidem vápenatým a vyloučené koloidní nebo nerozpustné slož V ky solné lázně oddělit např. sedimentací.Výhodou...

Zapojení lineárního excitačního kanálu spektrometru NMR

Načítavanie...

Číslo patentu: 268947

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hušek Vladimír, Kasal Miroslav, Bartušek Karel

MPK: G01N 24/02

Značky: lineárního, kanálu, excitačního, zapojení, spektrometru

Text:

...uýstupem s řídicim obvooem spojeným s li» neárním modulátorem.Hlavni předností zapojení podle vynálezu je, že umožnuje excítací amnlítućově modulovanýoí ímpulsy prakticky bez časového atvarového omezení.vynález bliže objasní příložený výkres, kde na obr. 1 je uvedeno blokové schéma zapojení a na obr. 2 jsou graficky vyznačeny časové průběhy signálu.Jak patrno 2 obr. 1 je kaskádní zapojení generátoru 1 nosného signálu provedeno tak, že...

Způsob výroby napěňovaných mléčných dezertů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268726

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hušek Vladimír, Binder Michael, Strmiska Josef, Ševčík Zdeněk

MPK: A23C 9/154

Značky: napěňovaných, způsob, výroby, mléčných, dezertu

Text:

...výrobku tvoří tvarohový smetonový krém s tučností upravenou na 20 až 35 , ke kte- mu se přidá 0,7 až 1,5 hzotnostních destilovaných monoacylglycerolů, l tepelné upra veného škrobu, 0,5 enzymově hydrolyzovaného škrobu a 3,5 želatiny, směs se ohřeje na 65 až 70 °C po dobu 3 minut, homogenizuje při lo až 20 MPa, zchladí na 5 až 8 °C, napěňujeklad podle bodu I s tím, že se přidá 2 až 3 destilovaného monoacylglycerolu, Ó,30 až, u želatiny,...

Způsob čištění solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267417

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Vladimír, Hušek Vladimír

MPK: A23C 7/02

Značky: čištění, lázni, solných, způsob

Text:

...sterilní roztoky.Solná lázeň se bez předchozího ošetření filtruje na naplavovacím filtru s přídavkem křemeliny a průtočností 400 až 1000 1 m 3 min 1 v dávce 5 g 11.Solná lázeñ po solení sýrů se zbaví hrubých nečistot na sítě nebo rotačním sítě a filtruje se křemelinou charakterizovanou průtočností 100 až 200 l m 2 minL v dávce 40 g l 1 na naplavovacím deskovém filtru.Příklad 3 Příklad podle bodu 1 s tím. že solná lázeñ je filtrována směsi...

Způsob výroby adaptovaných výrobků pro kojeneckou a dětskou výživu, obsahující užitečnou bifidogenní mikrofloru a enzym lysozym

Načítavanie...

Číslo patentu: 261186

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hušek Vladimír, Dědičová Libuše

MPK: A23C 9/158

Značky: výroby, výživu, užitečnou, způsob, dětskou, lysozym, bifidogenní, výrobků, enzym, kojeneckou, adaptovaných, mikrofloru, obsahující

Text:

...lysozymu, že se i v tomto ohledu adaptované mléko blíží mléku ženskému,které obsahuje až 3 000 x vyšší aktivitu lyeozymu v porovnání s mlékem kravským. V rozsahu koncentrací lysozymu podle vynálezu je vzata v úvahu i ta skutečnost. že vaječný lysozym vykasuje 30 až 40 B aktivity lysorymu ženského mléka.Nové výrobní postupy lysozymu při použití iontoměničů poskytují vysoce čistý preparat,který neobsahuje cizí bílkoviny vaječného bílku s...

Způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255105

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kužniar Josef, Straka František, Hušek Vladimír, Kruntorád František

MPK: C02F 11/04

Značky: provádění, odpadů, potravinářských, tekutých, způsob, ztekutitelných, tohoto, zapojení, likvidace, způsobu

Text:

...°C. Výhodou způsohu podle vynálezu je tedy skutečnost, že při současné likvidaci obtížných odpadů je produkovana ze zlikvidovaného odpadu ušlechtiiá forma energie. Další výhodou je to, že vtláčený tekutý odpad i voda v něm obsažené intenzifikují kvasný metanogenní proces ve skládce jednak vlivem přídavků vlhkosti a perkolací kapaliny ložem skládky a jednak nutriční hodnotou organické hmoty vtlačeného tekutého odpadu. Intenzifikací...

Způsob výroby bílkovinného hydrolyzátu ze syrovátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254626

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hušek Vladimír, Pivcová Jitka

MPK: C12P 21/06

Značky: způsob, bílkovinného, syrovátky, výroby, hydrolyzátů

Text:

...jako nutričního zdroje peptidů a volných aminokyselín při fermentačních procesech a obecně v biotechnologii. Výhodou způsobu podle vynálezu je použití všech bílkovin syrovátky, které nejsou zcela odděleny od ostatních složek syrovátky, jako je zbytkový obsah laktözy, kyseliny mlěčně, zbytkový obsah kaseinu.a jeho degradačních produktů a minerálních látek. Obsah těchto látek lze regulovat v širokém rozsahu ultrafiltrační technikou včetně...

Způsob zrychleného zrání sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233622

Dátum: 01.03.1987

Autori: Boháč Vlastislav, Hušek Vladimír, Böhmová Jarmila, Minařík Rudolf, Pech Zdeněk

MPK: A23C 19/08

Značky: způsob, zrání, zrychleného, sýrů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrychlení zrání sýrů tím, že při výrobě sýrů se používá přídavek proteolytických enzymů z drůbežích předžaludků. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že při výrobě sýrů se používá přídavek proteolytických enzymů z drůbežích předžaludků k mléku, nebo současně k mléku a do sýrového zrna a nebo jenom k sýrovému zrnu. Další průběh zrání se řídí snížením zrací teploty na 2 °C až 10 °C, což umožňuje po dosažení požadovaného stupně...

Katalyzátor pro dehydrogenaci sloučenin cyklohexanové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 244506

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hušek Vladimír, Minaoík Rudolf, Špirk Eugen, Böhmová Jarmila, Špániková Daniela

MPK: B01J 23/82, C07C 5/333

Značky: cyklohexanové, sloučenin, katalyzátor, řady, dehydrogenaci

Text:

...a 3 oBoro cocroaama Hamannaaropa penrreaoacxmm Meronom, oópasyercs Meranxnqecxuň HMKEĽL M ®aaa raeporo pacrnopa OHOBO-HMKBHB.HonyqeHnuñ Kaľanmsarop oóxanaem Bucoxoñ aKTMBHocTbm npm neľMnpMp 0 BaHMM MOHO- M nmxmcnoponconepmammx npomseonnmx uwxnoreucana - no 3,5 KP Ha I n Kawannsaropa B uac - npu nmcouoü CGMGKTMBHOCTM ermnpnponaumn(90 ~ 99 Mou.), Konnqccrno nponyxron nermnpawaumm MoncKyn cnmnn He npeammaer IO. Hpomanonmrexnaocrb no e~...

Způsob koagulace mléka mikrobiálním syřidlem ve směsi s živočišnými syřidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 235138

Dátum: 15.02.1987

Autori: Minařík Rudolf, Böhmová Jarmila, Hušek Vladimír

MPK: A23C 19/032

Značky: mléka, syřidlem, směsi, způsob, živočišnými, syřidly, mikrobiálním, koagulace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití směsi mikrobiálního syřidla z Mucor miehei ve směsi s pepsinovými syřidly, případně s chymosinem v množství do 20 % z celkové koagulační aktivity směsi pro koagulaci mléka k výrobě sýrů, s výjimkou sýrů s vysokodohřívanou sýřeninou. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že mléko upravené k výrobě sýrů, s výjimkou sýrů s vysokodohřívanou sýřeninou, se koaguluje mikrobiálním syřidlem z Mucor miehei ve směsi s pepsinem z...

Způsob výroby syřidla z drůbežích předžaludků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232966

Dátum: 15.07.1986

Autori: Klíma Ladislav, Hušek Vladimír, Cakl František

MPK: A23C 19/00

Značky: syridla, výroby, předžaludků, drůbežích, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výroba syřidla z drůbežích předžaludků (žláznatých žaludků) v přečištěném stavu, technicky snadno realizovatelným postupem při současném zvýšení stability syřidla. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že autolyzáty nebo extrakty se přečistí pomocí přídavku škrobu anebo křemeliny, které usnadňují oddělení kalů a tuku sedimentací a/nebo odstředěním, přičemž ke zvýšení stability syřidlových enzymů může být během výroby přidáno sušené...

Způsob zpracování výchozích šťáv získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 225289

Dátum: 01.07.1985

Autori: Součková Magda, Míková Ludmila, Hušek Vladimír, Černý Vladimír, Dulová Věra

Značky: šťáv, způsob, zpracování, zvířat, výchozích, zažívacího, traktu, získaných, píštělováním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování výchozích šťáv, získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat, vyznačený tím, že výchozí šťávy se zpracovávají přímo a nebo po odstředění, hodnota pH se upraví na pH 4,8 až,6,5, přidá se 2 až 8 % NaCl a 0,05 % až 2 % CaCl2 hmotnostně na objem, následuje filtrace s využitím přídavku 1 až 100 g křemeliny na 1 litr zpracovávaného produktu, přičemž používaná křemelina je charakterizována průtočností 100 až 900 l min-1m-2 a...

Způsob výroby syřidlových enzymů z živočišných zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217163

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hušek Vladimír, Dědek Miroslav, Havelka Jan, Míková Ludmila, Černý Vladimír

Značky: způsob, výroby, enzymů, živočišných, syřidlových, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby syřidlových enzymů z živočišných zdrojů. Vynález se týká výroby syřidlových enzymů v rámci mlékárenského oboru. Způsob podle vynálezu řeší technický problém zvýšení výtěžnosti výroby proteolytických enzymů s využitím jako syřidla. Podstata vynálezu spočívá ve výrobě syřidlových enzymů autolýzou se stoupajícím gradientem koncentrace minerální nebo organické kyseliny tak, až se dosáhne stabilní hodnoty pH v rozmezí pH 1,3-3,9....

Způsob sladké koagulace mléka streptomycetovým syřidlem v kombinaci s pepsinovým syřidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227127

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pokorná Libuše, Hylmar Bohumil, Obermaier Oldřich, Peterková Ludmila, Hušek Vladimír

Značky: koagulace, mléka, kombinací, pepsinovým, streptomycetovým, sladké, syřidlem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob koagulace mléka k výrobě sýrů, tvarohů a kaseinů pomocí syřidlových preparátů podle AO č.225 066 vyznačený tím, že se do mléka přidá syřidlový preparát získaný kmeny Streptomyces rimosus, Laktoflora č. 950 a Streptomyces albogriseolus, Laktoflora č. 951 samostatně nebo v kombinaci se syřidlovým preparátem chymozinovým.

Způsob výroby proteolytických enzymů z drůbežích předžaludků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225324

Dátum: 01.12.1984

Autori: Dědek Miroslav, Keilová Helena, Kostka Vladimír, Hušek Vladimír, Černý Vladimír

Značky: drůbežích, výroby, předžaludků, proteolytických, způsob, enzymů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby proteolytických enzymů z drůbežích předžaludků, vyznačující se tím, že při porážce se těží celé drůbeží předžaludky,které se uchovávají při chladírenských teplotách-40°C až + 8°C samostatně a nebo v přítomnosti anorganických solí, přednostně chloridů a_síranů,sodných, draselných s amonných, chloridu-vápenatého,fosforečnanů sodných a ke konzervaci může být současně použita kyselina benzoová,její sodná-sůl nebo její propyl s...

Způsob filtrace syřidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224933

Dátum: 01.11.1984

Autori: Míková Ludmila, Černý Vladimír, Součková Magda, Hušek Vladimír, Dulová Věra

Značky: způsob, filtrace, syřidel

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob filtrace syřidel, vyznačený tím, že extrakty, autolyzáty a nebo syřidla vyrobená mikrobiální cestou se fíltrují přímo, nebo po odstředění, jednostupňovou filtrací na deskových, svíčkových nebo sítových filtrech s využitím filtračních prostředků na bázi silikátů, charakterizovaných průtočností vody 20 až 1000 l min-1m-2 filtrace se provádí s dávkou filtračního prostředku v množství 2 až 100 g na jeden litr filtrovaného syřidla, přičemž se...

Způsob koagulace mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224923

Dátum: 01.11.1984

Autori: Součková Magda, Böhmová Jarmila, Hušek Vladimír, Minařík Rudolf

Značky: koagulace, způsob, mléka

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob koagulace mléka, vyznačující se tím, že koagulace se provádí vepřovým pepsinem a/nebo syřidlem s poměrným zastoupením koagulační aktivity hovězího pepsinu 80 až 100 % a 0 až 20 % chymozinu ve směsi s mikrobiálním syřidlem z plísně Mucor miehei, přičemž ve výsledné směsi činí koagulační aktivita vepřového pepsinu 0 až 59 %, koagulační aktivita hovězího pepsinu 18 až 60 %, koagulační aktivita chymozinu 0 až 19 % a koagulační aktivita...