Hudec Jozef

Fytostimulátor a spôsob zvýšenia tvorby fytomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286151

Dátum: 26.03.2008

Autori: Hudec Jozef, Komora Ladislav, Macho Vendelín

MPK: A01N 59/06, A01N 33/00, A01N 59/00...

Značky: spôsob, zvýšenia, fytostimulátor, tvorby, fytomasy

Zhrnutie / Anotácia:

Substancia fytostimulátora tvorby fytomasy rastlín, plodín a drevín pozostáva z 10 až 80 % hmotn. najmenej jednej organickej dusíkatej bázy (monoetanolamín až trietanolamín, hydrolyzovaný kolagén) a/alebo jej derivátu (fosfáty ako kolamínfosfát), alebo zmesi organodusíkatej bázy s aditívom (emulgátory, tenzidy, rozpúšťadlá s nižšou teplotou varu), absorbujúcej a/alebo chemisorbujúcej oxid uhličitý pri teplote pod 30 °C a desorbujúcej ho pri...

Fytostimulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3553

Dátum: 01.07.2003

Autori: Komora Ladislav, Hudec Jozef, Macho Vendelín

MPK: A01N 33/00

Značky: fytostimulátor

Text:

...Astella boli vysiate na pozemkoch l-lordeuni a. s. Sládkovičovo 3. 10. l 997 v množstve 5 mil. klíčivých zŕn.ha do stredne ťažkej degradovanej černozeme so slabozásaditou pôdnou reakciou po predplodine hrach na zrno. Obsah živín v pôde bol dobrý, obsah humusu vysoký 3,49 . Vzchádzanie začalo 14. IO. l 997. Foliárna aplikácia íytostimulátora sa realizovala vo fáze DC 50, na začiatku klasenia, l 4. S. 1998 pri teplote 22 až 24 °C na...

Stimulátor a/lebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260364

Dátum: 15.12.1998

Autori: Halmo František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jozef

MPK: A01N 37/02

Značky: rastlín, rastu, regulátor, stimulátor

Text:

...regulátorov rastu podľa tohto vynálezu. Ďalej surovinová dostupnosť a technická jednoduchosi výroby, čo umožňuje využívanie vo veľkom meradle V praxi. V neposlednom rade, technická dostupnosť a pomerne ľahká formulácia do moriacich komponentov,minerálnych hnojiv, tak aj polymérov a koplymérov aplikovaných na okludovanie semien a zrnín.Pri aplikácii stimulátora a/alebo regulátora rastu vo forme kvapalnej, v roztokoch,jemne rozptýlených...

Spôsob výroby alkyl-N-fenylkarbamátov a/alebo ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279119

Dátum: 08.07.1998

Autori: Mravec Dušan, Macho Vendelín, Vojček Lorant, Hudec Jozef, Schmidtová Mária

MPK: C07C 271/28, C07C 269/00

Značky: výroby, derivátov, spôsob, alkyl-n-fenylkarbamátov

Zhrnutie / Anotácia:

Alkyl-n-fenylkarbamáty a/alebo ich deriváty všeobecného vzorca (i), v ktorom R je alkyl s počtom uhlíkových atómov 1 až 4, X, X' je vodík alebo halogén (F, Cl) ako komponent alebo substancia pesticídu, sa vyrábajú reduktívnou karbonyláciou halogénnitroarénov všeobecného vzorca (II) oxidom uhoľnatým pri zvýšenom tlaku a teplote, mólovom pomere halogénnitroarénu k alkanolu 1 : 1 až 10 (1 : 4 až 8). Katalytický systém pozostáva, vzťahované na...

Biologicky aktívna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 278680

Dátum: 10.12.1997

Autori: Hudec Jozef, Halmo František, Macho Vendelín, Jurečeková Emília

MPK: A01N 31/02, A01N 29/02, A01N 27/00...

Značky: biologicky, aktívna

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívna zmes monoetanolamínu a organických kyselín a/alebo ich derivátov so synergickým účinkom na rast rastlín, vrátane drevín, je ďalej tvorená zo zmesi synergických prísad B a C. Prísadu B tvorí dikarboxylová kyselina C2 až C6, chlórcholínchlorid a/alebo chlórovaný gama-butyrolaktón, kyselina propiónová, kyselina chlórmaslová, kyselina chlórizomaslová, kyselina 2,3-dichlórizomaslová a ich vodorozpustné soli. Prísadu C tvorí...

Pesticíd alebo komponent pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1660

Dátum: 05.11.1997

Autori: Macho Vendelín, Hudec Jozef

MPK: A01N 33/02

Značky: pesticídov, pesticíd, komponent

Text:

....in aj . vy Lvaľi sa jlli s in-c 1 l n nlll iif. i 1.541 an i .n 3 |.-1 c 1 Ll-L.y ,k.u-l.--3- (§ 51 ml 1 . ÍÍŽ.IIJ.FĚŠ 52 1-.e- luhi né . 4- 15 .v.- za l,. SILEÍ le pri Lnr-ap LL.- usi JL 40-I mvyíłíu-r |y 1 IiIInš i 51 imvxrn yvíiuziľĺťrfľ-uxslzicríul ..11 e |.1 I.. íąrsnztlninkcšhr L 3--Ej- ju.- auznljl-uuat.e.ný szu~I.I.. nujnuâi -I I,i ľixrnrre alcrlrn v łIli-ži.ii s .inými -esíłciJIIi k l-t.uý ..~.i-.1 I.jasne aj kva-1 uš lisLcnzué...

Komplexný fytogeriatrický preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 964

Dátum: 11.10.1995

Autori: Macho Vendelín, Bitter Ján, Hudec Jozef, Michalík Ivan

MPK: A01N 3/00, A01N 3/02

Značky: komplexný, fytogeriatrický, preparát

Text:

...o počte uhlíkov jeden až štyri, kyseliny benzoovej a jej hydrexyderivátov, ako o- n p-hyd- 3 roxybenzoovej kyeeliny e ich elkalických soli, alylizotiokyonátu n nuhstrátov obsahujúcich ich primesi, v množstve 0,005 až 0,8 . Uupinn D najmenej jedna vodoronpustná zlúčenina striebra v množstv0,005 aš 0,8 , pričom v oplikovateľnom vodnom roztoku celková žncontrácia komplexného fytogeriotrickćho preperátu činí 0,05 aSkupinu látok A tvori zmes...

Prípravok na ošetrenie osív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 896

Dátum: 11.07.1995

Autori: Zubal Pavel, Hudec Jozef, Macho Vendelín, Toth Tibor, Feranec Pavol

MPK: C08L 33/08, A01C 1/06, C08L 33/04...

Značky: osív, prípravok, ošetrenie

Text:

...akrylové živice sú nevyhovujúco charakterizované,samotné polyakryláty sú krehké, kyselina polyakrylová je naviac biologicky účinná, jej sodná, amónna alebo sodno-amónna soľ zasa hydrofilná a vodorozpustná, samotná málo vhodná na inkrustáciu zrna, ktoré sa má dlhodobo skladovat. V prípade kopolymérovvinylových živíc kopolymér vinylchlorid/vinylalkohol je hydrofilný, nepoužiteľný na dlhodobé skladovanie a chlorované živice okrem vedľajšieho...

Rastovo-regulačná zmes biologicky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277910

Dátum: 11.07.1995

Autori: Feranec Pavol, Halmo František, Zubal Pavel, Hudec Jozef, Macho Vendelín, Letovanec Marián

MPK: A01N 31/16, A01N 37/00, A01N 33/04...

Značky: zlúčenín, rastovo-regulačná, biologicky, aktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Rastovoregulačná zmes hlavne na báze kyslíkatých a dusíkatých organických látok so synergickým účinkom pozostáva zo zmesi najmenej jedného amino C2-9 alkanolu a/alebo etyléndiamínu, prípadne ich vodorozpustných solí s netoxickými minerálnymi kyselinami s najmenej jednou organickou látkou spomedzi karboxylových hydroxykyselín s 3 až 6 atómami uhlíka a ich vodorozpustných solí, dikarboxylových kyselín s 3 až 5 atómami uhlíka a ich vodorozpustných...

Biologicky aktívna zmes organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278721

Dátum: 17.12.1991

Autori: Feranec Pavol, Hudec Jozef, Macho Vendelín, Zubal Pavel

MPK: A01N 31/02, A01N 31/00, A01N 31/08...

Značky: organických, látok, aktívna, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívna zmes organických látok s rastovo regulačným účinkom na rast rastlín a drevín pozostáva zo zmesi A, ktorú tvorí najmenej jedna dikarboxylová kyselina C4 až C5 alebo ich soľ so zložkou B, tvorenou najmenej jednou ďalšou biologicky aktívnou látkou spomedzi kyseliny mliečnej, kyseliny vínnej a ich vodorozpustných solí, nitrofenolov, nitrofenolátov, kumylfenolov a kumylfenolátov, pričom donórom kyseliny mliečnej je natívna srvátka...

Prostriedok na predsejbové ošetrenie semien a/alebo zrnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 270132

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hudec Jan, Poláček Štefan, Húska Jozef, Feranec Pavol, Hudec Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: A01N 25/04

Značky: zrnin, prostriedok, predsejbové, ošetrenie, semien

Text:

...metylmetakrylát, ekrylonitril a vinylidénchlorid, ako aj zabudovaný vinylalkohol.Koncentrácie kopolymárov v disperziách može byt 0,1 až 50 8 hmot., ale v disperziácr alebo v roztokoch, či v aáloch pred použitím na inkrustáciu alebo osív, z hladiska potreby hrúbky filmov, najvhodnejšie sú koncentrácie v rozsahu 3 až 15 t hmot. Pritom pod pojmom oaivo sa rozumejú aj semená rastlín. , Proetriedok na predeejbová ošetrenie eemign a/alebo zrnín...

Prostriedok na povrchovú úpravu semien a/alebo zrnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265502

Dátum: 13.10.1989

Autori: Húska Jozef, Gabriš Ludovít, Hudec Jozef, Feranec Pavol, Macho Vendelín

MPK: A01N 25/10

Značky: zrnin, úpravu, prostriedok, povrchovú, semien

Text:

...0,063 mm 84,8 prchavé látky 1,48 vlhkost 0.12 ). Samot735 g.dm 3 sitová analýza zvyšok na site 0,250 mmpolyvinylacetatu (Duvi 1 ax LS-50 a BD-20) s obsahom 50 hmot. sušiny - po vysušeni sa pripravia nevodné roztoky, či sőly týchto polymérov a kopolymérov alebo ako zmesi homopolymérov a kopolymérov s rôznym obsahom sušiny. Ako rozpúštadlá sa používajú etanol, metanol,acetón, etylacetát, butylacetát, toluén, xylén, cyklohexanón,...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261190

Dátum: 12.01.1989

Autori: Halmo František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jozef

MPK: A01N 43/08

Značky: stimulátor, regulátor, rastu, rastlín

Text:

...dokonca o koncentrácii účinnej látky rádove len 105 hmot. Ďalej dlhá životnosa, prakticky neobmedzená skladoveteľnosť, pritom zdravotná nezávadnost V neposlednom rade technická dostupnosť chloráciou a pomerne ľahká formulácia do moriacich komponentov minerálnych hnojiv, tak aj pplymérov a kopolymérov okludujúcich semená, zrno apod.Pri aplikácii stimulátora a/alebo regulátora rastu vo forme kvapalnej, v roztokoch jemne rozptýlených kvapiek,...

Spôsob výroby stimulátora a/alebo regulátora rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256566

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudec Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Halmo František

MPK: A01N 43/08, C07B 39/00

Značky: výroby, spôsob, rastlín, rastu, regulátora, stimulátora

Text:

...kyselina y-chlórmaslová a kyselina aJ-dichlórmaslová. Z reakčného produktu je však vhodné izolovať a recirkulovaf nezreagovaný y-butyroiaktón. Neutralizäciou alebo zmydelnením produktov chlorácie, či už uhličitanmi alebo hydrouhličitanmi alkalických kovov alebo pri nižších teplotách aj hydroxidmi alkalických kovov je treba dbať, aby nedošlo k dechlorácii,či k dehydrochlorácii produktov chlorácie y-butyrolaktónu vznikajú príslušné...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256558

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudec Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondendt Sav, Komora Ladislav

MPK: A01N 43/60

Značky: rastlín, stimulátor, rastu, regulátor

Text:

...spolu s ďalšími stimulátormi a regulátormi rastu, pesticídmi a hnojivami, koncentrácia účinnej látky podľa tohto vynálezu býva spravidla v množstve rádove 1.105 až 1 .105- hmot.V prípadoch, že účinná látka sa aplikuje na morenie v suchom stave, treba aplikovať primerané množstvo účinnej látky tak, abysa počítaľo jednak s nízkymi stratami účin nej látky, jednak, aby nedošlo k zbytočne vysokej koncentráoíiĺúčinnej látky, čo...

Pojistka proti přetížení u mechanických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240118

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hudec Jozef, Zvara Ivan

MPK: B30B 15/28

Značky: lisů, přetížení, pojistka, proti, mechanických

Text:

...a dnem válce je umístěno destrukční těleso a v zadním prostoru válce mezi jeho dnem a pístem je tlakové prostředí o stavitelném tlaku, jejíž podstata podle vyíiálezíi spočíva v tom, že do zadniho prostoru válce ústí stavěcí šroub tlaku a uzavíratelííý spojovací průchod s tlakoměrem.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkresu, který značí př-ičný řez pojistkou.Těleso pojistky- má tvar válce 1, uzavře ného na jednom konci...

Stimulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237122

Dátum: 15.03.1987

Autori: Macho Vendelín, Polievka Milan, Hudec Jozef, Poláček Štefan

MPK: A01N 37/32

Značky: rastu, rastlín, stimulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stimulátora rastu rastlín, na báze syntetických organických zlúčenín, ktorý ako účinnú látku obsahuje sukcínimid a/alebo jeho na dusíku substituované etyl-, hydroxyetyl-deriváty, s výhodou vo forme zriedených roztokov o koncentrácii účinnej látky 1. 10-5 až 1. 10-1 % hmot.

Stimulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226518

Dátum: 15.05.1986

Autori: Polievka Milan, Poláček Štefan, Hudec Jozef, Macho Vendelín

Značky: rastu, stimulátor, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Stimulátor rastu rastlín, na báze kyslíka tých organických zlúčenín, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z maleínanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej a/alebo ich esterov a/alebo solí, s výhodou vo forme zriedených vodných roztokov o koncentrácii účinnej látky 0,001 až 0,02 % hmot.

Stimulátor rastu rastlín a/alebo drevín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229411

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šingliar Michal, Macho Vendelín, Krčmár Jozef, Hudec Jozef, Hudec Jan

MPK: A01N 31/00

Značky: rastu, rastlín, stimulátor, výroby, spôsob, drevín

Zhrnutie / Anotácia:

Stimulátor rastu rastlín a(alebo drevín na báze organických kyselín a/alebo vodorozpustných solí organických kyselín, vo forme vodných roztokov, suspenzie alebo tuhej látky, vyznačujúci sa tým, že stimulátor pozostáva, počítané ako sušina, z 9 až 35 % hmot. kyseliny fumárovej, 60 až 91 % hmot. kyseliny jantárovej, 0,1 až 5 % hmot. aspoň jednej z dikarboxylových kyselín zo skupiny kyselina glutárová, kyselina adipová, kyselina malónová, kyselina...

Prostriedok k regulácii rastu rastlín a spôsob jeho získavania

Načítavanie...

Číslo patentu: 220936

Dátum: 15.03.1986

Autori: Macho Vendelín, Hudec Jozef, Kordík Jozef, Polievka Milan

Značky: prostriedok, regulácii, rastlín, získavania, spôsob, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Stimulátory rastu rastlín a drevín na báze vedľajších produktov z výroby cyklohexanolu a cyklohexanónu katalytickou oxidáciou cyklohexánu. Vedľajšie produkty, spravidla ako destilačné zvyšky (napr. č. kyslosii 183 až 284 mg KOH/g č. zmydelnenia od 380 po 270 mg KOH/g obsah OH skupín 0,5 až 4 % hmot. CHO skupín 0 až 1 a viazaných 3 až 4 % hmot. CHO vody 3 až 11 % hmot. popola 0,2 až 0,3 % hmot.) sa aplikujú ako také vo forme silno zriedeného...