Hu Lili

Indoly ako protivírusové činidlá proti respiračnému syncytiálnemu vírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21017

Dátum: 16.12.2011

Autori: Vendeville Sandrine Marie Helene, Cooymans Ludwig Paul, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Jonckers Tim Hugo Maria, Hu Lili, Tahri Abdellah, Demin Samuël Dominique

MPK: A61P 31/12, A61K 31/437, C07D 403/06...

Značky: protivírusové, syncytiálnemu, vírusu, respiračnému, indoly, činidla, proti

Text:

...súčasného stavu techniky (to znamená, v dolnej časti skôr uvedeného rozsahu do 50 M), a výhodne na úrovni približne najaktívnejších, ešte výhodnejšie zlúčeniny s dokonca ešte vyššou aktivitou, ako majú zlúčeniny podľa súčasného stavu techniky. Ďalšímcieľom je nájsť zlúčeniny s orálnou protivírusovou aktivitou.Za účelom splnenia jednej alebo viacerých skôr uvedených požiadaviek, predložený vynález v jednom z aspektov poskytuje...

Uracilové spirooxetánové nukleozidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14133

Dátum: 11.05.2010

Autori: Vandyck Koen, Van Hoof Steven Maurice Paula, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Tahri Abdellah, Jonckers Tim Hugo Maria, Hu Lili

MPK: A61K 31/7072, C07H 19/10, C07H 19/06...

Značky: spirooxetánové, nukleozidy, uracilové

Text:

...založenými na bunke, pri ktorých môže dochádzať k fosforylácii inUskutočnilo sa niekoľko pokusov vyvinúť nukleozidy pôsobiace ako inhibítory HCV RdRp,ale napriek tomu, že sa niekoľko zlúčenín dostalo do fázy klinických skúšok, žiadna neprešla celú cestu až do štádia registrácie. Spomedzi problémov, s ktorými sa doteraz potýkali nukleozidy zamerané na HCV, sa môže uviesť toxicíta, mutagénnosť, nedostatočná selektivita, zlá účinnosť, zlá...

Uracilové spirooxetánové nukleozidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16641

Dátum: 11.05.2010

Autori: Tahri Abdellah, Hu Lili, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Vandyck Koen, Van Hoof Steven Maurice Paula, Jonckers Tim Hugo Maria

MPK: C07D 493/10, A61K 31/7072, C07D 201/00...

Značky: spirooxetánové, nukleozidy, uracilové

Text:

...RdRp,ale napriek tomu, že sa niekoľko zlúčenín dostalo do fázy klinických skúšok, žiadna neprešla celú cestu až do štádia registrácie. Spomedzi problémov, s ktorými sa doteraz potýkali nukleozidy zamerané na HCV, sa môže uviesť toxicita, mutagénnosť, nedostatočná selektivíta, zlá účinnosť, zlá biologická dostupnosť, horšie než optimálne režimy dávkovania a z toho vyplývajúca vysoká záťaž pacientov veľkým množstvom užívaných tabliet a...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7136

Dátum: 28.07.2006

Autori: Rosenquist Aasa Annica Kristina, Hu Lili, Belfrage Anna Karin Gertrud Linnea, Wallberg Hans Kristian, Kahnberg Pia Cecilia, Nilsson Karl Magnus, Lindquist Karin Charlotta, Sahlberg Sven Crister, Classon Björn Olof, Simmen Kenneth Alan, Lindström Mats Stefan, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, De Kock Herman Augustinus, Wähling Horst Jürgen, Samuelsson Bengt Bertil

MPK: C07D 417/00

Značky: makrocyklické, hepatitidy, inhibitory, vírusu

Text:

...podobných ínhibitorov HCV proteázy sa opísalo aj vo vedeckej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmé, že nepretržite podávanie BILN-2061 alebo VX-950 povedie k mutantom HCV, ktoré sú odolné voči príslušnému liečivu, takzvané mutanty unikajúce liečivu (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivu majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo A 156 S. Preto sa vyžadujú ďalšie liečivá s...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10757

Dátum: 28.07.2006

Autori: Hu Lili, Simmen Kenneth Alan, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Salvador Odén Lourdes, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Samuelsson Bengt Bertil, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Nilsson Karl Magnus, De Kock Herman Augustinus

MPK: A61K 38/05, A61P 31/14, A61K 31/33...

Značky: makrocyklické, hepatitidy, inhibitory, vírusu

Text:

...a neuropsychiatrickés m tóm .Preto sú otrebne účinnešie, ohodlnešie a le šie znášanlivé liečenia. P P0007 Nedávno ziskali pozornost dva peptidomimetické HCV proteázové inhibítory ako klinickí kandidáti, menovite BILN-2061 uvedený vo W 0 0 O/59929 a VX-950 uvedený vo W 0 03/87092. Množstvo podobných HCV proteázových inhibítorov je taktiež uvedené V akademickej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmým, že trvalé podávanie BlLN-206 l alebo...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9018

Dátum: 28.07.2006

Autori: Samuelsson Bengt Bertil, Nilsson Karl Magnus, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Johansson Per-ola Mikael, Hu Lili, Ivanov Vladimir, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Simmen Kenneth Alan, Belfrage Anna Karin Gertrud, Tahri Abdellah, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Pelcman Michael, De Kock Herman Augustinus, Vendeville Sandrine Marie Helene

MPK: A61P 31/14, A61K 31/33, A61K 38/05...

Značky: inhibitory, vírusu, hepatitidy, makrocyklické

Text:

...Stalo sa už zrejmé, že sústavne podávanie BILN-2061 alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie...

Medziprodukty na prípravu makrocyklických inhibítorov vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20011

Dátum: 28.07.2006

Autori: Ivanov Vladimir, Nilsson Karl Magnus, Johansson Per-ola Mikael, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Vendeville Sandrine Marie Helene, Tahri Abdellah, Belfrage Anna Karin Gertrud Linnea, Rosenquist Asa Annica Kristina, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Samuelsson Bengt Bertil, Simmen Kenneth Alan, Pelcman Michael, Hu Lili, De Kock Herman Augustinus

MPK: C07C 211/45, C07D 417/04, C07D 277/56...

Značky: makrocyklických, přípravu, hepatitidy, inhibítorov, vírusu, medziprodukty

Text:

...sústavne podávanie BILN-206 l alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie V genóme HCV proteázy, najmä D 168 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie akombinovaná terapia sviacerými...