Hu Lili

Indoly ako protivírusové činidlá proti respiračnému syncytiálnemu vírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21017

Dátum: 16.12.2011

Autori: Tahri Abdellah, Cooymans Ludwig Paul, Hu Lili, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Vendeville Sandrine Marie Helene, Jonckers Tim Hugo Maria, Demin Samuël Dominique

MPK: A61K 31/437, C07D 403/06, A61P 31/12...

Značky: vírusu, proti, protivírusové, syncytiálnemu, respiračnému, činidla, indoly

Text:

...súčasného stavu techniky (to znamená, v dolnej časti skôr uvedeného rozsahu do 50 M), a výhodne na úrovni približne najaktívnejších, ešte výhodnejšie zlúčeniny s dokonca ešte vyššou aktivitou, ako majú zlúčeniny podľa súčasného stavu techniky. Ďalšímcieľom je nájsť zlúčeniny s orálnou protivírusovou aktivitou.Za účelom splnenia jednej alebo viacerých skôr uvedených požiadaviek, predložený vynález v jednom z aspektov poskytuje...

Uracilové spirooxetánové nukleozidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14133

Dátum: 11.05.2010

Autori: Vandyck Koen, Van Hoof Steven Maurice Paula, Jonckers Tim Hugo Maria, Tahri Abdellah, Hu Lili, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard

MPK: C07H 19/10, C07H 19/06, A61K 31/7072...

Značky: nukleozidy, spirooxetánové, uracilové

Text:

...založenými na bunke, pri ktorých môže dochádzať k fosforylácii inUskutočnilo sa niekoľko pokusov vyvinúť nukleozidy pôsobiace ako inhibítory HCV RdRp,ale napriek tomu, že sa niekoľko zlúčenín dostalo do fázy klinických skúšok, žiadna neprešla celú cestu až do štádia registrácie. Spomedzi problémov, s ktorými sa doteraz potýkali nukleozidy zamerané na HCV, sa môže uviesť toxicíta, mutagénnosť, nedostatočná selektivita, zlá účinnosť, zlá...

Uracilové spirooxetánové nukleozidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16641

Dátum: 11.05.2010

Autori: Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Jonckers Tim Hugo Maria, Hu Lili, Tahri Abdellah, Van Hoof Steven Maurice Paula, Vandyck Koen

MPK: C07D 201/00, A61K 31/7072, C07D 493/10...

Značky: uracilové, nukleozidy, spirooxetánové

Text:

...RdRp,ale napriek tomu, že sa niekoľko zlúčenín dostalo do fázy klinických skúšok, žiadna neprešla celú cestu až do štádia registrácie. Spomedzi problémov, s ktorými sa doteraz potýkali nukleozidy zamerané na HCV, sa môže uviesť toxicita, mutagénnosť, nedostatočná selektivíta, zlá účinnosť, zlá biologická dostupnosť, horšie než optimálne režimy dávkovania a z toho vyplývajúca vysoká záťaž pacientov veľkým množstvom užívaných tabliet a...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7136

Dátum: 28.07.2006

Autori: De Kock Herman Augustinus, Wähling Horst Jürgen, Sahlberg Sven Crister, Nilsson Karl Magnus, Hu Lili, Kahnberg Pia Cecilia, Samuelsson Bengt Bertil, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Lindström Mats Stefan, Belfrage Anna Karin Gertrud Linnea, Classon Björn Olof, Simmen Kenneth Alan, Wallberg Hans Kristian, Lindquist Karin Charlotta

MPK: C07D 417/00

Značky: inhibitory, hepatitidy, vírusu, makrocyklické

Text:

...podobných ínhibitorov HCV proteázy sa opísalo aj vo vedeckej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmé, že nepretržite podávanie BILN-2061 alebo VX-950 povedie k mutantom HCV, ktoré sú odolné voči príslušnému liečivu, takzvané mutanty unikajúce liečivu (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivu majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo A 156 S. Preto sa vyžadujú ďalšie liečivá s...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10757

Dátum: 28.07.2006

Autori: Nilsson Karl Magnus, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Salvador Odén Lourdes, Hu Lili, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Samuelsson Bengt Bertil, De Kock Herman Augustinus, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Simmen Kenneth Alan

MPK: A61P 31/14, A61K 31/33, A61K 38/05...

Značky: hepatitidy, makrocyklické, vírusu, inhibitory

Text:

...a neuropsychiatrickés m tóm .Preto sú otrebne účinnešie, ohodlnešie a le šie znášanlivé liečenia. P P0007 Nedávno ziskali pozornost dva peptidomimetické HCV proteázové inhibítory ako klinickí kandidáti, menovite BILN-2061 uvedený vo W 0 0 O/59929 a VX-950 uvedený vo W 0 03/87092. Množstvo podobných HCV proteázových inhibítorov je taktiež uvedené V akademickej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmým, že trvalé podávanie BlLN-206 l alebo...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9018

Dátum: 28.07.2006

Autori: Johansson Per-ola Mikael, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Vendeville Sandrine Marie Helene, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Tahri Abdellah, Simmen Kenneth Alan, Samuelsson Bengt Bertil, De Kock Herman Augustinus, Pelcman Michael, Belfrage Anna Karin Gertrud, Hu Lili, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Ivanov Vladimir, Nilsson Karl Magnus

MPK: A61K 31/33, A61K 38/05, A61P 31/14...

Značky: hepatitidy, inhibitory, vírusu, makrocyklické

Text:

...Stalo sa už zrejmé, že sústavne podávanie BILN-2061 alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie...

Medziprodukty na prípravu makrocyklických inhibítorov vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20011

Dátum: 28.07.2006

Autori: Ivanov Vladimir, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Rosenquist Asa Annica Kristina, Samuelsson Bengt Bertil, Pelcman Michael, Vendeville Sandrine Marie Helene, Belfrage Anna Karin Gertrud Linnea, De Kock Herman Augustinus, Hu Lili, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Nilsson Karl Magnus, Simmen Kenneth Alan, Johansson Per-ola Mikael, Tahri Abdellah

MPK: C07D 417/04, C07C 211/45, C07D 277/56...

Značky: inhibítorov, medziprodukty, přípravu, makrocyklických, vírusu, hepatitidy

Text:

...sústavne podávanie BILN-206 l alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie V genóme HCV proteázy, najmä D 168 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie akombinovaná terapia sviacerými...