Hrůza Radek

Pripájacia svorka pre elektrické prístroje, najmä ističe

Načítavanie...

Číslo patentu: 288330

Dátum: 07.01.2016

Autor: Hrůza Radek

MPK: H01H 71/08, H01H 73/20

Značky: pripájacia, prístroje, ističe, svorka, elektrické, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia svorka pre elektrické prístroje, najmä ističe, pozostáva z pásoviny (1) vytvarovanej do podoby otvoreného strmeňa, obsahujúceho horné rameno (2), stojku (3) a spodné rameno (4), predĺžené o ľubovoľne natvarovaný výčnelok (5) na pripojenie nadväzujúcej elektrovodnej dráhy vnútri elektrického prístroja. Spodné rameno (4) pásoviny (1) je obopnuté uzatvoreným strmeňom (6) v tvare rámčeka, ktorého horná časť je závitovo spojená s...

Zriaďovací mechanizmus, najmä pre tepelnú spúšť elektrického spínacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 288329

Dátum: 07.01.2016

Autor: Hrůza Radek

MPK: H01H 69/01, H01H 71/74, H01H 71/40...

Značky: elektrického, zriaďovací, spínacieho, najmä, mechanizmus, prístroja, spúšť, tepelnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zriaďovací mechanizmus zvlášť pre tepelnú spúšť elektrického spínacieho prístroja, vybavený bimetalom (5) prichyteným na páskovom držiaku (6), tvorí zriaďovací závitový element (13) s hlavou (12), ktorý je svojou spodnou časťou v tlačnom zábere s páskovým držiakom (6) alebo s jeho pomocným ramenom, pričom závitový driek (14) zriaďovacieho závitového elementu (13) je závitovo vedený aspoň v spodnej dutine (1) plášťa elektrického prístroja...

Pohyblivý kontakt elektrického prístroja, najmä ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 288243

Dátum: 29.12.2014

Autori: Honzátko Miroslav, Hrůza Radek

MPK: H01H 73/04

Značky: najmä, ističa, prístroja, elektrického, pohyblivý, kontakt

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý kontakt (1) elektrického prístroja, najmä ističa, je zložený zo vzájomne spojenej nosnej časti (2) a ramenového kontaktu (3), pričom elektrovodný ramenový kontakt (3) pozostáva aspoň z jedného priečneho U-profilu, pozdĺžne a symetricky usporiadaného na konci nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1). Ramenový kontakt (3) v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1) je s ňou spojený priečnym bodovým...

Elektrovodivá dráha tepelných spúšťačov elektrických prístrojov, najmä ističov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282365

Dátum: 03.12.2001

Autor: Hrůza Radek

MPK: H01H 71/16

Značky: tepelných, najmä, elektrických, spúšťačov, dráha, ističov, elektrovodivá, prístrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrovodivá dráha pozostáva z pripojovacej svorky (1) elektrického prístroja usporiadanej do série a pripojenej k dvojkovu (3) cez držiak (2) dvojkovu. K ovládaciemu voľnému koncu dvojkovu (3) v oblasti miesta (4) jeho pôsobenia ako tepelnej spúšte pohyblivého kontaktu (5) je pripojený eletrovodivý prvok (6) s nižšou tepelnou vodivosťou, ako k nemu zvonku sériovo pripojené ostatné prvky elektrovodivej dráhy.