Hrstka Pavel

Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260586

Dátum: 15.12.1998

Autori: Běťák Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: F22B 33/14

Značky: parním, přirozenou, provozovaným, kotle, parního, kotlem, zapojení, nucenou, cirkulací, najížděného, povzbuzenou

Text:

...uzevírací ermatnry 33 provozovaného kotlov jednak s výpatníkovým systémem 3 provozovaného kotle přes uzavírací armetury gg provozovaného kotle 5 ouvbdñovací kamerou gg provozovaného kotle a vypouitšcí nrheturou 3 pnrníno kotlea zároveň n vodním ohřívákem 35 provozovaného kotla e napájecí armeturou 3 ptovozovaného kotle odvodněné odvodñovací armaturou gg provozovenáho kotle do odvodňovocí komory gg provozovaného kotle.Provozovnný parní kotol je...

Zařízení k separaci tuhých částic umístěné v tahu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 270719

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hrstka Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23J 3/00

Značky: tuhých, kotle, zařízení, částic, umístěné, separaci

Text:

...zařízení k separaci tuhých částio podle vynálezu spočívá v tom že Vestavěné hady teplosměnné plochy přesunutá do prostoru separátoru umožní kompaktnější konstrukcí fluídního kotle s menšími nároky na obestavěný prostor.Provedení zarízení k separaci tuhých částíc ze spalín podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkresech, kde na obr. 1 je príklad provedení umístění a zavěšení žaluzií, na obr. 2 je príklad zavěšení želuzií na jiná...

Tlumivka nebo transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 270638

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hrstka Pavel, Svárovský Aleš, Dolejší Milan, Janovský Jiří, Luňáček Miroslav

MPK: H01F 29/00, H01F 37/00

Značky: transformátor, tlumivka

Text:

...tlumivky nebo transformátoru a jejich vnějších rozmeru, snížení materiálov-ých nákladů, odatraní ee upevňovací a- stahovací elementy, podstatnése sníží wettové ztráty oproti jiným konstrukcímtlumivek. Univerzálnost použití tlnmivky nebo transformatoru, zejména jako předřadného prvku pro zářivkově světel né zdroje, je dana měnou rozmeru dietanční vložlq, ktera ovlivňuje příčný rozměr bočních jader, dále úpravou počtu závitů...

Nahřívací systém výparníku jednobubnového parního kotle s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269056

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F22B 5/00

Značky: systém, nahřívací, cirkulací, kotle, parního, jednobubnového, přirozenou, výparníku

Text:

...do nehřívacího systému nnplněného vodou, dochází k záněrněmu obrácení cirkullce paroplynné směsi. ve výpnrníkovém aystćmu a přirozenou cirkulncí a přednoetnín nąhřívánín zavodňovecího potrubí, jehož znuistění do bubnu nebude tedy při nneknkoväní normální cirkulace po odpojení nahřívecího média e zahájení spalování vyntnveno teplotním šokům, protože bylo předchozí obrdcenou církula cí přednostně nlhříváno. Příklnd provedení vynálezu je...

Separátor tuhých částic přiřazených ke spalovací komoře kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 267527

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrstka Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: tuhých, spalovací, přiřazených, kotle, částic, separátor, komoře

Text:

...spalín í média je rovnoměrnčjší.Provedení separátoru tuhých částic podle vynález je znázorněno na pfílozených výkresoch, kde nbr. 1,1 a znázorňuje príklad provedení zavěšení žaluzií a zapojení teplosmñnné plochy, obr. 2,29 znázorňuje jiný príklad provedení zavěšení a zapojení teplo směnné plochy a na obr. 3 je příklad profílů žaluzíí.Těleso~separátoru tuhých částíc ohdélníkového průřezu sestávající z přední stěny 5,zadní stěny Ž a hočních stěn...

Spalovací komora fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 260940

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: komora, spalovací, fluidního, kotle

Text:

...jsou svými trubkami zároveň zapojeny horní přepážka i spodní přepážka, přičemž spodní přepážka je na vstupu propojenasvíslými trubkami s výparníkovým dnem spalovací komory.Výhoda spalovací komory dle Vynálezu spočívá V tom, že respektuje rozdílné požadavky na její velikost z hlediska optimalizace fluidního spalování a zabraňuje vzniku fluidního mraku V ní na straně jedné, a na straně druhé umožňuje instalování potŕebných výparníkových...

Stropní část zapalovacího prostoru fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260718

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hanik František, Hrstka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: stropní, zapalovacího, fluidního, část, prostoru, ohniště

Text:

...účelem obnovení omazu a/nebo vyzdívky v místech, kde došlo» k jejich vypadávání a/nebo vede »k poruchám tlakového celku v. oblastinadměrných erozívních účinků církulujících popelovin.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spvočívá v tom,že sestává z nalespoñ jedné str-opní membrány zapalovacího» prostoru tvořeno plochou spojovací ocelí, přičemž v ploché spojovací oceli jsou vytvořeny štěrbiny.Zařízení podle...

Zařízení k ohřívání spalovacího vzduchu hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257903

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vápeník Jaroslav, Hrstka Pavel, Suchánek Josef

MPK: F23L 15/00

Značky: hořáku, vzduchu, spalovacího, ohřívání, zařízení

Text:

...klapkou a pravou pomocnouklapkou, mezi nimiž jsou ke spojovacímu potrubí připojena ponecná hořúková potrubí a obtokové potrubí s obtokovou klapkou, kto Á ré je napojeno na propojovací potrubí, k němuž je připojeno iPři zapojení dle vynálezu dochází oproti známým způsobům zapojení k vyššímu ohřátí spalovacího vząuchu při najíždění kotle, což usnadňuje zapálení najížděcího a stabilizačního hořáku při najíždění kotle. Při stabilizaci...

Způsob uvádění vysokotlakého parního kotle do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255808

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrstka Pavel, Šilmák Jiří, Běťák Jaroslav, Vápeník Jaroslav, Lapačka Petr

MPK: F22B 35/04

Značky: způsob, parního, uvádění, provozu, kotle, vysokotlakého

Text:

...armatury lg. Poloha kuželky odvodňovaci armatury lg je propro parní kotel uváděný do provozu podle vynálezu nevýznamná. Parní kotel uváděný do provozu má V úvodní fázi uzavřenu oddělující armaturu §, napájecí armaturu 1, uzavírací armaturu Ě, odvodňovací armaturu 3 a transportni armaturu lg.Přehřátá vodní pára je z parní sběrny gł transportována do parního předehříváku l pootevřením oddělující armatury § parního kotel uváděného do provozu....

Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255606

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kichler Jiří, Suchánek Josef, Hrstka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: zařízení, popílkového, snižování, teplosměnných, ploch, oteru

Text:

...spalovací komory.Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch kotle podle Vynálezu řeší abrazi snižováním koncentrace popelovin ve spalinách před vstupem spalín do oblasti spalinového tahu se zabudovanými teplosměnnými plochamí tím, že mezi spalovací a vychlazovací část spalovací komory je zabudována v místě zúžení přepážka, přes kterou nemohou spaliny proudit a jsou proto převáděny ze spalovací do vychlazovací části...

Elektrické zapojení krokovací jednotky pro řízení rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247363

Dátum: 16.11.1987

Autori: Eervinka Jan, Hrstka Pavel, Halašta Josef

MPK: G05B 17/02

Značky: jednotky, pohybu, zapojení, elektrické, řízení, rotačního, krokovací

Text:

...čítače časovacích impulsů ll, jehož vzorkovací výstup 2 je spojen s prvním vstupem D-klopného obvodu 2.Další výstupy go, ll až En čítače časovacích impulsů ll jsou jednotlivě spojeny seV vstupy go, gl až gn multiplexeru lg, jehož další vstupy 5, § až Q, jsou jednotlivé spojenyse stejnojmennými výstupy 5, Ě až g posuvného registru lg. První vstup posuvného registru lg je spojen jednak s výstupom multiplexeru lg, také ales druhým vstupem...

Zařízení pro magnetoelektrickou aktivaci semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 246961

Dátum: 15.10.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Vápeník Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: A01G 7/04

Značky: magnetoelektrickou, zařízení, semen, aktivací

Text:

...například 2 čisticího zařízení. Pozdější zkoušky ukázaly, že zařízení lze montovat s malou úpravou přímo do secího stroje.Při průchodu zařízením se zrni otírá 0 vhodné dielektrikumy které mu udílí zápornýnáboj a současně nebo střídavě prochází magnetickým polem, nejlépe jižní polarity, vytvořené plochými magnety.Pŕíkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresuv podélnćm řezu, kde na obr. 1 je uvedena...

Zařízení pro nasávání prachoplynné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252612

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hrstka Pavel, Ťok Dan

MPK: F23K 3/02

Značky: směsi, prachoplynné, zařízení, nasávání

Text:

...soustavy pevných trysek a zvýšení ejekčního účinku mezikruhové dýzy udělením rotační složky rychlostního profilu proudícímu pracovnímu médiu a zrovnoměrněním přívodu pracovního média do mezikruhové ejektorové dýzy.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno zařízení k nasávání prachoplynné směsi. Zařízení sestává 2 přívodního potrubí Ä nasávané směsi, pevně spojeného se zadním čelem g obvodového plášte Ä, jehož přední čelo 3...

Žárupevná ocel pro pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241735

Dátum: 15.09.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Vonkomer Ivan, Trmal Vladimír, Martinu Ludvík, Hrstka Pavel, Šebor Václav, Bi?ák Jaroslav, Biedermann Hynek, Šperka Pavol, Bureš Zdenik, Eervinka Jan

MPK: C22C 38/40

Značky: pyrolýzní, žárupevná

Text:

...hliníku. Přesto při některých tavbách s vysokým obsahem křemíku a hliníku byla zjištěna snížená svařitelnost na úkor vytvoření trhlin za tepla. Cílem vynálezu je zlepšení svařitelnosti při současnem zvýšení žárupevnosti popsané oceli.Tohoto cíle je dosaženo žárupevnou ocelí pro pyrolýzní pece podle vynálezu vytvořenou na základě železa, obsahující uhlík, křemík, chrom, nikl, niob, hliník, jejíž podstata spočíva v tom, že navíc...

Způsob využití tepla média v parním generátoru v době odstavení jeho topení z provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252103

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hradil Zdeněk, Daněk Stanislav, Hrstka Pavel, Běťák Jaroslav

MPK: F28C 1/08

Značky: tepla, parním, způsob, topení, provozu, generátoru, době, media, využití, odstavení

Text:

...páry.Na přiloäenám obrázku je znázorněn postup využití teple media parního generátor podle vynálezu u parního genarátoru 34,7 kgwq, 9,32 MPa, 540 °C s pŕirozenou cirkulací a to po odstavení jeho topení z provozu a dohřátí media na 300 °c a 9,2 MPa a trensportem tepla a hmoty nődia z provozovanáho souaedního perního generátor-u.Parní generátor má achematicky vyznačen výparníkový systém 1 kotlový buben 2, parní přehřívák 1, odkslovací komora 4...

Zařízení ke směšování prášku se vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238756

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vápeník Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: B01F 3/06

Značky: vzduchem, prášků, směšování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke směšování prášku se vzduchem, kde je vzduchová komora s přívodem vzduchu a s potrubím odvodu směsi propojena otvorem s hlavní komorou, která obsahuje přívod prášku a trubku, přičemž do trubky je zasunuta lopatka, jež je na zasunutém konci ukončená zaslepením a na vyčnívajícím konci uzávěrem. Zařízení je možno použít nejen tam, kde se vzniklá směs (uhelný prášek a vzduch) zavádí do příslušného zařízení, ale i v jiných oborech, jako...

Zařízení ke stabilizaci zapalování a hoření uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235131

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vápeník Jaroslav, Hrstka Pavel, Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: hoření, zapalování, uhelného, zařízení, prášků, stabilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stabilizace hoření uhelného prášku v topeništi. Tohoto účelu se dosáhne tak, že před začátkem spalování, po rozdělení směsi uhelného prášku a nosného média pomocí vestaveb, na proud se zředěním uhelného prášku v nosném médiu a proud se zahuštěním uhelného prášku v nosném médiu, se předehřívá přídavným médiem proud se zahuštěním uhelného prášku v nosném médiu a proud spalovacího vzduchu. Vynálezu lze využít při...

Způsob ochrany materiálu vysokotlakého systému parního kotle při uvádění do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247952

Dátum: 15.01.1987

Autori: Drogoun Vítězslav, Běťák Jaroslav, Suchánek Josef, Hrstka Pavel

MPK: F22B 35/00

Značky: uvádění, kotle, materiálů, systému, provozu, způsob, ochrany, parního, vysokotlakého

Text:

...nejíldiní vliven tlaku v tlakové systemu kotle jest před zahájením spelovecího procesu v něm. U uhelných průtoünych kotlů lze v návpsnosti na vile uvedenou zvýlenou přípustnou rychlost nnjíldlní dříve odstevit hořáky na uälechtilá paliva s tím docílit při uvúdlní do provozu znenlení spotřeby ullechtilych paliv.Príklad provádění způeobu ochrany materiálu vysokotlskěho stálu pernlho kotle je znázornin ns připojenám obrázku, zobrazující dva...

Zapojení pro automatické řízení časově závislých procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219516

Dátum: 15.08.1985

Autori: Raček Florian, Hrstka Pavel

Značky: časově, procesu, závislých, řízení, zapojení, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména automatického řízení přechodových stavů u řízených soustav průmyslových zařízení, například parních kotlů. U zapojení podle vynálezu jsou mezi řízenou soustavou a výstupem řídicího systému paralelně zapojeny akční členy a mezi řízenou soustavou a alespoň jedním ze vstupů porovnávacího členu je zapojen snímač průběhu charakteristické veličiny v této řízené soustavě, přičemž na druhý ze vstupů porovnávacího členu je...