Hrdlovič Pavol

Svetlom degradovatelné polyméry obsahujúce 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 253934

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hrdlovič Pavol, Karpátyová Angela, Lukáč Ivan

MPK: C08F 10/06

Značky: 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové, struktury, polyméry, obsahujúce, svetlom, degradovatelné

Text:

...na báze 1-ll-karbetoxyfenyl-Z-propén-l-ónu je najmä dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti, pričom dochádza k trhaniu hlavných väzieb s vysokým kvantuv-ým výťažkom pre homopolymérov 0,45 vPrí k 1 a d 1 6 g 1-tl-karbetoxytenyl-z-propén-l-ónu v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa polymerizuje v tme, alebo pri červenom osvetlení 15 hodin. Po trojnásobnom pre 4zrážaní z benzénu do metanolu sa získa 2,3 gramu (34,8 hmot....

1-(4-karbetoxyfenyl)2-propén-1-ón a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250800

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/217

Značky: spôsob, 1-(4-karbetoxyfenyl)2-propén-1-ón, přípravy

Text:

...Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy tejto zlúčeniny, ktorý spočíva V tom, že na etylester kyseliny 4-3 ~Ch 1 ór-1-propanoyl benzoovej sa pôsobí octanom draselným v acetonitrile pri teplote 20 °C 2 hodiny.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožñuje pripraviť predmetnú zlúčeninu temer v kvantitatívnom výťažku a jednoducho. Použitie acetonitrilu a optimalizácia reakčnej doby znižuje podiel vedľajších...

Etylester kyseliny 4-(3-chlór-1-propanoyl) benzoovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250586

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

MPK: C07C 69/78

Značky: 4-(3-chlór-1-propanoyl, benzoovej, etylester, spôsob, přípravy, kyseliny

Text:

...skupiny V S-chlórpropylovom substituente sa použil rovnaký postup ako japonskí autori na oxidáciu benzylovej skupiny v etylovom aromatickom substituente.Podstatou vynálezu je etylester kyseliny 4- S-ohlôr-l-propanoyl zbenzoove j. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy tejto zlúčeniny, ktorý spočíva v tom, že etylester kyseliny 4-B-chlórpropynbenzoovej sa oxiduje zmesou manganistanu draselného a kyseliny dusičnej v prítomnosti oxidu...

Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226700

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lukáč Ivan, Chmela Štefan, Hrdlovič Pavol, Zvara Ivan

Značky: spôsob, polymerizovatelný, přípravy, stabilizátor, světelný, piperidínového

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu, ktorý predstavuje zlúčenina N-(2,2,6,6-tetrametylpiperidyl)-4-metoxykarbonyl-?-laktám vzorca III.

Svetelný stabilizátor piperazínového typu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221044

Dátum: 15.03.1986

Autori: Chmela Štefan, Zvara Ivan, Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

Značky: piperazínového, světelný, přípravy, stabilizátor, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svetelného stabilizátora piperazínového typu a spôsobu jeho prípravy. Podstata spočíva v sveteľnom stabilizátore dialkylestere kyseliny 15-[7-15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl]metylenbutándiovej, kde alkyl je metyl, etyl, resp. propyl a v spôsobe jeho prípravy z 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadekánu pôsobením dialkylestermi kyseliny itakonovej v inertnej atmosfére. Vynález má použitie na prípravu svetelného stabilizátora...

Zlúčeniny 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylesteru kyseliny 15-(7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadecyl)metylénbutándiovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226304

Dátum: 15.10.1985

Autori: Zvara Ivan, Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol, Chmela Štefan

Značky: 15-(7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadecyl)metylénbutándiovej, zlúčeniny, přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylesteru, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylesteru kyseliny 15-/7,15-diazedispiro [ 5,1- 5,3] hexadecyl/metylénbutándiovej obecného vzorca I CH3 CH3 kde R predstavuje protón alebo netylovú skupinu.

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226303

Dátum: 15.10.1985

Autori: Maňásek Zdeněk, Hrdlovič Pavol, Chmela Štefan, Romanov Andrej, Lukáč Ivan, Sláma Peter, Zvara Ivan

Značky: akrylovej, alkylesterov, kyseliny, kopolymery, metakrylovej, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej, obsahujúce 12 až 18 atómov uhlíka v alkylovej skupine, obsahujúce opakujúce sa jednotky obecného vzorca I: kde R1 a R2 je protón alebo metyl skupina X je kyslík alebo imino skupina.

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225481

Dátum: 15.04.1985

Autori: Chmela Štefan, Zvara Ivan, Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Značky: aminu, světelný, přípravy, stericky, stabilizátor, bráneného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu, ktorý predstavuje zlúčenina 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylester kyseliny 2-metyl-3-{15-/7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadecyl/} propánovej obecného vzorca I kde R je protón alebo metyl.

Polymérny svetelný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225480

Dátum: 15.04.1985

Autori: Chmela Štefan, Lukáč Ivan, Zvara Ivan, Hrdlovič Pavol

Značky: polymérny, přípravy, spôsob, světelný, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérny svete1ný stábilizátor predstavujúci polyester kyseliny 15-/7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadecyl/metylénbutándiovej s ?,?-diolmi obecného vzorca, kde m je 1 a 2 a n je 3 až 20.

Spôsob prípravy 3,4-dehydro-4-(3´,5´-dimetyl-4´-hydroxy-fenyl)-2,2,6,6- tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215476

Dátum: 01.01.1985

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol, Chmela Štefan, Zvara Ivan

Značky: tetrametylpiperidínu, spôsob, přípravy, 3,4-dehydro-4-(3´,5´-dimetyl-4´-hydroxy-fenyl)-2,2,6,6

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 3,4-dehydro-4-(3´, 5´-dimetyl-4´-hydroxyfenyl)-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu vzorca: Podstata vynálezu spočíva v tom, že zmes 2,6-xylenolu a 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu sa zohrieva v kyseline polyfosforečnej pri 60 °C po dobu 1 hodiny. Vynález má použitie ako stabilizátor s kombinovaným účinkom pre plastické látky.

Polyméry obsahujúce 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové štruktúry a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218196

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

Značky: přípravy, polyméry, obsahujúce, spôsob, struktury, 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polymérov obsahujúcich 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové štruktúry vzorca a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu ich prípravy spočíva v tom, že sa 1(-4-jódfenyl)-2propén-1-on polymerizuje samotný alebo s vinylovým monomérom, pričom obsah prvej zložky je 0,1 až 100 % v inertnej atmosfére s radikálovým iniciátorom alebo bez iniciátora. Predmetné polyméry majú použitie ako špeciálne polyméry s využitím ich fotochemických vlastností.

1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218195

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Značky: spôsob, 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ón, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlúčeniny I-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ónu vzorca a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy spočíva v dehydrochlorácii 1-(4-jódfenyl)-3-chlór-1-propanónu alkalickým octanom v alkoholickom prostredí. Vynález má použitie ako medziprodukt organických syntéz alebo na prípravu polymérov so špeciálnymi vlastnosťami.