Hovorka Jaromír

Univerzální paletizační vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 269645

Dátum: 11.04.1990

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: B65D 19/06

Značky: paletizační, vozík, univerzální

Text:

...výřezy o šíř ce větší, než je výška palety. Hlavní výhoda unlverzalního paletizačního vozíku spočívá v jeho jednoduché pře,měně na různé výšky vrstev přepravovaného materiálu pomocí nastavení palet a upevněníčepů do některých zvolených otvorů. Při dopravě rozměrnějších materiálů, kdy je zapotřebí značné vzdálenosti mezi jednotlivými paletani je možno palety z vozíku odebrat,stejně tak pri nízkých vrstvúch lze palety do vozíku dodatečně...

Spona pro spojení laminátových trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 269345

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nosko Vladimír, Bútora Ľubomír, Maďa Zdeněk, Zeman Peter, Skupin Lumír, Hovorka Jaromír, Kuderavý Vladimír

MPK: F16L 47/00

Značky: laminátových, spona, spojení

Text:

...kuželíky do ocelové koncovky. Sponu lze použit pro různé průměry potrubí, upravuje se pouze délka patentových drátů a apolehlivoet spojky v případě tlakových potrubí lze kvêtšit dodatečným dopnutím patontových drátú po třech až sedmi Gnech od prvniho napnutí.spona pro spojení laminátových trub je bliža osvětlena v náaledujicicm přikladu provedeni a podle přiloženeho výkreau, na němž obr. l značí podélný řez epojam trub,obr. 2 příčný řez...

Jádro sendviče

Načítavanie...

Číslo patentu: 269248

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skupin Lumír, Kuderavý Vladimír, Hovorka Jaromír

MPK: B32B 1/02

Značky: jádro, sendviče

Text:

...spojeny.Základní výhoda jádro sendviče pro kruhové desky nebo ekořepiny spočíva vo vyšší chybové pevnosti při poměrně malé tlouěřce laminátu, jednoduché výrobě a meteriálové nenáročnoeti potřebných aurovin. Optimální etatioké vlastnosti sendviče jsou závieló na poměru tlouštěk vnějších laminátových pláěřo e jádro a na poměru modulu pružnoati plášřo a jádro. V případech, kdy z důvodů statických nebo tepelné technických je třeba větší...

Vinutá laminátová trouba se spirálovými žebry

Načítavanie...

Číslo patentu: 268129

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skupin Lumír, Kuderavý Vladimír, Hovorka Jaromír

MPK: B32B 1/10

Značky: žebry, spirálovými, trouba, vinutá, laminátová

Text:

...stoupání,které lie plynule měnit a v krajních případech tedy také v kruzích, tedy ve apíràlách nulového stoupàní. Lichoběžníkový průřez dovoluje převínuti jádro loninóten bez vzniku dutín. Kromě toho pri převínování dojde k přitlačení voštiny k vnitřní části laminátověho plàště a tnkě k ínprcgnaci papiru pryskyřici, a tí» k jeho zpevnêní. Potrebné pevnosti voštiny, hlavně v tlaku kolmo na plàšč trouby, je dále dosaženo hustou...

Závěs trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265412

Dátum: 13.10.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/00

Značky: trubkového, závěs, lešení

Text:

...má ve svém středu vytvořen příčný otvor, ve kterém je navařen hák z kruhové oceli, zasahující svým zahnutým koncem pod tuto vodorovnou trubku,jejíž délka je větší, než šířka upínací spojky.Výhoda závěsu trubkového lešení podle vynálezu spočívá v tom, že ji lze upínat na kterou~ koliv část svislé stojiny, jejíž rozpěrné namáhání je větší než namáhání ohybom vodorovnýoh příček. Na hák je pak možno při koordinovaném umístění těchto závěsů...

Rámové trubkové lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264917

Dátum: 12.09.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 1/14

Značky: lešení, trubkové, rámové

Text:

...zástaveb, pomocných lešení nebo jiných stavebné montážních prací, s výhodou pak pro užití jako lešení pomocná, podpřrná apod. Toto lešení je výhodné jak z hlediska nižších materiálových náročnosti na stavební jednotku, ale také pro netradiční řešení,že vodorovné příčky základniho ránm slouží zároveň jako žebřík při výstupu do jednotlivých pracovních plošín podlaží.Na výkrese je znázorněn příklad provedení jednoho modulu rámového trubkového...

Nastavovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264407

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hovorka Jaromír, Fišer Luděk, Vlasák Svatopluk, Škréta Karel, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/20

Značky: nastavovací, spojka

Text:

...tak 1 vysoké nároky na přesnost výroby.Uvedený problém spojování truhek menších velikosti řeší nestavoveoí spojka podle vynáležu,jejíž podstate spočívá v tom, že obě ramena, tvorená plochými tyčemi, mají na svých stykových plochách s vnitřními stěnemi upínnných trubek provedeno sešikmení a pohyblivé upínecí rameno má vytvořen závit pro šroub, přičemž osové vzdálenosti mezi dutinami upínaných trubek a vnějšími plochami ramen jsou...

Montážní kladka trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262027

Dátum: 10.02.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 5/04

Značky: kladka, montážní, trubkového, lešení

Text:

...otvor pro hlavu šroubu. Hlavní výhoda montážní kladky trubkoveho lošení podle vynálezu spočívá v tom,že kladku svým speciílním závěsem je možno jednoduchým způsobem upnout na kteroukoliv vodorovnou trubku lešení,není nutne její dodatočné zajištování pomocí závěsů nebo dalších pojistných prvků. Tím ee podstatné zkrátí montážní časy trubkových konstrukcí a zároveň je zajištěna optimální bezpečnost při manipulacích s břemeny.Na výkrese je...

Laminátová přepravní nádrž na kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261999

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ernest František, Hovorka Jaromír, Skupin Lumír, Valošková Amálie

MPK: B65D 88/06

Značky: nádrž, kapaliny, přepravní, laminátová

Text:

...válcového .pláště a odolnosti proti dynamickému namáhání za přepravy. Lem podobné jako žeb-ra vytváří s ąpláštěm uzavřený profil, tuhý na ohyb i kroucení a ve ispolupüsobení s jádrem schopný absorbovat účinky vibrací a rázů. Lemem se z-většuje nejen unosn-ost válcového plášte, ale také jpřepážek a v těchto je možno bez podstatmého snížení únosnosti provádět otvory.Laminátová ipřepravní nádrž na kapaliny podle vynálezu je blíže osvětlena...

Bezhrdlové laminátové vinuté potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261620

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maďa Zdeněk, Kuderavý Vladimír, Návrat Emil, Skupin Lumír, Hovorka Jaromír

MPK: F16L 11/16

Značky: bezhrdlové, potrubí, laminátové, vinuté

Text:

...roury vzhledem k technologii výroby mají nerovný a mírně nepravidelný vnější povrch, jejich prednosti je však podstatné vyšší pevnost a tuhost pláště. Bezhrdlový spoj rour s nepravideiným povrchem však je ve většině případů netěsný.Uvedené nedostatky odstraňuje bezhrdlove laminátové vinuté potrubí pro kapaliny o volné hladině podle vynálezu. jeho podstata spočívá v tom, že sestávä z jednotlivých rour, opatřených na vnějším povrchuobvodovým...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261050

Dátum: 12.01.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/12

Značky: spojka, upínací

Text:

...a výška čelní stěny menší než délka vodicich drâžek. Hlavní výhoda upínací spojky podle vynálezu spočívá v tom, že jazýček je dokonale zajištěn proti uvolnění nebo vypadnutí z tělesa spojek. To je umožněno zářezy vytvořenými na jednom konci jeho opěrné plochy, které nedovolují axiálnímu posunu a následnému vypadnutí. Montáž jazýčku se provádí obvyklým způsobem,do předehnutého tělesa upínací spojky se tím rozdílem, že se nejdříve do vodicích...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260941

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/12

Značky: spojka, upínací

Text:

...tělesa upínací spojky, přičemž vzdálenost hran obou hran je menší, než vzájomná vzdálenost vnitřních stěn bočníc tělesa.Hlavní výhoda upínací spojky podle vynálezu spočíva jednak v tom, že jazýček je tvořen obdélníkovým zakřiveným výliskem bez okrajových výstupků, čímž je jednak zjedncdušen jeho tvar, ale také dochází k ñspoře materiálu. velkou výhodou je pak zjednodušení tělesa upínací spojky, kde není nutná provádět vodicí drážky, které...

Vinutá laminátová roura s propustným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 259680

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skupin Lumír, Volfová Marie, Návrat Emil, Hovorka Jaromír

MPK: F16L 11/12, F16L 11/16

Značky: pláštěm, laminátová, propustným, roura, vinutá

Text:

...pláště, navinutých z polyesterového sxelného lamínátu se strukturou sítě,mezi nímiž je upravena střední vrstva, navinutá ze sítoviny. Podle dalšího význaku vynálezu může být střední vrstva tvořena tkaninou nebo rohoží z termoplastu.Vytvořením vnitřní vrstvy pláž-tě a vnější vrstvy pláště rnavinutím z polyestąxrovéřxo skelného laminátu se strukturou sítě s oky velikosti 8 až 15 mm astřední vrstvy nnvínutím z pruhu sitoviny z termoplastu s...

Prahová spojka montovatelné dveřní zárubně

Načítavanie...

Číslo patentu: 256997

Dátum: 15.04.1988

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír, Wojnarová Anna, Galambošová Oľga, Kubovčík Ján

MPK: E06B 1/70

Značky: dveřní, montovatelné, zárubně, prahová, spojka

Text:

...závitových otvorech jsou našroubovány šrouby zasahující svými hlavami do podélných drážek čelních stěn stojky i čelních stěn prahového profilu.Výhoda prahové spojky montovatelné dveřní zárubně spočívá v tom, že její spojení se stojkami je bez vnějších přírub nebo jiných vyčnívajících částí. Úchytky vymezují případné výrobní nepřesnosti montážních otvoru, jejichž upevnění ve dvou párech drážek vytváří kloubové uložení prahové spojky a umožňuje...

Zemní kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 256410

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popiolek Stanislav, Hovorka Jaromír, Skupin Lubomír, Návrat Emil

MPK: E04H 7/06

Značky: zemní, kontejner

Text:

...ru přenáší pouze vodorovné účinky zemního a hydrostatického tlaku. Dno přenáší pouze svislé účinky hydrostatického tlakua jeho tuhý okraj, případně dno jako celek statické a dynamické účinky do základu. Spojení plášte se dnem je provedeno tak,že plášť se zasune do drážky v tuhém okraji dna a zatmelí pružným, například polyuretanovým tmelem. Toto opatření je na stavbě velmi jednoduché, zajišťuje vodotěsnost a kromě toho dovoluje malé...

Dveřní zárubeň s bezpečnostními kotvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256230

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Visnar Jaroslav, Olšák Miloň, Putniorz Josef

MPK: E06B 1/60

Značky: bezpečnostními, kotvami, zárubeň, dveřní

Text:

...dveřní zárubne s bezpečnostními kotvami podle vynálezu spočívá V tom, že v místech exponovaných namáhání zárubní V oblasti závěsů a zámkových otvorů jsou umístěny kotvy a to tak, že zpevňují tyto části zárubní tak, že tvoří jednolitou část spolu s okolním zdivem. Další výhoda dveřní zárubně s bezpečnostními kotvami spočívá v tom, že jejich upevnění jak k zámkovým krytům, tak také k upevñovacím křídlům závěsů je provedeno pouze...

Koncová upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254612

Dátum: 15.01.1988

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/12

Značky: spojka, upínací, koncová

Text:

...že V bočnicích tělesa jsou vytvořeny ploché drážky s vnějším zaoblením,které je větší než poloměr upínací trubky, uložené v ose těchto bočnic současně e opěrkou. přičemž délka těchto plochých drážek je větší anebo shodná s rozvinutou délkou opěrky.Hlavní výhoda koncové upínací spojky podle vynálezu spočívá V tom, že sila vyvozená upínacím šroubem nezpůsobuje ohybové, ale jenom tahové napětí jednotlivých průřezů bočnic,které je možno...

Nastavovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254522

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/08

Značky: nastavovací, spojka

Text:

...a vnější obdélníkovou plochou segmentu je mezera, jejíž profil má tvar kruhové úseče.Výhody nastavovací spojky podle vynálezu spočívají v tom, že styková plocha segmentu je rozložena do čtyř stykových míst, které zaručují statickou určitost spojení i V případě nepřesného geometrického tvaru přilehlých obloukú segmentů a vnitřního otvoru trubky.Další výhoda tohoto druhu nastavovací spojky je ta, že obdélníkové rovnoběžné plochy obou segmentu...

Podpěra hromosvodového vedení plochých střech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254446

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04D 13/14

Značky: plochých, hromosvodového, podpera, střech, vedení

Text:

...je vnější průměr pružnćht) kroužku. Na straně odvrácenć od sedla je prstenec opatřen přítlačnou plochou upravenou-proti boční stěně zápichu.Výhodou kuželky podle vynálezu je, že její ipružné uložení na tčlese umožní vyrovnal nesou~ osost vedení tělesa a těsnicí kuželovć, plochy, a to i při malých osových silách působících na kuželku. Další výhodou je, že v případě poškození lze prstenec a pružný kroužek snadno vyměnit.Nacpřipojenćm výkrese je...

Spojka nadpraží a stojky montovatelné dveřní zárubně

Načítavanie...

Číslo patentu: 254397

Dátum: 15.01.1988

Autori: Olšák Miloň, Wojnarová Anna, Hovorka Jaromír, Kubovčík Ján, Galambošová Oľga

MPK: E06B 1/52

Značky: dveřní, montovatelné, stojky, spojka, zárubně, nadpraží

Text:

...nejměně dvě kuželová zahloubení,zasahující do odpovídajících zahloubení vnitřní obvodové boční plochy stojky a spojená šrouby V horní části přesahuje částečně vnitřní dutiny nadpraží, přičemž hlavy šroubů leží pod úrovnívnitřní obvodové plochy stojky.Výhoda spojky nadpraží a stojky montovatelné dveřní zárubně podle vynálezu, spočíváv tom, že zvyšuje stabilitu spojení tím, že s nadpražím tvoří jeden tuhý celek, její přesazená boční...

Montovatelná vchodová zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 254396

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wojnarová Anna, Kubovčík Ján, Olšák Miloň, Hovorka Jaromír, Galambošová Oľga

MPK: E06B 1/52

Značky: montovatelná, zárubeň, vchodová

Text:

...Jednoduché nastavení pohyblivé výztuhy pomocí vhodného nástroje umožňují manipulační otvory protilehlé zámkovým nebo montážním otvorům stojek.Na přiloženém výkrese je zňázorněn příklad provedení montovatelné vchodové zárubně podle vynálezu a to na obr. 1 v celkovém pohledu, na obr. 2 je podélný řez v místě výztuh, na obr. 3 příčný řez výztuhami v místě manipulačních otvorů a na obr. 4 je pohled na část vnitřní stěny zárubňové stojky v místě...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-752

Načítavanie...

Číslo patentu: 244573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Hájek Leoš, Kueírek Jioí, Skupin Lumír, Veselý Václav

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganizmů, f-752, chrysogenum, kmeň, acremonium

Text:

...pôsobili striedavo UV svetlom a nitrózometvlmočovinou. Vybrané izoláty boli ďalej podrobené pasážovaniu cez médiá so zníženým, až nulovým obsahom metioninu. Po opätovnom použití UV svetla a dalším pasážovaním boli získané izoláty, ktoré boli podrobené overovaniu ich vlastnosti z hľadiska vhodnosti priemyselného p~oužitia.Zároveň týchto prác bol vybraný kmeň, na ktorý uplatňujeme patentový nár-ok.Pri stanovovaní prnoduwkc-ixe cefallosjmorínu C...

Způsob výroby vrstvenného plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hlavonik Jaroslav, Hovorka Jaromír, Eernoch Boleslav

MPK: B32B 7/12

Značky: vrstvenného, výroby, způsob, plošného, útvaru

Text:

...vrstev rozmístěnynahodile nejvýše ve vzdálenosti 1 000 m.Šranule termoplastického pojiva se na povrch základní vrstvy přiváděně k vyhřívaným válcům rozhazují nahodile po celé ploše a/neho v řádcích.Granule termoplastického pojiva obsahují vysoce lepivé látky. nejvýhcdněji etylen-viny 1 acetát nebo směsi s jinými chemiokými látkami, napŕ. pryskyřicemi, plnidly. antioxidačnímiVýhody tohoto způsobu výroby vrstvených plošných utvarü...

Zařízení pro uložení bránových hřebů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246468

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Šmíd Jaroslav, Olšák Miloo

MPK: A01B 23/02

Značky: hřebů, zařízení, uložení, bránových

Text:

...tlacích v uložení a umožňuje snadnou a rýchlou výměnu hřebů v případě potřeby.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na .připojeném výkrese, kde obr. 1 přewdstavujebzařízeñí vl půdorysném částečnêm řezu, obr. 2 znázorňuje detail samotné ugpevňovací části hřebu v bolkoryse a obr. 3 je nárysem z obr. 2.K ramovým n-osníkům 1 jsou upevněny,např. přivařením, dvojice úložných nosníkü Z bránových hřebů 3...

Zařízení k dotahování rybinových komutátorů s centrální matici

Načítavanie...

Číslo patentu: 241920

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Pávek Miloslav

MPK: H01R 39/14

Značky: komutátorů, matici, rybinových, dotahování, zařízení, centrální

Text:

...tramvaja í trottejbusa, Stľo 62 - 63, änergíja, üoskva L 9 ó 4.opsané zachycení zařízení pro dotahování komutátorus centrální matící za žebra na pouzdru komútátoru však není možne u moderních stísněných konstrukcí takovýchkomutátorů,kde se žebra nevyskytují a kde jsou v ptném pouzdře vrtány ventílační otvoryg Aní těchto ventílačních otvorů, napře po upravení zàvítů, nelze použít pro upevnění zařízení k dotahovàní centràtní matice, protože...

Závěs lopatky radiálního stupně turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245613

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: F01D 5/00

Značky: turbiny, stupně, závěs, lopatky, radiálního

Text:

...kotcuče rotoru. Nevýhodou jsou výrobní komplikace, případně porušená rozteč v místě zámku.Uvedená nevýhody odstraňuje provedení závěsu lopatek radiálního stupně turbin podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi jednostrannou nožkou lopatky a stěnou drážky v kotouči rotoru je na vnitřním průměru závěsu vytvořena štěrbina, ve které je napěohován temovací drát pro zajištění nožky lopatky v pracovní poloze, přičemž obvys nožky je...

Zařízení na střihání otevřených profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252663

Dátum: 17.09.1987

Autori: Čížek Jaromír, Gattringer Richard, Kaiser Václav, Hovorka Jaromír, Ulč Václav

MPK: B23D 23/00

Značky: profilů, stříhání, otevřených, zařízení

Text:

...nůž a provede další část střihu, Takto se postupným střiháním provede střih celého profilu.Na obr. 1 jsou znázorněny střihací nože s přidržovači a vnitřní nůž se střihaným profilem. Na obr. 2 je znázorněno kompletní střihací zařízení s vlastní střihací jednotkou,přidržovačem a stojanem.Zařízení na střihání otevřených profilů tyčového materiálu dělí profil prvním tvarovým nožem l a druhým tvarovým nožem 3. Dále je součástí zařízení první...

Způsob výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243382

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maia Zdenik, Poskier Jaroslav, Olšák Miloo, Vykoupil Oehoo, Hovorka Jaromír, Dvooák Miloslav, Švec Kurt, Lizak Otto

MPK: C01B 3/32

Značky: způsob, výroby, vodíku

Text:

...oe obvykle udržuje v aytiči 75 °C, a to při teplotách v roznezi B 0 až 95 °C, popŕípedi l při volí teplotö.PN. zvýlenó teplote v roezí 170 eł 250 °G ze ohaaienl karbonyly łelezn a nikluz płevlłnl čieti rozlołí e pevná podíl u chytí v reaktoru na płfedčiätění generúterovćho plynu e z Hati i v reektoru, vo ktoré ae dokončí hydrolýza kerbonyleulrldu ne oirovodik a wzllćnik uhličitý.Pevnó podíl z rozlołervch kerboąylü železa e niklu oddllená na...

Vpichovaná filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243366

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pácl Petr, Hovorka Jaromír

MPK: B01D 39/16, D04H 1/48

Značky: filtrační, vpichovaná, textilie

Text:

...dotyku a vytváří hladkou, pôrovitou, vlákennou zpevňovací povrchovou strukturu, za níž je z ostatních vláken textílie vytvořena mäkká, pružná, vlákenná filtrační struktura, která mezi vlákny obsahuje množství otevřených nepravídelnych dutín a v níž jsou vlákna mechanicky kluzně provázána vazmhmí vlákennými svazečky, vytvořenýmí z některých vláken textílie o vtaženými do tlouštky textílie, v níž jsou stejnomärně rozmístěné v počtu 20 až 100 na...

Samohybná rotačná sušiareň plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242231

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: F26B 11/02

Značky: samohybná, sušiareň, rotačná, plošných, materiálov

Text:

...kryt 11 opatrený bočnými clonami 11 a..ľ Dosky 21 určené k sušeniu sú plniacim zariadením BZ-íprisúvanê k vstupnému otvoruH a samospádom zasúvané cez tento otvor 9medzi unášacie tvarované delené rámy 3 rotora 1, pootačajúceho sa krokovite v smere šípky. Pohonná jednotka 18 je v činnosti len pri rozbehu a počiatočnom zapĺňani rotora 1 od miesta vstupu prvej dosky 31 vstupným otvorom 3 po jej premlestnenie do bodu X,t.j. maximálne do...

Zariadenie pre fetochemickú premenu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241308

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Raif Zdenik, Skupin Lumír, Hovorka Jaromír, Vyroubal Antonín

MPK: H01J 61/00

Značky: fetochemickú, přeměnu, zariadenie, látok

Text:

...je pretláčaná cez ožarovaný priestor, tvorený povrchom nízkotlakovej rezonančnej výbojky z jednej strany a plášťom výbojky z vhodného materiálu na druhej strane. Kvapalina je v priamom kontakte s celým povrchom výbojky, pričom táto je budená bezkontaktne vysokofrekvenčným polom z elektröd spojených s generátorom vysokofrekvenčného pola.Uvedené usporiadanie umožňuje vysokýstupeň premeny energie vysokofrekvenčného pola na ifotochemicky...

Tvářecí nástroj pro výrobu výkovků a kalibraci velkorozměrných den

Načítavanie...

Číslo patentu: 240703

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eichoo Viktor, Hovorka Jaromír

MPK: B21J 9/12

Značky: výkovků, kalibraci, velkorozměrných, nástroj, výrobu, tvářecí

Text:

...tvářecího nástroje podle vynálezu je jeho unitverzálvnost, nebot ho lze použít jedntavkpro výrobu širokého sortimentu výkovků kruhové-ho průřezu a jednak ho lze použít i pro kallibraci velkorozměrných tlustostěnných den kruho.vého ioválnéhoprůřezu, čímž se snižuje celkový počet potřebných nástrojů.Další jeho výhodou je, že po opotřebení jeho úhlové pracovní plochy lze provést snadno její opravu strojním obráběním a dále ho po-užívat...

Montovatelná vchodová zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 251641

Dátum: 16.07.1987

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E06B 1/14

Značky: zárubeň, vchodová, montovatelná

Text:

...měrných tlaků ve etykových místech.Rozpěrná vložka uložená v dutině výztuhy v místech nebezpečných prdŕezů obou svíslých stojek se opírá o čelní stěnu ostění dveŕního otvoru a zabraňuje tak posuvu zarubně při núsilném páčení.Kombinací Výltuhä 5 ľ° 3 Pěľné vložky se tedy zabraňuje jak posuvu na ostění dveřního otvoru, tak také její deformeci, čímž je na potŕebnou míru zvýěena pevnost í bezpečnost montovatelných zérubní, které jsou pak vhodné i...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248755

Dátum: 12.02.1987

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/12

Značky: spojka, upínací

Text:

...opěrka přitlačovaná upínacím šroubem našroubovaným v matici, jehož osa protíná osu vodorovné trubky, je svými výstupky, vyúsřujícími ze spodní základny, oboustranně uložena ve vodicích drážkách vodorovných bočnic umístěných pod touto osou, přičemž matice má své vodorovné stykové plochy opatřeny zaoblením shodným 5 vnitřním zaoblením zadní svislé stěny.Výhodou upínací spojky podle vynálezu je její větší tuhost i pevnost v důsledku posunutí...

Kovová dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 237584

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: E06B 1/60

Značky: kovová, zárubeň, dveřní

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová dveřní zárubeň složená ze dvou svislých stojin shodného profilu s nadpražím a prahové spojky ve tvaru písmene U opatřená na okrajích prolisovaným klínovým lemem, jehož otevřená část leží na čelních stěnách, a prahová spojka je na svých koncích rozšířená.

Otočná upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247812

Dátum: 15.01.1987

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/14

Značky: otočná, upínací, spojka

Text:

...Část zasahuje mezi dvojici protilehlých upinacích nálitků, jejichž Spodní upínací plocha, na kterou dosedá podložka s matici, je skloněna kolmo ke sklonu závitové části tohoto třmenu, přičemž ve spodní stykové částl telesa je uzpůsoben nálitek pro uložení středového cepu.Hlavní výhoda otočné upínací spojky podle vynálezu spočíva především ve zjedncdušení montáže, a protože u spojky je sloučena funkce třmenu a upínacího šroubu. Třmen,...

Spojení dvouplášťových vinutých laminátových rour

Načítavanie...

Číslo patentu: 233137

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Kuderavý Vladimír, Skupnn Lumír, Maďa Zdeněk

MPK: B32B 1/08, F16L 39/00

Značky: dvouplášťových, laminátových, spojení, vinutých

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení dvouplášťových vinutých laminátových rour je provedeno tak, že jedna spojovaná roura je na svém konci, na vnější straně vnitřního pláště opatřena zubovým pružným těsněním, za nímž je uchyceno labyrintové pružné tlakové těsnění, opírající se o zarážku, k níž je přilnut vnější plášť. U druhé spojované roury je na spojovaném konci vnější plášť zesílen a k jeho vnitřní stěně je napojen vnitřní plášť. Vynález se týká rour větších průměrů, od...

Vertikální válcová vinutá laminátová nádoba s ručně laminovaným dvojitým dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233136

Dátum: 01.01.1987

Autori: Skupin Lumír, Hovorka Jaromír

MPK: B32B 1/02

Značky: ručné, laminovaným, vinutá, nádoba, vertikální, dvojitým, válcová, laminátová

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikální válcová laminátová nádoba sestává z vinutého laminátového pláště a dvojitého ručně kladeného dna. Provedení dna umožňuje jednoduchou výrobu nádoby a tím, že horní část dna je ve spádu, také dokonalé vyprázdnění nádoby výpustným otvorem, její snadné čištění i umístění kohoutu výpuště v dostatečné výši nad podlahou. Pláště dvojitého dna rovněž příznivě působí ze statického hlediska redukováním ohybových momentů, což dovoluje provést...

Vrstvené chemicky a pevnostně odolné potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236953

Dátum: 01.10.1986

Autori: Schamánek Herbert, Hovorka Jaromír, Valošková Amálie

MPK: B32B 33/00

Značky: vrstvené, odolné, pevnostně, potrubí, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvené chemicky a pevnostně odolné potrubí se zvýšenou nepropustností, tvaru dutého válce, vytvořeného kombinací technologií ručního kladení a strojního navíjení skelného laminátu, tvořeného třemi vrstvami, z nichž vnitřní vrstva je tvořena radiálním a /křížovým navíjením skelného vlákna nasyceného pryskyřicí vysoce chemicky odolnou na bázi epoxiakrylátového, bisfenolického nebo vinilesterového typu s obsahem nízkogramážního rouna na bázi...

Kotva dveřního závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233769

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: E06B 1/60

Značky: dveřního, závěsu, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva dveřního závěsu upevněná svým jedním zúženým ramenem v trojúhelníkové dutině tvořené stěnami zárubňového profilu a křídlem dveřního závěsu, jejíž kotvící rameno o dostatečné délce vyúsťuje šikmým směrem ze spodní části dveřního závěsu do zdiva stěnové příčky.