Houdek Jan

Dávkovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 270936

Dátum: 14.08.1990

Autori: Vácha Pavel, Houdek Jan, Ledvinka Karel

MPK: F16K 21/16

Značky: ventil, dávkovací

Zapojení pro vícenásobné zpoždění signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253868

Dátum: 17.12.1987

Autor: Houdek Jan

MPK: H03H 7/30

Značky: zapojení, vícenásobné, signálu, zpoždění

Text:

...blokové principiální schéma.Nejdůležitější bloky zapojení znázorněné na výkresu je možno charakterizovat takto Hlavní paměť l slouží k uchování dat přivedených na vstup zapojení, přičemž vstupními daty je digitalizovaný signál. Digitálně analogový převodník 3 převádí digitalizovaný signál poskytovaný pamětí zpět na nízkofrekvenční signál. První až N-tý vzorkovací zesilovač Ä až A slouží k uchování úrovně signálu mezi jednotlivými intervaly...

Tiskový stroj v kombinaci s přídavným zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Houdek Jan, Kolliner René, Kodd Vladislav

MPK: B41F 13/24

Značky: kombinací, stroj, zařízením, tiskový, přídavným

Text:

...zařízení k tízkovćnu stroji. jednobarvovćau nebo vícabarvovetzu. Dalií výhodou je, ie zaručuje dobrí soutiakovó schopností mezi. tiskovýl Itrojel z prídavný zarízení.Výhodou je taki snadný płtntup obsluhy ko vie aschaníslún pŕídavnáhcrzeŕízení při setízovlní a přípravě k tisku. Jínou výhodou je, še provoz pŕídavnćbo zarízení níktorak neoaesuje funkcí tíokovćbo stroje, prices výika stobu srcbn vo vyklidsči je hodná jaku zekladního...

Zařízení k bezkontaktnímu měření teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230616

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jelínek Antonín, Šťastný Otakar, Pastorek Zdeněk, Houdek Jan, Marek Vladimír, Škácha Jiří, Dittert Ivan, Glanc Antonín

MPK: G01J 5/52

Značky: bezkontaktnímu, zařízení, měření, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k bezkontaktnímu měření teplot sestávající z optického členu, před jehož propustným otvorem je umístěno pyroelektrické čidlo, napojené na vyhodnocovací jednotku, vyznačující se tím, že před a nebo za optickým členem /3/ je umístěn přerušovač /1/ s mechanickým ovládacím členem /2/ a zdroj referenčního záření /4/ napojený na generátor /10/.

Zapojení pro usnadnění příznakové analýzy číslicových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230762

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kubát Richard, Kolliner René, Uhlíř Karel, Míček Petr, Houdek Jan, Semecký Jiří

MPK: G06F 11/32

Značky: usnadnění, číslicových, příznakové, obvodů, analýzy, zapojení

Text:

...gg příznokového analyzátorugg a dále blok Q funkce zastavení na odlišnóm pŕíznaku je svým výstupom gl zapojen do třetího vstupu gg řídicích obvodů gg přiznakového analyzátoru gg. První vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlíšném příznaku je spojen s výstupom gg bloku Q porovnávaoích obvodů pŕíznakového analyzátoru 25. Druhý vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlišném pŕíznaku je spojon s výstupom 31 bloku gg volby režimu příznakového...

Zapojení aritmetické jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219109

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vrbský Vladimír, Houdek Jan, Klimeš Milan, Šťastný Otakar

Značky: aritmetické, jednotky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení aritmetické jednotky pro aritmetické a logické operace. Vstup zapojení je vstupem prvního přepínače, jehož druhý vstup je spojen s výstupem prvního registru a výstup přepínače je spojen se vstupem sčítačky, jejíž druhý výstup je spojen s výstupem třetího přepínače a výstup sčítačky je výstupem zapojení a vstupem prvního registru, druhého přepínače a čtvrtého přepínače. Druhý vstup čtvrtého přepínače je spojen s výstupem...

Zapojení pro vyhodnocování funkce číslicových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216768

Dátum: 01.09.1984

Autori: Uhlíř Karel, Kollner René, Houdek Jan, Semecký Jiří, Míček Petr

Značky: zapojení, číslicových, funkce, vyhodnocování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicové elektroniky a řeší testování funkce číslicových zařízení. Podstatou vynálezu je vyhodnocení číslicové informace poskytované testovaným zařízením v definovaném a opakovatelném intervalu. Výsledkem vyhodnocené informace je šestnáctibitový informační symbol, který je možno porovnat se symbolem odečteným na zařízení, jehož funkce je bezchybná. Vynález se dá využít při testování číslicových zařízení při jejich výrobě, v...

Zapojení nástrojového vstupu syntetizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215832

Dátum: 20.12.1983

Autor: Houdek Jan

Značky: zapojení, vstupu, nástrojového, syntetizátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu poskytuje nové možnosti využití syntetizátoru, je jednoduché, levné a snadno realizovatelné. Zapojení podle vynálezu sestává z tvarovače, převodníku kmitočet-napětí a integrátoru, přičemž vstup zapojení je spojen se vstupem tvarovače, jehož výstup je spojen se vstupem integrátoru. První vstup integrátoru je spojen s výstupem převodníku kmitočet-napětí a s druhým výstupem zapojení a výstup integrátoru je spojen s prvním...