Houdek Jan

Dávkovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 270936

Dátum: 14.08.1990

Autori: Ledvinka Karel, Houdek Jan, Vácha Pavel

MPK: F16K 21/16

Značky: dávkovací, ventil

Zapojení pro vícenásobné zpoždění signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253868

Dátum: 17.12.1987

Autor: Houdek Jan

MPK: H03H 7/30

Značky: signálu, vícenásobné, zpoždění, zapojení

Text:

...blokové principiální schéma.Nejdůležitější bloky zapojení znázorněné na výkresu je možno charakterizovat takto Hlavní paměť l slouží k uchování dat přivedených na vstup zapojení, přičemž vstupními daty je digitalizovaný signál. Digitálně analogový převodník 3 převádí digitalizovaný signál poskytovaný pamětí zpět na nízkofrekvenční signál. První až N-tý vzorkovací zesilovač Ä až A slouží k uchování úrovně signálu mezi jednotlivými intervaly...

Tiskový stroj v kombinaci s přídavným zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Houdek Jan, Kodd Vladislav, Kolliner René

MPK: B41F 13/24

Značky: kombinací, tiskový, zařízením, stroj, přídavným

Text:

...zařízení k tízkovćnu stroji. jednobarvovćau nebo vícabarvovetzu. Dalií výhodou je, ie zaručuje dobrí soutiakovó schopností mezi. tiskovýl Itrojel z prídavný zarízení.Výhodou je taki snadný płtntup obsluhy ko vie aschaníslún pŕídavnáhcrzeŕízení při setízovlní a přípravě k tisku. Jínou výhodou je, še provoz pŕídavnćbo zarízení níktorak neoaesuje funkcí tíokovćbo stroje, prices výika stobu srcbn vo vyklidsči je hodná jaku zekladního...

Zařízení k bezkontaktnímu měření teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230616

Dátum: 15.05.1986

Autori: Glanc Antonín, Jelínek Antonín, Marek Vladimír, Houdek Jan, Pastorek Zdeněk, Šťastný Otakar, Škácha Jiří, Dittert Ivan

MPK: G01J 5/52

Značky: zařízení, bezkontaktnímu, měření, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k bezkontaktnímu měření teplot sestávající z optického členu, před jehož propustným otvorem je umístěno pyroelektrické čidlo, napojené na vyhodnocovací jednotku, vyznačující se tím, že před a nebo za optickým členem /3/ je umístěn přerušovač /1/ s mechanickým ovládacím členem /2/ a zdroj referenčního záření /4/ napojený na generátor /10/.

Zapojení pro usnadnění příznakové analýzy číslicových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230762

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kolliner René, Semecký Jiří, Míček Petr, Houdek Jan, Kubát Richard, Uhlíř Karel

MPK: G06F 11/32

Značky: číslicových, usnadnění, zapojení, analýzy, obvodů, příznakové

Text:

...gg příznokového analyzátorugg a dále blok Q funkce zastavení na odlišnóm pŕíznaku je svým výstupom gl zapojen do třetího vstupu gg řídicích obvodů gg přiznakového analyzátoru gg. První vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlíšném příznaku je spojen s výstupom gg bloku Q porovnávaoích obvodů pŕíznakového analyzátoru 25. Druhý vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlišném pŕíznaku je spojon s výstupom 31 bloku gg volby režimu příznakového...

Zapojení aritmetické jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219109

Dátum: 15.07.1985

Autori: Houdek Jan, Šťastný Otakar, Vrbský Vladimír, Klimeš Milan

Značky: aritmetické, zapojení, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení aritmetické jednotky pro aritmetické a logické operace. Vstup zapojení je vstupem prvního přepínače, jehož druhý vstup je spojen s výstupem prvního registru a výstup přepínače je spojen se vstupem sčítačky, jejíž druhý výstup je spojen s výstupem třetího přepínače a výstup sčítačky je výstupem zapojení a vstupem prvního registru, druhého přepínače a čtvrtého přepínače. Druhý vstup čtvrtého přepínače je spojen s výstupem...

Zapojení pro vyhodnocování funkce číslicových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216768

Dátum: 01.09.1984

Autori: Semecký Jiří, Uhlíř Karel, Kollner René, Míček Petr, Houdek Jan

Značky: číslicových, zapojení, funkce, zařízení, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicové elektroniky a řeší testování funkce číslicových zařízení. Podstatou vynálezu je vyhodnocení číslicové informace poskytované testovaným zařízením v definovaném a opakovatelném intervalu. Výsledkem vyhodnocené informace je šestnáctibitový informační symbol, který je možno porovnat se symbolem odečteným na zařízení, jehož funkce je bezchybná. Vynález se dá využít při testování číslicových zařízení při jejich výrobě, v...

Zapojení nástrojového vstupu syntetizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215832

Dátum: 20.12.1983

Autor: Houdek Jan

Značky: nástrojového, zapojení, vstupu, syntetizátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu poskytuje nové možnosti využití syntetizátoru, je jednoduché, levné a snadno realizovatelné. Zapojení podle vynálezu sestává z tvarovače, převodníku kmitočet-napětí a integrátoru, přičemž vstup zapojení je spojen se vstupem tvarovače, jehož výstup je spojen se vstupem integrátoru. První vstup integrátoru je spojen s výstupem převodníku kmitočet-napětí a s druhým výstupem zapojení a výstup integrátoru je spojen s prvním...