Hosoda Hitoshi

Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizotiazolov, spôsob jeho prípravy, agrochemické prípravky a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280972

Dátum: 08.12.1993

Autori: Takahi Yukiyoshi, Hosoda Hitoshi, Ohkouchi Takeo, Kobayashi Kozo, Sabi Hiroshi, Yasui Kenji, Kato Shigehiro, Fujimoto Masahiko, Tanizava Kinji, Kondo Yasuhiko

MPK: A01N 43/80, C07D 261/12

Značky: použitie, přípravy, spôsob, dihydrát, vápenatej, 3-hydroxy-5-metylizotiazolov, agrochemické, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizoxazolu sa vyznačuje dobrým fungicídnym účinkom. Jeho príprava spočíva v reakcii vápenatej zlúčeniny, napr. hydroxidu vápenatého s 3-hydroxy-5-metylizoxazolom. Uvedený dihydrát v kombinácii s antimikrobiálnym činidlom, vybraným zo skupiny obsahujúcej 1,5-pentándial, 1,2-benzizotiazolín-3-ón, 2,5-dimetoxytetrahydrofurán, benzalkóniumchlorid, 1,2-benzizoltiazolín-3-ón, hydroxid meďnatý,...