Horák Jaroslav

Spôsob výroby vysoko čistého dicyklohexylamínu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cyklohexylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288006

Dátum: 17.09.2012

Autori: Uhlár Ján, Štefanko Michal, Chovanec Štefan, Horák Jaroslav, Brežný Branislav, Králik Milan, Bíro Pavel, Mačák Ivan

MPK: C07C 209/64, C07C 211/35

Značky: vedľajších, produktov, vznikajúcich, výroby, čistého, výrobe, vysoko, spôsob, dicyklohexylaminu, cyklohexylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysoko čistého dicyklohexylamínu pri výrobe cyklohexylamínu z anilínu v kvapalnej fáze na ruténiovom katalyzátore na nosiči alumina alebo uhlie spočíva v tom, že sa viacnásobnou rektifikáciou reakčnej zmesi získaný koncentrovaný dicyklohexylamín opätovne katalyticky na kovovom Ru, Pd, Pt alebo Rh katalyzátore na nosiči, pri teplote 80 až 240 °C a tlaku 0,1 až 9,0 MPa, hydrogenuje a získa sa produkt s čistotou viac ako 99,0 % hmotn.

Spôsob opätovného použitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286726

Dátum: 12.03.2009

Autori: Protuš Roman, Horák Jaroslav, Vrbovský Peter, Uhlár Ján, Mrllák Jozef, Takáčová Adriana

MPK: B01J 31/02, C07B 61/00, B01J 27/00...

Značky: anilinu, fluoroboritého, opätovného, difenylaminu, katalyzátora, výroby, spôsob, použitia

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata opätovného použitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu spočíva v tom, že časť katalyzátora, pozostávajúca z použitého katalyzátora vyextrahovaného z reakčnej zmesi a prípadne zahusteného na obsah vody 95 až 35 % hmotn., sa zhomogenizuje s čerstvým katalyzátorom pri teplote 20 až 60 °C v pomere použitý katalyzátor : čerstvý katalyzátor 1 : 0,001 až 100, pričom sa v prípade potreby doplní voda na hodnotu 95 až 35...

Spôsob recyklácie fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286681

Dátum: 23.02.2009

Autori: Mačák Ivan, Horák Jaroslav, Peterka Miroslav, Králik Milan, Vrbovský Peter, Uhlár Ján, Mrllák Jozef

MPK: B01J 27/00, B01J 31/02, C07C 209/00...

Značky: difenylaminu, katalyzátora, recyklácie, fluoroboritého, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob recyklácie fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu spočívajúci v tom, že použitý katalyzátor sa separuje z reakčnej zmesi alkalickou vodou v pomere k reakčnej zmesi 1 : 1 až 1 : 100 jedno- až štvornásobnou extrakciou za sebou pri teplote 5 až 100 oC a následne sa vo forme vodného a/alebo anilínového roztoku, a/alebo suspenzie katalyzátora dávkuje do reakčného priestoru.

Spôsob nitrozácie nesubstituovaných a substituovaných alkyl-alkyl alebo alkyl-aryl alebo aryl-aryl sekundárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285071

Dátum: 02.05.2006

Autori: Uhlár Ján, Králik Milan, Horák Jaroslav, Lehocký Peter, Mačák Ivan

MPK: C07C 201/00, C07C 211/00, C07B 43/00...

Značky: amínov, alkyl-aryl, alkyl-alkyl, sekundárnych, spôsob, nesubstituovaných, nitrozácie, substituovaných, aryl-aryl

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrozácia sekundárnych amínov sa uskutočňuje v kvapalno-plynnej sústave nitróznymi plynmi obsahujúcimi oxidy dusíka zloženia N2Ox, kde "x" je oxidačný stupeň dusíka, ktorý môže byť 2 až 4 (2,5 - 3), pri 0 až 60 °C (10 až 35 °C), pri parciálnom tlaku oxidov dusíka 0,001 až 0,6 MPa, za prítomnosti alebo bez prítomnosti vodnej fázy na začiatku procesu, za prítomnosti zlúčenín neutralizujúcich kyselinu dusičnú a/alebo ľahko oxidovateľných alebo...

Antioxidačná kompozícia oktylovaného difenylamínu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3089

Dátum: 25.11.2004

Autori: Lehocký Peter, Uhlár Ján, Horák Jaroslav, Andruskova Viera

MPK: C08K 5/00

Značky: spôsob, antioxidačná, přípravy, kompozícia, oktylovaného, difenylaminu

Text:

...náklady na výrobu.V US 5 672 752 je opísane použitie katalyzátora na báze bentonitu, ktorý je uprednostňovaný V procese monoalkylácie pred dialkyláciou za špecifických podmienok, ako sú teplota a molový pomer difenylamínu k diizobutylénu (DFA z DIB). Nevýhodou tohto spôsobu je,že neposkytuje produkt s požadovaným množstvom 4,4-dioktyldifenylaminu. Alkylácia DFA diizobutylénom s použitím aktivovaného aluminosilikátu je opisaná V US 5 520 848....

Vešiak na súpravu autorohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2189

Dátum: 11.06.1999

Autori: Dobeš Milan, Mizera Antonín, Mach Jozef, Mužík Václav, Horák Jaroslav, Konvičný Zdeněk, Kleindorf Milan

MPK: A47F 7/00

Značky: súpravu, vešiak, autorohoží

Text:

...k nosnému a o omému ča u J P Pvedený V susedstve roviny vešiaka, neznázorňujúcu teda celú sadu autorohoží.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVešiak na sadu autorohožíje vytvorený z lepenky o hrúbke 1,5 až 4,5 mm a pevnosti vťahu 22 až 28 MPa. Z obr. 1 priložených výkresov je zrejmé, že telo l vešiaka sa zužuje smerom khomej časti závesu z, zatiaľ čo smerom k dolnej časti sa rozširuje v základňu 3. Záves z má zaoblený tvar s...

Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N’-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob jeho prípravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281439

Dátum: 10.12.1997

Autori: Vašš František, Kukučka Ľubomír, Lehocký Peter, Doležel Pavel, Humplík Anton, Uhlár Ján, Vaššová Gabriela, Horák Jaroslav

MPK: C07C 211/51, C07C 209/60

Značky: kompozícia, přípravy, obsahom, kruhovosubstituovaných, n,n'-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob, vyššiemolekulových, báze, prostriedok, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vyššiemolekulové, kruhovosubstituované N,N'-difenyl-p-fenyléndiamíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka, metyl alebo N-fenylamino-skupina, R2 je atóm vodíka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, a ich výroba reakciou hydrochinónu 1 až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II) a/alebo 2 až 2,5 molovým násobkom aromatických amínov, pozostávajúcej z rôznych vzájomných...

Spôsob výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280701

Dátum: 08.02.1995

Autori: Sikorai Štefan, Horák Jaroslav, Uhlár Ján, Kukučka Ľubomír, Mrlák Jozef

MPK: C07C 211/55, B01J 27/24, C07C 209/60...

Značky: difenylaminu, anilinu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby difenylamínu z anilínu spočívajúci v tom, že sa reakcia katalyzuje zmesou fluoroboritých zlúčenín pozostávajúcich z fluoroboritanov amónnych hydrolyzujúcich s CaCl2 pri teplote 20 °C a NH4BF4 v hmotnostnom pomere 1 : 0,01 až 99. Amónnou soľou hydrolyzujúcou s CaCl2 pri teplote 20 °C je NH4BF3OH, NH4BF2(OH)2, NH4BF(OH)3 a (NH4)2B3O3F4OH. Celkové množstvo katalyzátora je 0,1 až 6 % hmotn., vzťahované na anilín. Časť...

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Augustín Dominik, Kořen Ján, Horák Jaroslav, Mundl Zdenek, Pašek Josef, Marhefka Ján, Švoňava Marián, Gabarík Milan, Jaroš Alois, Doležel Pavel, Kukučka Ľubomír

MPK: C07C 211/55, C01C 1/00, C01C 1/12...

Značky: odpadajúceho, čistenia, výroby, amoniaku, difenylaminu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Zařízení pro samočinné dávkování roztoku na vnitřní úpravě baněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 268353

Dátum: 14.03.1990

Autori: Cvrček Jindřich, Horák Jaroslav, Picek Vladislav

MPK: G01F 11/00

Značky: roztoku, úpravě, vnitřní, zařízení, baněk, samočinně, dávkování

Text:

...je roztok do banky uanočinnł nadávkován. Bnňku jo upovněna v držtku no řetězovćn koločku s oxcontrickým čopon. Při pohybu řotčzu nojiždi Fotłzovó kolnčko drilku na výsuvný hřobon, ktorý na vyluno zo zábčru po natočani drłáku u bankou do dolni polohy- Polohu držáku je indi kována vudici tyčkou zdvihnjici Výkyvné rouónko. Zařizcni padlo vynálozu uložňujo opornci ručniho dlvkovćni nahradit ntrojnin zaří zunil, prucujicin nnnočinnł.Výhoda je...

Způsob praní holiny po loužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267874

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blaha Antonín, Kolomazník Karel, Mládek Milan, Horák Jaroslav, Dederle Tomáš

MPK: C14C 1/06

Značky: praní, způsob, holiny, loužení

Text:

...problému, tj. vypírání sirníku.Ke známému stavu techniky je možno uvést, že jsou známy způsoby likvidace sirníku v odpadních luhových lázních, které jsou však jednoznačne zaměřený ekologicky na snížení obsahu sir níku v koželužských odpadních vodách a neřeší snížení spotřeby pracích vod.Tento nedostatek současné technologie, tj. vysokou spotřebu prací vody při praní holiny po loužení, která zůstává nezbytně nutná í po využití všech zatím...

Způsob úpravy velikosti vzduchové mezery v elektrických točivých strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267891

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horák Jaroslav, Ulrich Bohumír

MPK: H02K 15/14

Značky: mezery, velikostí, vzduchové, způsob, strojích, točivých, elektrických, úpravy

Text:

...u nichž je žádoucí zlepšit funkční charakteristiky, jichž nelze dosáhnout rozměrovou volbou částí hotnvého stroje. Kromě toho lze tímto způsobem selektivně přizpůsobovat vybrané funkčnícharakteristiky specifickým provozním podmínkám stroje, například zatížení.Jako praktický příklad provádění způsobu podle vynálezu se v dalším popisu uvádí zmenšení vzduchové mezery úpravou rotoru u opravovaných asynchronních motorů s velkým počtem pólů,s...

Způsob praní holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266532

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dederle Tomáš, Horák Jaroslav, Kolomazník Karel, Košárek Ladislav, Podešva Vlastimil

MPK: C14C 1/06

Značky: holiny, praní, způsob

Text:

...jejichž makromolekuly se skládají z monomerních jednotek obsahujících disociovatelné skupiny, tedy polyelektrolyty. Výsledkem reakce je sraženina,jejíž agregace může být ještě podpořena přítomností hlinitokřemičitých sloučenin, tedyjílů s vysokou sorpční schopností. Tímto způsobem dochází k přeměně koloidního bílkovinného gelu na hrubé disperzní soustavu. Při sorpcí agregovaných bílkovinných produktů na jíl docházíi k deemulqaci mýdel a...

Zařízení pro spouštění a boční vysunutí odkládacího stolu u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263283

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gryc Vladimír, Horák Jaroslav

MPK: B65H 1/26

Značky: stolu, tiskových, strojů, zařízení, boční, vysunutí, odkládacího, spouštění

Text:

...3. Natáčením excentrických čepů lg se vymezuje vůle mezi nosnými rámy 5 a svislým vedením3, čímž je možné ustavlt do vodorovné polohy konzoly 1, na kterých je uložen odkládacístůl gl. Na nosných čepech gg uchycených v bočnicích 11 tiskového stroje jsou otočné uložena hnaná řetězová kola gg. Hnací řetězová kola § a hnaná řetězová kola gg jsou opásána zvedacími řetezy á. Zvedací řetězy § jsou spojeny prostřednictvím držáků gg, jež jsou opatřeny...

Zařízení k řízení krokového pohonu navíjecího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256787

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horák Jaroslav, Hrančík Vladimír

MPK: A01G 25/09

Značky: pohonů, zařízení, řízení, mechanismu, navíjecího, krokového

Text:

...dle vynálezu je znázorněno na připojeném obrázku.Zařízení k řízení krokového pohonu navíjecího mechanizmu, ~seetává z nraoovního válce à, majíoí pouze Spodní zâklądnu, opaunvtřenou přiaávąoím ventilem 3. V horní části pracovního válce 5jnou vytvořenywpřepadové otvory 2, rozmíetäné po kružnioi V ro.vině rovnoběžné se základnou. Do pracovního válce A zasahujeutěaněný píst A e pístnioí Š, přičemž v piatu A je škrtíoí otą . vorvj, Pracovní...

Modifikované pojivo na bázi směsi epoxidových pryskyřic vhodné pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256293

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stránecký Jan, Hireš Jaroslav, Elinger Karel, Opluštilová Hermína, Horák Jaroslav, Macků Vladislav, Kincl Jaromír

MPK: C08L 63/00

Značky: pojivo, bázi, nátěrové, pryskyřic, tmely, vhodné, epoxidových, ředitelné, hmoty, modifikované, vodou, směsi

Text:

...hmotách a tmelech na vzduchu schnoucioh a jeho předmětem je modifikované pojivo na bázi směs 1 ×epoxidovýoh pryskyřic a inertního organického rozpouš tědla, zejména pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely se zlepšenými vlastnostmi filmů obsahující modifikujici složky a případně aditíva. Podstata vynálezu spočivá v tom,že pojivo sestává z pryskyřičné složky obsahující směs 1 až 99 hmot. dilů nízkomolekulárni kapalné epoxidové...

Způsob výroby inhibitorů enzymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242857

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horák Jaroslav, Hireš Jaroslav

MPK: C07K 7/14

Značky: inhibitorů, výroby, enzymů, způsob

Text:

...pro enzym. V případě, že je tento předpoklad správný, bylo by možno očekávat, že sloučenina s aminokyselinou v této poloze bude účinnějším inhibitorem. Nebylo však známo, která z aminokyselín by byla v této poloze účinná a která by zvýšila inhibiční účinnost dané sloučeniny. Nyní bylo zjištěno, že účinné jsou různé aminokyseliny a že hydroxyproliny, prolin, L-, a D,L-3,4-dehydroprolin i thiazolidinové deriváty jsou účinnými...

Spôsob výroby chloridu hydroxylamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243595

Dátum: 15.11.1987

Autori: Horák Jaroslav, Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav, Hraneík Vladimír

MPK: C01B 21/14

Značky: chloridů, výroby, hydroxylamonného, spôsob

Text:

...spôsobom použiť na výrobu acetónoxímu.V destilácii sa ďalej pokračuje bud za atmosferického, alebo za zniženěho tlaku. Teplota na hlave kolóny sa spätným tokom postupne upraví na teplotu, odpovedajúcu bodu varu vody pri použitom tlaku a z reakčného roztoku sa vydestiluje toľko vody, kolko je treba k jeho skoncentrovaniu pre izoláciu vzniknutého chloridu hydroxylamónneho. Vydestilovaná voda neobsahuje acetón a môže sa známym spôsobom použiť...

Zařízení pro zachycování vznášených a plovoucích splavenin u odběrných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220361

Dátum: 15.11.1985

Autori: Horák Jaroslav, Šolc Antonín, Šálek Jan

Značky: zachycování, vznášených, odběrných, splavenin, plovoucích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu zajišťuje zachycení vznášených a plovoucích splavenin u odběrných zařízení odebírajících vodu z povrchových vod. Zařízení tvoří rotační bubnové síto s plným předním čelem, volným zadním čelem vsazeným kluzně do žaluziové příčky. Buben je síťovinou otočně osazen na pevné hřídeli. Při průtoku vody se zachycují na sítu splaveniny, které jsou otáčejícím se bubnem vynášeny nad hladinu a odstraňovány proudem vody z...