Homola Vítězslav

Způsob přípravy dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220822

Dátum: 15.12.1985

Autori: Homola Vítězslav, Jirásek Stanislav, Jeřábek Oldřich, Kroupa Jiří

Značky: dianu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy dianu kondenzací fenolu s acetonem. Úkolem bylo dosáhnout vysokého výtěžku a čistoty produktu při maximální efektivitě celého procesu. Výsledku bylo dosaženo vedením reakce acetonu s fenolem za přítomnosti komplexního katalyzátoru, připraveného částečnou neutralizací silně kyselých katexů s vysokou aktivitou sekundárními nebo terciárními aminothioly.

Způsob čištění ionexových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219618

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šrejber Josef, Červinka Max, Davídek Branislav, Jeřábek Karel, Beránek Ludvík, Homola Vítězslav, Setínek Karel

Značky: ionexových, katalyzátoru, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění ionexových katalyzátorů tak, že se ionex hydraulicky třídí ve vodě, vodném roztoku nebo v organickém rozpouštědle za účelem odstranění prachových částic. K odstranění nežádoucích nízkomolekulárních složek se ionex vyluhuje organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty nebo se převede několikanásobně z cyklu kovového nebo amonného kationtu na H+-formu. K odstranění stopových množství kovů se zpracuje nejprve vodným roztokem...