Holpuch Vladimír

Inhibítor korózie ocele a liatiny rozpustný v minerálnom alebo rastlinnom oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: U 237

Dátum: 09.09.1993

Autori: Cerhová Anděla, Holpuch Vladimír, Marek Vladislav, Nováček Vladimír

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, oleji, korózie, liatiny, minerálnom, ocele, rastlinnom, rozpustný

Text:

...se negativně nrojevuje zvláště při protikorozni ochraně litiny.Nevýhody dosavadního stavu do značne miry odstraňuje inhibi~ tor koroze oceli a litiny, rozpustný v minerálním, nebo rostlinněm oleji, jehož podstatou je, že obsahuje reakční produkt ter ciárních aminů a mastných nenasycených kyselin zreagovaných při normální teplotě.Do 28 g kyseliny olejové bylo přidáno za mírnćho míchání 15 g triethanolamínu. Po 30 minutách mĺchánĺ so...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259686

Dátum: 17.10.1988

Autori: Holpuch Vladimír, Tupý Jaroslav

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...inhibiční účinnost již při nízkých koncentracích 0,01 až 3 hmot., jàk ve vztahu k oceli 1 litině. Ž naměřených polarizačních křívek ve srovnání s běžně používanými inhibitory pro ochranu litinových nádob má inhibitor podle vynálezu přibližně o dva řády vyšší pola rizační odpor, podstatně širší pasivní oblast, nizsi proudovouhustotu v pasivním stavu a výrazně nižší hustotu prouduInhibítor podle vynálezu má vysokou stabilitu, lze...

Kloubová spojka ložisková bubnová

Načítavanie...

Číslo patentu: 244186

Dátum: 01.06.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: F16D 3/16

Značky: spojka, ložisková, bubnova, kloubová

Text:

...řezem vedeným rovinou A-A z obr. 2, na obr. 2 je bokorys v částečném řezu vedeném rovinou B-B z obr. 1, obr. 3 zobrazuje řez C-C kolíkem 2 obr. 2 a obr. 4 řez D-D z obr. 2 závitovým otvorom.Kloubová spojka ložisková bubnové v příkladném provedení podle vynáĺezu sestává z náboje 1, opatřeného svými dvěmi protilehlými čepy Q, 1, kolmo upravenými k podélné ose náboje 1, na kterých jsou nasazeny ložiska g, g. Ty jsou svým vnějším obvodem pevně...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitiny nikl-kobalt-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 255620

Dátum: 15.03.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/56

Značky: nikl-kobalt-grafit, vylučování, katodické, elektrolyt, slitiny

Text:

...vyloučené povlaky nikl-kobalt-grafit mají velmi dobrou odolnost proti opotřehení. Ve srovnání s čistým niklem, nebo povlakem nikl-qrafit, mají lepší třecĺvlastnosti, zvláště při vyšších teplotách nad 200 C. zkoušky prokázaly, že přítomnostkobaltu ve slitině nikl-qrafit zvyšuji její mikrotvrdost o 20 až 30 u v závislosti na obsahu kobaltu a zlepšuje pružnost povlaku o 20 až 40 .Grafitové částice rovnoměrně rozdělené v slitinovém povlaku...

Způsob ochrany proti kontaktní korozi kovových třecích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255611

Dátum: 15.03.1988

Autori: Holpuch Vladimír, Ruda Miroslav

MPK: F01D 5/28

Značky: proti, korozi, ochrany, způsob, kovových, ploch, kontaktní, třecích

Text:

...nanést bud přímo na boční dosedací plochy například závěsu lopatky respektive drážky bloku nebo na plochy pomocných destiček-planžet,vkládaných mezi závěs lopatky a drážku. Zmíněný způsob s sebou nese řadu výhod při praktické aplikaci, protože odpadají potíže při pokovování rozměrných těles, včetně chránění těch částí povrchu, které musí být ponořeny v pokovovací lázni, ale u kterých je vrstva nikl-grafitMateriál, tvar i qšzměry...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 254880

Dátum: 15.02.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/56, C25D 3/12

Značky: elektrolyt, vylučování, nikl-grafit, slitiny

Text:

...látky nn vinylovo bázi, napříkladNejvýhndnújší ve vodě rozpustná nikelnatá sú je chlorid nikelnatý. Jeho vysoká rozpust~ nost u dobra vodivost umožňuje pracovat V Širokém rozmezi katodové proudové hustoty. S podobuným úspěchem je ale možné použít fluoroboritan nikelnatý nebo amidosulŕonát nikelnatý.Polymorní organické látky na vinylové bázi zlepšují rovnoměrnć rozložení grafitu veSložení eloktrolytu umožňuje pracovat V oblasti silných...

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254352

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 5/36, C23C 10/02

Značky: lázeň, před, přípravu, povrchu, materiálů, povlaků, kovových, vylučováním, oceľových

Text:

...zdroje a zvyšuje provozní náklady, protože dosažení vysoké proudové hustoty vyžaduje odpovídající zvýšení svorkového napětí. Další nevýhodou jsou, zejména pro kusovou výrobu, krátké doby vystavení leptaného předmětu lázni, ktoré se obtížné realizují s dostatečnou přesností. Jiná další nevýhoda této lázně souvisí s poměrně nízkou vodivosti složky hydroxidu sodného v lázní,která vyžaduje pro danou proudovou hustotu použít vyšší svorkové...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování cínových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253963

Dátum: 17.12.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

MPK: C25D 3/30

Značky: elektrolytická, lázeň, povlaků, cínových, katodické, vylučování

Text:

...aplikace, například pro podmínky suchého tření,přípravu difuzních vrstev odolnýoh proti opotřebení a ocelových součástí se však vyžâdují galvanicky vyloučené cínové povlaky obsahující zabudované čâstice grafitu, které těmto povlakům dodávají samomazně vlastnosti. Snaha o vyřešení tohoto problému je uvedena v britském patentovém spisu č. 1 236 954. kde je popsáno elektrolytickê nanášení slitinových povlaků, mimo jiné kombinace cín-nikl,...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253773

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: kobaltu, fosforem, vylučování, elektrolyt, katodické, slitin

Text:

...pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod. Je vhodné použit ve vodě rozpustné halogenidy ve formě sodných, draselných nebo kobaltnatých soli, například již zminěné draselné soli nebo chlorid soduý, popřipadě chlorid kobaltnatý v koncentraci 1 až 50 g v 1 000 ml vody.Anionaktivní smáčedlo slouží v elektrolytu k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhndné je použit alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantnrové v...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253772

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: kobaltu, fosforem, katodické, vylučování, elektrolyt, slitin

Text:

...může být nahrazen chloridem sodným nebo kobaltnatým o stejné koncentraci, slouží pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod.Zmíněné anionaktivní smáčedlo V koncentraci 0,01 až 10 g na 1 000 ml vody slouží k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhodné je pro tento účel použít alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantarové.Fosfor se do elektrolytu přidává ve formě rozpustného fosfornanu nebo kyseliny fosforité....

Způsob odstraňování iontů dvojmocného paladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253679

Dátum: 17.12.1987

Autori: Milner Miloš, Holpuch Vladimír

MPK: C22B 11/04, C02F 1/62, C02F 1/28...

Značky: iontů, způsob, paládia, dvojmocného, odstraňování

Text:

...roztoku 2 po probčhlé sorpci při pH O až l 4 se kasoin od vodného roztoku oddělí.ľákladní výhoda způsobu podle vynálezu spoćívá vo snad ném odstraňování iontů dvojmocného palaâia za použití snadnodostupného kaseínu. Bylo totiž zjištěno, že ionty dvojmocnćho paladia se snadno sorbují na kasein v kyselé i alnalické oblasti. Za ořítomnosti nikelnatých iontů dochází i K jejich částečně sorpoi. Sorpce nikelnatých iontů je však podstatné nižšínež...

Sirup pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi výluhů ze sušeného čekankového kořene

Načítavanie...

Číslo patentu: 243147

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Milner Miloš

MPK: A23L 2/00

Značky: čekankového, sirup, sušeného, bázi, nápojů, výrobu, výluhu, kořene, nealkoholických

Text:

...je lze použít, v kombinaci s citrusovými arômaty, pro přípravu limonádových sirupů na tonizující nealkoholické nápoje bez ohininu. Výluhy získané ze sušeného čekankového kořene zředěným rafinovaným lihem jsou nejvýš mírně nahořklé a ve směsi s aromatickými látkami ovocného nebo kolového typu je lze použít k přípravě sirupu pro ostatní i sycené nealkoholické nápoje, jimž dodává príjemný přírodní charakter. Doplní-li se sirupy obsahující...

Způsob výroby dvojic součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243140

Dátum: 15.10.1987

Autori: Florian Jan, Holpuch Vladimír, Cerhová Andila

MPK: B22C 9/04, B22D 25/00

Značky: dvojic, způsob, výroby, součástek

Text:

...trískovým obrdblním,zatímco pri výrobě presným litím budou náklady podstatu nini. Presné lití ale obecnlneumožňuje tak presnou výrobu. Pro výrobu tvarovo presných protilazsů lse však pouiít premene lití způsobem podle vyndlezu, ktorý zaručí dostatečnou vaájemnou presnost protikueů vůči sobě.Príklad npůsobu výroby podle vynálezu je následujícíZnámými opůsoby výroby se zhotoví voskové modely obou nožů entlovacích nůžek. Tyto nože ee zeformují...

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253216

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 5/36, C23C 10/02

Značky: vylučováním, povrchu, přípravu, před, povlaků, lázeň, kovových, materiálů, oceľových

Text:

...lázni,které se obtížně realizují s dostatečnou přesností.Uvedené nedostatky známých lázní odstraňuje lázeñ pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků, obsahující hydroxid sodný, chlorid sodný a další přísady, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že další přísady jsou zvoleny ze skupiny obsahující karboxylové, sulfonové a sulfokarboxylové kyseliny s 2 až 7 atomy uhlíku nebo jejich soli a jsou v...

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253215

Dátum: 15.10.1987

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C23C 10/02, C25D 5/36

Značky: povlaků, kovových, povrchu, vylučováním, lázeň, před, materiálů, přípravu, oceľových

Text:

...přípravu povrchu ocelových materiálů před následným elektrolytickým nebo chemickým vylučováním kovových povlaků,obsahující hydroxid alkalickěho kovu a další přísady podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že další základní složka lázně je tvořena látkou zvolenou ze skupiny obsahující bromidy, jodidy a fluoridy alkalických kovů v koncentraci 1 až 50 g/l a další přísady jsou zvoleny ze skupiny obsahující karboxylové, sulfonové a...

Způsob izolace 2-naftylamin.,3, 6,9-trisulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244827

Dátum: 14.08.1987

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C07C 143/60

Značky: izolace, 2-naftylamin.,3, způsob, 6,9-trisulfonové, kyseliny

Text:

...vždy konotnntní nebo navzájom rozdílnou rychlostí. Výhodné u na ačltku volí pomalsjłí rychlost chlazení, tím nedochszí ke vzniku přesycsmáho roztokui rczpułtěný podíl produktu vykrystaluje za vzniku pokud možno minimálního množství jemných autu.chlazení se provádí například pomocí vnějšího pláätě míchacího kotle nebo za použití ponorného chladiče při výhodná nízkém počtu otáčok míchadla.Během ohladicího procesu se k roztoku popřípadě...

Způsob úpravy povrchu součásti z hliníkové slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251169

Dátum: 11.06.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Ruda Miroslav

MPK: C25D 5/30, C25D 5/44

Značky: součástí, slitiny, povrchu, hliníkové, způsob, úpravy

Text:

...zde je však zajištění dokonalého spojení povrchové,galvanicky vyloučené vrstvy se základním materiálem, t.j. hliníkovou slitinou.Uvedené nedostatky v převážně míře odstraňuje způsob úpravy povrchu součástí z hliníkové slitiny pro následné galvanotechnické pokovení podle předmětného vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se povrch součástí nejprve mechanicky zdrsní a zpevní, například balotinováním a poté se na ni v galvanické lázni...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-fosfor-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 251119

Dátum: 11.06.1987

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25C 1/08, C25C 1/06

Značky: elektrolyt, vylučování, nikl-fosfor-grafit, slitiny

Text:

...Í k l a d 1hmot. dilů grafitu a 1 000 hmot.dIlů vody se vyhřeje na 50 OC.Při katodové proudové hustotě 1 až 5 A/dmz a mechanickém micháni se vyloučí povlakMikrotvrdost vyloučeného povlaku je 650 až 700 HVm. Po tepelném zpracování při 200 °C se tvrdost zvyšuje na 950 až 1 000 Hvm.P ř 1 k 1 a d 2 Eletrolyt obsahující 800 hmot. dílů fluorboritanu nikelnatého, 15 hmot. dilů kyseliny jantarové, 0,5 hmot. dílú polyvinylalkoholu, 30 hmot. dílú...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-karbid křemíku-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 251038

Dátum: 11.06.1987

Autori: Cerhová Anděla, Holpuch Vladimír

MPK: C25C 1/08, C25C 1/06

Značky: slitiny, nikl-karbid, křemíku-grafit, vylučování, elektrolyt

Text:

...v následujících příkladech,jímižElektrolytická lázeň obsahující 600 hmot. dílů chloridu níkelnatáho, 10 hmot. dílů kyseliny mléčné, 0,3 hmot. dílů polyvinylalkoholuy 100 hmot. dílů grafitu, 100 hmot. dílů kerbidu křemíku na 1000 hmot. 0110 L vyhŕeje na 50 °c.Ppoudová hustota na katodě je l až 5 A/dmz. Pokovováníprobíhá za neuetáláho mechanického míchání elektrolytu. Vylou ěený povlak obsahuje 0,B hnot. karbidu kłemíku, l,3 hmot....

Válcovací nástroj pro výrobu přesných bezešvých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239637

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vanieek Václav, Pech Jaroslav, Holpuch Vladimír, Milner Miloš

MPK: B21B 17/02

Značky: bezešvých, výrobu, válcovací, nástroj, přesných, trubek

Text:

...n,m za předpokladu, že vstupní rozměry dv, tv a výstupní rozměry dH, tH jsou voleny tak, že parametr q z rovnice 3 má hodnotu většíPříkladné provedení válcovacích nástrojů podle vynálezu je sohematicky znázorněno na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je válcovací trn 3 a dvojice pracovních válců Ä s kalib 3 - 239637rem je znázorněna ve výchozí poloze, tj. v přední úvrâti stojanu válcovací stolice, na obr. 2 je schematicky znázorněn podélný...

Způsob zneškodňování sulfonových kyselin a jejich rozkladných produktů při likvidaci elektrolytu galvanických lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 235145

Dátum: 15.02.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Cerhová Anděla, Vítek Jaromír

MPK: C25D 1/18

Značky: sulfonových, rozkladných, galvanických, elektrolytu, kyselin, likvidaci, produktů, jejich, zneškodňování, lázni, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v tom, že společně s peroxidem vodíku se do každých 1000 g likvidovaného elektrolytu přidá 0,001 až 20 gramů ve vodě rozpustné anorganické soli dvojmocného železa.

Způsob elektrolytického pokovování předmětů z materiálů na bázi kovů skupiny železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 227469

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír, Landa Václav, Vítek Jaromír

Značky: kovů, železa, skupiny, způsob, předmětů, bázi, pokovování, elektrolytického, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytického pokovování předmětů z materiálů na bázi kovů skupiny železa a jejich slitin niklem a jeho slitinami z vodných roztoků, vyznačený tím, že se povrch předmětu podrobí nejprve v pokovovacím elektrolytu anodickému moření, které se poté změní rychlým přepólováním v proces katodický.

Způsob úpravy povrchu oceli pro zvýšení přilnavosti kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229028

Dátum: 15.03.1986

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

MPK: C23F 17/00

Značky: povlaků, kovových, priľnavosti, oceli, způsob, zvýšení, úpravy, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu oceli pro zvýšení přilnavosti kovových povlaků, vyznačující se tím, že na povrchu oceli vylučuje chemicky z vodných roztoků obsahujících dvojmocnou měď v koncentraci 0,1 až 200 g/l vody slabá měděná vrstva, která se po vyloučení odstraní chemickým nebo elektrochemickým rozpouštěním v elektrolytech, nerozpouštějících povrch oceli.

Elektrolyt pro katodické vylučování india z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221900

Dátum: 15.06.1985

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír

Značky: vylučování, katodické, elektrolyt, roztoku, vodných, india

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt podle vynálezu řeší problém vylučování india z vodných roztoků. Podstatou řešení je to, že elektrolyt obsahuje indium ve formě komplexu s kyselinou sulfosalycylovou v koncentraci 0,1 až 1,5 M, halogenidy ve formě sodných nebo draselných solí v koncentraci 0,1 až 1 M pro zlepšení rozpustnosti indiových anod a případně přídavek anionaktivního smáčedla v koncentraci 0,001 až 0,05 M k odstranění vodíkového pittingu. Elektrolyt pracuje v...

Elektrolyt pro katodické vylučování niklu z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225432

Dátum: 01.10.1984

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

Značky: vylučování, elektrolyt, niklu, katodické, roztoku, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt pro katodické vylučování niklu z vodných roztoků vyznačený tím, že obsahuje rozpustné soli niklu na bázi síranu v koncentraci 100 až 300 g.l-1 vody a sulfosalicylan hořečnatý nebo lithný v koncentraci 10 až 200 g.l-1 vody.

Způsob elektrolytického vylučování ternární slitiny nikl-železo-kobalt

Načítavanie...

Číslo patentu: 217566

Dátum: 15.09.1984

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Landa Václav, Holpuch Vladimír

Značky: nikl-železo-kobalt, ternární, elektrolytického, způsob, slitiny, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu elektrolytického vylučování slitin niklu, železa a kobaltu z vodných roztoků obsahujících komplexní sulfosalicylany těchto kovů. Podstata způsobu elektrického vylučování slitiny typu nikl-železo-kobalt podle vynálezu spočívá v tom, že se elektrolýza provádí katodickým proudem sestávajícím z řady po sobě jdoucích obdélníkových proudových pulsů. Amplituda pulsů může až dvanáctinásobně převyšovat efektivní hodnotu...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217041

Dátum: 01.07.1984

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

Značky: katodické, dispergovaným, niklových, elektrolytická, grafitem, lázeň, vylučování, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků s dispergovaným grafitem v množství 0,5 až 10 hmotnostních, sestávající z vodného roztoku solí vylučovaného kovu anorganických a organických sloučenin, vyznačené tím, že 1 1 lázně obsahuje 50 až 500 g solí niklu a přídavek 20 až 200 g intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou, obsahující jednu síranovou skupinu SO4 na 10 až 1 000 atomů uhlíku.

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování měděných povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217040

Dátum: 01.07.1984

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

Značky: vylučování, povlaků, katodické, měděných, grafitem, dispergovaným, lázeň, elektrolytická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování měděných povlaků s dispergovaným grafitem, sestávající z vodného roztoku solí mědi, anorganických kyselin, organických přísad a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování železných povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217039

Dátum: 01.07.1984

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

Značky: katodické, lázeň, železných, elektrolytická, grafitem, povlaků, vylučování, dispergovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování železných povlaků dispergovaným grafitem sestávající z vodného roztoku solí železo, anorganických a organických sloučenin a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.

Elektrolytická lázeň pro katodické vyloučování slitinových povlaků železo-fosfor s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217038

Dátum: 01.07.1984

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

Značky: dispergovaným, grafitem, slitinových, železo-fosfor, elektrolytická, katodické, povlaků, lázeň, vyloučování

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vyluřování slitinových povlaků železo-fosfor s dispergovaným grafitem sestávající z vodného roztoku soli železa, sloučenin fosforu, anorganických a organických přísad a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.

Hliníkový píst

Načítavanie...

Číslo patentu: 214355

Dátum: 01.06.1984

Autori: Nykl Ilja, Vítek Jaroslav, Holpuch Vladimír, Svoboda Bohumil

Značky: hliníkový, píst

Zhrnutie / Anotácia:

Hliníkový píst pro spalovací motory s válci s hliníkovou vnitřní plochou je na povrchu opatřen elektrolyticky naneseným povlakem o síle 5 až 5Oµ slitiny nikl železo, obsahující v hmotnostní koncentraci 20 až 60 % železa, zbytek nikl.

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu se železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215178

Dátum: 15.10.1982

Autori: Holpuch Vladimír, Landa Václav Csc, Nejedlý, Vítek Jaromír, Bubelis Juozas A Stepanovičius Antanas-nemezyus

Značky: železem, slitin, elektrolyt, katodické, niklu, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrolytu pro vylučování slitin niklu se železem v rozmezí od 3 do 80 % železa. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektrolyt sestává z vodného roztoku sulfosalicylanu nikelnatého, v koncentraci od 0,1 do 1,05 103 mol.m-1 a soli železa, například sulfosalicylanu železnatého, v koncentraci od 0,01 do 0,30 103 mol.m-1. Podle dalšího význaku vynálezu obsahuje elektrolyt přídavek halogenidu, například jodid draselný, v...