Holeček Jaroslav

Ochranné zapojení mazací soustavy turbosoustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270781

Dátum: 12.07.1990

Autori: Holeček Jaroslav, Fleischmann Jaroslav, Petrovský Ivan, Šídlo Pavel, Kaplický Josef, Pačák Jan, Sedláček Jaroslav

MPK: F01M 1/10

Značky: soustavy, turbosoustrojí, ochranné, mazací, zapojení

Text:

...armatury na sání turbokompresoru a k otevření elektromagnetického ventilu neprůtočná havarijní nádrže.Ochranné zapojení podle vynálezu je blíže popsáno na příkladu zapojení a podle výkresu,na němž je znázorněno schéma.Jak je zřejmé z výkresu, je mazací soustava, tvorená hlavním olejovým potrubím lg, opatřena obousměrným čerpadlem li, poháněným od hřídele turbosoustrojí l a umožňujícím, že při obou směrech točení do hlavního olejového...

Zařízení pro mazání ložisek rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264860

Dátum: 12.09.1989

Autori: Arendáš Miroslav, Bošek Bruno, Holeček Jaroslav

MPK: F16N 1/00

Značky: součástí, ložisek, rotujících, mazání, zařízení

Text:

...znázorněn nárys ozubeného kola s rovnými tangenciálními drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem, na obr. 2 bokorys tohoto kola bez uzávěrového elementu, na obr. 3 nárys ozubeného kola se spirálovými drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem a na obr. 4 jeho bokorys bez uzávěrového elementu.Zařízení pro mazání ložisek sestává z vlastního ozubeněho kola l s nábojem 3, ve kterém je situované ložiska Q. Ozubené kolo l je otočně uložené na...

Katalyzátor pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256961

Dátum: 15.04.1988

Autori: Salajka Zdeněk, Hamřík Oldřich, Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Legeza Vasil, Nádvorník Milan, Gheorgiu Mihnea, Kratochvíla Jan

MPK: C08F 10/00, C08F 4/00

Značky: alfa-olefinů, polymeraci, katalyzátor

Text:

...R,R°a Rmjsou uhlovodikové zbytky s 1 až 12 uhlíkovými atomy a Rmůže být též halogen anebo H nebo alkoxy skupina OR a součet x y z 3 s nosičem V molárnim poměru k volným hydroxylovým skupinám nosiče větším než ekvivalentním a reakcí se sloučeninami přechodověho kovu obecného vzorce Mexpanebo Me 0 Xĺp 2) anebo Me(0 R)rX anebo MeR 2 RX, kde Me je předchodový kov IVa anebo Va skupiny, q X je halogen, Rje cyklopentadisnyl, p je 4 nebo 5, 15...

Trans-Dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatý komplex a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238214

Dátum: 01.06.1987

Autori: Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Kalousová Jaroslava

MPK: C07E 3/02

Značky: způsob, trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatý, přípravy, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemie anorganické a chemie vysokomolekulárních sloučenin a řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakovou polymeraci a kopolymeraci olefínů. Vynález se týká dosud nepopsané komplexní sloučeniny trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu obecného vzorce [Mg(C4H8O)4Cl2(a způsobů přípravy této sloučeniny reakcí buď elementárního hořčíku s allylchloridem, nebo...

Pec s výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248352

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bošek Bruno, Holeček Jaroslav, Gruevski Trpe

MPK: F28D 1/06

Značky: tepla, výměníkem

Text:

...technologický proces, to znamená pálení a spékání práškovitého substrátu 2 B a vzniká slinek. Zhavý slinek vstupuje na konci pece g do chladiče g slinku. Vstupním hrdla 2 g se vhání chladný vzduch do výměníku 2.Vzduch jde nejprve do vnějšího prostoru 32 mezikruží výměníku g, proniká rekuperační vložkou 18 do vnitřního prostoru 3 § mezikruží výměníku g a ohřívá se na vysokou teplotu. Výstupním hrdlom gg se odvádí na místo určení.Agregát...

Způsob přípravy katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247560

Dátum: 15.01.1987

Autori: Holeček Jaroslav, Beneš Ludvík, Handlíř Karel

MPK: C07F 3/02

Značky: komplexu, katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého, způsob, přípravy

Text:

...ju-chloro-bisttetrahyârofuran)hořečnatého komplexu Mg(C 4 H 80)2 Cl 2 x strukturního vzorcea x je počet monomernich stechiometrických jednotekĺMq(C 4 H 80)2 C 121 v řetězcích procházejícich celým krystalem sloučeniny daný podilem hmotnosti krystalu a molekulové hmotnosti stechiumctrické jednotky, spočivajicí v tom, že se suspenze trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu iMq(C 4 HB 0)4 C 12 ł (připraveného...

Způsob přípravy katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247559

Dátum: 15.01.1987

Autori: Beneš Ludvík, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel

MPK: C07F 3/02

Značky: přípravy, katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého, komplexu, způsob

Text:

...chemického individua katena-di 1 u-chloro-bis(tetrahydro-. furan)hořečnatého komplexu EMg(C 4 Ha 0)2 C 12 Jx strukturniho vzorces x je počet monomerních stechimetrických jednotek MglC 4 H 9 O)2 C 12 j v řetězcich procházejícich celým krystalem sloučsniny daný podilsm hmotnosti krystalu a molekulové hmotnosti stschiometrické jednotky, spočívsjici V tom, že se suspenze trans-dichloro-tetrakis(tatrahydrofuŕanyhořečnatého komplexu hg(C 4 Hs...

Způsob přípravy katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247556

Dátum: 15.01.1987

Autori: Beneš Ludvík, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel

MPK: C07F 3/02

Značky: katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého, přípravy, způsob, komplexu

Text:

...v tetrahydrofuranu o koncentraci 0,5 až 0,7 moll nepolárního organického rozpouštědla, jako jsou alifatické uhlovodíky C 5 až C 8, s výhodou n-hexan, aromatické uhlovodíky C 6 až Ca, s výhodou benzen, nebo chlorované uhlovodíky C 1 až C 4, s výhodou chlorid uhličitý, zahřeje na teplotu 50 až 55 °C a ochladí na teplotu mistnosti. Produkt se isoluje jako vatě podobné krystaly nebo velmi jemný prášek filtrací a vysušenimv proudu...

Váleček pro pásové nebo válečkové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227838

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gruevski Trpe, Bošek Bruno, Holeček Jaroslav

Značky: pásové, dopravníky, váleček, válečkové

Zhrnutie / Anotácia:

Váleček pro pásové nebo válečkové dopravníky vyznačený tím, že je v podélné ose (22) z každé strany opatřen jedním čepem (6) otočně uloženým v ložisku (7) vytvořeném jako pouzdro vyložené v podélné ose radiální výstelkou (8) a toto pouzdro je nasunuté na čep (6) a je výkyvně uložené v těžišti kluzné plochy radiální výstelky (8) ve vidlici (18) opěrky (11) pevně uchycené na rámu (20) dopravníku.

Těleso kluzného radiálního ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220850

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sciezska Miloslav, Futera Miroslav, Šídlo Pavel, Holeček Jaroslav, Vondruška Miloslav

Značky: ložiska, kluzného, radiálního, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

V tělese ložiska je vytvořena radiální válcová komora pro uložení odpruženého čidla teploměru. Radiální válcová komora je umístěna pod dělicí horizontální rovinou ložiska ve směru proti otáčení hřídele pod úhlem o velikosti 20 až 50 úhlových stupňů a ve vzdálenosti od vnějšího okraje ložiska, která je rovna alespoň 15 % šířky ložiska. V ose radiální válcové komory je vytvořena v tělese ložiska radiální drážka pro vedení odpruženého čidla...

Bis(benzyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220835

Dátum: 15.12.1985

Autori: Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Nádvorník Milan, Klikorka Jiří, Lyčka Antonín, Boček Vladimír, Polouček Eduard

Značky: bis(benzyldifenylsilyl)ester, chromové, způsob, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(benzyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(C7H7) (C6H5)2SiO]2CrO2, způsobu a podmínek její přípravy konverzí benzyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným, nebo esterifikací benzyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále...

Bis(p-anisyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220834

Dátum: 15.12.1985

Autori: Polouček Eduard, Handlíř Karel, Lyčka Antonín, Nádvorník Milan, Boček Vladimír, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří

Značky: chromové, přípravy, kyseliny, způsob, bis(p-anisyldifenylsilyl)ester

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemiciké sloučeniny, bis(p-anisyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(CH3OC6H4) (C6H5)2SiO]2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí p-anisyldifenylchlorsilanu nebo p-anisyldifenylbromsilanu s chromanem stříbrným. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako...

Bis(isobutyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220833

Dátum: 15.12.1985

Autori: Handlíř Karel, Klikorka Jiří, Boček Vladimír, Polouček Eduard, Holeček Jaroslav, Nádvorník Milan, Lyčka Antonín

Značky: chromové, bis(isobutyldifenylsilyl)ester, kyseliny, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(isobutyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce {[(CH3)2CHCH2](C6H5)2SiO}2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí isobutyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrnym, nebo esterifikací isobutyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může...

Zařízení pro využití tepla spalin unikajících komínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220513

Dátum: 15.11.1985

Autori: Synek Pavel, Holeček Jaroslav, Bošek Bruno

Značky: zařízení, komínem, unikajících, spalin, využití, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro využití vysoké teploty spalin a pro zajištění samonosnosti kovových, ale i zděných či betonových komínů. Na spodní části komínu je umístěn výměník tepla, využívající principu vnitřní rekuperace, přičemž jeho vnější plášť tvoří nosnou část komínu. Vstup chladného vzduchu do výměníku a výstup horkého vzduchu jsou umístěny v dolní, nejteplejší části výměníku. Dutina mezi komínovou rourou a pláštěm výměníku je rozdělena trubkou...

Benzyldifenylsilanol a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217934

Dátum: 15.12.1984

Autori: Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Handlíř Karel, Lyčka Antonín, Nádvorík Milan

Značky: benzyldifenylsilanol, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce účinných katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci ?-olefinů, především ethylenu. Předmětem vynálezu je dosud neznámý benzyldifenylsilanol strukturního vzorce a způsobu jejich přípravy řízenou hydrolýzou benzyldifenylhalogensilanu.

Benzyldifenylchlorsilan a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217933

Dátum: 15.12.1984

Autori: Lyčka Antonín, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Nádvorník Milan, Handlíř Karel

Značky: benzyldifenylchlorsilan, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce účinných katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci ?-olefinů, především ethylenu. Předmětem vynálezu je dosud neznámý difenylchlorsilanu strukturního vzorce a způsobu jejich přípravy řízenou hydrolýzou benzylmagnesiumchloridem.

Regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216337

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bošek Bruno, Holeček Jaroslav

Značky: regálový, zakladač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regálového zakladače pro kruhové a n-úhelníkové regály a regálové sklady. Řeší uspořádání zakladače pro zakládání a vyjímání výrobků a palet z boxů regálu. Na otočném sloupu, jehož spodní konec je spojen s hřídelem převodové skříně a jehož horní konec je uložen v ložisku, je vertikálně přestavitelné manipulační rameno. Manipulační rameno je vyváženo závažím. Na manipulačním ramenu je manipulační ústrojí obsahující elektromotor,...

Závěsný automatický regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216336

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bošek Bruno, Holeček Jaroslav

Značky: regálový, automatický, závěsný, zakladač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného automatického regálového zakladače pro kruhové nebo n-úhelníkové regály a regálové sklady. Řeší uspořádání zakladače pro zakládání a vyjímání předmětů a palet v boxech. Uvnitř kruhového nebo n-úhelníkového regálu jsou umístěna vodítka pro vertikálně přesuvný rám nebo pro výtahovou plošinu. Rám je zavěšen na lanech nebo na řetězech. Na rámu je manipulátor a elektromotorem spojeným přes převodovou skříni s manipulačním...

Bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216331

Dátum: 15.06.1984

Autori: Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Nádvorník Milan, Boček Vladimír, Lyčka Antonín, Polouček Eduard

Značky: způsob, bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester, kyseliny, přípravy, chromové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci -olefinů, především ethylenu. Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny bis(cyklahexyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové obecného vzorce [(C6H11)(C6H5)2SiO]2CrO2 a způsobu a podmínek její přípravy konverzí cyklohexyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo...

Bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213975

Dátum: 01.06.1984

Autori: Nádvorník Milan, Polouček Eduard, Zapletal Jan, Handlíř Karel, Klikorka Jiří, Holeček Jaroslav, Boček Vladimír

Značky: 2-propyldifenylsilyl, kyseliny, ester, přípravy, způsob, chromové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci(- olefinů, zvláště ethylenu. Vynález popisuje dosud neznámou chemickou sloučeninu bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové obecného vzorce [(2-C3H7) (C6H5)2SiO]2 CrO2 a způsob jeho přípravy konverzí 2-propyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo esterifikací...