Holec Miroslav

Zařízení pro automatické uvolňování koníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260573

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ott František, Holec Miroslav, Tůma Zdeněk

MPK: B23B 23/00

Značky: uvolňování, zařízení, koníku, automatické

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje podělný řez koníkem a obr. 2 příčný řez.Na tělese koníku łg je upevněna dvouramenná páka ł, otočně uložená na čepu 3. Konec horního ramena páky ł zasahuje do dráhy pohybu pinoly ii, která je na obr. 1 V přední poozê. Ke konci dolního ramena páky L je připojen seřizovací šroub łł, který je v-dotyku 3 koncom lišty-3. Lišta 3, uložená podélně v tělese upínaci lišty 1, je...

Zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 260572

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tůma Zdeněk, Holec Miroslav, Ott František

MPK: B23B 23/00

Značky: elektronické, ovládání, výsuvu, zařízení, pinoly

Text:

...A je umístěna pružina Q, na kterou tlačí matice 1, s níž je spojene odměřnvací zařízení §. Matice 1 je zajištěna na opačné straně proti vysunuti pojistkou 2. Čep gg pojiščuje matici 1 proti otočení, přičemž je umožněn podélný posuv v drážce łł pinoly Q, jež je zajištěna proti otočení čepem łg. Čep 33, spojený s pinoli 3 a pohyhujícz se v podélné drážce Ag koníku Ä, nase desku gł 3 přestavinelnými narážkami łâ a snínačem dráhy łg. Na...

Zařízení pro natáčení nástrojové hlavy obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255430

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ott František, Nemec Ján, Holec Miroslav, Oplatek František

MPK: B23B 29/24

Značky: obraběcího, nástrojové, natáčení, zařízení, stroje, hlavy

Text:

...s vačkou ll, pevně spojenou s volnou částí lg zubově spojky a menší kladky lg se třemi západkami gg a třemi západkami gg, ježjsou posuvně uloženy V otvorech na obvodu volné části lg zubové spojky proti rohatce gg.Pevná část li zubové spojky, stejně jako rohatka 39, jsou upevněny na neznázorněném tělese revolverové hlavy obráběcího stroje. vlastní nástrojová hlava lg je pevně spojena s volnou částí lg zubové spojky, jež je odpruženým čepem...

Zařízení pro vedení tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 239120

Dátum: 01.11.1987

Autor: Holec Miroslav

MPK: B23B 13/08

Značky: tyče, zařízení, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení tyče ve vřetenu soustruhu. Účelem je vytvoření jednoduchého, snadno a pohotově ovladatelného zařízení, jež nevyžaduje pracné vyměňování vodicích kroužků při změně průměru obráběné tyče. Zařízení je konstrukční úpravou tažné trubky, s níž jsou spojeny vždy nejméně po třech proti sobě pružné lišty, zasahující šikmo do její dutiny. Tažná trubka je opatřena vřezy, v nichž se pohybují pásy, spojené s kroužky v podélných...

Miniaturní spojovací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228444

Dátum: 15.04.1986

Autori: Holec Miroslav, Brož Václav, Maštovský Josef

Značky: spojovací, prvek, miniaturní

Zhrnutie / Anotácia:

Miniaturní spojovací prvek pro rozebíratelné elektrické spojení dvou vývodů, u kterého je kontakt zasunut v otvorech krytky, vyznačující se tím, že je z tvarovaného plechu, který v rozvinutém stavu má podobu dvou hranatých písmen U odvrácených od sebe otevřenou stranou a spojených ve svých základnách (7) můstkem (8), jehož délka je kratší než délka základny, takže na bocích můstku (8) mezi základnami (7) jsou výřezy (9) a spodní část základny...

Víceúčelová propojovací svorkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230090

Dátum: 01.04.1986

Autori: Brož Václav, Maštovský Josef, Holec Miroslav

MPK: H01R 9/28, H01R 9/24

Značky: propojovací, svorkovnice, víceúčelová

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso svorkovnice má tvar tyče obdélníkového průzezu. V úhlopříčně protilehlých rozích průřezu jsou obdélníková vybrání. Pod prvním vybráním v jednom horním rohu vytváří těleso svorkovnice schod, jehož průřez je rovný průřezu druhého vybrání v protilehlém spodním rohu. Nad druhým vybráním vytváří těleso svorkovnice střísku. Na horní ploše schodu jsou válcové kolíky a ve stříšce jsou průchozí otvory, jejichž průměr a rozteč odpovídá průměru a...

Radiální pístový hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219607

Dátum: 15.08.1985

Autor: Holec Miroslav

Značky: pístový, hydromotor, radiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pístových hydromotorů, zejména pro potřebu natáčení nástrojových hlav obráběcích strojů. Řeší se problém vhodného pohonného zařízení pro natáčení nástrojových hlav, jež by bylo bezpečné, a jež by zajišťovalo pootočení a přesnou úhlovou vzdálenost s dokonalou aretací. Takovým zařízením je radiální pístový hydromotor, jehož statorem je válcové těleso s nejméně třemi dvojicemi radiálních otvorů, umístěných proti sobě. V otvorech...

Zařízení pro rotační přívod tlakového média k hydromotoru obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218463

Dátum: 15.03.1985

Autor: Holec Miroslav

Značky: stroje, tlakového, obraběcího, hydromotoru, rotační, media, přívod, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rotační přívod tlakového média k hydromotoru obráběcího stroje, ovládajícímu upínací zařízení nebo spojku umístěného uvnitř vřetena. Řešeným problémem je takový rotační přívod tlakového média k hydromotoru, ovládajícímu upínací zařízení obráběcího stroje, který by umožňoval maximální otáčky vřetena a tím i výkon stroje, aniž by vznikalo nebezpečí havárie zadřením. Úloha je vyřešena tak, že mezi stacionární pouzdro a...

Upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 213710

Dátum: 01.04.1984

Autor: Holec Miroslav

Značky: upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Upínač kleštinového typu, s regulovatelnou upínací silou a regulovatelným průměrem upnutí, vyznačený tím, že sestává nejméně ze dvou ramen (2), spojených s tělesem (1) upínače, zakončených výkyvně připojenými čelistmi (3), např. pomocí čepů (9), tvarově upravenými na vnitřní straně, kde zasahují do upínacího prostoru, a udržovanými v základní poloze pružnými pery (10), připevněnými k vnější straně ramen (2), přiléhajícími na čelisti (3) z...

Zařízení pro zapojování desek plošných spojů izolovaným vodičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214630

Dátum: 30.03.1984

Autori: Holec Miroslav, Maštovský Josef

Značky: zařízení, izolovaným, vodičem, zapojování, desek, plošných, spojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického zařízení řízeného elektronickým obvodem. Na stojanu je ve spodní části křížový stůl s upínací deskou, na kterou se připevňuje zapojovaná deska. Pohyb křížového stolu zajišťují servomotory řízené elektronickými obvody. Nad zapojovanou deskou je svisle přesuvná elektroda uložená v otočné hlavici zpevněné v horní části rámu. Na jedné straně hlavice je cívka s vodičem a vodítko, na protilehlé straně je upevněn svisle...