Hetflejš Jiří

Způsob zapojení hydrogenačních reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268311

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pekárek Oldřich, Vojáček Luboš, Hetflejš Jiří, Dědek Jaromír, Neužil Jiří, Svoboda Petr, Kaštánek František, Zahradník Jindřich, Verner Ctirad, Hrbek Milan, Rylek Milan, Souček Jiří, Němec Zbyněk

MPK: C11B 15/00

Značky: hydrogenačních, zapojení, způsob, reaktoru

Text:

...O až 3.0 MPa pro hydogenaci rastlinných olejů. Reakční doba a tím i doba zdržení v jednotlivých reaktorech pak závisí na požadovaném stupní zreagování daného substrátu, tlaku vodíku, reakční teplotě a množství katalyzátoru.Z hlediska tvaru zařízení je pro způsob podle vynálezu vhodnejší užší a vyšší reaktor.Vstupující vodík do jednotlivých reaktorü lze uvádět pomocí dispergátorů vodíku,což přispívá k jeho dobrému rozdělení. Lze jej také...

Hydrogenační katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268209

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sufčák Miloslav, Čermák Jiří, Hetflejš Jiří, Šabata Stanislav, Pleska Alexander, Reiss Jiří, Svoboda Petr

MPK: B01J 31/22

Značky: hydrogenační, katalyzátor

Text:

...vhodnost katalyzátoru pro danou aplikaci jako stabilita, katalytický systém podle vynálezĺ Je účelně připravovat v přítommosti hydrogenované látky, přičemž tuto latku lze použít i v množství řádově srovnatelněm s mmožstvím nikelnaté sloučoniny použité Jako prekurzor katalyzátoru, výhodně v poměru molů hydrogenovaných nenasycených vazeb k mol Ni rovným až 100 1, přednostně 14 1 až 1 1. Tento způsob je zvláětě výhodný při hydrogenaci...

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268208

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hetflejš Jiří, Svoboda Petr, Šabata Stanislav, Reiss Jiří, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 8/04

Značky: nenasycených, způsob, polymerů, hydrogenace

Text:

...látky obsahující hydrogenovatelně CC vazby. přednostně polymerý vznikající polymerací konjugovaných dienů a Jejich kopolymerací a vinylsubatituovanými aromatickými uhlovodíky. Příkladem těchto nenasycených polymerů Jsou po 1 y(butadien), poly(isopren), butadienatyrenový kopolymer a hutadien-isoprenový kopolymer. Hydrogenaci lze provést Jak s nekončeąými polýmery, tak i s polymery končenýmd tunkčními skupinami. Ačkoliv výše uvedené polymery...

Zalévací hmota pro elektrotechnické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265944

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vilím Jindřich, Svobodová Alena, Dvořák Vlastimil, Czaková Marie, Hetflejš Jiří, Čapka Martin

MPK: C08G 77/12, C08L 83/05

Značky: hmota, aplikace, zalévací, elektrotechnické

Text:

...A, B obsahují 0 až 50 hmot. plnivaa 0 až 25 hmot. pigmentu. Plnivem je oxid křemičitý, pigmentem je látka ze skupiny oxidUvedené složení přináší výhody jak výrobci, tak uživateli, a to zejména v tom, že přítomnost vinylsiloxanu ve složce A vhodně stabilizuje katalyzátor a V nepřítomnosti sloučenin obsahujících si-H vazbu je tato složka skladovatelná po řadu měsíců, stejnětak jako složka B, nebot Si~H vazba není adována na Vinyl...

Chemická bezproudová mědicí lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 264700

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janšta Lubomír, Šír Zdeněk, Řeřicha Roman, Machovský Josef, Vilím Jindřich, Hetflejš Jiří, Matoušek Tomáš, Čapka Martin

MPK: C23C 18/40

Značky: mědicí, lázeň, chemická, bezproudová

Text:

...do skupiny běžně komerčně dostupných látek. Jako zdroje iontů rtuti lze s výhodou použít chloridu rtuťnatého. Vhodné jsou však. i další rozpustné sloučeniny rtuti, jako například dusičnan rtuťnatý.Specifikované uživatelské parametry lázně lze příznivé ovlivnit přídavkem alkoholü, s výhodou isopro anolu a LIO-lenantrolinu a jeho inoĺiřylĺ a ertylderivátü, známých pod komerčními názvy Bathoľenantrolín. Ntłůkllpľoĺn a Bathokttproin.Dále uvedené...

Způsob výroby (cyklohexenylethyl)trichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254484

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šíp Martin, Svoboda Petr, Hetflejš Jiří, Volšík Pavel, Borovec Ivo, Zelenka Pavel, Šabata Stanislav

MPK: C07F 7/12

Značky: cyklohexenylethyl)trichlorsilanu, výroby, způsob

Text:

...dichlorsilanu a tetrachlorsilanu, výhodné 90 až 95 triohlorsilanu.Hydrosilace vinylcyklohexenu trichlorsilanem výše uvedené čistoty se s výhodouprovádí bez rozpouštědla a v přitomnosti vzdušného kyslĺku tak, že se reakčni směs obsahující vinylcyklohexen a katalyzátor zahřivá za současného přidávání směsi chlorsilanů takovou rychlostí, aby byla reakčni směs udržována ve varu. Po skončení reakce lze (cyklohexenyletyl)trichlorsi 1 an ziskat...

Mědicí lázeň k bezproudovému chemickému poměďování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230197

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kula Leo, Řeřicha Roman, Vilím Jindřich, Čapka Martin, Šír Zdeněk, Cífková Zuzana, Hetflejš Jiří

MPK: C23C 3/00

Značky: bezproudovému, lázeň, mědicí, chemickému, poměďování

Zhrnutie / Anotácia:

Mědicí lázeňí k bezproudovému chemickému poměďování tvořená 0,01 až 0,1 M roztokem mědnatých iontů s přídavkem 1 až 3 mol/mol Cu++ komplexujícího činidla obecného vzorce R1R2NCH2CHzNR3R4, kde symboly Rl, R2, R3, R4 představu jí 2-hydroxyethyl, 2-hydroxypropyl nebo 2-hydroxybutylskupinu, 0,01 až 0,25 mol/1 formaldehydu nebo paraformaldehydu, 0 až 10 mmol/1 kyanidových iontů, 0,002 až 2 g/1 povrchově aktivní látky a tolik alkalického hydroxidu,...

Způsob výroby komplexující směsi pro lázně k bezproudovému chemickému poměďování

Načítavanie...

Číslo patentu: 232926

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šír Zdeněk, Cífková Zuzana Ing, Čapka Martin, Hetflejš Jiří, Vilím Jindřich, Řeřicha Roman

MPK: C23C 3/00

Značky: poměďování, komplexující, chemickému, lázně, výroby, způsob, směsi, bezproudovému

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby komplexující směs pro lázně k bezproudovému chemickému poměďování, při němž se v přítomnosti vody při teplotě 60 až 110 °C ponechá reagovat ethylendiamin s přebytkem propylenoxidu a po dosažení alespoň 97 % konverze se tato reakční směs použije, aniž by byle nutné oddělení produktu reakce od výchozích látek a vody. Při vhodně volených podmínkách reakce lze vzniklou reakční směs použít bez úprav jako složku mědící lázně pro...

Hydrogenační katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231113

Dátum: 01.06.1986

Autori: Reiss Jiří, Hetflejš Jiří

MPK: C07B 1/00, B01J 23/46

Značky: katalyzátor, hydrogenační

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenační katalyzátor obecného vzorce Rh(olefin)mL2(O3SR), kde olefin představuje alken s C2 až C8, cykloalken s C5 až C8, výhodně etylen, cyklookten a dále alkadien s C4 až C12, výhodně 1,5-hexadien, 1,5-cyklooktadien a norbornadien, index m má hodnotu 0 až 1 v případě dienů obsahujících dvě C=C vazby a hodnotu 0 až 2 v případě alkenů, index p je roven 1 až 2, přičemž počet koordinačních vazeb centrálního kovu k olefinu a ligandu L2 je...

1-O-(3-Triethoxysilylpropyl)- a 1-O-(3-diethoxymethylsilylpropyl) substituovaný 2,3:4,5-di-O-isopropyliden-D-arabitol a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229088

Dátum: 15.04.1986

Autori: Holý Antonín, Hetflejš Jiří, Čapka Martin, Rosenberg Ivan

MPK: C07F 7/18, C07D 317/32

Značky: 1-o-(3-triethoxysilylpropyl, 1-o-(3-diethoxymethylsilylpropyl, výroby, substituovaný, 2,3:4,5-di-o-isopropyliden-d-arabitol, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

1-O-(3-trietoxysilylpropyl)- a 1-O-(3-dietoxymetylsilylpropyl) substituovaný 2,3:4,5-di-O-isopropyliden-D-arabitol obecného vzorce I kde R představuje metyl nebo etoxyskupinu.

Triethoxysilyl- a diethoxymethylsilylsubstituované propyltrimethylamoniové soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228065

Dátum: 15.02.1986

Autori: Holý Antonín, Hetflejš Jiří, Rosenberg Ivan, Čapka Martin

Značky: výroby, triethoxysilyl, způsob, diethoxymethylsilylsubstituované, jejich, propyltrimethylamoniové

Zhrnutie / Anotácia:

Triethoxysilyl- a diethoxymethylsilylsubstituované propyltrimethylamoniové soli obecného vzorce I kde představuje R methyl nebo ethoxyskupinu, X jodidový nebo p-toluensulfonanový anion.

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226896

Dátum: 01.10.1985

Autori: Molová Jana, Svoboda Petr, Hetflejš Jiří, Sufčák Miloslav

Značky: homogenní, nenasycených, hydrogenace, polymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienových polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejich směsích, katalyzované sloučeninami niklu,...

Způsob výroby tetrakis(2-hydroxypropyl)alkylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222448

Dátum: 15.09.1985

Autori: Šír Zdeněk, Vilím Jindřich, Hetflejš Jiří, Řeřicha Roman, Čapka Martin

Značky: tetrakis(2-hydroxypropyl)alkylendiaminů, způsob, výroby

Text:

...jsou stejne nebo různé s | až 4 atomy uhlíku, N-metylpiperidin a chinolin. Bylo totiž zjištěno, že přítomností terciámího eminu lze příznivé ovlivnit reakční rychlost, především na začátku reakce, kdy i ochlezení směsi na 50 °C nezpůsobuje zastavení reakce a že přítomnost terc. aminu je výhodná i ke konci. reakce,nebot kz-átce po skončenéxn přidávání propylenoxidu je dosaženo prakticky úplné konverze alkylendinminu.Vzhledem k přítomnosti...

Způsob asymetrické hydrogenace dehydroaminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225271

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vilím Jindřich, Hetflejš Jiří

Značky: způsob, asymetrické, dehydroaminokyselin, hydrogenace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob asymetrické hydrogenace dehydroaminokyselin obecného vzorce RCH=C(NHCOR´)COOH, kde R značí fenylskupinu, 3-methoxyskupinu, 3-metoxy-4-hydroxyfenylskupinu nebo 3-metoxy-4-acetoxyskupinu a R´ značí metylskupinu nebo benzylskupinu, katalyzované komplexy přechodných kovů VIII. skupiny, zejména sloučeninami rhodia, vyznačený tím, že se reakce provádí v rozpouštědle při teplotě 10 až 60 °C, tlaku vodíku od normálního do 1,5 MPa za použití...

Způsob hydrosilylační vulkanizace polymethylsiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226278

Dátum: 15.04.1985

Autori: Čapka Martin, Heidingsfeldová Marta, Schätz Miroslav, Hetflejš Jiří

Značky: hydrosilylační, vulkanizace, polymethylsiloxanů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrosilylační vulkanizace polymetylvinylsiloxanů obsahujících 0,2 až 10 mol % metylvinylsiloxanových jednotek působením hybridových sloučenin křemíku, vyznačený tím, že se síťovací reakce provádí v přítomnosti dvoujaderných rhodných komplexů obecného vzorce Rh2Cl2L4, kde L představuje oxid uhelnatý, nebo L2 představuje cyklooktadien.

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227105

Dátum: 01.01.1985

Autori: Molová Jana, Svoboda Petr, Hetflejš Jiří, Sufčák Miloslav

Značky: nenasycených, hydrogenace, polymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienovýh polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejích směsích, katalyzované sloučeninami niklu vyznačený tím,...

Způsob izolace opticky čistých enanciomerů N-acylfenylalaninu po asymetrické hydrogenaci N-acylaminoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225518

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vilím Jindřich, Šabata Stanislav, Hetflejš Jiří

Značky: izolace, asymetrické, způsob, enanciomeru, hydrogenaci, n-acylfenylalaninu, čistých, opticky, kyseliny, n-acylaminoskořicové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob isolace opticky čistých enanciomerů N-acylfenylalaninu po asymetrické hydrogenaci N-acylaminoskořicové kyseliny obecného vzorce C6H5CH=C(NHCOR)COOH, kde R značí metyl nebo fenylskupinu s využitím krystalizace enanciomeru vznikajícího v přebytku, vyznačený tím, že se enanciomer vzniklý asymetrickou hydrogenací v přebytku izoluje přímo z reakční směsi, obsahující rozpouštědla použitá při hydrogenaci, řízenou krystalizací, vedenou nejvýše...

Alkyl-beta(metylalkoxysilyl)etylbenzensulfonáty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225073

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vaisarová Věra, Hetflejš Jiří

Značky: způsob, jejich, alkyl-beta(metylalkoxysilyl)etylbenzensulfonáty, výroby

Text:

...Zahuštěná částečně ztuhlà reąkční směs byla rozpuštěna v minimálním množství benzenu az dělicí nálevky bylo k roztoku přikapáno 32 dilů sbsolutniho metanolu při teplotě 25-30 °C. Během esterifikace a ještě další 5 hodimy byl roztok intensivně probubláván proudem argonu, aby sa zamezilo hromaděni uvolňovaného cblorovodiku v reakčni směsi. Reakce byla dokončena titráoi reakčni směsi nasyceným roztokom metylátu sodného do neutrální reakce....

Mono(alkylendifosfin) (1,5-cyklooktadien) (toluensulfonáto)rhodné komplexy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224134

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hetflejš Jiří, Reiss Jiří

Značky: mono(alkylendifosfin, komplexy, toluensulfonáto)rhodné, způsob, výroby, 1,5-cyklooktadien, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Mono(alkylendifosfin) (1,5-cyklooktadien)(toluenesulfonáto) rhodné komplexy obecného vzorce Rh(1,5-cyklooktadien)L2(O3SC6H4CH3) ve kterém L2 představuje bidentátní alkylendifosfiny vzorce (C6H5)2P(CH2)nP(C6H5)2, kde n znamená 2 až 4 a jejich deriváty (C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2, (C6H5) 2PCH(CH3) CH(CH3) P(C6H5) 2., (CH30C6H4) C6H5PCH2CH2P 0CH_CH2P(C6H5)2 C6H5(C6H40CH3) a (CH3)2C. I . 0CHCH2P(C6H5)2

Způsob výroby 3-(fenoxypropyl) trichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224790

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rosenberg Ivan, Hetflejš Jiří, Holý Antonín, Čapka Martin

Značky: způsob, trichlorsilanu, 3-(fenoxypropyl, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-(fenoxypropyl)trichlorsilanu adicí trichlorsilanu k allylfenyletheru vyznačený tím, že se reakce provádí v přítomnosti katalyzátoru vytvořeného z difenylsilanu a kyseliny chloroplatičité v molárním poměru 0,5 až 100:1.

Způsob hydrogenace nenasycených živočišních a rostlinných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217753

Dátum: 15.08.1984

Autori: Hetflejš Jiří, Ústí Nad Labem, Souček Jiří, Svoboda Petr, Dědek Jaromír

Značky: olejů, způsob, hydrogenace, živočišních, rostlinných, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenace nenasycených živočišných a rostlinných olejů v přítomnosti niklového katalyzátoru na nosiči, vzniklého aktivací sloučenin dvojmocného niklu bis(2-methoxyethoxy)dihydridohlinitanem sodným. Hydrogenované živočišné a rostlinné oleje obsahují estery vyšších nenasycených karboxylových kyselin s jednou až třemi dvojnými vazbami a řetězec o 14 až 22 atomech uhlíku. Hydrogenace se provádí v přítomnosti niklového...

Způsob odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci katalysované homogenními niklovými katalysátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216087

Dátum: 15.05.1984

Autori: Dědek Jaromír, Souček Jiří, Hetflejš Jiří, Svoboda Petr

Značky: katalysované, katalysátory, tuků, jejich, regenerace, olejů, homogenními, niklu, hydrogenaci, způsob, niklovými, odstranění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci katalysované homogenními niklovými katalysátory. Popsaný způsob zajišťuje dokonalé oddělení niklu od tukového produktu, který obsahuje zbytkový nikl v množství 0,01 ppm, t.j. výrazně pod hodnotu 3 ppm povolenou pro ztužené tuky a rostlinné oleje. Způsobem lze dále získat zpět nejméně 95 % původního množství niklu obsaženého v hydrogenačním katalysátoru.

Způsob odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci homogenními niklovými katalysátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216086

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hetflejš Jiří, Svoboda Petr, Souček Jiří, Dědek Jaromír

Značky: niklu, regenerace, olejů, odstranění, hydrogenaci, homogenními, způsob, tuků, niklovými, jejich, katalysátory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci katalysované homogenními niklovými katalysátory. Odstranění niklu se provádí promytím hydrogenovaného oleje nebo tuku koncentrovanou minerální kyselinou, s výhodou kyselinou fosforečnou nebo kyselinou sírovou, případně jejím vodným roztokem o koncentraci vyšší než 50 % a po oddělení vodná fáze promytím takto upraveného oleje roztokem hydroxidu alkalického...

Způsob výroby organofunkčních alkoxysilanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213696

Dátum: 01.04.1984

Autori: Čapka Martin, Rmoutil Miroslav, Hetflejš Jiří

Značky: organofunkčních, způsob, výroby, alkoxysilanů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrosilylace allyldimetylaminu trietoxysilanem nebo dietoxymetylsilanen. Uvedená hydrosilylace allyldimetylaminu se provádí podle vynálezu trietoxysilanem nebo dietoxymetylsilanem v přítomnosti tris(trifenylfostan)chlororhodného komplexu, případně v přítomnosti di-u, u'- chloro-bis(dikarbonylrhodného) komplexu. Tuto reakci lze provádět bez rozpouštědla, příp. v aprotickém rozpouštědle, výhodně za zvýšené teploty a v přítomnosti...

Způsob odstraňování niklového katalyzátoru po hydrogenaci esterů nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214531

Dátum: 28.02.1984

Autori: Souček Jiří, Svoboda Petr, Vaňková Zdenka, Hetflejš Jiří, Dědek Jaromír

Značky: hydrogenaci, odstraňování, esterů, způsob, katalyzátoru, kyselin, niklového, karboxylových, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování niklového katalyzátoru po hydrogenaci esterů nenasycených karboxylových kyselin kyselinou fosforečnou. Hydrogenace esterů nenasycených karboxylových kyselin, zejména pak rostlinných olejů a živočišných tuků je z technickoekonomického hlediska významným procesem, široce využívaným v tukovém průmyslu pro jejich zušlechťování, příp. ztužování. Postupem podle vynálezu se niklový katalyzátor po hydrogenaci esterů...