Hendrych Jaromír

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278534

Dátum: 10.09.1997

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír, Wagner Jan, Chovanec Stanislav

MPK: E05B 63/08

Značky: zapustený, univerzálny, zámok

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny zapustený zámok má teleso, ktoré je tvorené skrinkou (1), čelom (2) a krycím plechom (3). V skrinke (1) a krycom plechu (3) sú vytvorené protiľahlé kľúčové otvory (12) na bezpečnostnú vložku. Do kľúčových otvorov (12) sú vložiteľné výstupky (19) bočných stien (20) kľúčovej vložky (16, 17, 18). Bočné steny (20) dosadajú na vnútorné plochy vystupujúcich prelisov (13) skrinky (1) a krycieho plechu (3). Obvod vystupujúcich prelisov (13)...

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1308

Dátum: 04.12.1996

Autori: Wagner Jan, Chovanec Stanislav, Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E05B 15/14, E05B 63/08

Značky: univerzálny, zámok, zapustený

Text:

...pevnom čape vedenáZ prostrednictvom svojho priechodného vodiaceho výrezu Q ka 5. Čapzápad 1 je uložený v protiľahlých otvoroch skrinkyastou z čela 2 telesa zámku. Medzi prednou stranou ćapu1 a prednou stenou priechodného vodiaceho výrezu Q je v priechodnom vodiacom výreze Q umiestnená tlačná pružina Q, ktorá dotlačuje západku Q do základnej polohy, v ktorej klinovitáV západke § je ďalej vytvorený priechodný zvislý výrez g, do ktorého zasahuje...

Automobilový zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 278358

Dátum: 15.01.1992

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: B66F 3/08

Značky: automobilový, zdvihák

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka automobilového zdviháka tvoreného dvoma dvojicami protiľahlých a v rámci dvojice zhodných ramien (3, 4) a (5, 6), ktoré sú kĺbovo uložené v ložisku (12), matici (11), na hornom čape (7) podpierky (1) a na spodnom čape (8) pätice (2). Pätica (2) zasahuje svojimi výstupkami (9) do vnútorných plôch spodných ramien (3, 5) a hrany (10) týchto výstupkov (9) majú sklon zodpovedajúci dovoleným vychýleniam zdviháka od zvislej osi.

Spouštěcí brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 268356

Dátum: 14.03.1990

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: F16D 65/02

Značky: brzda, spouštěcí

Text:

...brzdy podle vynálezu spočívá v tom, že povlak umělé hmoty ve šroubových plochách šrouboveho segmentu, který je ve styku s kovovým povrchem šroubových ploch unášecího kola podstatné snižuje vzàjemný koeficient třeni, a tím zvyšuje axiàlni silu vyvozenou na těchto šroubovych plochách a take výsledný brzdný moment a celkovou bezpečnost brzdy. Další výhodou tohoto provedení je, že pružná vrstva umělé hmoty vyrovnàvá vzájemné geometrické...

Bezpečnostní zámek vnějších dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 266798

Dátum: 12.01.1990

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír, Wagner Jan, Chovanec Stanislav

MPK: E05B 23/00

Značky: vnějších, dveří, zámek, bezpečnostní

Text:

...a zvýšená spolehlívost těchto bezpečnostních kompletů.Na výkrese je znázorněn příklad provedení bezpečnostního zámku vnějších dveří podle vynálezu a to na obr. 1 v zadním pohledu a na obr. 2 je boční pohled B částečným řezem v místě uzamykacího systému a na obr. 3 příčný řez v místě závory.Bezpečnostní zámek vnějších dveří eestává ze skřínky 1 3 čelem g a víkem 1, mezi kterými je uložen střelkový mechanísmus 5 e otevírací pákou Ž a ořechem §....

Univerzální řehtačkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265261

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66D 3/14

Značky: systém, řehtačkový, univerzální

Text:

...tělesem, na obr. 3 koncová část závěsného třmenu se zavěšeným článkovým řetězem, na obr. 4 je částečný podélná řez tělesem zvedáku s řetězovým hřídelem pro válečkový řetěz, na obr. 5 je příčný řez tímto tělesem a na obr. 6 koncová část závěsného třmenu s válečkovýn řetězem. Univerzální řehtačkový zvedák aestává z tělesa ł, ovládací páky g 8 reverznín mechanísmem, spouštěcí brzdy umístěné uvnitř tělesa l zvedáku, západky 3 této brzdy uložené...

Jednonosníková kočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265191

Dátum: 13.10.1989

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: B66C 11/16

Značky: jednonosníková, kocka

Text:

...se svými čelními plochami o vnitřní plochu dvojitých bočnic,přičemž matice bočnic přesahují svým vnějším osazením přes vnější plochu bočnic, zatímco šířka vnitřního osazení těmto matic je menší, než tlouščka stěny hočnic. VVýhoda jednonosníkové kočky podle vynálezu spočívá v tom, že matice našroubovaná na vnitřní části příčníku vyvozuje na vnitřní části bočnic v místech kritiokého průřezu tlakové napětí, kterým se částečně eliminuje tahové...

Jednonosníková kočka s ručním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265127

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň, Dušek Otto

MPK: B66C 11/16

Značky: kocka, jednonosníková, ručním, pohonem

Text:

...než tlouštke pláštü bočnic.Výhodou jednonosníkové kočky s ručním pohonem podle vynálezu je, že mezi bočnicemi tvoŕenými plochými rovnoběžnými plášti, jsou v ose jejich spodní části otočné uložený matice se shodným závitem, do kterých jsou odpovídajícími závity našroubovány oba konce příčníku. otáčaním šestihranu, který je umístěn ve vnitřní mezeře bočnic, se dají seřizovat nezávisle na sobě obě bočnice a je tak možné eliminovat při...

Diferenciální kladkostroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265098

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66D 3/12

Značky: diferenciální, kladkostroj

Text:

...2, které jsou spojeny okrajovými vodítky řetězu Q, středo vým vodítkem 3 a příčníkem 5 závěsného háku Q. V nábojích boč nic ł, g jsou na kuličkových ložiskách 1 uložsny ořechy §, § mající ve svém středu umístěn čtyřhranný čep 2, na jehož převislých koncích jsou uložena ozubená kola łg, łg s rozdílným počtem zubů, zabírající do ozubení~středového hřídele łł uloženého v ložiskách g,ig středové části bočnic ł, g. Na středo vém hřídeli je...

Řetězový kladkostroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265018

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66D 3/12

Značky: řetězový, kladkostroj

Text:

...hmotnosti dosáhnout výsoké pevnosti tělesą etím í optimální bezpečnosti při jeho provozu.Na výkresu je znázorněn příklad provedení řetězového kladkostroje podle vyná 1 ezu,a to na obr 1 v podélném osovém řezu, na obr. 2 je pohled na ozubený převod po eejmutí krytu a na obro 3 je přičný řez středové části kladkoetroje.Řetězový kladkostroj sestává z tělesa ł s okrajovými čelnímí stenami g, Q. Čelní stěna 3 na straně převodu má vytvořen otvor...

Způsob povrchové ochrany článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259188

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: C23C 22/07

Značky: povrchové, řetězů, ochrany, článkových, způsob

Text:

...součet doby noření e fostátování nesmí překročit 40 minut.Hlavní výhoda povrchové ochrany ölánkových řetězů podle vynálezu spočívá v tom. že krystalický charakter foafetizeční vrstvy umožňuje vázat jednotlivé molekuly nilikonového oleje tek,že tento vnikne během krátké doby do pőrovité vrstvy fosforečnenu zinečnetého, ani zeneohá nepovrchuřetčzu jakékoliv stopy typického konzervečního pro-atředku e zároveň vytváří při této reakci äedomodrý...

Zadlabací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258798

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chovanec Stanislav, Wagner Jan, Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: E05B 25/02

Značky: zadlabací, zámek

Text:

...nálitek opírající se o vnitřní stěnu základního plechu, přičemž čep i nálitek tvoří se závorou jeden celek.Výhody zadlabacího zámku podle vynálezu spočívají v tom, že jednoduchý pravoúhlý ohyb podélné okrajová stěny základního plechu i okrajová ohyby víka vytváří vnitřní uzavřený prostor obdélníkového tvaru optimální velikosti bez jeho zmenšení okrajovými přechody, do kterého je možno výhodné umístit vnitřní mechanismus zámku. Jeho vyšší...

Lanová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233043

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: F16G 11/02

Značky: svorka, lanová

Zhrnutie / Anotácia:

Lanová svorka určená ke spojování, prodlužování nebo vytváření nosných ok ocelových lan, složená z čelisti, upínacího třmene a matic s pojistnými podložkami, jejíž upínací plochy mají prizmatický tvar a jsou spojeny kruhovou opěrnou plochou umístěnou pod oběma prizmatickými plochami a spojené navzájem přechodovým zaoblením.