Helf Walter

Zvieracie spojenie rúrok prostredníctvom zvieracej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283512

Dátum: 18.07.2003

Autori: Lederer Roland, Bauer Peter, Helf Walter

MPK: F16L 21/06, F16L 55/17

Značky: prostredníctvom, objímky, zvieracej, spojenie, rúrok, zvieracie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná zvieracia tlakovo tesná a pozdĺžnymi silami spojená objímka (1) na delené rúrky káblových kanálov a celé rúrky, do ktorých sa kladú napríklad káble so sklenými vláknami, ktoré sa ukladajú do týchto rúrok s vysokým tlakom, pričom na telese zvieracej objímky (1) sú upravené hermetické tesniace a zvieracie prostriedky. Zvieracie prostriedky majú v koncovej polohe vzájomný definovaný odstup a zvieracie prostriedky zhotovené ako uzavieracie...

Hrdlo rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282915

Dátum: 02.12.2002

Autori: Bauer Peter, Helf Walter

MPK: F16L 21/06, F16L 55/17

Značky: hrdlo, rúrky

Zhrnutie / Anotácia:

Objímka (M1, M2) pozostáva z dvoch pološkrupín (3, 4) a je určená na plné rúrky (1) a takzvané opravárske rúrky (2), ktoré sú zložené z dvoch pološkrupín (3, 4), pričom medzi vonkajšou stenou rúrky (1, 2) určenou na utesnenie a vnútornou stenou objímky (M1, M2) je vložená tesniaca rohož (5) z elastoméru alebo mäkčeného termoplastu, ktorá obklopuje vonkajšiu stenu rúrky (1, 2) a ktorá je aspoň jeden raz v smere osi rúrky (1, 2) delená a na...

Kĺbová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280147

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bauer Peter, Lederer Roland, Helf Walter

MPK: F16L 27/04

Značky: rúrka, kĺbová

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová rúrka je určená na potrubie na vedenie káblov a pozostáva z jednotlivých rúrok (R1, R2, R3), pričom koncové rúrky (R1, R3) majú kĺbové hrdlo (1), prípadne zásuvný koniec, a medzi jednotlivými rúrkami (R1, R3) sú upravené sférické kĺby, pozostávajúce z kĺbových hrdiel (1) a kĺbových guľových plôch (2), ktoré sú tlakotesne utesnené tesniacim krúžkom (3) usporiadaným na oblasti kĺbu. Jednotlivé časti (1a, 1b) kĺbového hrdla (1) a jednotlivé...

Rúrkový spoj s tesniacim krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279621

Dátum: 09.11.1994

Autori: Jirka Karl, Helf Walter, Bauer Peter

MPK: F16L 21/02, F16L 21/03, F16L 21/04...

Značky: krúžkom, tesniacim, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový spoj je uskutočnený s tesniacim krúžkom (4), ktorý tvorí v zostavenom stave vzduchový vankúš, ktorý je vložený do obvodovej drážky hrdla (3) prvej rúrky a je vytvorený s jedným alebo niekoľkými obvodovými tesniacimi rebrami (5, 6) a s aspoň jednou tesniacou chlopňou, vyčnievajúcou dozadu ako predĺženie (7). Medzi tesniacim krúžkom (4) a priliehajúcimi povrchmi hrdla (3) prvej rúrky a zástrčným koncom (1) druhej rúrky je vytvorených...

Prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280975

Dátum: 05.10.1994

Autori: Helf Walter, Bauer Peter, Lederer Roland

MPK: H02G 3/04, F16L 41/00, F16L 5/00...

Značky: přípojka

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojka rúrkového vedenia a šachty, najmä na rozvody káblovej televízie, s jedným jednostranne otvoreným prípojným hrdlom (1), pri ktorom sú hrdlá odbočiek (3, 4, 5), nachádzajúce sa na protiľahlej strane otvoreného konca prípojného hrdla (1) rozšírené tak, že umožňujú pripojenie vonkajších hrubostenných rúrok (ER), ktoré pri priechode hrdlami odbočiek (3, 4, 5) majú nemenný vnútorný priemer, pričom vonkajší priemer hrdiel odbočiek (3, 4, 5)...

Tesniaci element z plastu vložiteľný z čelnej strany do rúrky na vedenie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280316

Dátum: 08.06.1994

Autori: Lorenz Rudolf, Bauer Peter, Helf Walter

MPK: H02G 9/06, H02G 15/013, F16L 5/02...

Značky: káblov, plastů, tesniaci, rúrky, element, vložiteľný, vedenie, strany, čelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Tento tesniaci element je vložiteľný z čelnej strany a tak umožňuje utesnenie rúrok (3) na vedenie káblov (4) proti zaíľovaniu, pričom hrncové puzdro (1) tesniaceho elementu je v smere zasúvania kúžeľovito zúžené, má vonkajší okraj (1a) a je vybavené doskou (2), ktorá je zhotovená z trvalo pružnej ľahčenej hmoty s otvorenými pórmi a ktorej vonkajší priemer je pred vložením do hrncového puzdra (1) podstatne väčší ako jeho vnútorný priemer,...

Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278727

Dátum: 10.11.1993

Autori: Bauer Peter, Helf Walter

MPK: F16L 9/22, H02G 9/06

Značky: rúrka, skladajúca, pološkrupín, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka sa skladá z dvoch pološkrupín (1, 2), ktoré sú spolu vzájomne spojené. Medzi spájanými koncami oboch pološkrupín (1, 2) je v drážke (N) upravený tesniaci článok (3). Drážka (N) je vytvorená vždy na jednej čelnej strane jednej pološkrupiny (1) a do nej je zaskočené pero v tvare ozubu, vytvorené na čelnej strane druhej pološkrupiny (2). Pero (2a) má aspoň jednu klznú plochu (G), ktorá po vložení do drážky (N) bočne dosadá na klznú plochu...