Héja Gergely

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Nagy Lajos, Héja Gergely, Smelkóné Esek Ágota, Simon Kálmán, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Sántáné Csutor Andrea, Szvoboda Györgyné, Illár Árpád, Simon Attila, Hermecz István, Csikós Éva

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: derivátov, spôsob, přípravy, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Szvoboda Györgyné, Hajdú Félix, Csikós Éva, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely, Hermecz István, Szomor Tiborné, Héja Gergelyné, Sántáné Csutor Andrea, Simon Kálmán, Gönczi Csaba, Nagy Lajos

MPK: C07C 303/00, C07C 309/00

Značky: spôsob, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Héja Gergely, Szvoboda Györgyné, Erósné Takácsy Tünde, Majláth Csilla, Szomor Tiborné, Sárosi Péter, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Halász Judit, Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Simon Kálmán, Hermecz István

MPK: C07B 61/00, A61K 31/5375, A61P 5/00...

Značky: spôsob, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, solí, přípravy, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné, Hajdú Félix, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Simon Kálmán, Halász Judit, Kis László, Szomor Tiborné, Héja Gergely, Hermecz István, Sántáné Csutor Andrea

MPK: C07D 209/00

Značky: spôsob, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, přípravy, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Nagy Lajos, Hajdú Félix, Szvoboda Györgyné, Héja Gergely, Héja Gergelyné, Csikós Éva, Majláth Csilla, Szomor Tiborné, Hermecz István, Gönczi Csaba, Sántáné Csutor Andrea

MPK: A61P 7/10, A61K 31/40, A61P 9/00...

Značky: spôsob, derivátov, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, přípravy

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Pálosi Endre, Szvoboda Ida, Gönczi Csaba, Szomor Mária, Kovács Gábor, Virág Sándor, Héja Gergely, Sebestyén Gyula, Korbonits Dezsö, Szüts Tamás, Kun Judit, Kiss Pál, Minker Emil

MPK: C07D 409/06, C07D 271/06, A61K 31/52...

Značky: deriváty, výroby, polohe, teofylínové, spôsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Szvoboda Ida, Szalay Erzsébet, Németh Attila, Ledniczky László, Sütö Mihály, Molnár Erzsébet, Györi Péter, Bán Károly, Buttkai Ildikó, Gyüre Károly, Szabó Erzsébet, Mihalovics György, Garaczy Sándor, Gönczi Csaba, Huszár Csaba, Pálosi Endre, Kiss Pál, Kövári Árpád, Mórász Ferenc, Sperber Ferenc, Bóné István, Korbonits Dezsö, Héja Gergely

MPK: C07D 277/22, C07C 331/02

Značky: spôsob, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby derivátů 3-amino-D2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235251

Dátum: 01.10.1987

Autori: Molnár Erzsébet, Bodrogi István, Héja Gergely, Takács Kálmán, Bodnár János, Harsányi Kálmán, Erödi Judit, Korbonits Dezsö

MPK: C07D 231/06

Značky: výroby, derivátů, 3-amino-d2-pyrazolinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amino- (2-pyrazolinu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam, a jejich solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam nebo její sůl nechá reagovat při teplotě 50 až 110 (C se zásadou, například hydroxidem alkalického kovu, a takto vzniklá sloučenina obecného vzorce I, kde R4 znamená vodík, se popřípadě podrobí A-acylaci, nebo se...

Způsob výroby derivátů 3-amino- 2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225004

Dátum: 15.02.1986

Autori: Héja Gergely, Bodnár János, Takács Kálmán, Molnár Erzsébet, Erödi Judit, Bodrogi István, Harsányi Kálmán, Korbonits Dezsö

Značky: derivátů, výroby, 3-amino, 2-pyrazolinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-amino-¦2-pyrazolinu obecného vzorce kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 7 atomy uhlíku případné substituovaný halogenem, po případě fenylovými nebo alkylovými nebo naftolovými skupinami, cykloalkylový zbytek se 3 až 6 atomy uhlíku v kruhu, případně substituovaný halogenem, alkylovou skupinou nebo alkoxyskupinou nebo nitroskupinou. R4 znamená atom vodíku, acetylový, piperidinopropionový, benzoylový nebo...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Szvoboda Kanzel Ida, Ledniczky László, Gönczi Csaba, Kun Judit, Szómor Wundele Mária, Héja Gergely, Pálosi Endre, Szábó Gábor, Kiss Pál, Márványos Ede, Kállay Tamás, Korbonits Deszö, Budapešť (mlr)

Značky: výroby, derivátů, způsob, m-fenoxybenzylalkoholu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...