Héja Gergely

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Szvoboda Györgyné, Illár Árpád, Simon Kálmán, Héja Gergely, Simon Attila, Sántáné Csutor Andrea, Smelkóné Esek Ágota, Hermecz István, Nagy Lajos, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Szomor Tiborné

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: přípravy, derivátov, spôsob, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Gönczi Csaba, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergely, Hajdú Félix, Hermecz István, Smelkóné Esek Ágota, Nagy Lajos, Csikós Éva, Simon Kálmán, Héja Gergelyné, Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné

MPK: C07C 303/00, C07C 309/00

Značky: spôsob, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Szomor Tiborné, Halász Judit, Szvoboda Györgyné, Hermecz István, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Majláth Csilla, Nagy Lajos, Sárosi Péter, Erósné Takácsy Tünde, Sántáné Csutor Andrea, Simon Kálmán, Héja Gergely

MPK: A61P 5/00, C07B 61/00, A61K 31/5375...

Značky: přípravy, solí, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Héja Gergely, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné, Halász Judit, Kis László, Hajdú Félix, Hermecz István, Simon Kálmán, Gönczi Csaba, Nagy Lajos

MPK: C07D 209/00

Značky: derivátov, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Nagy Lajos, Gönczi Csaba, Héja Gergelyné, Majláth Csilla, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Héja Gergely, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Hermecz István, Hajdú Félix

MPK: A61P 7/10, A61K 31/40, A61P 9/00...

Značky: přípravy, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, derivátov, spôsob

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Pálosi Endre, Héja Gergely, Szvoboda Ida, Kovács Gábor, Szüts Tamás, Virág Sándor, Kun Judit, Sebestyén Gyula, Minker Emil, Korbonits Dezsö, Szomor Mária, Kiss Pál, Gönczi Csaba

MPK: C07D 271/06, C07D 409/06, A61K 31/52...

Značky: spôsob, teofylínové, substituované, deriváty, výroby, polohe

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mórász Ferenc, Pálosi Endre, Gönczi Csaba, Korbonits Dezsö, Kövári Árpád, Szabó Erzsébet, Gyüre Károly, Molnár Erzsébet, Bán Károly, Németh Attila, Ledniczky László, Szvoboda Ida, Garaczy Sándor, Sperber Ferenc, Kiss Pál, Huszár Csaba, Buttkai Ildikó, Bóné István, Sütö Mihály, Györi Péter, Héja Gergely, Mihalovics György, Szalay Erzsébet

MPK: C07C 331/02, C07D 277/22

Značky: přípravy, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby derivátů 3-amino-D2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235251

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bodnár János, Takács Kálmán, Héja Gergely, Korbonits Dezsö, Bodrogi István, Molnár Erzsébet, Erödi Judit, Harsányi Kálmán

MPK: C07D 231/06

Značky: způsob, 3-amino-d2-pyrazolinu, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amino- (2-pyrazolinu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam, a jejich solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam nebo její sůl nechá reagovat při teplotě 50 až 110 (C se zásadou, například hydroxidem alkalického kovu, a takto vzniklá sloučenina obecného vzorce I, kde R4 znamená vodík, se popřípadě podrobí A-acylaci, nebo se...

Způsob výroby derivátů 3-amino- 2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225004

Dátum: 15.02.1986

Autori: Harsányi Kálmán, Erödi Judit, Bodnár János, Korbonits Dezsö, Héja Gergely, Takács Kálmán, Molnár Erzsébet, Bodrogi István

Značky: výroby, derivátů, způsob, 3-amino, 2-pyrazolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-amino-¦2-pyrazolinu obecného vzorce kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 7 atomy uhlíku případné substituovaný halogenem, po případě fenylovými nebo alkylovými nebo naftolovými skupinami, cykloalkylový zbytek se 3 až 6 atomy uhlíku v kruhu, případně substituovaný halogenem, alkylovou skupinou nebo alkoxyskupinou nebo nitroskupinou. R4 znamená atom vodíku, acetylový, piperidinopropionový, benzoylový nebo...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Korbonits Deszö, Kiss Pál, Pálosi Endre, Budapešť (mlr), Ledniczky László, Szómor Wundele Mária, Márványos Ede, Kun Judit, Héja Gergely, Szábó Gábor, Kállay Tamás, Szvoboda Kanzel Ida, Gönczi Csaba

Značky: m-fenoxybenzylalkoholu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...