Hegner Pavel

Tvarované hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267620

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubelka Lubomír, Kubíček Jaroslav, Hegner Pavel

MPK: C05G 1/00

Značky: tvarované, hnojivo

Text:

...poměr N P K Ca Mg v tomto hnojivu je 2,12 až 1,74 1,36 až 1,12 1 2,82 až 2,35 0,20 až 0,30.Výhodnost tvarovaného hnojiva podle vynálezu sooćívá v dosažení vyššíh přírústků zakládaných lesnich kultur a lepšího zdravotního stavu. resp. v Iovnoměľráť a dlouhodobém uvolňování všech živin.Základním předpokladem správné funkce hnojiva ze zvolených oodmínkác je vhodné poměrné zastoupení jednotlivých živín. Při retrogradačnim procesu jsou...

Způsob přípravy vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 259685

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mutínský Jaroslav, Hegner Pavel, Šulc Josef, Landa Miroslav

MPK: C05D 5/00

Značky: vápenatohořečnatého, způsob, hnojiva, přípravy

Text:

...vynálezu, jehož podstata apočívä v tom, že takto upravenvápenatý sodárenský kal se zahnětení nechá reagovat po dobu nejméně 5 minut s pevnou směł sí zejména hořečnatých sloučenin, která vzniká při odeiřov spalin mokrou hořečnatou technologií,a to V poměru 10 až 100hmot. dílů pevných, zejména hořečnatých sloučenin na 100 hmot.dílů zahuštěného a promytého vápenatého sodárenského kalu, naěež se vzniklé reakční směs podle potřeby nechá zrát a...

Sposob kontinuálnej výroby taveniny polykondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 259372

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hutár Eduard, Harmaniak Ivan, Gabčo Milan, Vážny Emil, Lexa Vladimír, Chromický Karol, Teren Ján, Hegner Pavel

MPK: C01B 25/38, C01B 25/28

Značky: amónnych, fosforečnanov, taveniny, kontinuálnej, polykondenzovaných, spôsob, výroby

Text:

...na dodávanie tepla do reakčného systému z vonku - autotermicky.Spíâsob prípravy taveniny polykondenzovaných iosforečnanov amónnych podľa tohoto závislého vynálezu dokumentujú a objasňujú, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nasledujúce príklady.V záujme štvrtprevádzkového overenia spôsobu kontinuálnej výroby taveniny kondenzovaných ľosiorečnanov amónnych v zmysle vynálezu sa do vertikálneho prebublávacieho reaktora podľa čs. autorského...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vážny Emil, Hegner Pavel, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Teren Ján, Harmaniak Ivan, Štec Boris

MPK: C05B 7/00

Značky: fosforečnanov, spôsob, kondenzovaných, výroby, amónnych, taveniny

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Způsob ukládání agrochemicky účinné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256434

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hegner Pavel, Kubíček Jaroslav, Kysilka František, Válková Olga, Karásek Antonín, Kubelka Lubomír

MPK: A01C 21/00

Značky: směsi, agrochemicky, ukládání, účinné, způsob

Text:

...mu. To vede např. u smrkůkvývratům.V poslední době jsou používány tablety hnojiva, které se umistují při výsadbě ke kořenúm. Vlivem vysoké koncentrace hnojivých látek uvolňovaných v místě aplikace dochází vlivem chemotropismu kořenů-k deformaoi kořenověho systému. V místech s vysokou konoentrací hnojivýoh látek kořeny nerostou. Po odeznění účinku tablet za 3 až 4 roky zůstává kořenová soustava trvale deformována. Nerovnoměrné rozložení kořenů...

Zařízení pro výrobu a renovaci nástrojů pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242845

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bartoš Jaroslav, Hegner Pavel

MPK: B21B 19/02, B21H 1/18

Značky: příčné, válcování, klinové, výrobu, nástrojů, zařízení, renovaci

Text:

...funkční plochy, vytvarované do levé úkosové plochy lg a pravé úkosové plochy lg. segmenty nástroje l jsou upevněny na vodorovně uspořádaném bubnu g pevně nasazeném na hřídeli gl a,s ním otočně uloženv dčlených ložiskách. Na jednom konci hřidele gł uloženémv předním děleném ložisku gg je upravena brzda 2 , v příkladu provedení vytvořená jako špalíková brzda. Druhý konec hřídele gł, uložený v zadném děleném ložisku gg, je spojen prostřed~...

Granulované dusíkato-fosforečné hnojivá a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254029

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hutár Eduard, Gabčo Milan, Mihály František, Lexa Vladimír, Teren Ján, Nosko Vladimír, Hegner Pavel

MPK: C05C 3/00, C05B 7/00

Značky: spôsob, dusíkato-fosforečné, výroby, granulované, hnojiva

Text:

...P 205 V tavenine a vo fosforite je 0,05 až 1,50.Fosforit je s výhodou vyššej agrochemickej a tiež granulačnej účinnosti upravený mletím na veľkost častíc - 80 0/0 hmot. častíc je menších ako 0,20 mm. Do procesu granulácie sa pre formulácia charakterizované nedostatkom kvapalnej fázy pridáva tiež pojivo vo forme sulfitového výluhu a/alebo zahustených sulfitových výpalkov.Uvedené granulované hnojivá svojim granulometrickým zložením a svojimi...

Granlované viaczložkové hnojivo a sposob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254028

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gabčo Milan, Mihály František, Teren Ján, Hegner Pavel, Nosko Vladimír, Hutár Eduard, Lexa Vladimír

MPK: C05G 1/00

Značky: viaczložkové, spôsob, granlované, výroby, hnojivo

Text:

...pre širokú škálu polnohospodárskych plodín V rôznych klimatických a pôdnych podmienkach. Spôsob výroby granulovaných viaczložkových hnojív podľa vynálezu, umožňuje produkovať širokú škálu NPK granulovaných hnojív s rôznou formou a pomerom základných rastlinných živín a tým zabezpečuje vhodnost ich použitia pri vedecky riadenej výžive poľnohospodárskych plodín. Efekt prídavku mletých fosforitov na granulačnú účinnost procesu výroby je na...

Způsob výroby kapalného hořečnatého nebo dusíkatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238596

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šulc Josef, Kadlas Pravdomil, Hegner Pavel, Pálffy Alexander

MPK: C05D 5/00

Značky: způsob, hnojiva, dusíkatohořečnatého, výroby, kapalného, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt způsob přepracování odpadní štěpné kyseliny sírové z výroby Ti běloby na kapalné hořečnaté hnojivo. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se štěpná kyselina částečně zneutralizuje přídavkem mletého magnezitu do pH max. 2, načež se neutralizace dokončí přídavkem amoniaku nebo kysličníku hořečnatého.

Způsob odsiřování plynů magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238515

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hegner Pavel, Prokleška František, Chvatík Jiří, Čermák Karel, Vejvoda Josef, Markalous František, Najmr Stanislav

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, magnezitovou, plynů, technologii, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší zjednodušení dosavadní magnezitové odsiřovací metody a to jak z hlediska technologického, tak i investičního, za současného zvýšení stupně odsíření. U tohoto způsobu, který používá vypírání v suspenzi, obsahující jako aktivní složku kysličník, případně hydroxid hořečnatý, se alespoň část vypírací suspenze odvádí z procesu odsiřování, načež se z této části oddělí pevná fáze s obsahem siřičitanu hořečnatého. Získaná kapalná fáze se...

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235884

Dátum: 01.03.1987

Autori: Míček František, Dadák Vojtěch, Hegner Pavel, Schoedlbauer Vladimír, Mlčoch Antonín

MPK: C05B 7/00

Značky: základní, způsob, stabilizované, suspenze, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi amofosu a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizací se reakční směs ochladí a stabilizuje přípravkem bentonitové disperze.

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235883

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hegner Pavel, Míček František, Mlčoch Antonín, Dadák Vojtěch, Schoedlbauer Vladimír

MPK: C05B 7/00

Značky: stabilizované, suspenze, způsob, základní, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi kyseliny fosforečné a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizaci se reakční směs ochladí a stabilizuje přídavkem bentonitové disperze.

Směs pro leteckou aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 230928

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kubíček Jaroslav, Bálek Václav, Hegner Pavel

MPK: C05D 9/02, C05D 1/00

Značky: směs, leteckou, aplikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt komponentu, kterou lze ředit zdroje stopových prvků na množství schopné leteckého rozmetání. Problém byl vyřešen vytypováním chloridu draselného jako optimální komponenty na ředění zdrojů stopových prvků při letecké aplikaci. Chlorid draselný bez dalších úprav lze mísit prakticky se všemi zdroji stopových prvků.

Způsob přípravy minerální krmné přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 223381

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šulc Josef, Hegner Pavel

Značky: přísady, způsob, minerální, přípravy, krmné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt pokud možno universální způsob přípravy krmné přísady pro hospodářská zvířata. Totoho cíle se dosáhne tak, že se kyselina fosforečná uvádí v přebytku oproti stechiometrii do kontaktu s vodní suspenzí mletého přírodního nebo dolomitického vápence za vzniku břečky, jejíž kyselost se otupí přídavkem sodného louhu.

Způsob zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221329

Dátum: 15.01.1986

Autori: Jäger Lubomír, Hegner Pavel, Honzík Stanislav, Nedvěd Josef, Klein Karel, Kubíček Jaroslav, Vokřál Václav, Zelenka Jaroslav

Značky: dusičnanu, vápenatého, způsob, tetrahydrátu, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se tetrahydrát smíchá s roztokem dusičnanu amonného a přídavkem amoniaku se získá kapalné hnojivo obsahující 10,0 až 16,5 % hmot. rozpustného CaO a 13,5 až 18,0 % hmot. celkového dusíku o pH 4 až 7,5.

Způsob přípravy vícesložkového prostředku pro ochranu a výživu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220644

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubíček Jaroslav, Novák Miroslav, Beránek Jaroslav, Hegner Pavel, Bálek Václav, Penk Jan

Značky: ochranu, rostlin, vícesložkového, způsob, přípravy, prostředků, výživu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt technologii, která by umožňovala společnou aplikaci pesticidů a prvků pro výživu rostlin. Tohoto cíle se dosáhne tak, že mísení pesticidů, solí kovových prvků a případně boru se provádí v přítomnosti hydroxykarboxylové kyseliny, zejména kyseliny citrónové a vinné nebo jejich solí.

Suspenzní NP, PK, NK či NPK hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222357

Dátum: 15.08.1985

Autori: Forst Zdeněk, Šulc Josef, Hegner Pavel, Verner Václav

Značky: hnojivo, suspenzní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem tohoto vynálezu bylo nalézt parametry univerzálního suspenzního hnojiva připravovaného u spotřebitele. Tohoto cíle se dosáhne tehdy, když průměrná velikost tuhých částic suspenzního,hnojiva je menší než 4.10-5 m a disperzním prostředím je kejda v množství nejméně 25 hmot. vztaženo na celkovou hmotnost suspenzního hnojiva.

Spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 218089

Dátum: 15.06.1984

Autori: Harmaniak Ivan, Bartoš Vladimír, Pálka Ján, Ústí Nad Labem, Jäger Lubomír, Švoňava Marián, Nedvěd Josef, Hegner Pavel, Kohút Ján, Marek Tibor

Značky: výroby, spôsob, pevnosťou, granulovanej, částic, zvýšenou, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc na základe pridávania 0,2-3 % hm. močovinoformaldehydového kondenzátu priamo do taveniny, pred granuláciou.