Hegner Pavel

Tvarované hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267620

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubíček Jaroslav, Kubelka Lubomír, Hegner Pavel

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojivo, tvarované

Text:

...poměr N P K Ca Mg v tomto hnojivu je 2,12 až 1,74 1,36 až 1,12 1 2,82 až 2,35 0,20 až 0,30.Výhodnost tvarovaného hnojiva podle vynálezu sooćívá v dosažení vyššíh přírústků zakládaných lesnich kultur a lepšího zdravotního stavu. resp. v Iovnoměľráť a dlouhodobém uvolňování všech živin.Základním předpokladem správné funkce hnojiva ze zvolených oodmínkác je vhodné poměrné zastoupení jednotlivých živín. Při retrogradačnim procesu jsou...

Způsob přípravy vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 259685

Dátum: 17.10.1988

Autori: Landa Miroslav, Šulc Josef, Hegner Pavel, Mutínský Jaroslav

MPK: C05D 5/00

Značky: přípravy, vápenatohořečnatého, způsob, hnojiva

Text:

...vynálezu, jehož podstata apočívä v tom, že takto upravenvápenatý sodárenský kal se zahnětení nechá reagovat po dobu nejméně 5 minut s pevnou směł sí zejména hořečnatých sloučenin, která vzniká při odeiřov spalin mokrou hořečnatou technologií,a to V poměru 10 až 100hmot. dílů pevných, zejména hořečnatých sloučenin na 100 hmot.dílů zahuštěného a promytého vápenatého sodárenského kalu, naěež se vzniklé reakční směs podle potřeby nechá zrát a...

Sposob kontinuálnej výroby taveniny polykondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 259372

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lexa Vladimír, Gabčo Milan, Hegner Pavel, Harmaniak Ivan, Chromický Karol, Hutár Eduard, Teren Ján, Vážny Emil

MPK: C01B 25/38, C01B 25/28

Značky: amónnych, fosforečnanov, spôsob, výroby, kontinuálnej, taveniny, polykondenzovaných

Text:

...na dodávanie tepla do reakčného systému z vonku - autotermicky.Spíâsob prípravy taveniny polykondenzovaných iosforečnanov amónnych podľa tohoto závislého vynálezu dokumentujú a objasňujú, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nasledujúce príklady.V záujme štvrtprevádzkového overenia spôsobu kontinuálnej výroby taveniny kondenzovaných ľosiorečnanov amónnych v zmysle vynálezu sa do vertikálneho prebublávacieho reaktora podľa čs. autorského...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hegner Pavel, Štec Boris, Gabčo Milan, Harmaniak Ivan, Hutár Eduard, Vážny Emil, Teren Ján

MPK: C05B 7/00

Značky: amónnych, spôsob, kondenzovaných, výroby, fosforečnanov, taveniny

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Způsob ukládání agrochemicky účinné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256434

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubelka Lubomír, Kubíček Jaroslav, Karásek Antonín, Kysilka František, Hegner Pavel, Válková Olga

MPK: A01C 21/00

Značky: účinné, směsi, ukládání, agrochemicky, způsob

Text:

...mu. To vede např. u smrkůkvývratům.V poslední době jsou používány tablety hnojiva, které se umistují při výsadbě ke kořenúm. Vlivem vysoké koncentrace hnojivých látek uvolňovaných v místě aplikace dochází vlivem chemotropismu kořenů-k deformaoi kořenověho systému. V místech s vysokou konoentrací hnojivýoh látek kořeny nerostou. Po odeznění účinku tablet za 3 až 4 roky zůstává kořenová soustava trvale deformována. Nerovnoměrné rozložení kořenů...

Zařízení pro výrobu a renovaci nástrojů pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242845

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hegner Pavel, Bartoš Jaroslav

MPK: B21H 1/18, B21B 19/02

Značky: výrobu, válcování, renovaci, nástrojů, zařízení, příčné, klinové

Text:

...funkční plochy, vytvarované do levé úkosové plochy lg a pravé úkosové plochy lg. segmenty nástroje l jsou upevněny na vodorovně uspořádaném bubnu g pevně nasazeném na hřídeli gl a,s ním otočně uloženv dčlených ložiskách. Na jednom konci hřidele gł uloženémv předním děleném ložisku gg je upravena brzda 2 , v příkladu provedení vytvořená jako špalíková brzda. Druhý konec hřídele gł, uložený v zadném děleném ložisku gg, je spojen prostřed~...

Granulované dusíkato-fosforečné hnojivá a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254029

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lexa Vladimír, Gabčo Milan, Nosko Vladimír, Hegner Pavel, Hutár Eduard, Mihály František, Teren Ján

MPK: C05C 3/00, C05B 7/00

Značky: spôsob, dusíkato-fosforečné, hnojiva, granulované, výroby

Text:

...P 205 V tavenine a vo fosforite je 0,05 až 1,50.Fosforit je s výhodou vyššej agrochemickej a tiež granulačnej účinnosti upravený mletím na veľkost častíc - 80 0/0 hmot. častíc je menších ako 0,20 mm. Do procesu granulácie sa pre formulácia charakterizované nedostatkom kvapalnej fázy pridáva tiež pojivo vo forme sulfitového výluhu a/alebo zahustených sulfitových výpalkov.Uvedené granulované hnojivá svojim granulometrickým zložením a svojimi...

Granlované viaczložkové hnojivo a sposob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254028

Dátum: 17.12.1987

Autori: Teren Ján, Nosko Vladimír, Lexa Vladimír, Hutár Eduard, Hegner Pavel, Gabčo Milan, Mihály František

MPK: C05G 1/00

Značky: granlované, viaczložkové, spôsob, hnojivo, výroby

Text:

...pre širokú škálu polnohospodárskych plodín V rôznych klimatických a pôdnych podmienkach. Spôsob výroby granulovaných viaczložkových hnojív podľa vynálezu, umožňuje produkovať širokú škálu NPK granulovaných hnojív s rôznou formou a pomerom základných rastlinných živín a tým zabezpečuje vhodnost ich použitia pri vedecky riadenej výžive poľnohospodárskych plodín. Efekt prídavku mletých fosforitov na granulačnú účinnost procesu výroby je na...

Způsob výroby kapalného hořečnatého nebo dusíkatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238596

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pálffy Alexander, Šulc Josef, Hegner Pavel, Kadlas Pravdomil

MPK: C05D 5/00

Značky: výroby, způsob, kapalného, hnojiva, horečnatého, dusíkatohořečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt způsob přepracování odpadní štěpné kyseliny sírové z výroby Ti běloby na kapalné hořečnaté hnojivo. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se štěpná kyselina částečně zneutralizuje přídavkem mletého magnezitu do pH max. 2, načež se neutralizace dokončí přídavkem amoniaku nebo kysličníku hořečnatého.

Způsob odsiřování plynů magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238515

Dátum: 01.11.1987

Autori: Chvatík Jiří, Najmr Stanislav, Vejvoda Josef, Markalous František, Prokleška František, Čermák Karel, Hegner Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, technologii, plynů, způsob, magnezitovou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší zjednodušení dosavadní magnezitové odsiřovací metody a to jak z hlediska technologického, tak i investičního, za současného zvýšení stupně odsíření. U tohoto způsobu, který používá vypírání v suspenzi, obsahující jako aktivní složku kysličník, případně hydroxid hořečnatý, se alespoň část vypírací suspenze odvádí z procesu odsiřování, načež se z této části oddělí pevná fáze s obsahem siřičitanu hořečnatého. Získaná kapalná fáze se...

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235884

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hegner Pavel, Mlčoch Antonín, Dadák Vojtěch, Míček František, Schoedlbauer Vladimír

MPK: C05B 7/00

Značky: základní, způsob, stabilizované, přípravy, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi amofosu a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizací se reakční směs ochladí a stabilizuje přípravkem bentonitové disperze.

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235883

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dadák Vojtěch, Mlčoch Antonín, Míček František, Schoedlbauer Vladimír, Hegner Pavel

MPK: C05B 7/00

Značky: stabilizované, suspenze, základní, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi kyseliny fosforečné a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizaci se reakční směs ochladí a stabilizuje přídavkem bentonitové disperze.

Směs pro leteckou aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 230928

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kubíček Jaroslav, Bálek Václav, Hegner Pavel

MPK: C05D 1/00, C05D 9/02

Značky: směs, aplikaci, leteckou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt komponentu, kterou lze ředit zdroje stopových prvků na množství schopné leteckého rozmetání. Problém byl vyřešen vytypováním chloridu draselného jako optimální komponenty na ředění zdrojů stopových prvků při letecké aplikaci. Chlorid draselný bez dalších úprav lze mísit prakticky se všemi zdroji stopových prvků.

Způsob přípravy minerální krmné přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 223381

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hegner Pavel, Šulc Josef

Značky: přípravy, krmné, minerální, přísady, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt pokud možno universální způsob přípravy krmné přísady pro hospodářská zvířata. Totoho cíle se dosáhne tak, že se kyselina fosforečná uvádí v přebytku oproti stechiometrii do kontaktu s vodní suspenzí mletého přírodního nebo dolomitického vápence za vzniku břečky, jejíž kyselost se otupí přídavkem sodného louhu.

Způsob zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221329

Dátum: 15.01.1986

Autori: Honzík Stanislav, Vokřál Václav, Klein Karel, Nedvěd Josef, Zelenka Jaroslav, Jäger Lubomír, Hegner Pavel, Kubíček Jaroslav

Značky: dusičnanu, zpracování, tetrahydrátu, vápenatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se tetrahydrát smíchá s roztokem dusičnanu amonného a přídavkem amoniaku se získá kapalné hnojivo obsahující 10,0 až 16,5 % hmot. rozpustného CaO a 13,5 až 18,0 % hmot. celkového dusíku o pH 4 až 7,5.

Způsob přípravy vícesložkového prostředku pro ochranu a výživu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220644

Dátum: 15.12.1985

Autori: Beránek Jaroslav, Penk Jan, Kubíček Jaroslav, Novák Miroslav, Bálek Václav, Hegner Pavel

Značky: přípravy, způsob, ochranu, rostlin, prostředků, vícesložkového, výživu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt technologii, která by umožňovala společnou aplikaci pesticidů a prvků pro výživu rostlin. Tohoto cíle se dosáhne tak, že mísení pesticidů, solí kovových prvků a případně boru se provádí v přítomnosti hydroxykarboxylové kyseliny, zejména kyseliny citrónové a vinné nebo jejich solí.

Suspenzní NP, PK, NK či NPK hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222357

Dátum: 15.08.1985

Autori: Forst Zdeněk, Hegner Pavel, Verner Václav, Šulc Josef

Značky: hnojivo, suspenzní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem tohoto vynálezu bylo nalézt parametry univerzálního suspenzního hnojiva připravovaného u spotřebitele. Tohoto cíle se dosáhne tehdy, když průměrná velikost tuhých částic suspenzního,hnojiva je menší než 4.10-5 m a disperzním prostředím je kejda v množství nejméně 25 hmot. vztaženo na celkovou hmotnost suspenzního hnojiva.

Spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 218089

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hegner Pavel, Kohút Ján, Nedvěd Josef, Pálka Ján, Marek Tibor, Bartoš Vladimír, Harmaniak Ivan, Jäger Lubomír, Ústí Nad Labem, Švoňava Marián

Značky: pevnosťou, zvýšenou, spôsob, granulovanej, částic, močoviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc na základe pridávania 0,2-3 % hm. močovinoformaldehydového kondenzátu priamo do taveniny, pred granuláciou.