Havel Miroslav

Způsob regenerace aktivních složek z desaktivního polykomponentního nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260562

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaláb Jiří, Martinec Alexandr, Machová Marta, Jelínek Zdeněk, Tichý Josef, Havel Miroslav

MPK: B01J 38/60, B01J 23/90, B01J 38/66...

Značky: desaktivního, způsob, aktivních, složek, katalyzátoru, regenerace, nosičového, polykomponentního

Text:

...opět ve zředěné kyselině dusičné, přičemž se obě frakce dusičnanového výluhu spojí.Tento uvedený způsob je třístupñový a je zcela specifický.vVýluhy z jednotlivých stupňů rozpouštění lze využít společně k opětovné přípravě katalyzátorů nebo zpracovat uvedené výluhy V jiných oblastech národního hospodářství (např. Mo-výluh v zemědělství, v průmyslu umělých hnojiv apod., z duaičnanového výluhu lze izolovat Bi, Ni, Co a menší množství Mo ve...

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 3 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267444

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pouzar Vladimír, Štrouf Oldřich, Drašar Pavel, Havel Miroslav, Scneiderová Lenka

MPK: C07J 9/00, C07J 1/00, C07J 5/00...

Značky: poloze, skupinou, steroidní, přípravy, jejich, deriváty, 2-propinyloxy, způsob

Text:

.../5 ml/ byl přidán propargylbromid /0,53 ml 6 mmol/, tetrabutylamonium-hydrogensulfát /0.34 g 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxídu sodného /0,5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h, potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze byla extrahována etherem /3 x 50 ml/, spojené organické fáze byly promyty vodou a sfíltrovány přes kolonu silikagetu /10 g/ převrstveného bezvodým síranem sodným....

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 20 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267443

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štrouf Oldřich, Drašar Pavel, Havel Miroslav, Schneidrová Lenka, Pouzar Vladimír

MPK: C07J 5/00

Značky: deriváty, přípravy, jejich, způsob, steroidní, poloze, skupinou, 2-propinyloxy

Text:

.../5 ml/ byl přidán proparqylbromid /0.53 ml 6 mmol/. tetrabutylamonium-hydro C 5 267443 B 1 2qensulfát /0.34 Q 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxídu sodného/0.5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h,potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze bvla extrahována etherem /3 x 50 ml/, spojené orqanícké fáze byly promyty vodou a sfíltrovány přes kolonu silikaqelu /10 q/ převrstveného bezvodým...

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 17 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267442

Dátum: 12.02.1990

Autori: Schneiderová Lenka, Pouzar Vladimír, Štrouf Oldřich, Drašar Pavel, Havel Miroslav

MPK: C07J 17/00, C07J 13/00, C07J 9/00...

Značky: 2-propinyloxy, jejich, skupinou, poloze, deriváty, způsob, steroidní, přípravy

Text:

...ve směsi benzenu /10 ml/ a acetonitrilu /5 ml/ byl přidán propargylbromid /0.53 ml 6 mmol/. tetrabutylamoniumhydrogen-su 1 fát (0.34 g 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxidu sodného /0.5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h. potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze byla extrahouána etherem /8 x 50 ml/. spojené organické fáze byly promyty vodou a sfiltrovány přes kolonu sillkagelu /10 g/...

Způsob snížení obsahu nežádoucích příměsí v barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263625

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poláčková Eliška, Veselý Miloslav, Janeček Miroslav, Havel Miroslav

MPK: C09B 67/54

Značky: obsahu, snížení, způsob, barvivech, příměsí, nežádoucích

Text:

...tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že při separaci organických barviv z krystalizační či reakční směsi se před filtrací či odstředěním přidá k suspenzi barviva nasycený roztok stejného barviva. Tento roztok se připraví rozpuštěním předem separované pasty nebo ještě nezfiltrované suspenze barviva ve vodě za případného přídavku chloridu sodného. Čím menší koncentrace,tím nižší koncentrace těchto látek je pak obsažena v kapalné...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262252

Dátum: 14.03.1989

Autori: Machová Marta, Beránek Jan, Havel Miroslav, Seifert Jan

MPK: C07C 67/02, C07C 67/00, C07C 67/03...

Značky: způsob, kyseliny, metakrylové, esterů, akrylové, přípravy

Text:

...nebo je třeba k suspenzi předat pomocnou filtrační hmotu. Pro snazší manipulaci a zabránění rozprachu je také možné přlpravit a manipulovat se suspenzí či pastou uhličitanu vápenatého a hydroxidu vâpenatéhoNeutralizace přebytečné kyseliny a rozložení síranu hoŕečnatého se obvykle provádí za zvýšené teploty a za míchání postupným dávkováním sloučenin kovů ałkaliokých gemin za současného měření pH. pH suspenze po neutralizaci musí být...

Způsob sledování zbytkové životnosti výměníku tepla, zejména parního generátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244353

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kusý Zdenik, Petráš Václav, Havel Miroslav

MPK: F22B 33/12

Značky: zařízení, životnosti, výměníku, tepla, způsob, provádění, tohoto, zbytkové, způsobu, parního, generátoru, zejména, sledování

Text:

...dve termočlánky napo 5 ené~ na záznamově a vyhodnocovecí zařízení pro sledování zbytková životnosti lze naprosto Jednoznačně definovat okrajová podmínky pro výpočet zbytkové živőtnosti dalších výměníků téhož typu vyráběných ve sledované sérii a současně přímo na místě sledovat~apd 1 e způdobu podle vynálezu poměrně přesně odhadovat zbytkovou životnost eledovaného výměníku podle druhu a typu provozního zatěžování. Přitom termočlánky zachycují v...

Způsob krystalizace tartrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255665

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havel Miroslav, Janeček Miroslav, Veselý Miloslav, Poláčková Eliška

MPK: C09B 29/036

Značky: tartrazinu, krystalizace, způsob

Text:

...sodného a harviva, získá se tartrazin v dobře filtrovatelně formě a koláč barviva vzniklý po filtraci či odstřcdění vykazuje vysoký obsah sušiny a snadno se promývá. Při uvedeném poměru soli a barviva se totiž tartrazin z roztoku začíná vylučovat v teplotním rozmezi 40 až 50 OC, podmiňujicím vznik vhodné krystalické formy produktu. Postup podle vynálezu je v dalším textu blíže osvětlen příklady, které však nikterak prcdmět vynálezu nevymezují...

Způsob přípravy konjugátů kardiotonických glykosidů s L-tyrosinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254288

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pouzar Vladimír, Havel Miroslav, Černý Ivan, Drašar Pavel

MPK: C07J 19/00

Značky: přípravy, způsob, glykosidů, konjugátu, kardiotonických, l-tyrosinem

Text:

...o o CH 3 CH, en, Il o c|m 2 c~ /ÉÄ/O/ÝÄ/o/ÝÄ/o OH u H , H on on onkde R je H nebo OH v orqanickém rozpouštědle, nejlépe v tetrahydrofuranu nebo dimethoxymetanu za teploty 0 až 40 OC s L~tyrosinmetylesterem a s N-ethoxykarbonyl-2-ethoxy-l,2-dihydrochinolinem po dobu 10 až 70 hodin, reakčni směs se zředí dichlormetanem, promyje vodným roztokem organické kyeliny s výhodou kyseliny citronové, vinné nebo jablečné, vysuší bezvodým síranem sodným či...

Způsob přípravy barviv s nízkým obsahem nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253803

Dátum: 17.12.1987

Autori: Poláčková Eliška, Havel Miroslav, Veselý Miloslav

MPK: C09B 67/54

Značky: barviv, přípravy, obsahem, nízkým, způsob, nečistot

Text:

...varianty vhodné k provaděni navrženeho způsobu. vztah mezi objemovými a hmotnostními díly odpovídá vztahu litr-kilogram.nu illu kyseliny sulfanllove se rozpusti pŕídavkem 56 obj. dílů roztoku hydroxidu sounen~ NüH 10 mol.l 1 i ve 430 obj. dllech vody. K takto připravenému roztoku se přidá149 ob Jlíu kyociiny chlorovodikové (c 9 mol.l 1) a za současného chlazení při teplotěHcl 20 F Li bj. dílü roztoku dusitanu sudneno (cNaNo 2 r 5 mo...

Způsob přípravy hemisukcinátů kardiotonických glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253083

Dátum: 15.10.1987

Autori: Černý Ivan, Pouzar Vladimír, Drašar Pavel, Havel Miroslav

MPK: C07J 19/00

Značky: způsob, hemisukcinátů, glykosidů, kardiotonických, přípravy

Text:

...kde alkyl je tvořen C 1 až C 6, s výhodou tetrabutylamoniumfluorid. Směs se michá za teploty 0 °C až 50 °C po dobu 1 až B hodin, pak se zŕedi dichlormethanem nebo chloroformem, promyje vodným roztokom neoxidující anorganické kyseliny, bud kyseliny sírová nebo kyseliny fosforečné, zfiltruje a odpaří.Jako optimální se jeví reakce glykosidu s dicyklohexylkardodiimidem v 1 až 1,5 molárnim přebytku a s 4-...

Zařízení pro čítání impulsů s odmocninovou charakteristikou a vratným čítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240378

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šanda Jaroslav, Janeeek Pavel, Havel Miroslav, Soudek Josef, Štepita Matej

MPK: H03K 23/62

Značky: odmocninovou, zařízení, charakteristikou, čítačem, vratným, čítání, impulsů

Text:

...obvodů, obvodu předběžné redukce 3, řidicího logického obvodu 4 a obvodu dodatkové redukce 5. Klopné obvody uvnitř první skupiny 1 jsou zapojeny do lineärního čítacího řetězce čítajícího dolů ,a musí být vybaveny nastavovacími vstupy. Klopné obvody druhé skupiny 2 jsou zapojeny do bežného llneárniho čítacího řetězce čítajícího nahoru. Vstup obvodu předběžné redukce 3 tvoří vstup zařízení, výstup tohoto obvodu je za pojen na vstup první...

Hemisukcináty kardiotonických glykosidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237749

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drašar Pavel, Havel Miroslav, Vereš Karel, Černý Ivan, Schmiedová Daniela, Pouzar Vladimír

Značky: způsob, glykosidů, přípravy, hemisukcináty, kardiotonických, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká nových hemisukcinátů kardiotonických glykosidů a způsobu jejich přípravy. Uvedené sloučeniny se připraví tím, že v prvé fázi se nechá reagovat kardioglykosid digoxinu nebo digitoxinu v dichlormetanu, chloroformu, dimetylformamidu nebo benzenu za teploty 0 °C až +41 °C s dicyklohexylkarbodiimidem v 1 až 1,5 molárním přebytku a 2,2,2-trichlor-hydrogenbutandioátem v 1 až 1,9 molárním přebytku za přítomnosti báze...

Estery kyseliny 2-(trimethylsilyl)ethylbutandiové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235181

Dátum: 15.02.1987

Autori: Drašar Pavel, Pouzar Vladimír, Havel Miroslav, Černý Ivan

MPK: C07F 7/08, C07J 5/00, C07C 69/40...

Značky: estery, způsob, přípravy, jejich, 2-(trimethylsilyl)ethylbutandiové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká esterů kyseliny 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiové a dále způsobu jejich přípravy. Uvedené nové sloučeniny se připraví tím, že se na kyselinu 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiovou působí alkoholem ze skupiny oktadekanolu, cis- i trans-4-terc.butylcyklohexylalkoholu, cholesterolu nebo (20E)-21-methoxykarbonylpregna-5,20-dien-3?-olu v molárním poměru 2 : 1 v prostředí organického rozpouštědla, s výhodou benzenu, za přítomnosti...

Způsob přípravy poloesterů kyseliny jantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 235180

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pouzar Vladimír, Havel Miroslav, Drašar Pavel, Černý Ivan

MPK: C07J 5/00, C07C 69/40

Značky: jantarové, poloesterů, přípravy, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy poloesteru kyseliny jantarové. Uvedené sloučeniny se připraví tím, že se nechá reagovat ester kyseliny 2-(trimetylsilyl)ethylbutandiové a alkoholu ze skupiny oktadekanolu, cis-i trans-4-terc.butylcyklohexylalkoholu, cholesterolu či (20E)-21-methoxykarbonylpregna-5,20-dien-3?-olu v prostředí organického rozpouštědla, s výhodou tetrahydrofuranu či etheru, se solí kyseliny fluorovodíkové, s výhodou...

Kyselina 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235179

Dátum: 15.02.1987

Autori: Černý Ivan, Drašar Pavel, Havel Miroslav, Pouzar Vladimír

MPK: C07F 7/08

Značky: přípravy, její, způsob, 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiová, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyseliny 2-(trimethylsilyl)-ethyl-butandiové vzorce I a dále způsobu její přípravy. Uvedená sloučenina se připraví tím, že trimethylsilylethanol se nechá reagovat s anhydridem kyseliny jantarové v organickém rozpouštědle, s výhodou ethylacetátu, za působení báze, s výhodou triethylaminu, za teploty 60 až 80 °C, po dobu 1 až 4 hodin, v molárním poměru 2-trimethylsilylethanolu a anhydridu kyseliny jantarové, s výhodou 1 : 1 až 1...

Způsob přípravy esterů steroidních 3-alkoholů s kyselinou 4-(2,2,2-trichlorethoxy)-4-oxomáselnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232930

Dátum: 15.08.1986

Autori: Havel Miroslav, Černý Ivan, Pouzar Vladimír, Drašar Pavel

MPK: C07J 1/00, C07C 69/716, C07J 19/00...

Značky: způsob, kyselinou, 4-(2,2,2-trichlorethoxy)-4-oxomáselnou, esterů, 3-alkoholů, přípravy, steroidních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů steroidních 3-alkoholů a kyselinou 4-(2,2,2-trichlorethoxy)-4-ozomáselnou. Příprava se provádí tak, že se nechá reagovat steroidní 3-alkohol odvozený od cholesterolu, estronu, digitoxigeninu, androstanu pregnanu nebo cholanu a kyselinou 4-(2,2,2-trich1orethoxy)-4-oxomáselnou vzorce II v organickém rozpouštědla s výhodou benzenu, za teploty 0 až +35°C, za přítomností dicyklohexylkarbodiimidu v 1 až 1,5...

Způsob přípravy steroid-3-yl 3′-karboxypropanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232929

Dátum: 15.08.1986

Autori: Černý Ivan, Drašar Pavel, Pouzar Vladimír, Havel Miroslav

MPK: C07C 69/40, C07J 19/00, C07J 1/00...

Značky: přípravy, steroid-3-yl, způsob, 3'-karboxypropanoátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy steroid-3 y1 3 karboxypropanoátů. Uvedené sloučeniny se připraví tím, že steroid-3-y1 4-(2,2,2-trichlorethoxy)-4-oxo-butyrát obecného vzorce II kde R je zbytek steroidního alkoholu s hydroxyskupinou v poloze 3 typu cholesterolu, estronu, digitoxigeniu nebo 3-hydroxyandrostanu, pregnanu nebo cholanu, v organickém rozpouštědle, s výhodou v tetrahydrofuranu, ve směsi s kyselinou octovou a vodou v poměru 10:10 až...

3-Methoxy-14beta-hydroxy-8alfa,9alfa-1,3,5(10)-estratrien a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225023

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pouzar Vladimír, Drašar Pavel, Havel Miroslav, Jegorova Věra Vladimirovna, Anančenko Sofia Nikolajevna

Značky: 3-methoxy-14beta-hydroxy-8alfa,9alfa-1,3,5(10)-estratrien, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin typu 3-metoxy-14beta-hydroxy-8alfa,9alfa-1,3,5-(10)- estratrienu s různou substitucí v poloze 17 obecného vzorce I kde X je vodík, R je -CH20H nebo X a R společně značí =0 nebo =CH2. Výchozí látkou pro jejich přípravu je l4beta-trimetylsilyloxyderivát obecného vzorce II kde R a X mají stejný význam jako u vzorce I, který se nechá reagovat v organickém rozpouštědle s Lewisovou kyselinou, např. bromidem zinečnatým, nebo...

(20 E)-3-methoxy-21-alkoxykarbonyl-19-nor-14beta-trimethyl-silyloxy- 8alfa,9alfa,17ksí-1,3,5(10),20-pregnatetraen a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225013

Dátum: 15.02.1986

Autori: Anančenko Sofia Nikolajevna, Jegorova Věra Vladimirovna, Pouzar Vladimír, Drašar Pavel, Havel Miroslav

Značky: 8alfa,9alfa,17ksí-1,3,5(10),20-pregnatetraen, e)-3-methoxy-21-alkoxykarbonyl-19-nor-14beta-trimethyl-silyloxy, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin typu (20 E) -3-methoxy21-alkoxy-karbonyl-19-nor-l4beta-trimethylsilyloxy- 8alfa,9alfe,l7ksí-1,3, 5(10)20-pregnatetraenů obecného vzorce I kde R je methyl nebo ethyl. Látky uvedeného typu se používají v syntéze biologicky aktivních sloučenin s kardiotonickou účinností. Způsob přípravy uvedených sloučenin pozůstává v tom, že se nechá reagovat 17-hvdroxymethylderivát vzorce II v organickém rozpouštědle s oxidačním...

(20 E)-3-methoxy-21-methoxykarbonyl-19-nor-14beta-hydroxy-8alfa, 9alfa,17ksí-1,3,5(10),20-pregnatetraen a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221616

Dátum: 15.05.1985

Autori: Drašar Pavel, Pouzar Vladimír, Anančenko Sofia Nikolajevna, Havel Miroslav

Značky: 9alfa,17ksí-1,3,5(10),20-pregnatetraen, přípravy, způsob, e)-3-methoxy-21-methoxykarbonyl-19-nor-14beta-hydroxy-8alfa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové sloučeniny (20 E)-3-metoxy-21-metoxykarbonyl-19-nor-14beta-hydroxy-8alfa,9alfa,17ksí- 1,3,5-(10),20-pregnatetraenu vzorce I. Nový způsob přípravy umožňuje syntetickou přípravu výše uvedené sloučeniny nezávislou na přírodních látkách. Pozůstává v tom, že 17-hydroxymetylderivát vzorce II se nechá reagovat v dichlormetanu s oxidačním komplexem oxid chromový-pyridin za teploty 0 až 60 °C po dobu 10 minut až 30 hodin a po...

4-(3b-Acetoxy-5-methyl-19-nor-5b-androst-9-en-17b-yl)-2- ethoxykarbonyl-1,3-thiazol a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218360

Dátum: 15.02.1985

Autori: Havel Miroslav, Pouzar Vladimír, Kočovský Pavel, Drašar Pavel

Značky: 4-(3b-acetoxy-5-methyl-19-nor-5b-androst-9-en-17b-yl)-2, ethoxykarbonyl-1,3-thiazol, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-(3ß-acetoxy-5-methyl-19-nor-5ß-androst-9-en-17ß-yl)-2- ethoxykarbonyl-1,3-thiazolu a způsobu jeho přípravy. Thiazol podle vynálezu se vyrábí tak, že příslušný 3,21-diacetoxyderivát pregna-20-onu byl parciálně zhydrolyzován na 21-hydroxysloučeninu, jejíž OH-skupina byla přes mesylát převedena na brom a takto vzniklý 21-bromketon byl kondenzován s thioxamátem na sloučeninu podle vynálezu. Podobné látky typu uvedeného steroidního...