Haš Stanislav

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu za mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269380

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Hutla Petr, Haš Stanislav

MPK: G01W 1/02, G01N 19/10

Značky: zjišťování, teploty, mrazu, vzduchu, zařízení, vlhkosti

Text:

...optimální průběh větrání nebo klimatizace v sušárenských, skladových, výrobních a jiných objektcch tak, aby v co nejkratší době bylo dosaženo žádaných parametrů anebo aby tyto parametry byly bezproblematicky a přesně udržovány, a to s minimální spotřebou energie pro Větrání, eušení nebo klimatizaci. Zaručuje tak nejen energetické úspory, ale i kvalitní produkt, závislý na uvedených parametrech anebo doaažení a udržení optimálního mikroklimatu...

Zariadenie na ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265767

Dátum: 14.11.1989

Autori: Denčev Milan, Chudý Dušan, Hrotko Ladislav, Štefánik František, Haš Stanislav, Koštan Viliam, Nedoma František, Koštan Milan, Görner Ladislav

MPK: F24J 2/42, F26B 23/10

Značky: zariadenie, vzduchu, ohrev

Text:

...priestorový výmenník tepla, pričom je táto časť vybavená regulačnou klapkou náhradného režimu, ktorá prepojuje vonkajší priestor strojovne s jej interiérom. Druhá časť strojovne je situovaná bližšie k sušiarni. Je vybavená regulačnými klapkami atmosferického režimu. Do prvej časti strojovne je zaústený podtlakový zberný kanál solárneho kolektora cez regulačná klapku kombinovaného režimu. Do druhej časti strojovne je paralelne zaústený zberný...

Spojka pro rozebíratelný otopný systém ve sklenících

Načítavanie...

Číslo patentu: 265571

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jan, Haš Stanislav, Adamovský Radomír

MPK: F16L 37/24, A01G 9/24

Značky: sklenících, systém, rozebíratelný, spojka, otopný

Text:

...se řeší také náročným mechanickým nebo elektrickým zvedáním celé otopné plochy nad podjezdnou výšku ve skleníku, nebo u krátkých skleníků vysunutím celé otcpné plochy ven ze skleníku.Rozebiratelná spojka pro otopný systém ve sklenících, která je předmětem přihlášky vynálezu, umožňuje podstatně snadnější a rychlejší demontáž a montáž potrubní sítě a otopných plcch z hladkých a žebrových trubek ve srovnání se současným stavem. Oproti svařovaným...

Solárna sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 265522

Dátum: 13.10.1989

Autori: Chudý Dušan, Štefánik František, Haš Stanislav, Koštan Milan, Koštan Viliam, Nedoma František, Hrotko Ladislav

MPK: F24J 2/42, E04D 13/18, F26B 23/10...

Značky: solárna, sušiareň

Text:

...prípadne zvislej stene objektov. Využíva sa tzv. uzavretý vzduchový kolektor,so svetlopriepustným krytom s prúdenim vzduchu pod absorbérom. Konštrukcia kolektora je potom svetlopriepustný kryt- absorbér - dno kanála. Konštrukčná skladba umožňuje prúdenie vzduchu horizontálne v kolektorovm kanáli. Pohyb vzduchu zabezpečuje ventilátor, ktorého sacia časť je napojená na integrovaný kolektorový systém a výtlačná časť na rozvodný systém vnútornej...

Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254020

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nedoma František, Štefánik František, Haš Stanislav, Chudý Dušan

MPK: F24J 2/52

Značky: solárny, vzduchu, zariadenie, ohrev

Text:

...stenysú oba kryty zaústené do podtlakového kakanála, usporiadeného pozdĺž celeho objektu a majúceho po celej stene susediacej s vnútorným prostredím objektu otvory s ventilátormi.Výhodou navrhovaného riešenia je malé množstvo konštrukčných prvkov, ich jednoduchosť a ľahká montáž. Prietok vzduchu v. kolektorovom kanále nie je nútene usmerňovaný, prúdi ľubovoľným smerom a najkratšou cestou k lubovolnemu ventilátoru,dopravujúcemu vzduch s...

Zařízení k ovlivňování osiva magnetickým polem při setí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237601

Dátum: 16.02.1987

Autori: Křížová Lubomíra, Ruml Milan, Haš Stanislav

MPK: A01C 1/00, A01C 7/16

Značky: polem, ovlivňování, setí, osiva, magnetickým, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit silnější ovlivnění osiva magnetickou úpravou v semenovodech secího stroje, přičemž se osivo dostane okamžitě do půdy. Podstatou zařízení je permanentní magnet upevněný na semenovodu, který je alespoň v této části semenovodu zhotoven z nemagnetického materiálu. Permanentní magnet je uspořádán tak, aby jeho magnetický tok procházel vnitřním prostorem semenovodu. Takto upravený semenovod je napojen na výsevní otvor...

Příchytka pro upevňování tepelně izolačních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233834

Dátum: 01.07.1986

Autori: Jelínková Hana, Šik Josef, Pešl Ladislav, Haš Stanislav

MPK: F16B 2/02

Značky: príchytka, upevňování, tepelně, izolačních, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Příchytky pro upevnění tepelně izolačních fólií se využijí v zahradnických závodech při izolaci skleníků v zimním období. Vynález řeší problém upevňování tepelně izolačních fólií na stěny skleníků nebo na konstrukci. Příchytka je řešena tak, že umožňuje upevnění fólie mezi základní těleso a objímku, čímž je vytvořena nízká příchytka nebo při připojení další objímky vytvořit vysokou příchytku a zajistit tak izolační vzduchovou mezeru. V obou...