Hársing László Gábor

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Rátkai Zoltán, Végh Miklós, Szabó Géza, Simig Gyula, Ling István, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Greff Zoltán, Martonné Markó Bernadett, Hársing László Gábor, Lévay György, Gigler Gábor

MPK: A61K 31/551, C07D 243/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, 2,3-benzodiazepínové, kompozície, použitie, obsahom, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Kertész Szabolcs, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Gigler Gábor, Kompagne Hajnalka, Gacsályi István, Agoston Márta, Simig Gyula, Lévay György, Móricz Krisztina, Barkóczy József

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: liečebný, zlepšenie, neuroprotekcie, kognitívnych, prostriedok, funkcií

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Volk Balázs, Sziray Nóra, Kapillerné Dezsofi Rita, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Gacsályi István, Móricz Krisztina, Barkóczy József, Lévay György, Pallagi Katalin, Hársing László Gábor, Mezei Tibor, Egyed András, Flórian Endréné, Leveleki Csilla

MPK: C07D 209/00

Značky: centrálneho, poruch, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, nervového, liečenie, zlúčeniny, súvisiace, deriváty, systému, 2ónové

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Pallagi Katalin, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Sziray Nóra, Hársing László Gábor, Volk Balázs, Lévay György, Egyed András, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, deriváty, piperazinové

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Egyed András, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Sziray Nóra, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Lévay György, Mezei Tibor, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Volk Balázs

MPK: A61K 31/403, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: nervového, centrálneho, liečenie, kardiovaskulárnych, systému, indol-2-ónu, gastrointestinálnych, deriváty, poruch

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Pallagi Katalin, Barkóczy József, Kapillerné Dezsofi Rita, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Egyed András, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Lévay György, Sziray Nóra, Volk Balázs, Simig Gyula

MPK: C07D 209/00, A61K 31/40, A61P 25/00...

Značky: alkyloxindolov, deriváty, piperazinové

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Barkóczy József, Szücs Gyula, Ling István, Végh Miklós, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Kertész Szabolcs, Szabó Géza

MPK: C07D 243/00

Značky: 8-chlór-2,3-benzodiazepínové, deriváty

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Barkóczy József, Gacsályi István, Lévay György, Schmidt Éva, Kótay Nagy Peter, Hársing László Gábor, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/50, C07D 401/00...

Značky: spôsob, obsahom, přípravy, farmaceutické, nové, kompozície, deriváty, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gacsályi István, Wellmann Janos, Lévay György, Kompagne Hajnalka, Kótay Nagy Peter, Egyed András, Schmidt Éva, Martonné Markó Bernadett, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Simig Gyula

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: deriváty, přípravy, alkylaminopyridazinónové, substituované, obsahom, farmaceutická, kompozícia, spôsoby

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Barkóczy József, Hársing László Gábor, Lévay György, Schmidt Éva, Martonné Markó Bernadett, Egyed András, Leveleki Csilla, Miklósné Kovács Anikó, Kompagne Hajnalka, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Wellmann Janos

MPK: A61P 25/28, A61K 31/50, A61P 25/22...

Značky: spôsob, obsahom, kompozícia, substituované, přípravy, deriváty, farmaceutická, alkylaminopyridazinónové

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...