Hársing László Gábor

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Martonné Markó Bernadett, Végh Miklós, Szénasi Gábor, Lévay György, Ling István, Rátkai Zoltán, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Gigler Gábor, Greff Zoltán, Szabó Géza

MPK: A61P 25/00, C07D 243/00, A61K 31/551...

Značky: kompozície, farmaceutické, 2,3-benzodiazepínové, použitie, deriváty, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Kertész Szabolcs, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Kompagne Hajnalka, Gacsályi István, Lévay György, Hársing László Gábor, Agoston Márta, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: prostriedok, kognitívnych, liečebný, funkcií, zlepšenie, neuroprotekcie

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Hársing László Gábor, Flórian Endréné, Egyed András, Volk Balázs, Pallagi Katalin, Barkóczy József, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Simig Gyula, Gigler Gábor, Mezei Tibor, Sziray Nóra, Gacsályi István, Szénasi Gábor

MPK: C07D 209/00

Značky: deriváty, liečenie, poruch, súvisiace, centrálneho, nervového, 2ónové, zlúčeniny, systému, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Barkóczy József, Sziray Nóra, Pallagi Katalin, Egyed András, Móricz Krisztina, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Gigler Gábor, Leveleki Csilla, Kapillerné Dezsofi Rita, Volk Balázs, Mezei Tibor, Szénasi Gábor, Lévay György, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, deriváty, piperazinové

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Lévay György, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Gacsályi István, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla, Egyed András, Volk Balázs, Barkóczy József, Simig Gyula, Mezei Tibor, Kapillerné Dezsofi Rita, Hársing László Gábor

MPK: A61K 31/403, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: gastrointestinálnych, systému, centrálneho, kardiovaskulárnych, poruch, liečenie, indol-2-ónu, nervového, deriváty

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Mezei Tibor, Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Barkóczy József, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita, Volk Balázs, Simig Gyula, Pallagi Katalin, Sziray Nóra, Leveleki Csilla, Lévay György, Egyed András, Szénasi Gábor, Móricz Krisztina

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Barkóczy József, Szénasi Gábor, Ling István, Szabó Géza, Simig Gyula, Végh Miklós, Kertész Szabolcs, Hársing László Gábor, Szücs Gyula, Gigler Gábor

MPK: C07D 243/00

Značky: 8-chlór-2,3-benzodiazepínové, deriváty

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Lévay György, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Gacsályi István, Barkóczy József, Hársing László Gábor

MPK: C07D 401/00, A61K 31/50, A61P 25/00...

Značky: obsahom, deriváty, nové, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, farmaceutické, kompozície, spôsob, přípravy

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gacsályi István, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Simig Gyula, Kompagne Hajnalka, Miklósné Kovács Anikó, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Martonné Markó Bernadett, Schmidt Éva, Wellmann Janos, Lévay György, Egyed András, Kótay Nagy Peter

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: kompozícia, přípravy, obsahom, deriváty, substituované, alkylaminopyridazinónové, farmaceutická, spôsoby

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Simig Gyula, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Barkóczy József, Wellmann Janos, Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Kótay Nagy Peter, Martonné Markó Bernadett, Egyed András, Lévay György, Szénasi Gábor, Kompagne Hajnalka, Miklósné Kovács Anikó

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: kompozícia, farmaceutická, obsahom, deriváty, spôsob, alkylaminopyridazinónové, přípravy, substituované

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...