Hársing László Gábor

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Barkóczy József, Lévay György, Martonné Markó Bernadett, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Rátkai Zoltán, Gigler Gábor, Ling István, Szénasi Gábor, Végh Miklós, Greff Zoltán, Szabó Géza

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, C07D 243/00...

Značky: 2,3-benzodiazepínové, použitie, kompozície, farmaceutické, deriváty, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Móricz Krisztina, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Lévay György, Kompagne Hajnalka, Gacsályi István, Agoston Márta, Gigler Gábor, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Kertész Szabolcs

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: liečebný, zlepšenie, kognitívnych, funkcií, prostriedok, neuroprotekcie

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Sziray Nóra, Flórian Endréné, Egyed András, Hársing László Gábor, Lévay György, Barkóczy József, Volk Balázs, Gigler Gábor, Simig Gyula, Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: C07D 209/00

Značky: centrálneho, systému, nervového, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, súvisiace, poruch, 2ónové, zlúčeniny, deriváty, liečenie

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Sziray Nóra, Kapillerné Dezsofi Rita, Volk Balázs, Pallagi Katalin, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Egyed András, Lévay György, Mezei Tibor, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Gacsályi István

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Sziray Nóra, Barkóczy József, Egyed András, Gacsályi István, Volk Balázs, Leveleki Csilla, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/403...

Značky: centrálneho, systému, deriváty, liečenie, nervového, gastrointestinálnych, kardiovaskulárnych, indol-2-ónu, poruch

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Barkóczy József, Kapillerné Dezsofi Rita, Móricz Krisztina, Volk Balázs, Simig Gyula, Lévay György, Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Pallagi Katalin, Egyed András, Gacsályi István, Mezei Tibor, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

8-Chlór-2,3-benzodiazepínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5043

Dátum: 29.07.2004

Autori: Végh Miklós, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Kertész Szabolcs, Ling István, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Szücs Gyula, Szabó Géza, Simig Gyula

MPK: C07D 243/00

Značky: deriváty, 8-chlór-2,3-benzodiazepínové

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce na mieste substituenta R nižší alkyl, výhodne alkyl, ktorý má l až 4atómy uhlíka, najmä potom metyl alebo etyl, a navyše ich farmaceuticky prijateľné soli.0011 Ďalšia podskupina zlúčenín podľa predloženého vynálezu reprezentuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituent R znamená -NH-Rl skupinu, v ktorej substituent R 1 reprezentuje 1-4 alkyl alebo 3-6 cykloalkyl, najmä potom metyl alebo...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Hársing László Gábor, Barkóczy József, Gacsályi István, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Schmidt Éva, Lévay György

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/50...

Značky: spôsob, deriváty, farmaceutické, kompozície, nové, přípravy, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, obsahom

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gacsályi István, Schmidt Éva, Lévay György, Wellmann Janos, Martonné Markó Bernadett, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Miklósné Kovács Anikó, Barkóczy József, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Kompagne Hajnalka, Egyed András, Kótay Nagy Peter

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: substituované, spôsoby, alkylaminopyridazinónové, kompozícia, obsahom, přípravy, farmaceutická, deriváty

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Lévay György, Egyed András, Martonné Markó Bernadett, Gacsályi István, Schmidt Éva, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Simig Gyula, Wellmann Janos, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó, Kótay Nagy Peter, Szénasi Gábor, Kompagne Hajnalka

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: kompozícia, deriváty, substituované, alkylaminopyridazinónové, spôsob, farmaceutická, přípravy, obsahom

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...