Hanka Jaromír

Železničný prejazd zo stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278070

Dátum: 06.12.1995

Autori: Schejbal František, Eisenreich Jan, Hanka Jaromír, Vobořil Roman, Čapek Josef

MPK: E01C 9/04

Značky: železničný, prvkov, stavebnicových, prejazd

Zhrnutie / Anotácia:

Prejazd, ktorého povrch lícuje s hornou úrovňou koľajníc, je zostavený z vnútorných stredových prvkov (1) a vonkajších stredových prvkov (3), na ktoré nadväzujú na obidve strany v smere koľajníc (9) vnútorné krajné prvky a vonkajšie ľavé a pravé prvky. Vnútorné krajné prvky sú ukončené na obidvoch stranách prejazdu ochranným dielom. Jednotlivé prvky sú zložené z roštu zostaveného z pozdĺžnych výstuží (14) a priečnych výstuží (15), na ktorom je...

Pryžokovový panel železničního přejezdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264499

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hanka Jaromír

MPK: E01C 9/04

Značky: panel, pryžokovový, železničního, přejezdu

Text:

...V tom, že tvoří nehlučný, oděru a povětrnosti odolný díl přejezdové konstrukce. zlepšuje životní prostředí a celkovou úroveňželezničního přejezdu. Vedení ve tvaru obráceného písmena U vytvorené na spodní části paneluv příčném řezu kolejiště vyztužene ocelovým plechem sledujícím tvar tohoto vedení zapadá do spodní zpravidla ocelové konstrukce a zachycuje síly od brzdění a záběru silničních vozidel. Zvýšení adheze silničních vozidel k...

Způsob výroby tenkostěnných dělených pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 261006

Dátum: 12.01.1989

Autori: Horák Pavel, Hanka Jaromír

MPK: B21D 5/10

Značky: způsob, dělených, výroby, tenkostenných, pouzder

Text:

...i tlouščku plechu děleného váloového pouzdra.Vzpěrným napěchováním délky výstřižku ve tvaru pásu nad mezi kluzu se dosáhne geometrických rozměrů, kruhovitosti, válcovitosti i rovnoměrné tloušřky plechu děleného válcového pouzdra. Vyrobené dělené pouzdro zachováva stabilizovaný tvar odpovídající dutině tváŕeciho nástroje. Obvyklé odchýlky kruhovitosti v podobě rovných úseku u dělici spáry vzniklé při výrobě jinými výrobnimi způsoby, jsou...

Vulkanizační forma na výrobu pryžokovových těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223612

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hanka Jaromír

Značky: forma, kroužků, pryžokovových, těsnicích, vulkanizační, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Forma podle vynálezu řeší bezpřetokové lisování pryžokovových těsnicích kroužků a zvýšení kapacity formy. Podstata spočívá v tom, že na trnu jsou navléknuty tvarové vložky, mezi kterými je vždy kovový díl a takto uspořádaný sloupec na čele s manžetou se vloží do rozměrově odpovídající dutiny formy. Vstřikovaný elastomer postupně zaplní část dutiny před manžetou, stlačí sloupec tak, že tvarové vložky dosednou na čela kovových dílů bez ohledu na...

Upínací zařízení pro obrábění hřídelových těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223001

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hanka Jaromír

Značky: těsnicích, zařízení, kroužků, obrábění, upínací, hřídelových

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení sestává z kleštiny (l) opatřené vybráním (17) pro hřídelový těsnicí kroužek (14), s pružinou (3) mezi opěrou (4) a brzdicím kuželem (5), s níž je souose uložena pístnice (8), zakončená v horní části kuželovou dutinou (9), opatřená polohovacím kolíkem (18) uloženým v drážce (19) a v dolní části stabilizačním pístem (10) s pružinou (11) pro vytvoření mezery (12) mezi kuželem (5) a kuželovou dutinou (9). Účelem vynálezu je zvýšit...

Pryžová třídicí plocha samonosná

Načítavanie...

Číslo patentu: 223767

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hanka Jaromír, Daníček Josef

Značky: samonosná, plocha, pryžová, třídicí

Zhrnutie / Anotácia:

Pryžová třídící plocha samonosná pro třídění štěrkopísku, drceného kameniva, rud, uhlí, koksu a jiného kusového materiálu, sestávající z pryžového síta s propadovými otvory tvaru čtvercového, kruhového, obdélníkového nebo oválného, vyznačená tím, že je vyztužena žebry /2/.

Způsob výroby vyztužených ložisek z elastomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222560

Dátum: 01.02.1984

Autor: Hanka Jaromír

Značky: elastomerů, ložisek, výroby, způsob, vyztužených

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečit při vulkanizaci požadovanou polohu výztužných plechů v ložisku a tím současně rozměry jeho jednotlivých elastomerných vrstev. Uvedeného účelu se dosáhne rozměrově přesnými vrstvami ložiska z fólií kaučukové směsi proloženými výztužnými plechy a dále jako komplet urovnané přiklopením bočních dílů obálky při vkládání do dutiny vulkanizační formy.Rozměrově přesné vrstvy ložiska mění při vulkanizaci jen velmi málo svůj...