Haninec Ignác

Viacnásobné farbiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 236296

Dátum: 01.02.1988

Autori: Katuščák Svetozár, Jentner Pavel, Haninec Ignác, Werner Peter

MPK: B05C 3/02

Značky: farbiace, viacnásobné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím vynálezu je možné skúšať naraz niekoľko od seba nezávislých farieb a to v každej nádrži inú. V každej nádrži či komore e pri skúšaní zachovaný rovnaký teplotný režim a rovnaké prietokové pomery farbiacich roztokov. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne takým usporiadaním viacnásobného farbiaceho zariadenia, že čerpadla sú poháňané od jediného hriadeľa. V každej komore je zabezpečený rovnaký prívod a odvod ohrievacej kvapaliny....

Skracovacia píla, najmä na súvislé lepené súbory

Načítavanie...

Číslo patentu: 236256

Dátum: 01.02.1988

Autori: Haninec Ignác, Zvirák Ján

MPK: B27B 5/00

Značky: najmä, súbory, píla, lepené, súvislé, skracovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie nezávislosti na rýchlosti posuvu dielcov pri skracovaní. Uvedeného účelu zariadenia sa dosiahne tým, že prítlačné valce upnú nástavcami skracované dielce k upínacej ploche, čím uspôsobia posuv vozíka k rýchlosti pohybu dielca. Skrátený dielec sa po uvoľnení vozíka odsunie valčekovou dráhou, čím sa zabezpečí správne nastavenie každého nasledujúceho dielca.

Viaczložkové pozdlžne krájacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248225

Dátum: 12.02.1987

Autori: Haninec Ignác, Poláček Josef

MPK: B27L 5/06

Značky: zariadenie, pozdĺžne, viaczložkové, krájacie

Text:

...rastovýoh vlákien dreva pri vysokej výrobnej kapacita, pričom sila potrebná .na rezanie je pomerne malá. Pri takomto spracovaní dreva sa dosahujekvalitný povirch dýh a spra-covávaný kmeň,ak je dostatočne vlhký, nemusi vbyť pred rezanílm osobitne termicky upravený.Zvýšená výrobná kapacita nezatĺažuje o sluhu, pretože sa odoberajú naraz všetky dyhy vyrobené pri jeldnom ,prechod-e kmeňa cez sústavu nožov. Synchronizovaný pohon všetkých...

Zariadenie na tvorbu súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230895

Dátum: 15.11.1986

Autori: Haninec Ignác, Coufal Rajmund, Zvirák Ján

MPK: B27D 3/00

Značky: súborov, zariadenie, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvorbu súborov z dreva a ostatných lignocelulózových materiálov pozostávajúcich z niekoľkých nad sebou uložených vrstiev, najmä súborov určených k výrobe veľkorozmerových podlahových dielcov kontinuálnym lisovaním, vyznačujúce sa tým, že v hornej časti rámu (1) je vodorovne uložený dopravník (3) a vedľa neho z oboch strán zvislá sústava kladiek (7) usporiadaná tak, že počet nad sebou uložených kladiek (7) sa v smere od vstupu (4)...

Způsob výroby L-tryptofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239341

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hájek Zdenik, Ponec Peter, Marton Pavol, Kuderavý Vladimír, Barabáš Ján, Jánošík Rudolf, Zeman Peter, Šrámek Vladislav, Haninec Ignác

MPK: C12P 13/22

Značky: způsob, výroby, l-tryptofanu

Text:

...u cnocoóa ero mmauerma na xyuswypamxoü xumcocrn MMKpOOPPEEIBMOB unserennompećnocrs n necxousxnx pocronux rpawropax .zum mwaumon Cor. glutamicum , wro Busunae-r HeoóxonuMOGTL Bnenerma 3 nnrameamsyn opony ucmoqmmon ermx panropon, 13 tacmocwu runponnsaron óemcaÓOJLBBJBH nnnu-emnqcws npouecca xynmunnponaana Mnxpoopranusmon 72-96 1HJIBRHH yponeas HaROIIJIeHHH Tpnnrroçana na cmamxapmux HGTOHHPIKBX ynuepona (mmcoae, caxape), Koropue Hanóonee...

Zariadenie na vrstvenie vláknitých a trieskových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233462

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zvirák Ján, Haninec Ignác, Drahoš Martin

MPK: B29J 5/04

Značky: vláknitých, trieskových, materiálov, vrstvenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vrstvenie koberca z drobných lignocelulózových častí s vytvorením pevných okrajov vrstveného materiálu, ktorý sa ďalej lisuje na aglomerované materiály. Zariadenie umožňuje prispôsobivosť pre širokú škálu vrstvených materiálov a uľahčuje vizuálnu kontrolu vrstviaceho procesu. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne uložením obmedzovacieho, dávkovacieho, vyčesávacieho a vrstviaceho valca, ktoré pomocou lopatiek, regulátora...

Kontinuálne transportné zariadenie do i z tlakového a tepelného prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 236402

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jentner Pavel, Haninec Ignác

MPK: B65G 65/30

Značky: prostredia, kontinuálně, tepelného, transportné, zariadenie, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť spracovávania materiálov v najširšom rozmerom rozsahu zrnitosti i najrôznejšej kvality Veľkou výhodou je možnosť výmeny celej sady vložiek. Zariadenie pracuje hospodárne v celom rozsahu spracovávaných materiálov i tepelných režimov a možno ho použiť na strane plnenia i vyprázdňovania tlakového a tepelného prostredia. Účelu vynálezu sa dosiahne tým že do osadenia puzdra a vybrania odvázača je uložená príruba vložky,...

Závesné pádové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221015

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

Značky: zariadenie, závesné, pádové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné stanovenie výšky pádu na skúšaný predmet, ktorú ukazuje ryska. Nárazník nemôže poraniť obsluhu, pretože aj pri voľnom páde je pripojený k držiaku tiahlami, ktoré súčasne zabraňujú rozkmitanie nárazníka. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že na valcovú časť zariadenia je napojený nárazník, opatrený vedením, v ložiskách a v otvore je uložený hriadeľ. V strednej časti je hriadeľ opatrený uzáverom a v prednej časti segmentom...

Prestaviteľná nosná konštrukcia zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220965

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

Značky: konštrukcia, nosná, zariadení, prestaviteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je plynulé premiestňovanie uložených prvkov na konštrukcii. Vytvorené paralelné, zvislé, vodorovné a dvojité vedenia zachytávajú klopné momenty premiestňovaných prvkov, čo uľahčuje manipuláciu pri prestavovaní do potrebnej polohy. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne použitím viacnásobných spojok o rovnakých rozstupov vodiacich otvorov, takže zo stĺpov, nosníkov, držiakov a priečok sa dajú jednoduchým utiahnutím upínacích prvkov...

Kombinované upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222880

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

Značky: upínacie, kombinované, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť komplexného odskúšania stolov v prevedení s nohami i podnožím alebo skríň pri jednom upnutí. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že ktorákoľvek priečna i pozdĺžna časť nábytku sa dá s uchytkami uvoľniť, aby sa dala skúšať iba pevná časť. Vnútorný valček na upnutie podnoží sa do pracovnej polohy vkladá bez obtiaží, zasunutím držadla tiahla, ktoré je ľahko dostupné z vonkajšej strany nábytku. Vnútorný roh podnožia...

Zariadenie nan pádové skúšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228736

Dátum: 01.03.1986

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

MPK: G01M 7/00

Značky: skúšky, zariadenie, pádové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvorenie zariadenia na skúšanie nábytku, v ktorom je poddajné spojenie šmýkadla so silovým valcom, ktoré dovoľuje znížiť celkovú konštrukciu stroja a celkovú pádovú výšku, bez narušenia voľného pádu šmýkadla so závažím. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne uložením rámu na skrutkách, ktoré umožňuje jednoduché prispôsobenie zariadenia výške skúšaného predmetu a potrebná výška polohy rámu sa nastaví podľa mierky a...

Zariadenie na zvýšenie silového rozsahu pneumovalcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228622

Dátum: 01.01.1986

Autori: Haninec Ignác, Drahoš Martin

MPK: G01L 1/02

Značky: zvýšenie, silového, rozsahu, zariadenie, pneumovalcov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rozšírenie využitia pneumovalcov aj na vyvodenie malých síl, bez toho aby sa musel premontovať k tomuto účelu pneumovalec menšieho priemeru. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne jednoduchým navlečením laniek a zavesením závaží. Odpory vyvodené presúvaním laniek po kladkách sa počas zdvihu nemenia a pneumovalec pracuje spoľahlivo. Ak sú znovu potrebné maximálné sily jednoduchým spôsobom sa vyberú závažia a...

Merač nasiakavosti kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 222093

Dátum: 15.07.1985

Autori: Haninec Ignác, Kvasna Pavel, Nemrhal Jozef

Značky: nasiakavosti, kvapalín, merač

Zhrnutie / Anotácia:

Merač nasiakavosti kvapalín povrchom materiálov z dreva a lignocelulózných materiálov, najmä drevovláknitých dosák, pozostávajúci zo stojana, základne, príložky, dutiny, vstupného a výstupného otvoru, nálievky, odmerky, vodováhy, nastavovacej skrutky s poistnou maticou, vedenia, nádržky s dnom, nákružkom a výustkom, vyznačujúci sa tým, že na spodnej časti príložky je uložený prstenec (12), ktorý je opatrený výčnelkami (13) a dorazovou plochou...

Zariadenie na vyvodenie a meranie priehybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218725

Dátum: 01.06.1985

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

Značky: meranie, priehybu, zariadenie, vyvodenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie presnosti odčítania geometrických bodov priehybovej krivky. Oproti doterajším skúšobným strojom sa vylepšuje aj základné nastavenie skúšaných predmetov. Veľkosť priehybovej sily sa bez námahy odčíta na ukazovateli. Uvedeného účelu zariadenia sa dosiahne využitím meracích plošiek na podporách, meracích výstupkov nadržiakoch, skosených plošiek na priehybomeroch a umiestnením priehybových mierok na čelnej strane tyčiek,...

Protihlukový kryt krátiacej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224836

Dátum: 01.11.1984

Autori: Jentner Pavel, Haninec Ignác

Značky: krátiacej, píly, protihlukový

Zhrnutie / Anotácia:

Protihlukový kryt krátiacej píly, umožňujúci dobé sledovanie procesu rezania, ktorý pozostáva z rámu, protihlukových panelov, priezorov, dvierok, podpory, závesov, ružíc, vybraní a závesných strapcov, vyznačujúci sa tým, že na rám /1/ je pripojený predný panel /4/, ku ktorému je z bokov napojený ľavý panel /5/ a stredný panel /6/, ktoré sú v hornej časti opatrené skosením /7/, ku ktorému je pripojený šikmý priezor /8/, otočný na hornej strane...

Otáčacie zariadenie o 90 stupňov s usmerneným presunom dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216868

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kopecký Jan, Zvirák Ján, Haninec Ignác, Jentner Pavel

Značky: presunom, usmerneným, stupňov, dielcov, otáčacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Otáčacie zariadenie o 90° s usmerneným presunom dielcov, najmä plošných nábytkových dielcov. Účelom vynálezu je skrátenie potrebného času na otáčanie dielcov a zmiernenie tlaku na bočné vedenie, ktoré usmerňuje dielce do požadovanej polohy, pričom vedenie nemusí byť poháňané. Popisovaný účinok sa dosiahne otáčacím zariadením podľa vynálezu, ktorého poháňaná dráha má rôzny sklon valcov na smer dopravy. Väčším sklonom poháňaných valcov docielime...

Zariadenie na skúšanie torzných vlastností výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218190

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zvirák Ján, Haninec Ignác

Značky: výrobkov, zariadenie, skúšanie, torzných, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť korigovania veľkosti otáčivého momentu na konštantnú hodnotu pre rôzne pootočenia skúšaného výrobku. Pevné spojenie ukazovateľa skrútenia zabezpečuje správne odmeranie hodnoty skrútenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne usporiadaním zariadenia tak, že polohovač je pripojený k tyči a k posúvadlu a určuje potrebnú vzdialenosť polohovadla na páke pre zachovanie rovnakej veľkosti krútiaceho momentu. Uloženie podložiek...