Handlíř Karel

Katalyzátor pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256961

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gheorgiu Mihnea, Holeček Jaroslav, Nádvorník Milan, Salajka Zdeněk, Legeza Vasil, Handlíř Karel, Hamřík Oldřich, Kratochvíla Jan

MPK: C08F 4/00, C08F 10/00

Značky: polymeraci, katalyzátor, alfa-olefinů

Text:

...R,R°a Rmjsou uhlovodikové zbytky s 1 až 12 uhlíkovými atomy a Rmůže být též halogen anebo H nebo alkoxy skupina OR a součet x y z 3 s nosičem V molárnim poměru k volným hydroxylovým skupinám nosiče větším než ekvivalentním a reakcí se sloučeninami přechodověho kovu obecného vzorce Mexpanebo Me 0 Xĺp 2) anebo Me(0 R)rX anebo MeR 2 RX, kde Me je předchodový kov IVa anebo Va skupiny, q X je halogen, Rje cyklopentadisnyl, p je 4 nebo 5, 15...

Trans-Dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatý komplex a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238214

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holeček Jaroslav, Kalousová Jaroslava, Handlíř Karel

MPK: C07E 3/02

Značky: přípravy, komplex, způsob, trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemie anorganické a chemie vysokomolekulárních sloučenin a řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakovou polymeraci a kopolymeraci olefínů. Vynález se týká dosud nepopsané komplexní sloučeniny trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu obecného vzorce [Mg(C4H8O)4Cl2(a způsobů přípravy této sloučeniny reakcí buď elementárního hořčíku s allylchloridem, nebo...

Způsob přípravy katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247560

Dátum: 15.01.1987

Autori: Beneš Ludvík, Handlíř Karel, Holeček Jaroslav

MPK: C07F 3/02

Značky: komplexu, katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého, přípravy, způsob

Text:

...ju-chloro-bisttetrahyârofuran)hořečnatého komplexu Mg(C 4 H 80)2 Cl 2 x strukturního vzorcea x je počet monomernich stechiometrických jednotekĺMq(C 4 H 80)2 C 121 v řetězcích procházejícich celým krystalem sloučeniny daný podilem hmotnosti krystalu a molekulové hmotnosti stechiumctrické jednotky, spočivajicí v tom, že se suspenze trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu iMq(C 4 HB 0)4 C 12 ł (připraveného...

Způsob přípravy katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247559

Dátum: 15.01.1987

Autori: Holeček Jaroslav, Beneš Ludvík, Handlíř Karel

MPK: C07F 3/02

Značky: komplexu, katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého, způsob, přípravy

Text:

...chemického individua katena-di 1 u-chloro-bis(tetrahydro-. furan)hořečnatého komplexu EMg(C 4 Ha 0)2 C 12 Jx strukturniho vzorces x je počet monomerních stechimetrických jednotek MglC 4 H 9 O)2 C 12 j v řetězcich procházejícich celým krystalem sloučsniny daný podilsm hmotnosti krystalu a molekulové hmotnosti stschiometrické jednotky, spočívsjici V tom, že se suspenze trans-dichloro-tetrakis(tatrahydrofuŕanyhořečnatého komplexu hg(C 4 Hs...

Způsob přípravy katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247556

Dátum: 15.01.1987

Autori: Beneš Ludvík, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel

MPK: C07F 3/02

Značky: způsob, katena-di-mí-chloro-bis(tetrahydrofuran)hořečnatého, komplexu, přípravy

Text:

...v tetrahydrofuranu o koncentraci 0,5 až 0,7 moll nepolárního organického rozpouštědla, jako jsou alifatické uhlovodíky C 5 až C 8, s výhodou n-hexan, aromatické uhlovodíky C 6 až Ca, s výhodou benzen, nebo chlorované uhlovodíky C 1 až C 4, s výhodou chlorid uhličitý, zahřeje na teplotu 50 až 55 °C a ochladí na teplotu mistnosti. Produkt se isoluje jako vatě podobné krystaly nebo velmi jemný prášek filtrací a vysušenimv proudu...

Bis(benzyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220835

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nádvorník Milan, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel, Boček Vladimír, Lyčka Antonín, Klikorka Jiří, Polouček Eduard

Značky: chromové, kyseliny, bis(benzyldifenylsilyl)ester, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(benzyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(C7H7) (C6H5)2SiO]2CrO2, způsobu a podmínek její přípravy konverzí benzyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným, nebo esterifikací benzyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále...

Bis(p-anisyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220834

Dátum: 15.12.1985

Autori: Boček Vladimír, Nádvorník Milan, Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Lyčka Antonín, Polouček Eduard

Značky: bis(p-anisyldifenylsilyl)ester, chromové, přípravy, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemiciké sloučeniny, bis(p-anisyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(CH3OC6H4) (C6H5)2SiO]2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí p-anisyldifenylchlorsilanu nebo p-anisyldifenylbromsilanu s chromanem stříbrným. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako...

Bis(isobutyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220833

Dátum: 15.12.1985

Autori: Polouček Eduard, Nádvorník Milan, Lyčka Antonín, Klikorka Jiří, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel, Boček Vladimír

Značky: způsob, kyseliny, přípravy, chromové, bis(isobutyldifenylsilyl)ester

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(isobutyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce {[(CH3)2CHCH2](C6H5)2SiO}2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí isobutyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrnym, nebo esterifikací isobutyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může...

Benzyldifenylsilanol a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217934

Dátum: 15.12.1984

Autori: Lyčka Antonín, Klikorka Jiří, Handlíř Karel, Nádvorík Milan, Holeček Jaroslav

Značky: přípravy, způsob, benzyldifenylsilanol

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce účinných katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci ?-olefinů, především ethylenu. Předmětem vynálezu je dosud neznámý benzyldifenylsilanol strukturního vzorce a způsobu jejich přípravy řízenou hydrolýzou benzyldifenylhalogensilanu.

Benzyldifenylchlorsilan a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217933

Dátum: 15.12.1984

Autori: Handlíř Karel, Lyčka Antonín, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Nádvorník Milan

Značky: přípravy, způsob, benzyldifenylchlorsilan

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce účinných katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci ?-olefinů, především ethylenu. Předmětem vynálezu je dosud neznámý difenylchlorsilanu strukturního vzorce a způsobu jejich přípravy řízenou hydrolýzou benzylmagnesiumchloridem.

Bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216331

Dátum: 15.06.1984

Autori: Polouček Eduard, Lyčka Antonín, Boček Vladimír, Klikorka Jiří, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel, Nádvorník Milan

Značky: kyseliny, bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester, chromové, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci -olefinů, především ethylenu. Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny bis(cyklahexyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové obecného vzorce [(C6H11)(C6H5)2SiO]2CrO2 a způsobu a podmínek její přípravy konverzí cyklohexyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo...

Bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213975

Dátum: 01.06.1984

Autori: Klikorka Jiří, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel, Boček Vladimír, Zapletal Jan, Polouček Eduard, Nádvorník Milan

Značky: ester, přípravy, kyseliny, způsob, 2-propyldifenylsilyl, chromové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci(- olefinů, zvláště ethylenu. Vynález popisuje dosud neznámou chemickou sloučeninu bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové obecného vzorce [(2-C3H7) (C6H5)2SiO]2 CrO2 a způsob jeho přípravy konverzí 2-propyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo esterifikací...