Hamrák Stanislav

Zostava pilierovej skrine, najmä na elektrické rozvody a zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5765

Dátum: 06.06.2011

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav

MPK: H02B 1/00

Značky: rozvody, skříně, elektrické, najmä, zostava, pilierovej, zariadenia

Text:

...rovnaký postup v opačnom poradí krokov.Na obr. 3 a až 3 d je znázornená zostava pilíerovej skrine s otočným krytom Q a zaisťovacím mechanizmom Q ovládateľným z vonkajšej strany krytu Q. Zostava pilíerovej skrine pozostáva zo zemného dielu g,piliera ą, univerzálnej skrine g a z hlavnej skrine l, ktoré sú umiestnené nad sebou V uvedenom poradí, pričom na spodku je zemný diel 41 a na vrchu je hlavná skriňa l. Univerzálna skriňa g je uzavretá...

Plastová bezpečnostná skrinka, najmä na elektrické alebo plynové rozvody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5660

Dátum: 04.03.2011

Autori: Hamrák Stanislav, Mikula Andrej

MPK: H02B 1/00, H05K 5/00

Značky: plastová, elektrické, rozvody, najmä, skříňka, bezpečnostná, plynové

Text:

...zaistených maticami, pričom hlavy skrutiek sú umiestnené z vonkajšej strany skrinky na zabránenie násilného uvoľnenia skrutiek.Bočná výstuha a/alebo dverová výstuha sú s výhodou vyhotovené z pozinkovaného plechu o hrúbke minimálne 2 mm.Výhodou uvedeného riešenia je zvýšená odolnost proti násilnému vniknutiu do skrinky ako aj proti násilnému poškodeniu skrinky a jej obsahu vo verejných priestoroch ohrozených vandalizmom. Z toho vyplýva aj...

Otočný záves skriňových dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5622

Dátum: 07.12.2010

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav

MPK: E05D 3/00

Značky: otočný, skříňových, dveří, závěs

Text:

...riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že pozostáva z minimálne dvoch čapov, z ktorých každý je uložený svojou otočnou časťou v skriňovom otvore vytvorenom do skriňovej príchytky skrine a súčasne je čap súosovo uložený v dverovom otvore vytvorenom do dverovej príchytky dverí, pričom istiaca časť každého z čapov je zaistená do istiacej drážky dverí.Výhodou uvedeného riešenia je jednoduchá konštrukcia nenáročná na materiál. Ďalšou výhodou...

Bezpečnostná plomba, najmä na plombovanie prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5546

Dátum: 07.10.2010

Autori: Hajdu Dušan, Hamrák Stanislav

MPK: G09F 3/03, B65D 55/02

Značky: plombovanie, najmä, bezpečnostná, plomba, prístrojov

Text:

...obr. l a obr. 2 pozostáva z tela 2 a plombovacieho drôtu 4, pričom telo 2 je vyhotovené z tvárneho plastu a je V ňom vytvorený otvor 3 na vedenie plombovacieho drôtu 4, pevne zaisteného V plastovom tele 2 prostredníctvom plombovacích kliešti. Telo 2 je valcoviteho tvaru a jeho homá vonkajšia plocha 21 je vyhladená na umiestnenie identiñkačnej značky. Otvor 3 prechádza naprieč telom 2 súoso S pozdlžnou osou 31, kolmo voči priečnej osi 32 a...

Skrinka, najmä plastová, na pripevnenie k stĺpu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285889

Dátum: 17.09.2007

Autori: Hamrák Stanislav, Šuba Róbert, Mikula Andrej

MPK: H02B 1/00, H02G 3/08, H05K 5/02...

Značky: stĺpu, najmä, pripevnenie, plastová, skříňka

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia skrinky (1), najmä plastovej, na pripevnenie k stĺpu spravidla kruhového prierezu, pri ktorej je na vonkajšej strane jej zadnej plochy (11) vytvorená sústava upevňovacích výstupkov (2), prípadne doplnených nakláňacími výstupkami (3). Oporné plochy (21) upevňovacích výstupkov pritom kopírujú obvod stĺpu a ich postupne väčšia vzdialenosť od zadnej plochy (11) zabezpečuje odklonenie skrinky na účely odtoku kondenzátu.

Skriňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4609

Dátum: 03.11.2006

Autor: Hamrák Stanislav

MPK: H05K 5/00, H02B 1/00

Značky: objektov, plynové, prípojky, elektrické, skriňa, najmä, plastová, stavebných

Text:

...podstata spočíva V tom, že otvárateľné spojenie pozostáva z homého závesu, vytvoreného z pevného čapu,napevno pripojeného k dverám a zasunuteľného do homého skriňového otvoru, ktorý je vytvorený v telese skrine, ako aj z dolného závesu, vytvoreného z voľného čapu a dolného dverového otvoru.Voľný čap má pritom V homej časti vytvorenú hlavu a pod ňou driek, ktorý má menší priemer ako je priemer dolného dverového otvoru a dolného...

Skrinka na pripevnenie k stĺpu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3482

Dátum: 02.05.2003

Autori: Mikula Andrej, Šuba Róbert, Hamrák Stanislav

MPK: H05K 5/02, H02G 3/08, H02B 1/26...

Značky: pripevnenie, skříňka, stĺpu

Text:

...hociktorej z vyšších dvojíc upevňovaeích výstupkov. Konštrukcia skrinky je výhodne zhotovené z plastu.K výhodám takejto konštrukcie skrinky patria najmä nízke materiálové výrobne náklady, vysoká technická úrolveň a jednoduché i spoľahlivé pripevnenie skrinky k stlpu.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmene na priloženom výkrese,kde obr. l znázorňuje pohľad na zadnú časť skrinky s umiesmenou sústavou výstupkov.Plastová skrinka...

Nemagnetická strmeňová pripájacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2541

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hamrák Stanislav

MPK: H01R 4/42, H01R 4/36, H01R 4/58...

Značky: strmeňová, nemagnetická, pripájacia, svorka

Text:

...vlastnosti, čím je zaručený stály styčný tlak na spoj. Svorka umožňuje obzvlášť spoľahlivé pripájanie hliníkových i medených vodičov sektorového í kruhového prierezu. Ďalšou jej výhodou je odolnosť, ktorá je vyššia ako normou stanovené sťahovacie momenty. Použitím nemagnetickej strmeňovej pripájacej svorky sa výrazne predĺži časový temiin revízii svorkových spojov. Svorka trvalo kompenzuje tečenie pripájaného hliníkového vodiča, jeho...

Kontakt na poistky nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278958

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hamrák Stanislav, Mikula Andrej

MPK: H01H 85/147, H01H 85/20

Značky: poistky, napätia, kontakt, nízkého

Zhrnutie / Anotácia:

Kontakt na poistky nízkeho napätia je vyhotovený z polotovaru obdĺžnikového tvaru. V kontaktnej časti (3) je rozdelený na samostatné kontaktné ľavé rameno (31) a pravé rameno (32), ktoré sú ohnuté ku svorkovej časti (1) do pravého uhla. Navzájom sú tiež proti sebe ohnuté o 90 ° v smere osi kontaktu. Kontakt je tvarovaný na vyvolanie dostatočného kontaktného tlaku na poistku.

Kontakt pre poistky nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 675

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav

MPK: H01H 1/04

Značky: poistky, napätia, nízkého, kontakt

Text:

...obvodom pri súčasne výbomom odvode tepla. Kontakt je vyrobený z medi a celý je opatrený eiektroiyticky naneseným poviakom striebra. Je prirodzené, že hrúbka materiálu a rozmery kontaktu sú pre každú veľkosť poistky odlišné a v konečnom dôsledku ich potvrdzujú predpísané skúšky v zmysle ČSN 354701 a ďalších súvisiacich noriem.Prednosťou technického riešenia je jednoduchá konštrukcia a nízka materíáiovánáročnosť pn súčasnom zachovaní menovitých...

Sposob úpravy nožov elektrických odpojovačov pred galvanickým pokovením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249914

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hamrák Vincent, Kéri Jozef, Hamrák Stanislav

MPK: C23D 5/02, C25D 3/46

Značky: spôsob, nožov, elektrických, pokovením, odpojovačov, galvanickým, úpravy

Text:

...adhéznou samolepiacou páskou a potom sa celý nôž opatri emailovým povlakom, pričom po vytvrdeni emailu sa odhézna samolepiaca páska odstráni, čím sa obnažia plochy, urče~ né k pokoveniu.Výhodou spôsobu úpravy nožov elektrických odpojovačov pred pokovanim podľa v-ynálezu je maximálna efektívnosť využitia kovových povlakov, najmä strieborných anôd a solí. Email, nanesený na nože po 4stupom podľa vynálezu, jednak zabraňuje nanášaniu kovu na...