Halousek Jan

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 256879

Dátum: 15.04.1988

Autori: Halousek Jan, Bláha Jiří

MPK: G01V 3/28

Značky: magnetického, řídící, jednotka, kompenzátoru, zemského

Text:

...referenčním napětovým zdrojem gg, připojeným jednak na referenční vstupy gg prvního číslicově analogického převodníku gl s prvním číslicovým přepínačem gg a druhým číslicovým přepínačem 32, jednak přes odpor Ag do uzlu il. Přesuzel gl je spojen první číslicově analogový převodník gl prvním výstupem 53 s prvním výkonovým blokem 5.Druhým výstupom 3 je spojen s prvním elektronickým obvodem gł variometru. Společný referenční napěčový...

Identifikátor s nosičem dat ve formě karty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242865

Dátum: 15.03.1988

Autori: Peroutka Ivan, Halousek Jan

MPK: G06K 9/18

Značky: identifikátor, karty, formě, nosičem

Text:

...dat nemohly být shledány žádné rozdíly. Může být proto pravem tvrzeno, že všechny nosiče dat, jako bankovky, šekové karty a tak dále,jsou při přesnějším pozorovaní rozdílné, takže neexistují dva nosiče dat, jejichž geometrickévzory na pozadí by byly přesně stejné.Tohoto rozdílu je využito u vynálezu pro identifikaci, popřípadě individuální charakterizování nosičů dat. zejména u vícebarevného geometrického vzoru, u něhož se jednotlivé...

Zařízení k přímému pružnému uložení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242571

Dátum: 01.03.1988

Autor: Halousek Jan

MPK: E01D 19/12

Značky: pružnému, zařízení, uložení, přímému, kolejnice

Text:

...571 Výhodou zařízení k přímému pružnému uložení-ko lejnice je, že dochází ke zvýšení únosnosti tohotov uložení ve vodorovném směru, kolmém k podélné ose kolejnice, umožňuje snadnou přestavitelnost kolejnic po ěířce mostovky a lze ho použít na ocelových, případně i železobetonovýoh mosteoh a že dále umožňuje spolehlivé přímé uložení železničního svršku.a to.i v případě, že kolej není v přímé trati, přičemž únosnost uložení ve směru...

Indukční magnetometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 237071

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pešina Bohumil, Halousek Jan

MPK: G01V 3/00

Značky: magnetometr, indukční

Zhrnutie / Anotácia:

Indukční magnetometr s rotující prstencovou cívkou. Účelem vynálezu je dosáhnout vysokých otáček prstencové cívky, vyloučit vznik parazitních magnetických vazeb, snížit tření v ložiscích rotoru, odstranit mazání ložisek a zajistit bezjiskrové snímání střídavého napětí indikovaného v prstencové cívce. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že rotor s prstencovou cívkou je uložen ve vzduchových plovoucích ložiscích a jsou na něm upraveny oběžné lopatky....

Zařízení pro kompenzaci zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 232695

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pešina Bohumil, Halousek Jan

MPK: G01R 1/18

Značky: kompenzaci, magnetického, zemského, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kompenzaci zemského magnetického pole, sestávající z paralelních dvojic indukčních cívek, zapojených na regulovaný zdroj stejnosměrného proudu ovládaný stabilizátorem kompenzovaného magnetického pole. Účelem vynálezu je geometricky přesná konstrukce polygonálního skeletu indukčních cívek, která přitom umožňuje použít na výrobu skeletu teplotně, vlhkostně i magneticky inertních materiálů, byť obtížně obrobitelných. Účelu se dosahuje...

Zapojení pro vyloučení chyb elektrických měření působených harmonickým rušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 218693

Dátum: 15.04.1985

Autor: Halousek Jan

Značky: zapojení, harmonickým, působených, elektrických, měření, rušením, vyloučení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyloučení chyb elektrickým měřením působených harmonickým rušením, jehož součástí je integrační vyhodnocovací obvod připojený k vstupnímu zesilovači měřeného signálu přes hradlovací obvod, který je ovládán nastavitelnými čítači a mezerovacím nastavitelným děličem, připojenými k oscilátoru a vysílači, vyznačené tím, že na řídicí svorku (11) oscilátoru (5) s elektricky řiditelným kmitočtem je přes integrační odchylkový zesilovač (15)...

Přístroj pro měření geoelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218829

Dátum: 15.04.1985

Autor: Halousek Jan

Značky: měření, veličin, geoelektrických, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro měření geoelektrických veličin, zejména zdánlivého specifického odporu, potenciálu vyzvané polarizace a spontánní polarizace. Náleží do oboru konstrukce měřicích přístrojů pro geofyzikální průzkum. Řeší problém snížení negativního vlivu rušených signálů, superponovaných k měřeným geoelektrickým veličinám. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup signálového zesilovače je spojen přes spínač řízený časovačem a přes...

Elektronický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 213836

Dátum: 01.05.1984

Autor: Halousek Jan

Značky: elektronický, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektronický měnič. Vynález náleží do oboru elektroniky, výroby ochranných zařízení pro jištění proti nadměrnému stoupnutí proudu. Řeší problém spolehlivého a bezpečného vypnutí elektronického měniče vypínači, zařazenými v místech nízkých proudů. Podstatou vynálezu je, že v transformátoru elektronického měniče je uspořádáno pomocné vinutí, které je propojené přes hlavní spínač s pojistným spínačem, paralelně připojeným...