Halmo František

Spôsob výroby beta-hydroxyalkylamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288040

Dátum: 04.02.2013

Autori: Jurečeková Emília, Grolmus Peter, Kavala Miroslav, Komora Ladislav, Peterková Júlia, Jureček Ľudovít, Halmo František

MPK: C07C 233/00, C07C 231/02, C07C 231/00...

Značky: výroby, spôsob, beta-hydroxyalkylamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby beta-hydroxyalkylamidov reakciou alkylesteru karboxylovej kyseliny s beta-aminoalkoholom za prítomnosti alkalického katalyzátora. Reakcia prebieha pri teplote nižšej, ako je teplota varu, reakciou vznikajúceho alkoholu, s konverziou minimálne 50 % prípadne za prítomnosti rozpúšťadla, ktoré sa následne z reakčnej zmesi odstraňuje.

Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287826

Dátum: 27.10.2011

Autori: Halmo František, Peterková Júlia, Matisová Marta, Kavala Miroslav, Komora Ladislav

MPK: B01J 21/00, C07D 211/00, B01J 21/18...

Značky: derivátov, 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-n-oxylu, přípravy, 4-substituovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 20 až 100 °C. Ako katalyzátor oxidácie sa používa oxid uhličitý a sodná alebo draselná soľ kyseliny fosforečnej až polyfosforečnej ako stabilizátor peroxidu vodíka.

Stimulátor a/lebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260364

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jozef, Halmo František

MPK: A01N 37/02

Značky: rastu, regulátor, stimulátor, rastlín

Text:

...regulátorov rastu podľa tohto vynálezu. Ďalej surovinová dostupnosť a technická jednoduchosi výroby, čo umožňuje využívanie vo veľkom meradle V praxi. V neposlednom rade, technická dostupnosť a pomerne ľahká formulácia do moriacich komponentov,minerálnych hnojiv, tak aj polymérov a koplymérov aplikovaných na okludovanie semien a zrnín.Pri aplikácii stimulátora a/alebo regulátora rastu vo forme kvapalnej, v roztokoch,jemne rozptýlených...

Biologicky aktívna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 278680

Dátum: 10.12.1997

Autori: Jurečeková Emília, Halmo František, Hudec Jozef, Macho Vendelín

MPK: A01N 31/02, A01N 27/00, A01N 29/02...

Značky: biologicky, aktívna

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívna zmes monoetanolamínu a organických kyselín a/alebo ich derivátov so synergickým účinkom na rast rastlín, vrátane drevín, je ďalej tvorená zo zmesi synergických prísad B a C. Prísadu B tvorí dikarboxylová kyselina C2 až C6, chlórcholínchlorid a/alebo chlórovaný gama-butyrolaktón, kyselina propiónová, kyselina chlórmaslová, kyselina chlórizomaslová, kyselina 2,3-dichlórizomaslová a ich vodorozpustné soli. Prísadu C tvorí...

Rastovo-regulačná zmes biologicky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277910

Dátum: 11.07.1995

Autori: Letovanec Marián, Halmo František, Zubal Pavel, Hudec Jozef, Feranec Pavol, Macho Vendelín

MPK: A01N 37/00, A01N 33/04, A01N 31/16...

Značky: rastovo-regulačná, biologicky, zlúčenín, aktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Rastovoregulačná zmes hlavne na báze kyslíkatých a dusíkatých organických látok so synergickým účinkom pozostáva zo zmesi najmenej jedného amino C2-9 alkanolu a/alebo etyléndiamínu, prípadne ich vodorozpustných solí s netoxickými minerálnymi kyselinami s najmenej jednou organickou látkou spomedzi karboxylových hydroxykyselín s 3 až 6 atómami uhlíka a ich vodorozpustných solí, dikarboxylových kyselín s 3 až 5 atómami uhlíka a ich vodorozpustných...

Spôsob prípravy detekčných papierikov na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 267944

Dátum: 12.02.1990

Autori: Střešinková Dagmar, Halmo František

MPK: G01N 31/02

Značky: spôsob, papierikov, detekčných, etylénoxid, přípravy

Text:

...účinkom etylénoxidu farbią na. modro, Rovnako sa používajú aj zlúčeniny, ktoré reagujú za tvorby záeaditého produktu a menia sfarbenie na zmenu pH oitlivého farbivn. Sem patri monitorovací. systém zložený z bezvodého chloridu horečnatého, hydrogênairąnu podnáho a bromtenolovej modrej (US 11,138 216).oproti týmto známym motődam boloverený sposob prípravy detekőnýoh papierovna etylénoxid, pri ktorom sa a roztokom, obeahudůoim 0,2 až 0,5 hmot....

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261449

Dátum: 10.02.1989

Autori: Halmo František, Hudec Josef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: A01N 43/08

Značky: regulátor, rastu, rastlín, stimulátor

Text:

...oaya-dichlör-y-butyrolaktónu, 6 až 25 0/0 hmot. a,oąy-trichlor-y-butyrolaktonu a 0,1 až 5 0/0 hmot. y-butyrolaktónu. Výhodou stímulátora a/alebo regulátora rastlín podľa tohto vynálezu je vysoká biolorická účinnosť nielen pri aplikácii v morení zrna, ~ale aj pri aplikácii postrekom rastlín vodnými roztokmi a to dokonca okoncentrácii účinnej látky rádove len 1043 perc. hmot. Ďalej dlhá životnost, prakticky neobmedzené sklaclovateľnost, pritom...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261190

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hudec Jozef, Halmo František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: A01N 43/08

Značky: rastu, stimulátor, rastlín, regulátor

Text:

...dokonca o koncentrácii účinnej látky rádove len 105 hmot. Ďalej dlhá životnosa, prakticky neobmedzená skladoveteľnosť, pritom zdravotná nezávadnost V neposlednom rade technická dostupnosť chloráciou a pomerne ľahká formulácia do moriacich komponentov minerálnych hnojiv, tak aj pplymérov a kopolymérov okludujúcich semená, zrno apod.Pri aplikácii stimulátora a/alebo regulátora rastu vo forme kvapalnej, v roztokoch jemne rozptýlených kvapiek,...

Zapojení obvodu pro měření a vyhodnocování derivace veličiny proměnné v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 244085

Dátum: 01.06.1988

Autori: Truchlik Štefan, Halmo František, Dimun Milan

MPK: G01R 19/12, G01R 19/25, G01R 19/10...

Značky: vyhodnocování, obvodů, čase, zapojení, veličiny, proměnné, měření, derivace

Text:

...je spojene s druhým vstupem gg hradla 2. První výstup gg druhého hradlovacího obvodu 3 je spojen s prvním vstupem 1 čítače 1 frekvence s druhý výstup 22 druhého hradlovacího obvodu Q je spev jen s druhým vstupem lg čítače 1 frekvence. Výstup 32 hredla 1je spojen s první vstupní svorkou 5 čítače 5, jehož výstup Agje spojen s prvním vstupem 5 řídícího obvodu 5. Jeho druhý výsn tup ąg je spojen současně s prvním vstupem Q prvního hradlovacího...

Spôsob výroby stimulátora a/alebo regulátora rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256566

Dátum: 15.04.1988

Autori: Halmo František, Hudec Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: A01N 43/08, C07B 39/00

Značky: regulátora, spôsob, stimulátora, rastlín, rastu, výroby

Text:

...kyselina y-chlórmaslová a kyselina aJ-dichlórmaslová. Z reakčného produktu je však vhodné izolovať a recirkulovaf nezreagovaný y-butyroiaktón. Neutralizäciou alebo zmydelnením produktov chlorácie, či už uhličitanmi alebo hydrouhličitanmi alkalických kovov alebo pri nižších teplotách aj hydroxidmi alkalických kovov je treba dbať, aby nedošlo k dechlorácii,či k dehydrochlorácii produktov chlorácie y-butyrolaktónu vznikajú príslušné...

Spôsob analýzy zmesi látok vznikajúcich karboxymetyláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252969

Dátum: 15.10.1987

Autori: Střešinková Dagmar, Halmo František

MPK: G01N 21/00

Značky: látok, zmesí, analýzy, vznikajúcich, karboxymetyláciou, spôsob

Text:

...Zmes obsahovala metylestery kyselín typovs celkovým počtom atómov uhlíka 9 až 15. jeden zo substituentov R 1, R 2 je atóm vodíka, druhý je alkyl s počtom atomov uhlika 6 až 11, alebo oba sú alkyl rovnakej alebo rôznej dlžky s počtom atómov uhlíka 1až 11, pričom celková uhlovodíková časť R 1 íĺH má 7 až 13 atómov uhlíka.R 2 Zmes obsahuje aj acetály typovpričom pre substituenty R 1, R 2 platí komentár uvedený vyššie. K tejto zmesi je pridané...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242720

Dátum: 15.05.1987

Autori: Halmo František, Kúš 1udovít

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, výroby, způsob, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, bezvodého

Text:

...výroby podle vynálemu je dále blíže popsán na konkrětním případu provedení.Směs dihydrútu a bezvodnáho hydrogenfosforečnanu vápenatého 10 roztok chloridu vápenatého obsahující 3 hmotnosti chloridu hořečnntáho byl vevsádkovém míchaném reektoru sníchán se stechíometríckýą množstvim vodná suspenze Jemné rozemletého hydogenfosforočnanu amonného, čímž došlo k vysrážení hydrogenfoafoŕečnanu vápenatého.Teplota byla udržována na hodnotě 65 OC...

Dinitrózo-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5-(1H,3H)dióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220990

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Fedák Ján, Dimun Milan, Halmo František, Kostková Viktória

Značky: spôsob, přípravy, dinitrózo-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5-(1h,3h)dióny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dinitrózo-tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H) diónov všeobecného vzorca: kde X1,2 je NO alebo H a spôsobu ich prípravy nitrozáciou tetrahydroimidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H)diónu.