Halada Pavel

Podzemná prečerpávacia elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6845

Dátum: 05.08.2014

Autori: Halada Pavel, Šimunek Pavel

MPK: E21F 17/16, F03B 13/08, F03B 13/06...

Značky: prečerpávacia, elektráren, podzemná

Text:

...na povrch do priestoru šachtovej veže gLQ. Homé poschodie chodby §§ je pretiahnuté k prvému prepojovaciemu tunelu Ľ prístupo 10vou chodbou g. Mobilné prepojenie strojovne 1 a trafostanice g s povrchom je umožnené prístupovým tunelom Q a na opačnom konci ústi na povrchu do šachtovej veže g.Dno podzemnej nádrže 34 je umiestnené nad homou úrovňou obežného kolesa Q prečerpávacej Francisovej turbíny 10 tak, aby bola turbína m stále zahltená,...

Elektrická kolesová koľajová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6627

Dátum: 02.12.2013

Autori: Haladová Petra, Halada Pavel, Polák Daniel

MPK: B61C 9/46

Značky: kolesová, koľajová, jednotka, elektrická

Text:

...matica Q, pôsobiace cez poistnú podložku 1 na druhú bočnú plochu nosnej príruby § vinutia. Na dvojici radiaxiálnych ložísk 3 je otočné uložené železničnékoleso § s osadením medzi dvojicou radiaxiálnych ložísk ą, pričom túto dvojicu radiaxiálnych ložísk 3 axiálne vymedzuje dvojica 9 vek, do ktorých sú vložené guferá Q.So železničným kolesom § je pevne prepojená, prostredníctvom súpravy skrutiek , nosná príruba s pokrievkou Q, najej vnútomom...

Přístroj pro měření radiální deformace vrtů a ovality otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270715

Dátum: 12.07.1990

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: radiální, otvorů, měření, deformace, prístroj, ovality, vrtů

Text:

...cenné, protože znalost charakteru, průběhu a velikosti těchto deformací ze známých podmínek je významným parametrem ke stanovení geomechanickeho modelu prostředí v němž bude důlní dílo realizováno a~tudíž i pro stanovení optimálního modelu součinnosti prvků systému hornina-výztuž. Navrhovaný přístroj umožňuje měřit deformace vývrtů ve více směrech v dostatečném měřícím rozsahu, tím umožňuje řešení úlohy PRGGNÚZA PRUJEVU HURSKÝCH...

Havarijní zabezpečovací elektromechanický ventil s tlumičem zavírání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269208

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maceczek Bohumil, Halada Pavel

MPK: F16K 11/24

Značky: ventil, tlumičem, zabezpečovací, havarijní, zavírání, elektromechanický

Text:

...připevněn servopohon g aloupy ll servopohonu g tak, aby osy včetene lg servopohonu g a vřetene go ventilu l byly totožnć. Vřeteno gg servopohonu g je ukončeno pouzdrem Q, ktere je e ním epojeno kolíkem gg. Na pouzdro g je rouby g připevněna základna 1 západkovóho mechanismu, tekłsľje pevnou součástí vřetene lg servopohonu g. Zákledna 1 zápedkovćho mechanismu je na obou protilehlých koncích vedene sloupy ll servopohonu 3. Na obou protilehlých...

Zapojení pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku důlních a podzemních výztuží a posunů staveb v místech s omezeným prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266601

Dátum: 12.01.1990

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: konvergencí, místech, zapojení, nízkých, prítlaku, dílech, měření, posunu, výztuží, podzemních, staveb, důlních, omezeným, prostorem

Text:

...sloupu teleskopu je použite lyžina vyrobená v optimální délce, aby při jejím posunu po výztuží důlního nebo jiného podzemního díla byla vždy v kontaktu se dvěma částmi výztuže, zabudovanými vedle sebe. V tomto případě se přístroj stává kráčející měřicí stanici. Protože je převodové kolo, například klínového profilu, vyrobeno z vhodných materiálů s požadovaným koeficientem tření a je kcntinuálně dotlačováno listovým perem do podálné...

Zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 265711

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: důlních, horizontálních, vertikálních, měření, konvergencí, okolí, zapojení

Text:

...umístěnou mimo vlastní teleskop, rovnoběžně s ním. Prevodové kolo a další částí převodového mechanismu jsou spojeny s pevnou částí teleskopu a současně z celým polygonovým nosníkem. Snímací tyč je pevné spojena z pohyblivým sloupemVýhody zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlníchděl podle vynálezu spočívají zejména V možnosti měření posunu stěn vertikálních důlníchděl ve dvou bodech na jedné spojnici nebo...

Zapojení pro měření posunů a konvergencí povrchových a důlních děl ve velkých a malých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265110

Dátum: 13.10.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: prostorách, malých, veľkých, posunu, měření, důlních, zapojení, konvergencí, povrchových

Text:

...teleskopickěho nosníku, který respektuje provoz v jámě a současně umožňuje měření konvergencí mezi dvěma body vzdálenými 8 000 mm. Úmístění snímací části mimo přístroj, kterou tvoří snímací tyč a dotykový segment, který je pevnou součástí vnitřního, posuvného eloupu teleskopického nosníku, umožňuje zkraoování celého aqregátu při zachování stejného meřicího rozsahu, tedy jeho využití i v malých prostorách.zapojení pro měření posunu,...

Zapojení pro měření konvergencí a posunů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263685

Dátum: 11.04.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: konvergencí, měření, zapojení, posunu

Text:

...u některých stávejících typů konvergometrů,který nemůže v takových extrémních situacích vykásst žádný proklu a jeho osubení je pak znehodnoceno. Tvarový tłecí převod jehož prevodové kolo je vyrobeno s materídlů s vhodným koeficientem tření, také nevykazuje žádná zkreslení při měření například vibrací, oproti zuhovým převodovým mechanísmům se samočinným vymezovdním vůlí pomocí pružiny. Při vibraci u nich pružina nezabrání aby zuby...

Zapojení pro měření expanze a rozvolňování hornin v okolí důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 260900

Dátum: 12.01.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: důlních, okolí, expanze, měření, zapojení, rozvolňování, hornín

Text:

...i při měření chvění horniny v obou směrech, nebo při rychlých rázech V obou směrech nedochází ke zkreslení záznamu měření. Při měření V místech, kde dochází k důlním otřesům, nedojde ke zničení převodu, pokud ovšem nedojde k deformaci celého přístroje. Oproti jiným expanzometrüm má toto řešení výhodu měřit až ze čtyř koteväz jednoho vrtu současně Podstatnou výhodou je možnost registrovat pomocí několika měřících stanic umístěných V...

Zapojení pro měření konvergencí v okolí důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 254297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Halada Pavel, Lucák Otakar

MPK: G01B 21/02

Značky: konvergencí, měření, důlních, zapojení, okolí

Text:

...posuvů horniny je vlastně přímou součástí nosníku a tvoří ji dva díly nosníku, které se do sebe V plném profilu zasouvají.Tím je dosaženo, že polygonový nosník je podélně posuvný, ale příčně tuhý a odolný proti průhybu a vibracím, nebot jeho profil ani V místě skříně konvergometru není přerušen nebo zeslaben. Protože se hornina V bccích důlního díla a tedy i měřící tyče, na které je konvergometr ukotven, posouvá i příčně, to je napříč ke...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů z triacetátových vláken a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241919

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lucák Otakar, Halada Pavel

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: materiálů, jejich, způsob, zušlechťování, vlákenných, vláken, směsi, textilních, triacetátových

Text:

...je echopna vázat ee eoučaeně na dvě vhodná ekupiny a tak způeobit eíłování eubetrátu.Touto reakcí ee výrazně zvýií hydrofilita vláken ve srovnání e původnín triacetátovýmvláknem i vláknw upravenýni pouhým povrohovýn zmýdelněním a vlákno vykazuje trvalý antietatioký efekt. Barvitelnoet aniontovýni barvivy ee zlepií netolik, že vlákno je barvitelně i na eytá odetínyvčetně černěho odetínu reektivnímí a aubetantívnímí barvívy. Vlívon...

Zapojení pro měření konvergencí v důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247615

Dátum: 15.01.1987

Autori: Halada Pavel, Lucák Otakar

MPK: G01B 21/02

Značky: dílech, konvergencí, důlních, měření, zapojení

Text:

...na tiskovině počítače či displeji a akustícky v případech kritických hodnot údajů. Pro tyto výhody bude možno zapojení podle vynálezu využívat pro dálkově sledování otřesů hornin, včetně mikrootřesů, čímž se umožní zjistit mimořádně změny konvergence v důl ních dílech, které se budou výrazně vymykat předpokládanému průběhu.Jejich porovnâním s přípustnými kritickými hodnotami pak bude možno určit situaci pro odvolání osádky v místě nebezpečí...

Nízký teleskopický stativ měřických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230492

Dátum: 01.03.1986

Autor: Halada Pavel

MPK: E21B 47/02

Značky: nízký, teleskopický, měřických, strojů, stativ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká zařízení a přístrojů důlního měřictví. Podstatou vynálezu je řešení spojení vzpěr s upínací plošinou stativu, snadnější upínání měřických strojů a řešení fixace jeho vzpěr ve vysunuté poloze. Řešení spočívá v tom, že upínací plošina je opatřena exoentricky otočnou lištou s ručním upínacím šroubem. Čepy vzpěr stativu jsou otočně uloženy ve žlábcích a výsuvné díly vzpěr jsou ve vysunuté poloze zajištěny třecí podložkou...

Vyrovnávací hlava pro uchycení měřických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214411

Dátum: 01.07.1984

Autor: Halada Pavel

Značky: přístrojů, hlava, uchycení, vyrovnávací, měřických

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vyrovnávací hlava pro uchycení měřických přístrojů, hlavně při měřických pracích v dolech. Podstatou vyrovnávací hlavy je, že její kulový kloub má kulový čep pro upnutí měřického přístroje. Tento kulový čep je pak uložen v kulovém sedle podstavce a proti němu je k podstavci upnut prstenec s vnitřní kulovou plochou. Prstenec je odtlačován od podstavce a kulového čepu pružinami. Pro znehybnění kulového čepu je pak prstenec...