Hajský Milan

Plávajúci koberec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3938

Dátum: 05.10.2004

Autori: Mišún Milan, Hajský Milan

MPK: E01C 7/32, E01C 15/00

Značky: plávajúci, koberec

Text:

...po zimnej prevádzke zas nebezpečné diery.Uvedený problem rieši plávajúei koberec, ktorého pod statou je, že pozostáva zo základnej spevnenej vrstvy opatrenej jednou vrstvou a druhou vrstvou z behúňov opotrebovaných pneumatík nad ktorými sa nachádza prekrývacia asfaltová zmes. Plávajúci koberec je možné vytvoriť aj jednou vrstvou z behúňov opotrebovaných pneumatík. Pri jeho využití sa z opotrebovaných pneumatík odoberie na samostatnom...

Antivibračný disk pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2010

Dátum: 02.12.1998

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B60B 3/00

Značky: pneumatiky, antivibračný

Text:

...2 telesa olechováho disku opatreného z čelnej strany konexitovým natorom ąêlebo gumokaučukovou a/alebo gumoplastovou a/alebo pleetovou vrstvou. Ha plochový disk chráneného komaxitovým nánosom aplikujemsvrstvu gumokaučukovej zmesi, alebo gumoplastovej zmesi, alebo plastovej zmesi v tvaroch hliníkového vytvorenia disku, pričomtato antivibračne vrstva sa nanáša na čelnú /vonkajšiu/ stenudisku prostrednictvom príslušnej matrice buč zalisovanim,...

Odpružený fúrik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1280

Dátum: 06.11.1996

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B62B 1/00

Značky: odpružený, fúrik

Text:

...rádiusom ukončeného ľavým lôžkom a pravým lôžkom, v ktorých je umiestnená nosné os opatrená dvojicou kolies a dvojicou pru žiacich elementov, pričom nad odpyuženým rámom je umiestnenákorba. Odpružený rám je v mieste uchytenia opatrený ergonomic 2kou antivibračnou rukoväťou. Pružiace elementy zamedzujúce prenos otrasov 2 nerovnosti terénov môžu byť vytvorené budz gumy, pružín, pripadne vzduchovým vankúšom. Konštrukcia odpruženého rámu je...

Rebrové gumokovové koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1277

Dátum: 06.11.1996

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B60B 9/00

Značky: gumokovové, rebrové, koleso

Text:

...štyroch rebier navzájom tvoriacich ucelenú monolitnú pružnú sústavu, pričom vnútorný prstenec je opatrený kovovým nábojom. Vonkajší prstenec,vnútorný prstenec a sústava zakrivených rebier je vytvorená ako kombinácia gumokaučukovej zmesi a oceľovej výplne napriklad oceľový kord v pomere 5050 až 8020 objemových dielov v prospach gumokaučukovej zmesi. Jeho výhodou je, že zaťaženie na koleso je rozkladané do celej sústavy, čo zabezpečujú...

Ergonomická antivibračná rukoväť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1261

Dátum: 06.11.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Bagin Milan, Hajský Milan

MPK: B25G 1/01

Značky: antivibračná, rukoväť, ergonomická

Text:

...podľa úžitkového vzoru, ktorého podsta tou je, že pozostáva z gumotextilného valcovitého plášťa opatreného z vnútornej strany po.obvode antivibračnými výstupkami a z jednej vonkajšej strany ergonomickými výstupkami, pričom gumotextilný valcovitý plášť je z jednej strany ukončený otvorom pre nasunutie na kovovú rúčku a z druhej strany antivákuovým otvořom. Jeho výhodou je, že rukoväť je pre styk s kovovou časťou opatrená vzduchovými...

Gumové koleso plnené tlakovým vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 961

Dátum: 14.09.1995

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B60B 31/04

Značky: gumové, koleso, plněné, vzduchom, tlakovým

Text:

...diskom navzájom spa krúžkom a srredcvcu trubkou, pričampravý di Jeho výhcćcuje konštrukčné jednoduchosť, podstatné zlacnenie techncąčgie výrcby, pričom súčasne znižuje množstvo a manipulà iu 5 dielni. Cdetrzňujc dcdatcčnú montáž po vyliscvani ako aj prípadné vsrcvanie 3 bcdoýanie pred spojením diskov. Dvojitá pätka výran 2 zvyšuje bezpečnosť pri poklese tlaku Q çumovom ko lese.Príklaü vytvorenia gvmsvéhc kolesa plnenáh tlascvůnvzduch m...

Protišmyková návlečka na obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 954

Dátum: 14.09.1995

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: A43C 15/00, A43C 15/02

Značky: návlečka, protismyková

Text:

...stabilit u a bezpečnosťou .ô o ze na všetkvch druhoch terénu sneh,ed,bleto. Záberové rebrá chlo vymeniteľné podľa pr f 1nia. Jednoťuchosť riešenia pri zachova vysokých účinkov jei najmä v nizk~ch nákladoch na výrobu vyplývajúcich z konštrukčnej jednoduchosti.Prehľad obrázkov na výkreseúžitkovćno vor je zrŕzcrn ný na pri e on výkrese, ke na cbr.l je zmenčcný przcret protř 1 k-voj návlečky na obuv v eJ tickon etve. cbr.2 je äačný çchľa a obr.3...

Způsob výroby dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265004

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hajský Milan, Taraba Vladimír, Cekota Bohuslav, Postava Miroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: způsob, zařízení, tohoto, dopravních, výroby, provádění, pásu, způsobu

Text:

...u vyrábčného pásu a dále zjednoduší technologicky postup při konfekci pásu.Příkladné provedení výrobního zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkreau, kde výrobní linka sestává1, napínacího za ze zásohníku pogumovaných textilních vložekzeni 7 . Požadované rovnoměrne Konstantní napětí pogumovanjchtextilních Vložek i nosné kostry pásu pri jejím obxláduní je pro~Vádàno V úoąu muzi niĺnucĺm zu 2 nm 3 ü rvunm zrxrznnwmjn Poeno...

Pogumovaná ocelokordová podložka pod kolajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264711

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: E01B 9/68

Značky: ocelokordová, kolajnice, pogumovaná, podložka

Text:

...podstatou je, že pozostáva z pogumovaného ocelokordu uloženého v pozdlžnom a priečnom smere, na ktorom z obidvoch strán je gumová fólia zabezpečujúca ozőnuvzdornost a možnost vytvorenia dezénu. AJeho výhodou je zvýšená životnost pri dynamickom zaťažení, vysoká tvrdosŕ samotného prvku a zvýšenie lomu minimalizácie pruženia pri dynamickom zaťažení požadovanými tlakmi v porovnani so-súčasnými pružnými systémami, ako najmä stále požadovaná...

Zariadenie pre odvíjanie cievok s ocelokordovým návinom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257147

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B65H 77/00, B65H 75/30

Značky: cievok, odvíjanie, ocelokordovým, návinom, zariadenie

Text:

...nasunutý pevný kotúč pevne spojený s nosnou doskou, a na ktorý dosadá samomaznou plochou otočný kotúč, ktorý je na druhej strane v trecom styku s permanentným magnetom, pričom permanentný magnet je z druhej strany opatrený elastickým krúžkom a kde medzi základným hrladeľom,otočným kotúčom a permanentným magnetom je uložený silónový krúžok. Na hriadeli sú nasunuté dva krúžky, z ktorých prvýje pevne uchytený k základovej doske, druhý sa otáča...

Spôsob výroby ochrannej vložky zosílenej v oblasti ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: 256586

Dátum: 15.04.1988

Autori: Roučka Oldřich, Hajský Milan, Kvasnica Jozef

MPK: B29C 67/18

Značky: ventila, oblastí, vložky, spôsob, výroby, zosílenej, ochrannej

Text:

...Gumový protil s vloženým textilom sa usekne na kúsky 120 mm dlhe, to znamena, že nám vzniknetýchto nedostatkíàšxłłrłďšłäiííŕôzbiüvýřłibjełovłäiül Éíšłüeiiäeüřolłlłezłñeiłàőľříàzúřtääů mm, kde vv 0 svete konštrukciu ochranných vložiek zvýšením tuhosti zmesi celej ochrannej vložky, zosilovanim hrúbky steny v oblasti ventila, pripadne nalepěłiim textilu v oblasti ventile so súčasným použitím kovového knižku V otvore pre ventil. Tieto spôsoby majú...

Ochranná dvojvrstva tepelně namáhaných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 240847

Dátum: 01.01.1988

Autori: Martišovie Jozef, Hajský Milan, Gostanian Edward Aršak, Eukan Jozef, Florovie Stanislav, Forró Juraj

MPK: C21C 5/04, C21C 5/40

Značky: namáhaných, dvojvrstva, ochranná, tepelně, ploch

Text:

...a po částech se odlupují, zvláště při náhlých změnách teploty.Uvedenou nevýhodu.odstraňuje ochranná dvojvrstva tepelně namáhąnýoh ploch podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z metalické vrstvy, jež obsahuje v množství podle hmotnosti 15 až 20 7.3 chromu, s až 14 95 niklu, 1 až 3 mo 1 ybdenu od 0,3 až 1 titanu, od 1 až 2 mangenu, zbytekželezo a z keramické vrstvy, ze směsi prášků o zrnitosti od 0,045 až 0,063 mm, jež obsahuje v...

Sposob kontinuálnej prípravy a pokladania kaučukovej fólie na ocelokordy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254045

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B29D 30/14

Značky: spôsob, pokladania, kontinuálnej, ocelokordy, přípravy, fólie, kaučukovej

Text:

...k nerovnomernému pnutiu. pokaučukovaného oceľokordu.Nevýhodou uvádzaných spôsobov okrem už spomínaných nevýhod je, že každý rieši problematiku pokaučukovania oceľokordov len čiastočne, pričom napríklad z hladiska účinku adhéznych vlastností a podobne sa javí optimálnym studený spôsob, kým z hladiska rozpracovanosti a obdobných aspektov je priaznivejši teplý spôsob výroby.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsobělynglaz sa gtýka sąôsobu...

Konfekčný bubon pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253426

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan, Urban Šimon

MPK: B29D 30/24

Značky: konfekčný, jednostupňovú, bubon, autoplášťov, technológiu, radiálnych

Text:

...autopiášťa.Pravoľavá skrutkovnica 10 umiestnená vo vnútri dutého hriadela 11, pričom tento je opatrený na obidvoch stranách pozdĺžnymi drážkami, v- ktorých sa pohybujú unášače 240, 340 unášané maticami 241, 341, opatrené držiakmi 242, 342 a priložkami 243,343. Unášače 240, 340 sú spojené s pravým a ľavým čelom 20, 30 a tieto s protikusmi 210, 310, vo vnútri ktorých sú umiestnené kužeľové kotúče 230, 330, opatrené tlačnými pružinami...

Stredná časť konfekčného bubna pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216897

Dátum: 31.10.1984

Autori: Urban Šimon, Lukáč Vladimír, Hajský Milan

Značky: stredná, technológiu, bubna, autoplášťov, radiálnych, část, konfekčného, jednostupňovú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši úpravu konfekčného bubna v jeho stredovej časti. Podstatou vynálezu je, že pozostáva zo sústavy stredových kotúčov opatrených gumovými obručami, nad ktorými sú uchytené stredové segmenty opatrené v okrajových častiach kuželovou dosadacou plochou pre spojenie s predĺženými pätkovými segmentami, pričom stredové kotúče sú pomocou zaisťovacích krúžkov a pera spojené s dutým hriadeľom.

Ohrňovacia časť konfekčného bubna pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216895

Dátum: 31.10.1984

Autori: Lukáč Vladimír, Urban Šimon, Hajský Milan

Značky: část, radiálnych, bubna, technológiu, jednostupňovú, autoplášťov, ohrňovacia, konfekčného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši úpravu konfekčného bubna v jeho ohrňovanej časti so zaistením jeho expanzie pre ohrnutie komponentov okolo pätkových lán radiálnych autoplášťov. Podstatou vynálezu je, že ohrnutie jednotlivých komponentov autoplášťa okolo lana v pätkovej časti zaisťujú ohrnovacie kladky umiestnené na lomenom ramene pohybujúce sa po kužeľovej trecej ploche, pričom ich pohyb je daný pohybom piesta vzduchového valca.

Pätková časť konfekčného bubna pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216892

Dátum: 31.10.1984

Autori: Urban Šimon, Lukáč Vladimír, Hajský Milan

Značky: pätková, jednostupňovú, bubna, konfekčného, radiálnych, část, technológiu, autoplášťov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru gumárenskej výroby. Vynález rieši úpravu konfekčného bubna v jeho pätkovej časti so zaistením jeho expanzie pre upnutie pätkových lán radiálnych autoplášťov. Podstatou vynálezu je, že expanziu predĺžených pätkových segmentov pomocou tlakového vzduchu zaisťuje kužeľový kotúč opatrený trecou plochou, pričom tesniaca membrána je umiestnená len nad okrajovou častou pätkových segmentov. Vynález je možné využívať len pri výrobe...