Hájek Karel

Alkydové pryskyřice pro vypalovací nátěrové hmoty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270745

Dátum: 12.07.1990

Autori: Růžičková Jiřina, Prachař Jaroslav, Hochmanová Libuše, Krátký Bohumil, Úředníčková Jaroslava, Kočovský František, Hájek Karel

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: přípravy, vypalovací, jejich, způsob, pryskyřice, nátěrové, alkydové, hmoty

Text:

...uhlovodíků, popřipadě ve smesich uváděných uhlovodíků a kyslíkatých rozpouštědel ze skupiny n-butanoluy isobutanolu, butylglykolu a butylglykolacetátu. Roztoky ělkydových pryskyřic jsou mísitelné s roztoky aminotormaldehydových pryskyřic. Po odpaření rozpouštědel vznikají homogenní nátěrové filmy, které se vytvrzují při teplotách 100 až 150 08 po dobu 10 až 30 minut. Vytvrzené nátery jsou vysoce tvrdé, houževnaté a odolné vľivu kyselého...

Způsob přípravy pružných alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269397

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hájek Karel, Kitzler Jaroslav, Krátký Bohumil, Hochmannová Libuše, Růžičková Jiřina

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: pružných, pryskyřic, způsob, přípravy, alkydových

Text:

...xylitol a manitol. Tyto alkoholy lze použít bud jednotlivé, lépe však ve vzájomných směsích.Kyselinové složky, které se mohou podílet na uvedené přípravě alkydů, příslušejí svým charakterom do těchto skupin Především jsou to acyklioké monokarboxylové kyseliny s rovným řetězcem, obsahující 4 až 22 uhlíkoyých atomů, které se vyskytují ve směsích různého složení v rastlinných olejích v podobě triglyceridů. Z rastlinných olejü přicházejí v úvahu...

Kompozice pro vytvrzování epoxidových práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268348

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tůma Zdeněk, Hájek Karel, Jelínek Karel, Matějíček Alois, Berková Jarmila, Klejch Jiří

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: vytvrzování, kompozice, práškových, epoxidových

Text:

...kyselin, například kyselín stearové. olejové, pelargonové, rozvětvených mastných kyselín a počtom uhlíkových atomů 9 až 21 aj. Jako urychlovače reakce těchto složek se používají eloučeniny kovů 2. a 4,sloupce periodického systemu prvků, hlavně oxidy a soli. například octan a steeran zinečnatý, vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, a dále organické dusikaté báze, například lauryldimethylbanzylamoniumbromid, benzyldimethylemin,...

Způsob přípravy kyselých tvrdidel epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268347

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hájek Karel, Matějíček Alois, Jelínek Karel, Klejch Jiří, Tůma Zdeněk, Berková Jarmila

MPK: C08G 59/42, C08G 63/12

Značky: pryskyřic, způsob, kyselých, tvrdidel, přípravy, epoxidových

Text:

...vynálezu jsou stabilní, vyznačuji se výbornými vytvrzovacimi charakteristikami a poskytují při vytvrzováni epoxidových systémů nátěrových hmot dokonale rovné povrchy s vynikajicimi mechanickými vlastnostmi.Základními komponentami používanými při přípravě kyselých tvrdidel postupem podle vynálezu jsou zejména tyto látkyJako polyalkoholykpředevším ethylenglykol a polyethylenglykoly, propylenglykola polypropylenglykoly, glycerol,...

Způsob přípravy samozhášivých světlopropustných nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267490

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hájek Karel, Kaška Jiří, Luňák Stanislav

MPK: C08G 63/58, C08G 59/12

Značky: nenasycených, světlopropustných, přípravy, způsob, polyesterových, samozhášivých, pryskyřic

Text:

...Je ovšem možné použit 1 nnhydridu jiných kyeclin,např. tetrahydroftalové, hcxahydroftalové,trimelitovó, pyromolitovó, 3,6 - cndomethylen-4 ~totrahydroftelovć, chlortetrahydroftalovć, tatrachlorftalnvó, tetrabromftalovć, dále mnthyl-nadic-anhydrid, onhydrid kyseliny hcxochlorendomothylentottrohydnoftalovć i jantarnvé nebo směsi těchto anhydridů s kysclinami adň 1 e různé snšci těch ĺňtok.Vadí cpichlorhydrinn lze použit 1 jeho výše chĺorovonć...

Způsob přípravy samozhášivých nenasycených polyesterových pryskyřic s dokonalejšími užitnými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267487

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kaška Jiří, Kašpar Karel, Luňák Stanislav, Hájek Karel

MPK: C08G 63/58, C08G 59/12, C08G 63/74...

Značky: polyesterových, dokonalejšími, vlastnostmi, užitnými, způsob, pryskyřic, přípravy, nenasycených, samozhášivých

Text:

...např. dichlorfenylglycidyleter, bronkresylglycidyléter nebo tetrabrondian~ glycidylétery a jejich směsi.Jako protondonory vo funkci ragulátorů kopolymorace lze použit všochny látky obsahující hydroxylové nebo karboxylové skupiny včetně vody, jako např. metanol, etanol, propanol, izopropanol, hutanol, 2-etylhaxanol, glykoly, chlorhydriny, mono-, polykarboxylové kyseliny, jako,kyselinu benzoovou, izoftalovou, tereftalovou, adipovou,...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265155

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mižďoch Oldřich, Hájek Karel, Klejch Jiří, Pospíšil Jan, Jelínek Karel, Matějíček Alois, Birklen Radomír

MPK: C08G 59/40

Značky: termoreaktivní, epoxidové, kompozice, práškové

Text:

...až 18 atomy uhliku. Jako dusikatých bázi lze použít např. isochinolinu,chinolinu, N,N-dimethylcyklohexylaminu, 2-píkolinu, tributylaminu, trimethylaminu, N-ethy 1 morfolinu, monoethanolaminu, N,N~dimethylaminopropylamlnu, dianformaldehyddimethylaminopropylaminu, hexamethylentetraminu, bis dimethylaminomethylfenolu, benzylmethylaminu, lauryldimethylbenzylamoniumbromidu, imidazolu, 2 ~methylim 1 dazo 1 u, aminoethylolimidazolinu, N-(pa 1...

Vypalovací nátěrové hmoty se zvýšenou odolností deformacím

Načítavanie...

Číslo patentu: 263512

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hochmannová Libuše, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Růžičková Jiřina

MPK: C09D 3/66

Značky: vypalovací, deformacím, zvýšenou, nátěrové, hmoty, odolností

Text:

...či neopentylglykolem. Z polykarboxylových aromatickych kyselín jsou vhodné benzendikarboxylové kyseliny - ftalová, isofta 265 512lová, tereftalová a jejich deriváty, kyseliny tetrahydro~ ftalové a endomethylentetrahydroftalové a jejich deriváty.Z vínylických monomerů lze použít kyselinu akrylovou a její deriváty, zejména alkylderiváty. Pro dosažení daného barevného odstínu se přidávají různé anorganické a organické pigmenty...

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající se zvýšenou odolností při úderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261715

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hájek Karel, Krátký Bohumil, Růžičková Jiřina

MPK: C09D 3/66

Značky: zvýšenou, zasychající, vzduchu, úderu, nátěrové, hmoty, odolností

Text:

...se skládá z flexibilní na vzduchu zasychajicí alkydové pryskyřice ne bázi reakčnich produktů vysychevých a/nebo po251 715 lovysychavých olejů a acyklických monokarboxylových kyselín, polyalkoholů a aromatických karboxylových kyselín, chemicky modifikované vinylickými sloučeninami, s olejovou délkou 45 až 65, obsahující 2 až 14 hmot. chemicky vázaných seg~ mentů složenýoh z jednotek vinylacetátu a/nebo kyseliny akrylové a jejich derivátů,...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261151

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blažková Dana, Hájek Karel, Vašíček Zdeněk, Růžičková Jiřina

MPK: C08G 63/12, C08G 63/46

Značky: pryskyřice, jejich, polyesterové, výroby, způsob

Text:

...nenasycených karhoxylových kyselín a jejich anhydridů obsahují jako komonomery monoolefiny, jako např. ethylen, propylen,buteny, penteny, hexeny, hepteny, vinylchlorid, vinylidenchlorid, vinylacetát, (methjakrylové a allylové sloučeniny, cyklopenteny, cyklohexeny,-inden, methylindeny, kumaron a diolefiny(butadien, izopren, piperylen, dimethylbutadien, chloropren, pentadieny, hexadieny, cyklopentadien, dicyklopentadien, cyklohexadien). Ke...

Laditelný filtr typu HPN se zvýšeným potlačením přenosu na rejekčním kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260874

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/12

Značky: rejekčním, laditelný, potlačením, zvýšeným, kmitočtu, filtr, přenosu

Text:

...ve velkém potlačení přenosu na rejekčním kmitočtu při zachování jednoduchosti technicłçé realizace a jednoduchosti ladění.Na přiloženém obrázku je uvedene zapojení přeladítelnělio filtru typu HPN. Vstupní brana filtru je mezi svorlzou 12 a společnou svorkou 14, výstupní brána filtru je mezi výstupní svorkou 13 a společnou svorkouFiltr je tvořen dvěma operačními zesilovači lll a 11 se Spojenými invertujícími vstupy a dále kapacitory 3 a...

Oscilátor RC s širokým rozsahem přeladění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260856

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hájek Karel

MPK: H03B 5/02

Značky: přeladění, rozsahem, oscilátor, širokým

Text:

...je tvořen operačním zesilo 260856íačeinížlhík uěmužje připojen v jedné smyčce zpětné vazbyplynule laditelný člá nek 1 RC tvaru přemostěiíé T a v druhé ismyčce zpětné vazby Ťizený nelineární dělič napětí 3 bez linearizačních prvků, který je řízeni-qb.QdBl 14 pro řízení nelineáriíího dělíčenapětí 3. Princíp funkce vyplývá ze zpětnovazební teorie oscílátorů, kdy plynule laditelný článek 1 RC tvaru přemostěné í je selektivním zpětnovazebním...

Zapojení univerzálního řízeného zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259719

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: G05F 1/10

Značky: proudu, řízeného, zapojení, zdroje, univerzálního

Text:

...1 je vstupní proud do vstupní svorky 4 pro neinvertující řízení proudem, i 11 vstupní proud do vstupní svorky 1 pro lnvertující řízení uproudem, U 1 je vstupní napětí mezi společnou svorkou 5 a vstupní svorkou 3 pro neínvertující řízení naapětím aUi je vstupní napětí mezi společnou svorkou 5 a vstupní svorkou 2 pro invertující řízení napětí.Na připojeném výkrese je zapojení uvniverzálniho řízeného zdroje proudu podle vynálezu. Výstup...

Přeladitelný RC oscilátor pro velmi nízké kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259718

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: H03B 28/00

Značky: velmi, kmitočty, přeladitelný, oscilátor, nízké

Text:

...amplitudy musí být podstatné pomalejší,je použití normálních generátorů RC pro kmitočty nižší než 1 Hz velmi problematické. Proto je ąpro velmi nízké kmitočty využíván princip pilovêho generátoru s tvarovacím obvodom. Ovšem zde je obtížné dosáhnout harmonické zkreslení pod jedno procento.výše uvedené nedostatky řeší nový typ oscilátoru RC, který vychází z »obvodu vyivořeného spojením přelanditelného aktivního filtru RC a nelineárního...

Způsob dělení ocelových materiálů a prvků ocelových konstrukcí využitím aluminotermické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259705

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: způsob, dělení, aluminotermické, využitím, materiálů, oceľových, reakce, prvků, konstrukcí

Text:

...vyvolá aluminotermická reakce, například aktivaci volně vsyponé aluminotermické směsi v násypníkové části jednorazové účelové formy.Výhodou způsobu dělení podle vynálezu je, že průběhu termlcké reakce ve v-ymezené dělicí rovině se dosáhne relativně úzkého přepalu, zvýšení spolehlivosti dělení, sníže~ ní pracnosti »a možnosti využití pro statickýnenamáhavé ocelové materiály, prvky ocelových konstrukcí. Další výhodou je bezpečnost způsobu V...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258984

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hájková Bohuslava, Husák Jiří, Suran Pavol, Bandžuch Jan, Drobný František, Svačinka Jiří, Hireš Jaroslav, Hájek Karel

MPK: C09D 3/04

Značky: hmoty, nátěrové, bázi, vodou, disperzí, ředitelné, alkydových

Text:

...použít je ve formě vodné disperze.Tyto nátěrové hmoty lze připravovat i přímou dispergací pigmentů, zejména kysličníku železa, titanu, olova,entikorozivních pigmentů, dále pak litoponu, zinkfosfátu,zinktetraoxychromátu a dalších. Jako plniv pak lze použít258 984 Nátěrové hmoty o složení podle vynálezu se připravují nejlépe tak, že se k alkydové disperzi přimíchá sikativ. Pigmentované nátěrové hmoty se připraví nejsnadněji dalším vmícháním...

Zapojení syntetického induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258913

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/48

Značky: syntetického, zapojení, induktoru

Text:

...nastavení korekce nĺzkých či středních kmitočtú akustického pásma projeví i v parazitní korekci pro horní pásmo kmitočtů. Při vícenásobnć korekci se tyto projevy od jednotlivých korekčních filtrú sčítaji, takže uvedený parazitní pzojev má podstatný vlív.Výše uvedené nedostatky řeší nové zapojení syntetického induktoru, kde zapojení syntetického induktoru s jedním operačním zesílovačem, kapacitorem a čtyřmi rezistory je doplněno druhým...

Flexibilní tvrditelné alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258842

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krátký Bohumil, Herrmann František, Hochmannová Libuše, Hájek Karel, Husák Jiří, Zamastil Václav

MPK: C08G 63/76, C08G 63/48

Značky: alkydové, flexibilní, pryskyřice, tvrditelné

Text:

...kyselin izolovaných z olejů či při vinylaci hotpvých alkydů obsahuje konečný alkyd např. segmenty typukde Ak je zbytek alkydu P je segment složený Ž jednotek vinylových monomerů.ze schematu je patrné, že segment složený z monomerů je navázán v řetězci nenasycenýchacykických kyselin a makromolekulu felxibilizuje jednak svým dalším ohebným řetězcem, jednak jže oddaluje vzájemné řetězce alkydů a tím zvyšuje pohyblivost, posléze i tím,rže...

Papírenská klížidla a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256868

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ditrych Zdeněk, Libnarová Milena, Zamastil Václav, Vašíček Zdeněk, Hájek Karel

MPK: D21H 3/02

Značky: klížidla, papírenská, přípravy, způsob, jejich

Text:

...dále neoabietová, dehydroabietová, hydro~ agietová, palustrová, dextropimarová a iscdextropimarová. K technicky významným derivátům pryskyřičných kyselín patří především jejich adukty s výše uvedenými alfa,beta-nenasycenými karboxylovými kyselinami nebo jejich anhydridy, hlavně s maleinanhydridem.Dále jsou vhodné reakčnĺ produkty s formaldehydem, hydrogenované a polymerované pryskyřičné kyseliny. Používaji se produkty 0 teplotě měknuti...

Papírenská klížidla a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256867

Dátum: 15.04.1988

Autori: Libnarová Milena, Vokáč Marek, Hájek Karel, Vašíček Zdeněk, Ditrych Zdeněk, Husák Jiří, Bandžuch Jan

MPK: D21H 3/02

Značky: výroby, papírenská, způsob, jejich, klížidla

Text:

...polymerované pryskyřičné kyseliny. Používají se produkty o teplotě měknutí 50 až 120 OC a obsahu karboxylových skupin 40 až 180 g/1 000 g. S polymerními karboxylovými kyselinami se kombinují ve hmotnostním poměru 0,050,95 až 0,950,05.Popsané směsi polymerních karboxylových kyselín, pryskyříčných kyselín a/nebo jejích derívátü se dispergují ve vodě v přítomnosti tenzídů a/nebo ochranných koloidů. Obvykle se používá voda změkčená,...

Flexibilní na vzduchu zasychající alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255019

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šíma Milan, Hájek Karel, Kaštánek Alois, Růžičková Jiřina, Krátký Bohumil, Husák Jiří

MPK: C08G 63/48

Značky: pryskyřice, zasychající, vzduchu, flexibilní, alkydové

Text:

...alkydy zachovánu rychlost zaaychání,pigmentovatelnost a přitom mají významne zlepěenou prulu nost nátčrů. Toto zlepšení si podržují po dlouhou dobu e255 919 mají proto zvýšená životnosti i na venkovní povětrností.V porovnání se známými typy styrenovaných a styren-akry 1 átových alkydů nemají sice zkrácenou dobu zasychání, ale jsou proti nim dobře rozpustné v nejobvyklejšich rospouštědlech (v lakovem benzínu) a po zasdnutí dávaji nátěry...

Povrchovoaktívne polyamínoestery

Načítavanie...

Číslo patentu: 245884

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hájek Karel, Czaková Marie

MPK: C07C 101/26, C07C 101/24

Značky: povrchovoaktívne, polyamínoestery

Text:

...surovín, pričom najväčší význam má použitie Z-etylhexylakrylátu niele-n pre jeho lahkú dostupnosť, alle .aj zo zdravotných dôvodov. P.re oči je bez nebezpečenstva a jeho toxicita je zrovnateľná s glycerrnom,pre pokožku je jeho pôsobenie zrovnatellné so sodou. Z dôvodu, že edícia prebieha s dlostatočinou rýchlosťou do 100 C a pri reakcii sa neuvolňuje žialdne vedľajšie produkty, je ich Výroba realizovatelná aj V podnikoch, ktoré sa...

Zařízení pro tepelné zpracovávání práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245053

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pokorný Antonín, Hájek Karel, Zatloukal Petr, Krátký Bohumil, Ditrych Zdenik, Musil Vítek

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelně, zpracovávání, zařízení, práškové, suroviny

Text:

...hotového slínku s obsahom kyslíku se zavádí do kalcinátorů, kde se přívoduem paliva vytváří k-aslcínační teplota la-plyíny odltud postupwjí do předehřívače.Zpuracovárvaná sunovína po príojítí jedním předehřívačem e lkíaillCĺlľláltmĺľeĺľl se zavádí do vedení spalín ze elínoívalcího zařízení do druhého ipředeílrřívače. Tísm přichází Ivyeoce zahřátí materiál z jednoho klaloíaná~toru do druhého př-edíehřívaíče, tepelné v něm- příznivě...

Způsob přípravy vodou ředitelných disperzí olejů, pryskyřic nebo polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253492

Dátum: 12.11.1987

Autori: Forman Luboš, Bandžuch Jan, Hájek Karel

MPK: B01F 3/08

Značky: ředitelných, přípravy, polymerů, způsob, olejů, pryskyřic, disperzí, vodou

Text:

...je aktuální intenzita elektrického proudu v době t a id je intenzita elektrického proudu protékajícího standardní disperzí typu olej/voda.r 253 § 92 Předností způeobu podle vynálezu je to, že lze podle změny intenzity procházejícího elektrického proudu velmii snadno sledovat jak průběh dispergace, tak i převráoenífáze, což umožňuje okamžitě ručně nebo automaticky enížit otáčky míohadla a zabránit tak znehodnocenídisperze. Ja~ ko standardní...

Separátor neferomagnetických kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246943

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Bandžuch Jan, Husák Jioa

MPK: B03C 1/02

Značky: kovových, separátor, předmětů, neferomagnetických

Text:

...a to vlivem vysoké specifické hmotnosti. hladkosti a tvrdosti povrchu.Uvedené nevýhody odstraňuje separátor něferomagnetických kovových předmětů ze směsi kovových a nekovových předmětů podle vynálezu, tvořený žlabem a nejměně jedním lineárním elektromotorem, jehož podstata spočívá v tom, že ve dně žlabu je Vytvořeno vybrání pro umístění lineárního elektromotoru, jehož výsledný směr trakční síly svírá s podélnou osou žlabu ostrý úhel, přičemž...

Alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237082

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hájek Karel, Ditrych Zdeněk, Vašíček Zdeněk

MPK: C08G 63/52, C09D 3/64

Značky: alkydové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou alkydové pryskyřice, které obsahují esterově vázané polymerní hydroxylové sloučeniny. Pryskyřice jsou vhodné pro přípravu nátěrových hmot, poskytujících nátěrové filmy se zvýšenou houževnatostí a trvanlivostí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z celkového množství esterově vázaných alkoholů pryskyřice obsahují 1 až 100 % hmot. polymerních hydroxylových sloučenin o průměrné mol. hmotnosti 500 až 5 000, jimiž jsou...

Zařízení pro samočinné přepínání provozního a náhradního zdroje tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 241731

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hájek Karel, Vašíeek Zdenik, Ditrych Zdenik

MPK: F15B 20/00

Značky: provozního, náhradního, samočinně, zdroje, media, přepínání, zařízení, tlakového

Text:

...tlakového média a obvykle zavadu zjistí, až se projeví na aparátu nebo akčním členu. V tom případě obsluha musi zajistit pomocí ručních ventilů otevření náhradního zdroje tlakového média z centrálního rozvodu nebo ruční uzavření nejdůležitějších akčních členů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že v cestě náhradního zdroje tlakového média je vestavěna jednosměrna uzavíraci armatura a za...

Vyzdívky reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246110

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krátký Bohumil, Hájek Karel, Minaoík Jaroslav

MPK: C09C 1/00

Značky: sazí, reaktoru, výrobu, technických, vyzdívky

Text:

...vy rohu aazí. využitím vynálezu se dále dosáhne dokonalejší isolace reaktorů. Sníží se tedy tepelné ztráty a stejné teploty v reaktoru ee dosáhne při spctřebě meněího množství energie. Přínosem vynálezu je proto rovněž lepší využití suroviny, t» j zvýšení výtěžnoeti sazí.Praktické provedení vyzdívky podle vynálezu u reaktoru pro výrobu sami a srovnání a dosud používaným typem vyzdívky překládají následující příklady.Vyzdívka reektoru pro...

Zapojení pro skupinové, kombinované elektro-chemické zapalování aluminotermických dávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237367

Dátum: 01.08.1987

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: dávek, aluminotermických, kombinované, zapojení, elektro-chemické, zapalování, skupinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro skupinové, kombinované elektricko-chemické zapalování aluminotermických dávek pro účely svařování, dělení konstrukčních ocelí, destrukcí ocelových konstrukcí a jiné skupinové použití aluminotermických dávek, bez omezení počtu aktivovaných kompletů. Účelem vynálezu je dosažení časově řiditelné aktivace neomezeného počtu aluminotermických dávek, kombinací elektrického roznětného okruhu a aktivujících speciálních...

Aktivní filtr RC typu pásmová zádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 236131

Dátum: 01.08.1987

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 7/12

Značky: zádrž, aktivní, pásmová, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání takového kmitočtového filtru typu pásmová zádrž s přenosou funkcí druhého řádu, který by měl jednodušší ladění než dosud existující typy. Uvedeného účelu dosáhneme zapojením filtru podle obr. 1, jež obsahuje dva operační zesilovače a sedm pasivních prvků a to odporů a kondenzátorů. Přenosová funkce tohoto obvodu má tvar I, kde přenosou funkci pro pásmovou zádrž lze realizovat čtyřmi variantami dosažení odporů a...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251132

Dátum: 11.06.1987

Autori: Husák Jiří, Bandžuch Jan, Kaše Josef, Hireš Jaroslav, Hájek Karel, Suran Pavol, Drobný František, Pilný Milan

MPK: C09D 3/64

Značky: hmoty, vodou, bázi, alkydových, disperzí, nátěrové, ředitelné

Text:

...Nárazově snesou teplotu ~ 10 °C a 60 OC. Jsou dostatečně stabilní při naředění vodou i při mechanickém namáhání. Jeimožně je nanášet štětcem, stříkáním, vzduchovou pistolí, máčením atd. Vytvořené mátěry jsou dobře slité a zasychají do stupně 1 za 1 až 6 h a do stupně 4 do l až 34 dnú. Nátěry po zasohnutí jsou odolné vodě, snášejí přetírání, mají výbornou přilnavost a dobré mechanické vlastností. Jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu ko...

Vodou ředitelné disperze na bázi syntetických polymerů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250982

Dátum: 14.05.1987

Autori: Havránek Jiří, Svačinka Jiří, Bandžuch Jan, Zamastil Václav, Hájek Karel

MPK: C08L 67/08, C08L 33/00, C08J 3/06...

Značky: bázi, ředitelné, vodou, polymerů, disperze, jejich, způsob, syntetických, přípravy

Text:

...oleje, alkylamíny),popřipadě jejich směsi.Dále se přidávají zejména regulatory viskozity (étery celulözy, soli homopolymerůa kopolymerů kyseliny akrylové a metakrylové, polyvinylalkohol aj.), regulátory pH (například amoniak, primární, sekundárni a terciární monoamíny nebo polyaminy aj.), odpěňovačeNa ředění se používá voda, jejíž tvrdost nepřekračuje 10 mval.11, nejlépe však, nepřesahuje-li 2 mval.1-1.Pro přípravu výchozich směsí...

Nátěrové hmoty na vodorovné značení vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Karel, Hájek Karel, Krátký Bohumil, Kašpar František, Drobný František, Suran Pavol

MPK: C09D 3/64

Značky: nátěrové, značení, vozovek, vodorovné, hmoty

Text:

...pojiva, řadu dalších výhod. Mí nízkou viskozitu, kterou lze však měnit využitím volh aromatickěho a ketonického rozpouštědla, jejich množství a poměru. Viskozitu lze však měnit i druhem a množstvím použitých komponent, především plniv. Vhodnou volbou plniv lze též příznivě ovlivňovat další reologické vlastnosti navržených nátěrových hmot, jako jsou tixotropie a mez toku. Tyto vlastnosti je nutné regulovat nejen s ohledem na zařízení použité...

Sklopná podnožka vozíku pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 239727

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradecká Jaromíra, Hájek Karel, Krátký Bohumil, Klaban Jioí

MPK: A61G 5/00

Značky: vozíků, sklopná, tělesně, postižené, podnožka

Text:

...i inveetičněnenáročná.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 značí schematicky znázorněnou sklopnou podnožku vozíku pro täloeně postiäeně v základní poloze,obr. 2 tutóž podnołku zvednutcu do obecné polohy, obr. 3 achemetioky znánornöný nosník v nárysu a řezu, obr. 4 tentýž nosník v bokorysu, obr. 5 pouzdro v řezu a obr. 6 totáž pouzdro v pohledu se shore.Sklopné podnožke vozíku pro tälesuä postižená...